Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бізнес - планування на вітчизняних підприємствах


Дипломна
K-16480

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти бізнес-планування на вітчизняних підприємствах
1.1. Сутність бізнес-проекту у вітчизняній практиці функціонування підприємств
1.2. Концепція проекту у проектному аналізі
1.3. Особливості класифікації бізнес-проектів та їх основні властивості
1.4. Принципи управління проектами у вітчизняній практиці менеджменту підприємств
1.5. Детальне обґрунтування послідовності здійснення бізнес-проекту
Розділ 2. Дослідження діяльності підприємства ват “черкаський автобус” на українському ринку автомобільної продукції
2.1. Аналіз ринку автомобільної продукції в Україні
2.2. Фінансова діагностика діяльності підприємства ВАТ “Черкаський автобус”
2.3. Моделювання ситуації управління фінансовими результатами підприємства на основі критерію рентабельності продажів
Розділ 3. Бізнес-планінноваційного пректу виробництва автобусів на ват “черкаський автобус”
3.1. Обґрунтування нормативних основ здійснення інноваційного проекту
3.2. Інноваційна характеристика проекту
3.3. Опис продукції і технології її виробництва
3.3.1. Основні моделі і характеристика продукції
3.4. Маркетингові дослідження ринку продукції
3.4.1. План маркетингової діяльності
3.4.2. Виробничий план
3.5. Фінансовий план здійснення проекту
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки а б

У дипломній роботі було проведено ґрунтовне дослідження діяльності підприємства ВАТ “Черкаський автобус” на українському ринку автомобільної продукції. Обґрунтовано теоретичні аспекти бізнес-планування на вітчизняних підприємствах та розроблено бізнес-план інноваційного проекту виробництва автобусів на підприємстві ВАТ “Черкаський автобус”.
Проаналізувавши діяльність підприємства, можливо зробити наступні ви-сновки:
Операційний аналіз видзначає, що при зростанні обсягів збуту продукції на 0,85% підприємство скорочує свою збитковість, що є позитивною тенден-цію.
Аналіз операційних витрат показує, що витратність підприємства скоро-чується на 1 коп. на 1 грн. реалізованої продукції при одночасному скорочені адміністративно-збутових і фінансових витрат на 1 грн. реалізації, що свідчить про раціональну політику управління витратами.
Аналізуючи ступінь управління активами підприємства, слід зауважити, що чисті активи та запаси підприємства обертаються ефективно, але одночасно спостерігається низька платіжна дисципліна сторонніх організацій (постачаль-ників, покупців, бюджетних організації тощо) перед підприємством.
На жаль, ліквідність підприємства надзвичайно низька: у підприємства бракує оборотних активів для погашення поточних зобов’язань. В 2005 р. ситу-ація погіршується порівняно з 2004 р., що вказує на недостатність чистого ро-бочого капіталу в розмірі 7,684 млн. грн.
Аналіз платоспроможності підприємства показує, що підприємство здебі-льшого функціонує за рахунок залучених коштів, але, враховуючи низьку його прибутковість, ситуація із залученням капіталу погіршується майже в 3 рази. В зв’язку з цим кредитна спроможність підприємства характеризується нульовим значенням.
Як показують розраховані показники, збитковість підприємства скорочу-ється за всіма критеріями рентабельності. Отже, стан щодо зміни ситуації на прибуткову залишається оптимістичним.
Майновий стан підприємства покращується з огляду на те, що знос основ-них фондів скорочується майже вдвічі при одночасному їх відновленні, а от нема-теріальні активи (тобто існуючі технології виробництва) спрацьовуються повніс-тю, що вимагає їх оновлення в найближчій перспективі.
Отже, досліджуване виробництво (як свідчать всі показники) виходить з кризового (збиткового) стану, але ситуація в сфері капіталовкладень залишає очікувати на краще. Для підвищення ефективності діяльності підприємства за-пропоновано бізнес-проект, який повинен позитивно вплинути на розвиток під-приємства.
Стосовно рентабельності продажів можна відмітити незначне зростання 0,31% за рахунок суттєвого зменшення збитковості при одночасному скорочені собівартості реалізованої продукції. Але, незважаючи на намічену тенденцію, негативний факторний вплив спостерігається за рахунок збільшення сплати ПДВ, зростання адміністративних, збутових, операційних та інших витрат при зменшенні нецільових доходів.
Розрахунок резервів в поточній діяльності підприємства визначає можли-вість реінжинірингу бізнес-процесів в управлінні на 5,42%. Але наявні у під-приємства ресурси коригують управлінські можливості до 3,99%, на що вказує потенційний резерв.
Таким чином, опрацювання нового бізнес-проекту щодо випуску на ринок нового товару є економічно обґрунтованим і доцільним з точки зору підвищен-ня ефективності та конкурентоспроможності досліджуваного підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Аналіз етапів розробки проекту
Рис. 1.1. Відображення циклу проекту
Таблиця 3.1 Характеристика проекту
Таблиця 3.2 Інформація про цінні папери емітента
Таблиця 3.3 Склад акціонерів
Таблиця 3.4 Інформація про посадових осіб підприємства
Таблиця 3.5 Програма виробництва автобусів
Таблиця 3.6 Загальна вартість проекту по напрямках витрат
Структурна схема ВАТ “Черкаський автобус”
Таблиця 3.7 Основні технічні характеристики автобусів А-091 і А-092
Таблиця 3.8 Результати випробувань на димність відпрацьованих газів
Таблиця 3.9 Кількість та структура парку автобусів в Україні за марками
Таблиця 3.10 Товарна пропозиція на ринку автобусів в Україні
Таблиця 3.11 Задоволення платоспроможного попиту держави та населення новими автобусами
Таблиця 3.12 Реєстрація автобусів у 2005 році (Україна)
Таблиця 3.13 Структура реєстрацій автобусів у 2005 році за віком, %
Таблиця 3.14 Кількісне значення імпорту автобусів у торговому і неторговому обігу
Таблиця 3.15 Постачальники сировини, матеріалів та комплектуючих
Схема збуту продукції
Структура збуту нової продукції
Таблиця 3.16 План виробництва автобусів
Таблиця 3.17 Розрахунок суми капітальних вкладень, необхідних для запуску
в виробництво нової продукції та збільшення її випуску
Таблиця 3.18 Календарний план виконання робіт
Таблиця 3.19 Зміна чисельності працюючих
Таблиця 3.20 Фінансовий план здійснення проекту
Таблиця 3.21 Фінансовий результат в 2008 році
Таблиця 3.22 Фінансовий результат в 2009 - 2011 р.
Таблиця 3.23 Прогноз руху грошових потоків на 2007 - 2011 р
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.