Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Реструктуризація і санація підприємства


Дипломна
K-16485

Вступ
Розділ i теоретичні аспекти реструктуризації та
Санації підприємств
1.1. Економічна сутність реструктуризації та санації підприємств
1.2. Огляд нормативної бази та літературних джерел з
проблеми дослідження
1.3. Етапи проведення реструктуризації та санації підприємства
Розділ ii оцінка та аналіз фінансово – майнового
Стану тов „лан - 2000”
2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз майна та джерел його формування
2.3 Оцінка фінансового стану підприємства
Розділ iii шляхи покращення фінансового стану
Тов „лан - 2000”
3.1 Напрями державної фінансової підтримки виробників
сільськогосподарської продукції
3.2. Обгрунтування економічної ефективності заходів, щодо покращення
фінансового стану ТОВ „Лан - 2000”
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

В результаті проведеного аналізу фінансового стану ТОВ „Лан – 2000” за 2003 – 2005 роки було виявлено малозабезпеченість фінансовими ресурсами підприємства, зменшення власного капіталу і збільшення позикового, що призвело до збільшення фінансового ризику. В результаті чого спостерігається збільшення кредиторської та дебіторської заборгованостей, що, в свою чергу, вказує на неплатоспроможність підприємства.
Накопиченню заборгованості сприяла нестача коштів для розрахунків з кредиторами за товари, роботи і послуги, для розрахунків з бюджетом, із страхування, з оплати праці тощо, та, відповідно, відсутність інших механізмів погашення заборгованості. Проблема збільшення грошових надходжень і ефективності діяльності – це ті чинники, які не дають змоги підвищити платоспроможність підприємства та його фінансової можливості. Особливо несприятливим фактором є щорічні коливання цін на сільськогосподарську продукцію. Ринкові умови диктують підприємству необхідність зміни значної частки власних коштів на залучені.
Підприємству необхідно було збільшити частку власного капіталу. Для цього підприємству ТОВ „Лан – 2000” необхідно збільшити обсяги виробництва. Але сільськогосподарські підприємства мають сезонний характер, що в свою чергу тягне за собою необхідність застосування таких методів для збільшення обсягів виробництва:
По-перше, використання високоякісного посівного матеріалу, який користується великим попитом (насіння з високим потенціалом, такі як рапс, соя, соняшник).
По-друге, застосування інтенсивних технологій вирощування зернових культур.
По-третє, придбання нової сільгосптехніки з частковою компенсацією її вартості державою за лізинговою програмою.
Охарактеризуємо та розрахуємо ефективність запропонованих заходів кожен окремо.
Використання високоякісного насіння може дати значний прибуток.
Під використанням високоякісного насіння ми маємо на увазі відмову від насіння, яке користується меншим попитом і перехід, в залежності від ринкової ситуації, на насіння, яке користується більшим попитом (рапс, соя, соняшник).
Після посіву та збору рапсу і сої земля лишається здобреною, що сприяє вирощуванню зернових культур.
Також, рапс, соя та соняшник має досить високу ціну на ринку (від 1100 – 1400 грн. за тону). А також сою вигідно вирощувати через високу урожайність – 4 ц за тону, а рапсу до 5,5 ц за 1 га., якщо правильно підготувати грунт та вчасно вносити засоби захисту восени, то на весні урожайність сої та рапсу можна отримати більше.
В умовах застосування інтенсивних технологій вирощування зернових культур можна збільшити та покращити врожайність.
При підготовці землі в осінній період іде інтенсивна боротьба з різними видами бур’яну. Тому, якщо грунт обробляти якісними комплексними добривами, весною витрати на оранку землі значно зменшаться. Якісні добрива значно збільшують продуктивність землі, її врожайність.
Придбання нової сільгосптехніки з частковою компенсацією її вартості державою (30 % від вартості) за лізинговою програмою.
Високий відсоток зносу сільгоспобладнання призводить збільшення витрат, неякісної обробки землі, великим втратам врожаю, а відповідно й до високих затрат по виробництву в цілому.
На товаристві „Лан – 2000” на даний момент у власності знаходиться тільки один важкий трактор звичайно цього не достатньо для виробництва сільськогосподарської продукції, тому підприємство вимушене орендувати необхідну техніку. Придбання комбайну дасть можливість ТОВ „Лан-2000 зменшити витрати на виробництво і відповідно збільшити власний капітал.
Підприємству необхідно збільшити частку власного капіталу. Для цього підприємству ТОВ „Лан – 2000” необхідно збільшити обсяги виробництва.
Отже, зменшення витрат на виробництво за рахунок придбання комбайну у фінансовий лізинг сприяє збільшенню доходів підприємства, збільшення показників фінансової незалежності, зменшенню фінансового ризику та відповідно дає можливість збільшити витрати на оплату праці на 19 %.
Тому є необхідним удосконалювати та знаходити нові джерела надходжень власних ресурсів даного підприємства, а державі – сприяти усім організаціям у здійсненні цього пошуку.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Класична модель процесу фінансового оздоровлення підприємства
Рис. 1.2. Процедура санації боржника.
Таблиця 1.1 Умови при яких план санації не затверджується
Рис. 1.3 Варіанти проведення реструктуризації
Рис. 1.4 Зміни структур передбачених реструктуризацією.
Рис. 1.5 Етапи реструктуризації
Рис. 1.6 Бізнес – план реструктуризації
Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ „Лан – 2000”.
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники
Таблиця 2.1 Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу за 2003 рік
Таблиця 2.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу
за 2003 р.
Таблиця 2.3 Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу
за 2004 р.
Таблиця 2.4 Горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу
за 2004 р.
Таблиця2.5 Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу
за 2005 р.
Таблиця 2.6 Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу
за 2005 р.
Таблиця 2.7 Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу активів за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.8 Горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу за 2003 – 2005 р.
Таблиця 2.8. Дані аналізу кредиторської заборгованості за 2003 рік.
Рис. 2.1. Склад і структура кредиторської заборгованості на початок 2003 року.
Рис. 2.2. Склад і структура кредиторської заборгованості на кінець 2003 року.
Рис. 2.3. Динаміка погашення кредиторської заборгованості в 2003 році.
Таблиця 2.9. Дані аналізу кредиторської заборгованості за 2004 рік.
Рис. 2.4 Склад і структура кредиторської заборгованості на початок 2004 року
Рис. 2.5. Склад і структура кредиторської заборгованості на кінець 2004 року.
Рис. 2.6. Динаміка погашення кредиторської заборгованості в 2004 році.
Таблиця 2.10. Дані аналізу кредиторської заборгованості за 2005 рік
Рис. 2.7 Склад і структура кредиторської заборгованості на початок 2005 року.
Рис. 2.8 Склад і структура кредиторської заборгованості на
кінець 2005 року
Рис. 2.9 Динаміка погашення кредиторської заборгованості
в 2005 році.
Таблиця 2.11 Дані аналізу дебіторської заборгованості за 2003 р.
Рис. 2.11. Склад і структура дебіторської заборгованості на початок 2003 р.
Рис. 2.13. Склад і структура дебіторської заборгованості на кінець 2003 р.
Таблиця 2.12. Дані аналізу дебіторської заборгованості за 2004 р.
Рис. 2.14. Склад і структура дебіторської заборгованості на початок 2004 року.
Рис. 2.15 Склад і структура дебіторської заборгованості на кінець 2004 року.
Таблиця 2.13 Склад і структура дебіторської заборгованості за 2005 р.
Рис. 2.16 Склад і структура дебіторської заборгованості на початок 2005 р.
Рис. 2.17 Склад і структура дебіторської заборгованості на кінець 2005 р.
Таблиця 2.14. Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2003 – 2005 роки, тис. грн
Рис. 2.18. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги строк сплати яких не настав за 2003 - 2005 р. р.
Рис. 2.19 Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості сум розрахунків з бюджетом за 2003 - 2005 р. р.
Рис. 2.20 Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості з оплати
праці за 2003 - 2005 р. р.
Рис. 2.21. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості сум виплат інших поточних зобов’язань в 2003 - 2005 р. р.
Таблиця 2.15 Показники фінансової стійкості
Таблиця 2.16 Показники рентабельності
Таблиця 2.17 Показники ліквідності підприємства за 2003 – 2005 р.р.
Таблиця 3.1 План погашення кредиту на 2006 рік
Таблиця 3.2. Порівняння показників, після проведеного дослідження.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.