Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз фінансового стану на підприємстві


Дипломна
K-16489

Вступ
1. Теоретичні та методичні основи аналізу фінансового
стану підприємства відповідно до П(С)БО
1.1. Аналіз діючих методик аналізу фінансового стану
1.2. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства
1.3. Методологічні підходи до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)
1.4. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до П(С)БО
2. Аналіз фінансового стану ВАТ “Укртелеком”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ “Укртелеком”
2.2. Характеристика майна ВАТ “Укртелеком” та джерел його
утворення. Аналіз фінансової стійкості
2.3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів
ВАТ “Укртелеком”
2.4. Аналіз платоспроможності (ліквідності) ВАТ “Укртелеком”
3. Шляхи удосконалення аналізу фінансового стану на
ВАТ “Укртелеком”
3.1. Автоматиація обліку та аналізу фінансового стану
підприємства
3.2. Шляхи удосконалення обліку та аналізу на підприємстві
ВАТ “Укртелеком”
Висновки
Використана література

Фінансовий аналіз є важливим джерелом фінансового менеджменту і ау-диту. Практично всі користувачів фінансових звітів підприємства викорис-товують методи фінансового аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів.
Власники аналізують фінансові звіти для підвищення доходності капіталу, забезпечення стабільності положення фірми. Кредитори та інвестори аналі-зують фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики по займам і вкладам.
Введення нового плану рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерської звітності у більшу відповідність з вимогами МСБО викли-кають необхідність використання нової методики фінансового аналізу, яка й була запропонована в курсовій роботі.
Основне завдання курсової роботи полягало в здійсненні оцінки та прове-денні аналізу фінансового стану діючого підприємства. За базове підприєм-ство було обране Черкаська Дирекція ВАТ “Укртелеком”, яке створене з метою своєчасного, якісного та повного задоволення потреб народного гос-подарства і населення в послугах електрозв’язку.
Аналіз фінансового стану Черкаської Дирекції ВАТ “Укртелеком” здійс-нювався за такою методикою:
- характеристика майна підприємства та джерел його утворення;
- аналіз фінансової стійкості підприємства;
- аналіз ефективності використання оборотних коштів;
- аналіз платоспроможності підприємства.
Загалом, щодо майна підприємства можна виділити позитивний результат збільшення його вартості за аналізуємий період, проте цей приріст прохо-див нерівномірно і переважна його частина відноситься до приросту основ-них засобів і позаоборотних активів. Щодо аналізу фінансової стійкості ба-зового підприємства, то його результати свідчать про досить високу фінан-сову стабільність та великий виробничий потенціал підприємства.
При проведенні аналізу використання оборотних коштів ВАТ “Укртеле-ком” одним із шляхів підвищення їх використання було запропоновано оп-тимізацію виробничих запасів, оскільки саме з оптимізацією пов’язані най-більші резерви скорочення запасів на підприємствах, особливо матеріало-містким виробництвом, яким і є ВАТ “Укртелеком”.
Останнім блоком в методиці аналізу фінансового стану ВАТ “Укртелеком”
був аналіз платоспроможності підприємства. Результат аналізу свідчить про наявність тенденції до зниження ліквідності тобто недостатності коштів у підприємства своєчасно виконувати свої першочергові платежі за рахунок поточних доходів.
Завершальним етапом курсової роботи ьуло викладення пропозицій щодо покращення фінансового стану та удосконалення методики його аналізу на ВАТ “Укртелеком”.
Щодо покращення фінансового стану ВАТ “Укртелеком” було запропоно-вано прийняти до уваги наступне:
- додатково вводити в дію нове більш модернізоване обладнання;
- більш інтенсивно використовувати обладнання, що є на підприємстві;
- вводити заходи НТП по удосконаленню надання послуг електрозв’язку в мережі Internet, послуг мобільного зв’язку тощо;
- збільшити число абонентів сільської телефонної мережі.
Щодо удосконалення методики аналізу фінансового стану на ВАТ “Укр-телеком”, то було запропоновано оптимальну програму по автоматизації аналізу фінансового стану на підприємстві.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1.1 Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, що містять вимоги до розкриття статей активу балансу
Власний капітал
Таблиця – 2.1.1 Економічні показники діяльності підприємства ВАТ “Укртелеком”.
Таблиця 2.2.1. Характеристика змiни обсягу, структури i динамiки майна пiдприємства
Таблиця 2.2.2.Характеристика власних i позичкових коштiв,вкладених у майно пiдприємства
Таблиця 2.2.3.Показники фiнансової сталостi пiдприємства
Рисунок 2.4.1 Динаміка показників ліквідності ВАТ “Укртелеком” 1999 рік
Таблиця 2.4.2 Показники платоспроможностi пiдприємства
Таблиця 2.4.3 Розрахунок показників рентабельності.
Таблиця 2.3.1. Оборотні кошти у виробничих запасів, що відно-сяться до оборотних фондів.
Таблиця 2.3.2. Розподіл витрат на виготовлення виробу по днях виробничого циклу
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.