Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка форм і систем оплати праці на підприємстві


Дипломна
K-16567

Вступ
1. Організаційно-методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві в сучасних умовах
1.1. Соціально-економічна сутність заробітної плати
1.2. Сучасні форми та системи оплати праці
1.3. Планування й аналіз форм і систем оплати праці на підприємстві
1.4. Зарубіжний досвід застосування нових форм і систем
оплати праці на підприємстві
1.5. Висновки
2. Практичні аспекти оцінки форм і систем оплати праці на Полтавському комбінаті громадського харчування учбових закладів
2.1. Організаційно – економічна характеристика Полтавського комбінату харчування учбових закладів
2.2. Аналіз заробітної плати на підприємстві КГХУЗ
2.3. Оцінка форм і систем оплати праці, які використовуються на підприємстві
2.4. Висновки
3. Шляхи реформування форм і систем оплати праці на підприємстві
3.1. Сучасні методи реформвання оплати праці на підприємстві
3.2. Ефективність реформування оплати праці на підприємстві Комбінат громадського харчування учбових закладів
Загальні висновки і пропозиції
Список використаної літератури

В сучасних умовах проблема використання трудових ресурсів і оплати праці є досить актуальною.
У зв'язку зі зниженням обсягу виробництва на багатьох підприємствах робітники знаходяться у вимушених відпустках, працюють неповний робочий день, має місце скорочення чисельності.
Разом з тим, зростає трудомісткість продукції, тобто питання оплати праці не вирішені на відповідному рівні. Тому метою дослідження дипломної роботи є проведення аналізу оплати праці на підприємстві Комбінат громадського харчування учбових закладів.
Комбінат є державним комунальним підприємством міста, і займається виробничо-торгівельною діяльністю, тобто виробництвом і реалізацією продуктових товарів.
КГХУЗ 22 роки забезпечує гарячим харчуванням учбові заклади міста. Для цього є всі необхідні умови: виробничі цехи, складські, холодильні приміщення. Комбінат має свою структуру, кожен структурний підрозділ виконує свої функції, або виробляє свій вид продукції. Свою продукцію підприємство реалізує крім столових шкіл у столову училищ та на підприємства міста. Також продукція комбінату надходить до столових міських лікарень та диспансерів. Частина продукції надходить у вільний продаж.
В цілому аналіз діяльності підприємства показав, що порівняно з базовим 2003 роком в звітному 2004 році фінансовий стан КГХУЗ погіршився, підприємство терпить збитки, діяльність його стає все більш неприбутковою. Для нормальної роботи підприємство потребує фінансових вкладень та інвестицій, більш вмілого керування.
Проведений аналіз оплати праці працівників показав:
5. Використання коштів на оплату праці КГХУЗ в цілому по підприємству в 2004 році у порівнянні з 2003 роком збільшилось на 101,7% або на 262683 грн.
6. Витрати на оплату праці на 1 гривню випущеної продукції змінилися в результаті:
- підвищення обсягу випущеної продукції на 1391700 грн., відсоток відхилення дорівнює 212% до 2003 року;
- збільшенням загального ФОП працівників підприємства на 262683 грн., або на 107,7% до 2003 року.
У зв'язку зі змінами вищенаведених факторів витрати ФОП працівників на 1 гривню випущеної продукції в оптових цінах підприємства в 2004 році у порівнянні з 2003 роком збільшилися на 85,7%.
7. Середньомісячна зарплата збільшилась на 211 грн. порівняно з 2003 роком або на 82% до 2003 року.
8. Виробіток продукції на одного працівника збільшився на 91% у зв'язку з підвищенням обсягу випущеної продукції на 1391700 грн. та на відпрацьованого робочого часу на 4224 осіб/год.
Оплата праці робітників даного підприємства ведеться за двома системами:
5) тарифна система;
6) посадово-окладна
На досліджуваному підприємстві, як видно з попередніх розрахунків застосовується праця як працівників, які працюють за відрядною, так і працівників, які працюють за посадово - окладною системою. До категорії працівників, до яких застосовують відрядну систему оплати праці відносяться: працівники основного виробництва, які зайняті неповний робочий день і займаються виготовленням продукції громадського харчування. До категорії працюючих, до яких застосовують посадово-окладну систему оплати праці відносяться інші працівники, в тому числі керівники і службовці. У результаті проведеного аналізу можна зробити загальний висновок, що на ПКГХУЗ є резерви, які по підвищенню оплати праці за рахунок встановлення:
- стимулюючих доплат, які б враховували інтенсифікацію праці, сумісність професій, розширення зон обслуговування, професійна майстерність;
- компенсаційних доплат за роботу у дні відпочинку, за працю в нічний час, за працю в важких та шкідливих умовах.
Був впроваджений механізм стимулювання робітників разовими преміями та винагородами за:
- дисциплінованість, загальну професійну культуру;
- безперервний стаж роботи на підприємстві;
- виконання особливо важливих виробничих завдань.
Шляхами реформування оплати праці на підприємстві КГХУЗ було запропоновано застосувати безтарифну систему оплати праці.
Провівши аналіз ефективності безтарифної системи оплати праці можна зробити висновок, що для персоналу підприємства необхідно виконати значний обсяг підготовчої роботи. Підприємство ще не готове експериментувати безтарифну систему на окремих дільницях підприємства.
На підприємстві протягом 2004 року значно збільшився фонд оплати праці працівників, продуктивність та якість продукції, тому при переході на безтарифну систему оплати праці на підприємстві може відбутися необґрунтоване зниження заробітної плати в окремих працівників, особливо у найбільш кваліфікованих.
Щоб система безтарифної оплати праці була ефективною і привабливою для персоналу підприємства, необхідно виконати значний обсяг підготовчої роботи, а саме:
- Обрати і всебічно обгрунтувати межі структурного підрозділу, який підлягає переведенню на безтарифну систему оплати праці
- Уточнити виробниче завдання і склад персоналу, заробітна плата якого залежатиме від результатів спільної праці, тобто буде виплачуватися з єдиного джерела.
- Переглянути й відкоригувати норми затрат праці на базі поопераційних визначити комплексні норми часу (виробітку), врахувавши в них затрати часу допоміжних робітників, які раніше оплачувалися почасово, а також керівників, спеціалістів і службовців, які були на окладах.
- Переглянути поділ і кооперування праці в підрозділі, перерозподілити функції між персоналом, за потреби провести навчання окремих працівників з таким розрахунком, щоб забезпечити необхідну взаємозамінність, недопущення простоїв, однакову інтенсивність праці.
- Уточнити систему економічних показників діяльності структурного підрозділу, відпрацювати чіткий порядок формування колективного фонду оплати праці та його залежності від кількісних та якісних показників спільної праці.
- Розробити всебічно обгрунтовану шкалу кваліфікаційних балів (паїв), порядок визначення коефіцієнтів особистого трудового внеску, процедуру розподілу колективного заробітку між членами колективу.
- Провести широку роз'яснювальну роботу серед членів колективу, заручитися підтримкою переважної більшості працівників.
- Розробити положення про застосування безтарифної системи оплати праці, погодивши його з профспілковим комітетом. Принципові питання цього положення закріпити в колективному договорі підприємства.
- Розробити і реалізувати план організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва з тим, Щоб під час переведення підрозділу на безтарифну систему оплати праці не відбулося необгрунтованого зниження заробітної плати в окремих працівників, особливо у найбільш кваліфікованих.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Механізм реалізації основних функцій заробітної плати
Рис.1.2.Форми та системи заробітної плати
Таблиця 1.1 Перелік доплат на надбавок до тарифних ставок та посадових окладів робітників об'єднань, підприємств та організацій, які мають міжгалузевий характер
Таблиця 1.2 Форми й системи заробітної плати в промисловості
деяких країн Заходу
Рис. 1.3 Середньотижнева заробітна плата в США (в % до зарплати інженера)
Таблиця 2.1 Розрахунок показників фінансової стійкості КГХУЗ
за 2003-2004рр.
Таблиця 2.2 Розрахунок показників платоспроможності КГХУЗ
за 2003-2004рр.
Таблиця 2.3 Розрахунок показників ділової активності КГХУЗ
за 2003-2004рр.
Таблиця 2.4 Розрахунок показників рентабельності КГХУЗ за 2003-2004рр.
Таблиця 2.5 Вихідні дані для аналізу оплати праці за 2003-2004 роки на КГХУЗ
Таблиця 2.6 Використання коштів на оплату праці працівників підприємства КГХУЗ за даними 2003-2004 років
Таблиця 2.7 Аналіз витрат оплати праці на випущену продукцію в оптових цінах підприємства за 2003-2004 роки.
Таблиця 2.8 Характеристика чисельності працівників КГХУЗ за 2003-2004 роки
Таблиця 2.9 Аналіз середньомісячної заробітної плати по категоріях працівників КГХУЗ за 2003-2004 роки
Таблиця 2.10 Виробіток продукції на одного працівника КГХУЗ за 2003-2004 роки
Таблиця 2.11 Структура фонду оплати праці і кількості працюючих на підприємстві
Таблиця 2.12 Витяг з штатного розкладу ПКГХ за січень 2004 р.
Таблиця 3.1 Середньомісячна заробітна плата працівників дільниці (грн.)
Таблиця 3.2 Шкала кваліфікаційних балів для працівників дільниці
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.