Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Ефективність діяльності підприємства


Курсова
K-16642

Вступ
Розділ 1. Економічна суть і загальна характеристика видів ефективності
1.1. Економічна суть і загальна методологія визначення
1.2. Види ефективності
1.3. Система показників та вимірювання ефективності виробництва
1.4. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва
Розділ 2. Аналіз ефективності діяльності на прикладі ват пті „укроргводбуд”
2.1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві
2.2. Аналіз виконання завдань з обсягу випуску і реалізації продукції, робіт, послуг
2.3. Аналіз використання основних засобів
2.4. Аналіз використання трудових ресурсів
2.5. Аналіз витрат на виробництво
2.6. Аналіз з фінансових результатів діяльності підприємства
2.7. Аналіз фінансового стану підприємства
2.8. Аналіз рентабельності реалізації товарів
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства
Висновок
Список використаної літератури

Відкрите акціонерне товариство „Проектно – технологічний інститут „Укроргводбуд” було створене у 1965 році, а в 1997 році перетворене у акціонерне товариство. Працює в галузі комунального та водного господарства, сфера діяльності:
1. Обладнання для відновлення трубопроводів.
2. Установки для очищення питної води.
3. Берегоукріплення річок і водоймищ.
4. Відновлення трубопроводів і ізоляція труб.
Згідно проведених аналізів, можна сказати, що в цілому діяльність підприємства являється прибутковою та ефективною.
За планом набору робіт згідно заключених договорів на 2005 рік передбачалось виконати робіт за договорами на суму 1191 тис.грн., з яких виконано – на суму 605,6 тис.грн., та не повністю виконано – на суму 585,4 тис.грн. З виконаних робіт, але не профінансованих на 77,7 тис.грн., що становить 12,8% обсягу виконаних робіт.
Станом на 01.01.05 р. дебіторська заборгованість становить 118,2 тис.грн. та кредиторська заборгованість за договорами виконання робіт 68,4 тис.грн.
За даними балансу, видно, що на підприємстві відбулося вагоме зростання основних засобів. Це говорить про те, що підприємство слідкує за своїми основними засобами і постійно їх оновлює.
Спостерігається значне збільшення матеріальних запасів у 2005 році тому, що збільшилась кількість заказів, що носили більш масштабний характер (відновлювали берег озер в селах Максимівна, Петрівка та Обухові), а не науковий (теоретичне обґрунтування будь – якого поліпшення в меліорації).
Загальний стан трудових ресурсів на підприємстві наступний на підприємстві відбулися загальні зміни у чисельності персоналу та в їх середніх посадових окладах. А це означає що і річний фонд оплати праці також зазнав змін у сторону зростання. Загальний річний фонд оплати праці на підприємстві в 2005 році становить 432480 грн., тобто він збільшився в порівнянні з попереднім роком на 47040 грн.
Загальні витрати підприємства складають 1146386,1 грн. за 2005р.
З них: 1. Витрати на виробництво склали - 682150,5 грн.
2. Накладні витрати - 698274,92 грн.
в т.ч. загальновиробничі витрати - 448111,24 грн.
адміністративні витрати - 250163,68 грн.
З визначених сум можна сказити, що відсоток накладних витрат у виробництві складає 102,4%, а відсоток накладних витрат у загальних витратах – 61,0%, це говорить про те що на обслуговування виробництва іде більше витрат, ніж на саме виробництво. На підприємстві повинні більш відповідально ставитися до своїх витрат і слідкувати за ними, щоб ця сума не перевищувала 50%, тобто сума накладних витрат не повинна перевищувати суму витрат на виробництво, оскільки в кінцевому результаті тільки виробництво забезпечує підприємство прибутком.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства показав, що:
1) коефіцієнти загального ліквідності, термінової ліквідності, абсолютної ліквідності відповідають вимогам нормативів. Це означає, що міра якою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами; частина поточних активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, яка покривається поточними зобов’язаннями; частка короткострокової заборгованості, яку підприємство може погасити найближчим часом, тобто всі свої зобов’язання підприємство зможе погасити, перетворивши свої активи у грошові кошти.
При аналізів обороті активів можна сказати, що показники приблизно однакові і вони складають майже 2 обороти на рік;
2) при аналізів обороті активів можна сказати, що показники приблизно однакові і вони складають майже 2 обороти на рік; показник оборотності дебіторської заборгованості є стабільним і складає 3,9, це означає що підприємство не слідкує за своїми клієнтами і продає свій товар неплатоспроможним, тобто кошти не повертаються підприємству, а це означає, що період погашення збільшується.
3) аналіз коефіцієнтів рентабельності збільшуються, це є наслідком ефективного управління фінансовими потоками, це говорить про добре розвинуте фінансове планування, а це головний інструмент управління діяльністю підприємства. Від якості та глибини обробки всього комплексу прийнятих фінансових рішень залежить не тільки розвиток, але й виживання кожного підприємства в сучасних умовах розвитку ринку.
4) показники фінансової стійкості показують: коефіцієнт автономії як і коефіцієнт співвідношення показує, що стратегія підприємства полягає в тому, щоб збільшувати частку власного капіталу. Але якщо підприємство змінить цю стратегію на таке співвідношення власного і залученого капіталу, як 50% : 50%, то збільшить на 20% капіталу, за рахунок якого можна збільшити обсяг фінансування майбутніх робіт, що в свою чергу після їх реалізації збільшить прибуток підприємства.
Аналіз фінансових результатів показав, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації продукції за 2005 рік він складає 80,1%, в грошовому виразі спостерігається збільшення цього показника на 374,3 тис. грн. проти минулого року. З-поміж витрат найбільшу питому має собівартість реалізованої продукції – 66,83% за звітний рік, собівартість збільшилась на 9,5 тис. грн. проти минулого року. Все це привело до збільшення чистого прибутку на 83,8 тис.грн. за 2005р. (чистий прибуток – 235,9 тис. грн.) проти 2004р.
Проведений аналіз показав, що для більш ефективної діяльності підприємства необхідно притримуватися щодо виконання наступних заходів:
- збільшення обсягів будівельних, ремонтно-відновлювальних та науково-дослідницьких робіт;
- збільшена кількість договорів на виконання робіт з авансовими платежами замовників в різних галузях;
- збільшення виручки, в наслідок чого відбувається перехід в 2006 році на загальну систему оподаткування та плати податку на прибуток за ставкою 25%;
- сплата заборгованості замовниками за виконані роботи;
- покращення фінансових показників.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Схема формування результатів і ефективності виробництва (продуктивності виробничо-економічної системи).
Рис. 1.2. Види ефективності виробництва (продуктивності системи) за окремими ознаками.
Рис. 1.3. Специфічні форми мультиплікаційного ефекту.
Таблиця 1.1. Система показників ефективності виробництва.
Таблиця 1.3. Модель чинників ефективності виробництва (продуктивності діяльності підприємства як виробничо-економічної системи).
Рис. 2.1 Структура та основні напрями діяльності виробничих підрозділів інституту
Таблиця 2.1. Інформація щодо джерел фінансування починаючи з моменту його заснування
Таблиця 2.2. Основні показники роботи ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 рік
Таблиця 2.3. Основні засоби ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 р.р.
Таблиця 2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 рр
Таблиця 2.6. Опис приміщень та інших основних засобів підприємства ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 р.р.
Таблиця 2.7. Структура основних засобів ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” Таблиця 2.8. Персонал підприємства ВАТ ПТІ „Укроргводбуд”
Таблиця 2.9. Річний фонд оплати праці за 2004 – 2005рр.
Таблиця 2.10. Дані про роботу ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 р.р.
Таблиця 2.11.Основні показники роботи ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2005 рік
Таблиця 2.12. Аналіз витрат на ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005рр.
Таблиця 2.13. Витрати на виробництво ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” 2004 – 2005р.р. за елементами витрат
Таблиця 2.14. Аналіз фінансових результатів ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 р.р.
Таблиця 2.15.. Розрахунок показників платоспроможності (ліквідності)
Таблиця 2.16. Показники платоспроможності ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 рр.
Таблиця 2.17. Розрахунок показників ділової активності (оборотності)
Таблиця 2.18. Показники ділової активності (оборотності) ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 рр.
Таблиця 2.20. Розрахунок показників прибутковості (рентабельності)
Таблиця 2.21. Показники прибутковості (рентабельності) ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 рр.
Таблиця 2.22. Розрахунок показників фінансової стійкості
Таблиця 2.23. Показники фінансової стійкості ВАТ ПТІ „Укроргводбуд” за 2004 – 2005 рр.
Таблиця 2.24. Аналіз рентабельності реалізованих товарів
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.