Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз використання загального капіталу підприємства


Курсова
K-16647

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади аналізу використання загального капіталу підприємства
1.1 Поняття загального капіталу підприємства, його склад і структура
1.2 Методика аналізу загального капіталу підприємства
1.3 Ефективність використання загального капіталу
Розділ 2 практичні аспекти оцінки використання загального капіталу
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Золотоніське»
2.2 Аналіз структури, динаміки і джерел формування загального капіталу
2.3 Аналіз ефективності використання загального капіталу
Розділ 3 пропозиції щодо збільшення ефективності використання загального капіталу
Висновки
Список використаної літератури

В умовах ринкової економіки відбулося зміщення пріоритетів в об'єктах та цільових установах системи управління об'єктом господарювання. Якщо в економіці, що централізовано планувалась, свобода в маніпулюванні ресурсами, їх відшкодування була достатньо обмежена, а підприємства були поставлені в жорсткі рамки і не могли вибирати найбільш раціональну структуру ресурсів, що ними використовувались, то в ринковій економіці такі обмеження по суті не існують, а ефективне управління ресурсами вимагає здійснення оптимізації ресурсного потенціалу підприємства.
Господарсько-фінансова діяльність підприємства направлена на збіль шення обсягів виробництва, реалізації продукції на основі інтенсифікації всіх галузей виробництва.
Відповідно до даних звітності, підприємство ВАТ «Золотоніське» отримана виручка постійно зростає – на 772,7 тис.грн. або 27,81% в 2006 році і на 784,3 тис.грн. або 22,09% в 2007 році; собівартість від реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2007 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2006 році і на 6 осіб або 4,65% в 2007 році, а продуктивність праці одного працюючого значно збільшується (це повязано з постійним придбанням на підприємство нову техніку і впровадженням нових методів вирощування рослин) – на 7,96 тис.грн. або 40,66% в 2006 роцы і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році.
Середньорічна вартість основних фондів збільшується на 610,9 тис.грн. або 7,95% в 2006 році і на 855,9 тис.грн. або 10,31% в 2007 році; вартість оборотних фондів зростає на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2006 році і на 401,6 тис.грн. або 15,31% в 2007 році.
Фонд заробітної плати також має тенденцію до збільшення – зростає на 247,8 тис.грн. або 36,01% в 2006 році і на 229,2 тис.грн. або 24,49% в 2007 році. Середньорічна заробітна плата працівника збільшується в 2006 році на 2,41 тис.грн. або 49,7% і в 2007 році на 2,22 тис.грн. або 30,58%.
Валовий і чистий прибуток рівні між собою, оскільки підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку і не сплачує податок на прибуток і зростає в 2006 році на 337,3 тис.грн. або 38,33% і на 325,4 тис.грн. або 26,74% в 2007 році. Рентабельність зростає разом із зростаням прибутку – на 1% в 2006 році і на 2% в 2007 році.
вартість основного капіталу за 2005-2007 рр. збільшилась на 610,8 тис.грн. або 7,88% в 2006 році і на 831,9 тис.грн. або 9,95% в 2007 році. Це сталось за рахунок впливу наступних факторів:
- в 2006 році порівняно з 2005 роком вартість незавершеного виробництва зменшилась на 50,2 тис.грн. або 79,68%, а в 2007 році незавершене виробництво на підприємстві відсутнє;
- залишкова вартість основних фондів зросла в 2006 році на 610,9 тис.грн. або 7,94% і на 855,9 тис.грн. або 10,31% в 2007 році, на що вплинуло збільшення первісної вартості основних фондів в 2006 році на 1076,3 тис.грн. або 7,8% і збільшення зносу на 465,4 тис.грн. або 7,61% і збільшення первісної вартості в 2007 році на 1437,1 тис.грн. або 9,66% поряд із зростанням зносу на 581,2 тис.грн. або 8,83%.
- довгострокова дебіторська заборгованість в 2005 році була відсутня, в 2006 році становила 50,1 тис.грн., в 2007 році знизилась на 11,2 тис.грн. або 22,35%.
В структурі необоротних активів найбільшу питому вагу займають основні фонди по залишковій вартості – 99,19% в 2005 році, 99,25% в 2006 році і 99,58% в 2007 році; незначну питому вагу мають незавершене будівництво 0,81% в 2005 році і 0,15% в 2006 році; та довгострокова дебіторська заборгованість 0,6% в 2006 році і 0,42% в 2007 році.
Аналізуючи структуру і динаміку оборотних активів можна побачити наступне:
- вартість виробничих запасів на протязі 2006 року знизилась на 122,2 тис.грн. або 13%, а в 2007 році зросла на 270,5 тис.грн. або 33,08%
- вартість тварин на вирощуванні і відгодівлі зросла в 2006 році на 119,3 тис.грн. або 16,08%, а в 2007 році на 197,6 тис.грн.
- вартість незавершеного виробництва збільшилась в 2006 році на 12,2 тис.грн. або 7,27%, і на 64,4 тис.грн. або 35,74% в 2007 році
- вартість готової продукції знизилась на 14,1 тис.грн. або 3,69% в 2006 році і на 156,3 тис.грн. або 42,48%
- дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги зросла в 2006 році на 0,2 тис.грн. або 0,06% та на 2,5 тис.грн. або 0,7% в 2007 році
- інша поточна дебіторська заборгованість знизилась на 0,1 тис.грн. або 5% в 2006 році і зросла на 0,8 тис.грн. або 42,11% в 2007 році
- сума грошових коштів та еквівалентів в національній валюті зросла спочатку на 23,1 тис.грн. або 165% в 2006 і на 22,1 тис.грн. або 59,57% в 2007 році
- всього сума оборотних активів збільшилась на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2006 році і на 401,6 тис.грн. або 15,31% в 2007 році.
Аналізуючи структуру оборотних активів можна помітити, що питома вага виробничих запасів достатньо значна, знижується в 2006 році з 36,08% до 31,17% і зростає в 2007 році до 35,98%; питома вага тварин на вирощуванні і відгодівлі зростає в 2006 році з 28,48% до 32,83% і до 35,01% в 2007 році; питома вага незавершеного виробництва збільшується – з 6,45% в 2005 році, 6,87% в 2006 році до 8,09% в 2007 році; питома вага готової продукції знижується з 14,66% в 2005 році, до 14,02% в 2006 і 7% в 2007 році.
Питома вага дебіторської заборгованості знижується в 2006 році з 13,7% до 13,62%, в 2007 році становить 11,89%; інша поточна дебіторська заборгованість становить незначну питому вагу – 0,08% в 2005 році, 0,07% в 2006 році і 0,09% в 2007 році. Грошові кошти в національній валюті мають питому вагу 0,54% в 2005, 1,41% в 2006 і 1,96% в 2007 році.
Сума статутного капіталу підприємства в 2007 році не змінюється порівняно з 2006 роком, але на 0,4 тис.грн. або 0,04% зростає в 2006 році. Інший додатковий капітал знижується в 2006 році на 32,6 тис.грн. або 0,46% і в 2007 році на 27,3 тис.грн. або 0,38%, резервний капітал в 2006 році знизився на 0,2 тис.грн. або 0,09%, в 2007 році не змінився. Скма нерозподіленого прибутку збільшилась в 2006 році на 811,1 тис.грн. або 44,16, в 2007 році збільшення склало 1169,4 тис.грн. (44,16%). В цілому зростання власного капіталу склало в 2006 році 778,7 тис.грн. або 7,65% і в 2007 році власний капітал зріс на 1142,1 тис.грн. або 10,43%.
Аналізуючи структуру власного капіталу, можна побачити, що статутний капітал займає невисоку питому вагу, яка за 2005-2007 рр. ще й знижується – з 10,5% в 2005 році до 9,76% в 2006 і 8,84% в 2007 році.
Інший додатковий капітал має значно більшу питому вагу, яка також з роками знижується – 69,47% в 2005 році, 64,24% в 2006 і 57,95% в 2007 році.
Резервний капітал має постійно знижуючу питому вагу – 1,98% в 2005 році, 1,84% в 2006 році і 1,67% в 2007 році. Питома вага нерозподіленого прибутку зростає – в 2005 році – 18,05%, в 2006 році – 24,16%, в 2007 році - 31,55%.
Власний капітал підприємства сформований за рахунок випуску і розповсюдженню акцій, формування додаткового капіталу за рахунок чистого прибутку, резервного капіталу, який формується також за рахунок чистого прибутку.
Дані підприємства свідчать про відсутність короткострокових кредитів банку у підприємства в 2005 році, в 2006 році їх сума становить уже 172,9 тис.грн., в 2007 році вони зростають на 41,8 тис.грн. або 24,18%. Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги знижується в 2006 році на 102,3 тис.грн. або 74,67% і зростає в 2007 році на 8,5 тис.грн. або 24,5%. Поточні зобовязання за розрахунками з бюдетом в 2005 році відсутні, в 2006 році становлять 6,3 тис.грн., в 2007 році зростають на 6 тис.грн. або 95,24% і становлять 12,3%; з страхування в 2005-2006 році відсутні, в 2007 році становлять 4,4 тис.грн.; з оплати праці знижуються на 1,1 тис.грн. або 3,43% і зростають на 21,6 тис.грн. або 69,91% в 2007 році. Інші поточні зобовязання в 2005 році відсутні, в 2006 році становлять 7,4 тис.грн., в 2007 році знову зростають і становлять 10,3 тис.грн. (39,19%). Всього зобовязання підприємства зростають на 73,2 тис.грн. або 40,9% в 2006 році і на 85,2 тис.грн. або 33,79% в 2007 році.
В 2006 році питома вага короткострокових кредитів достатньо значна і становить 68,56%, в 2007 році знижується і становить 63,63%; питома вага кредиторської заборгованості найбільша в 2005 році – 76,54%, значно знижується в 2006 році – 13,76% і 2007 році – 12,8%. Питома вага поточних зобовязань за розрахунками з бюджетом зросла в 2007 році з 2,5% до 3,65%, зі страхування – відсутня в 2005-2006 рр, в 2007 році становить 1,3%, з оплати праці – в 2005 році становить 17,88%, в 2006 році знижується і становить 12,25%, в 2007 році знову збільшується і становить 15,56%. Питома вага інших поточних зобовязань в 2006 році становить 2,93%, в 2007 році – 3,05%.
Розрахунок показників ефективності використання загального капіталу свідчить про цілком стабільну і високоефективну роботу підприємства.
В третьому розділі даної курсової роботи проаналізовано шляхи збільшення ефективності використання основного капіталу підприємства: закупівля нового обладнання на підприємство з метою вирощування огірків – корнішонів.
Пропозиція дозволить ефективніше використовувати основний капітал та отримувати прибуток
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Характеристики і формули розрахунку показників стану основних засобів
Рис. 2.1 Організаційно- виробнича структура товариства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства ВАТ «Золотоніське»
Таблиця 2.4 Структура і динаміка необоротних активів підприємства
Таблиця 2.5 Структура оборотних активівРис. 2.2 Вартість статей оборотних активів
Таблиця 2.6 Динаміка і структура запасів в 2005-2007 рр.
Рис.2.3 Динаміка запасів підприємства в 2005-2007 рр.
Таблиця 2.7 Склад і структура власного кпіталу підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз залученого капіталу підприємства
Таблиця 2.9 Ефективність використання капіталу
Таблиця 2.10 Ефективність використання основного капіталу у ВАТ ДГ „Золотоніське”
Таблиця 2.11 Вихідні дані для визначення фінансового левериджу
Таблиця 2.12 Визначення ефекту фінансового важеля
Таблиця 3.1 Прогноз обсягів продажу продукції в 2008 році
Таблиця 3.2 Прогноз продажу 2009 року
Таблиця 3.3 Наявність ресурсів та додаткова потреба
Таблиця 3.4 Потреба в матеріалах та умови їх придбання
Таблиця 3.5 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2008 році
Таблиця 3.6 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2009 р.
Таблиця 3.7 Календарний графік втілення проекту
Таблиця 3.8 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2008 році
Таблиця 3.9 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2009 році
Таблиця 3.10 Прогноз обсягів виробництва на 2008 рік
Таблиця 3.11 Розподіл продукції у 2008 році
Таблиця 3.12 Прогноз обсягів виробництва в 2009 році
Таблиця 3.13 Прогноз обсягів виробництва в 2009 році
Таблиця 3.14 Графік погашення заборгованості в 2008 році
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.