Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління формуванням прибутку на підприємстві


Курсова
K-16649

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи управління формуванням прибутку
1.1 Методи визначення планового прибутку від операційної діяльності
1.2 Застосування управлінського аналізу при формуванні прибутку
1.3 Роль цінової політики в максимізації прибутку
Розділ 2. Управління формуванням прибутку на прикладі ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
2.1 Характеристика фінансової діяльності ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
2.2 Оцінка формування прибутку на підприємстві
2.3 Управління формуванням прибутку на основі операційного левериджа
Розділ 3. Проблеми управління формуванням прибутку підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» та шляхи їх вирішення
Висновки
Список використаної літератури

Перехід до ринкової економіки України передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково-технічних, організаційних і економічних проблем.
Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.
Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників.
Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо-господарської діяльності кожного підприємства. В економічному аналізі використовується кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток. Аналіз і оцінка прибутку здійснюється шляхом зіставлення відповідних показників з показниками попереднього звітного періоду для того, щоб визначити динаміку показників і тенденцію цієї зміни.
В курсовій роботі цей аналіз, а також оцінка структури та динаміки прибутку підприємства розглянуті на прикладі підприємства ВАТ „Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика”.
В другому розділі роботи проведений також аналіз фінансових показників діяльності ВАТ „Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика.
аналізуючи доходи від операційної діяльності спостерігається їх збільшення на 5170,5 тис.грн. або 108,13% в 2006 році і на 3357,4 тис.грн. або 33,74% в 2007 році, витрати від операційної діяльності зростають на 3583 тис.грн. в 2006 році або на 79,3% (відсоток зростання доходів вищий за ступінь зростання витрат) і на 2928,5 тис.грн. або 36,15% (ступінь зростання доходів нижчий за ступінь зростання витрат). Відповідно спостерігаємо збільшення прибутку від операційної діяльності на 1587,5 тис.грн. або 603,15% в 2006 році і 428,9 тис.грн. або 23,18% в 2007 році.
Аналізуючи іншу діяльність підприємства спостерігаємо збільшення доходу в 2006 році на 16,5 тис.грн. або 392,86% і його зниження в 2007 році на 16,4 тис.грн. або 79,23%, витрати також зростають в 2006 році на 6,6 тис.грн. або 113,79%, але знижуються в 2007 році на 12,2 тис.грн. або 98,39%. Відповідно прибуток від іншої діяльності є від’ємним в 2005 році, в 2006 році він становить 8,3 тис.грн., в 2007 році знижується на 4,2 тис.грн. і становить 4,1 тис.грн.
Аналізуючи фінансову діяльність підприємства, спостерігаємо, що воно має збиток, який становить 114,2 тис.грн. в 2005 році, 130 тис.грн. в 2006 році і 48,9 тис.грн. в 2007 році.
Відповідно вплив даних факторів сприяв збільшенню валового прибутку на 1581,6 тис.грн. в 2006 році і на 505,8 тис.грн. в 2007 році.
основну питому вагу в валовому прибутку має прибуток від операційної діяльності.
найбільшу питому вагу в обсязі прибутку в 2005 році займає прибуток від реалізації лосьйонів і шампунів, в 2006-2007 роках співвідношення змінюється і найбільший прибуток підприємство отримує від реалізації ефірних масел.
зміна цін збільшила чистий прибуток на 284,8 тис.грн., обсяг реалізованої продукції збільшив його на 1535,17 тис.грн., обсяг виготовленої продукції знизив його на 1348,77 тис.грн., адміністративні витрати знизили його на 117,9 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи збільшили його на 152 тис.грн., податки на прибуток знизили його на 151,1 тис.грн.
На підприємстві спостерігається ряд проблем, які можна було б вирішити законодавчо. Однiєю з основних проблем є вiдсутнiсть платоспроможних замовникiв та податковий тягар. Нестабiльнiсть та недосконалiсть законодавства не дозволяє направляти кошти на оновлення основних засобiв. Збiльшений до 19 грн. за 1 л. безводного акциз на спирт.
Проаналізувавши попередні дані можна визначити резерви збільшення прибутку ВАТ є можливими:
а) за рахунок збільшення обсягу випуску робіт, послуг;
б) за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію робіт, послуг;
в) за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників;
г) за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.
Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію робіт, послуг.
Крім того, на підприємстві для покращення аналітичної роботи необхідно використовувати експертні програмні системи.
В роботі розраховано показники ефективності впровадження в роботу підприємства лінії мікродозування, яка дозволить збільшити прибуток підприємства на 58081,9 грн./рік
Завдання поставлені при написанні курсової роботи, виконані, а саме:
- теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства;
- аналіз фінансових результатів та фінансового стану ВАТ;
- обґрунтування пропозицій щодо ефективного формування та розподілу прибутку.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Функції прибутку підприємства
Таблиця 2.1 Аналіз динаміки власного капіталу в 2005-2007 рр.
Таблиця 2.2 Аналіз залученого капіталу підприємства
Таблиця 2.3 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Золотонiська ПКФ»
Таблиця 2.4 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.5 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Рис. 2.1 Доходи і витрати підприємства
Таблиця 2.6 Структура чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.7 Структура прибутку від операційної діяльності за видами випускаємої продукції
Рис. 2.2 Структура прибутку від операційної діяльності в 2005 році
Рис. 2.3 Структура прибутку від операційної діяльності в 2006 році
Рис. 2.4 Структура прибутку від операційної діяльності в 2007 році
Таблиця 2.8 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.9 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2007 року
Таблиця 2.10 Динаміка показників рентабельності підприємства
Рис. 2.5 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.11 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.12 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.13 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.6 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 2.14 Вихідні дані для визначення фінансового левериджу
Таблиця 2.15 Оцінка рівня операційного левериджу
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.3 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.4 Показники ефективності проекту
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.