Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Напрямки підвищення економічної ефективності діяльності підприємства


Дипломна
K-17359

Вступ
Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
1.1 Інформаційно-нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження
1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства
Розділ 2 практичні аспекти напрямків підвищення економічної ефективності ват „продтовари”
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Продтовари»
2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
2.3 Аналіз економічної ефективності діяльності підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення економічної ефективності ват „продтовари”
3.1 Автоматизація аналізу економічної ефективності діяльності підприємства, як шлях покращення аналітичної роботи на підприємстві
3.2 Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства в умовах кризи та їх економічне обгрунтування
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави.
Отже, фактично визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) виразі або прибуток. Але ж сама по собі величина цих результатів не дає змоги робити висновки про ефективність або неефективність роботи підприємства, оскільки невідомо, якою ціною отримані ці результати. Звідси для отримання об'єктивної оцінки ефективності підприємства необхідно також урахувати оцінку тих витрат, що дали змогу одержати ті чи інші результати.
ВАТ "Продтовари" розташовано в м Золотоноша, Черкаської областi по вул Обухова, 48 на 4 га землi, на межi Черкаської та Київської областей на лiвому березi рiчки Днiпро на вiдстанi 160 км вiд м Києва та 32 км вiд м Черкаси.
В звiтному перiодi Товариство випускало лише хлiбобулочнi вироби. Виробничi примiщення частково простоювали. Хлiбобулочнi вироби поставляються по пiдприємствам мiста. Замовником хлiба "Український новий" є КСГ "Урожай".
Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 137,7 тис.грн. або 17,6% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 229,6 тис.грн. або 24,95% в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 137,1 тис.грн. або 17,69% в 2007 році і на 232,1 тис.грн. або 25,45% в 2008 році.
Середньорічна чисельність працівників зросла на 1 особу в 2007 році і знизилась на 6 осіб в 2008 році, продуктивність праці зросла на 2,82 тис.грн. або 14,77% в 2007 році і зросла на 10,03 тис.грн. або 45,78% в 2008 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2007 році на 32,4 тис.грн. або 16,46% і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 0,65 тис.грн. або 13,54% в 2007 році і на 1,67 тис.грн. або 30,64% в 2008 році.
Середньорічна вартість основних фондів зросла в 2007 році на 184 тис.грн. або 16,65% і в 2008 році на 2837,9 тис.грн. або 220,15%; середньорічна вартість оборотних фондів зменшилась в 2007 році на 35,2 тис.грн. або 15,59% і на 107,7 тис.грн. або 56,51% в 2008 році.
Валовий прибуток зріс в 2007 році на 0,6 тис.грн. або 8% і знизився в 2008 році на 2,5 тис.грн. або 30,86%. Чистий прибуток має ту ж саму тенденцію, оскільки співпадає з валовим прибутком (підприємство не сплачує податок на прибуток, оскільки знаходиться на єдиному податку 10%).
Аналіз ефективності використання основних фондів показав, що в 2006 році було введено в експлуатацію основних фондів на суму 835 тис.грн., вибуло на суму 49 тис.грн., в2007 році відповідно введено і вибуло 1414 і 12 тис.грн., в 2008 році – 746,6 та 30 тис.грн.
Таким чином, в 2006-2008 роках коефіцієнт зносу більший за коефіцієнт придатності, тому можна говорити про придатний технічний стан основних фондів підприємства, при чому показник знизився в 2007 році на 0,03 і потім в 2008 році зменшився ще на 0,04 і становив 0,62.
Коефіцієнт оновлення основних фондів значно більший за коефіцієнт вибуття, що означає, що вартість введених основних фондів значно перевищує вартість основних фондів, які вибули.
Показник фондовіддачі основних фондів знижується в 2008 році на 0,43, що означає зниження вартості виготовленої продукції на 1 грн. основних фондів, а в 2006 і 2007 рівний 0,71.
Показник фондоємності основних виробничих фондів, як показник обернений до фондовіддачі, збільшується на 2,16 в 2008 році і є незмінним в 2006 і 2007 роках.
Фондоозброєність – показник, який означає вартість основних фондів на одного працюючого. Він збільшується в 2007 році на 3,74 та в 2008 році на 83,95, що є позитивним.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо від’ємне значення показника в 2006-2008, що є негативним, при чому в 2008 році цей показник дуже сильно знижується і становить -131,3.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,17 в 2006 році, знижується в 2007 році на 0,04 або 23,53% і зменшується в 2008 році на 0,11 або 84,61%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2007 році порівняно з попереднім знижується на 29,73 дня або 28,23%, в 2008 році - на 49,28 дня або 65,18%.
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2006 році оборотні кошти підприємства обернулись 3,47 раз, в 2007 році 4,83 раз, тобто коефіцієнт зріс на 1,36 або 39,19%, а в 2008 році показник становить 13,87, тобто збільшився на 9,04 або 187,16%. Тобто найкраща ситуація спостерігається в 2008 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн. реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн. обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2006 році цей показник становив 0,29, в 2007 році зменшився на 0,08 і становив 0,21, і в 2008 році знову показав зниження і становив 0,07 (зменшився на 0,14).
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємства суттєво не змінюється, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також майже не змінились.
Таким чином сума економії фонду оплати праці в 2008 році порівняно з 2007 роком склала 30,23 тис.грн.
Отже, дохід від реалізації продукції в 2007 році зростає на 137,7 тис.грн. або 17,6%, в 2008 році – на 229,6 тис.грн. або 24,95%, витрати на виробництво і реалізацію продукції зростають на 137,1 тис.грн. або 17,69% в 2007 році і на 232,1 тис.грн. або 25,45% в 2008 році.
В тому числі матеріальні витрати збільшуються на 64,7 тис.грн. або 21,36% в 2007 році і на 82,4 тис.грн. або 22,42% в 2008 році, витрати на оплату праці зростають на 32,4 тис.грн. або 16,46% в 1007 році і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2008 році, відрахування на соціальні заходи збільшуються на 19,9 тис.грн. або 80,57% ив 2007 році і на 7,7 тис.грн. або 17,26% в 2008 році, сума амортизації зменшується на 4,9 тис.грн. або 9,06% в 2007 році і на 2,1 тис.грн. або 4,27% в 2008 році, інші операційні витрати зростають в 2007 році на 7,2 тис.грн. або 7,4% і на 8,1 тис.грн. або 65,17% в 2008 році, інші витрати відсутні в 2006 році, а в 2008 році зростають порівняно з 2007 роком на 65,9 тис.грн. або 82,07%, інші звичайні витрати зменшуються на 0,2 тис.грн. або 2,06% в 2007 році, і збільшуються на 10,2 тис.грн. або 107,37% в 2008 році.
Чистий прибуток збільшується на 0,6 тис.грн. або 8% в 2007 році і зменшується на 2,5 тис.грн. або 30,86% в 2008 році.
Згідно з планом технічного розвитку ВАТ керівництво визначило можливість створити промислові потужності по відкриттю і функціонуванню нового магазину. Магазин буде знаходитись в центрі та це гарантує їх високу рентабельність і швидку віддачу. Магазин буде реалізувати хлібну продукцію ВАТ «Продтовари» та інші види продукції.
Таким чином, прибуток від реалізації продукції підприємство почне отримувати починаючи з 3 кварталу 2009 року. Раніше це не відбудеться, оскільки сума затрат є достатньо високою і підприємство лише виходить на ринок, пропонуючи невеликий асортимент, поступово його розширюючи.
В наступних роках підприємство пропонує надалі розширяти асортимент і вийти на показник 200 тис.грн. прибутку на рік.
Таким чином, всі показники реалізації даного проекту вказують на його ефективність. Про це свідчать – термін окупності проекту – 1,7 року, тобто термін, за який дані кошти будуть повернуті, чиста теперішня вартість, яка в кінці 2-го року більша 0, тобто підприємство окупило витрати і вийшло на позитивне значення прибутку та індекс прибутковості підприємства, який більше за одиницю, що означає, що на 1 грн. вкладених коштів підприємство отримало 1,29 грн. доходу.
Відповідно до даних, підприємство зможе збільшити свою прибутковість у перший же рік здійснення проекту, підвищиться його валова рентабельність на 0,67%, чиста – на 0,7%. В наступних роках підприємство, нарощуючи обсяги продаж своєї продукції зможе надалі покращувати свій фінансовий стан.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження економічної ефективності роботи підприємства
Таблиця 1.2 Система показників економічної ефективності діяльності первинних суб’єктів господарювання
Таблиця 1.3 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів)
Таблиця 1.4 Показники ефективності і використання основних фондів
Таблиця 1.5 Показники ефективності використання оборотних фондів
Таблиця 2.1. Основні економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Продтовари»
Таблиця 2.2 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.3 Аналіз ліквідності статей балансу, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз необоротних активів підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз оборотних активів підприємства
Таблиця 2.9 Ефективність використання оборотних активів підприємства
Таблиця 2.10 Структура персоналу
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.12 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.1 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.13 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту, тис.грн.
Таблиця 2.14 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.15 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.16 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.17 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 3.1 Порівняння ставок ПДВ у деяких країнах Європи
Таблиця 3.2 Розрахункова рентабельність продукції хлібопекарських підприємств у разі зниження ставки ПДВ
Таблиця 3.3 SWOT-аналіз ВАТ „Продтовари”
Таблиця 3.4 Витрати ВАТ «Продтовари» на відкриття нового магазину
Таблиця 3.5 Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 3.6 Виручка і прибуток від реалізованої продукції в 2009 році
Таблиця 3.7 Показники доходності проекту (без дисконтування)
Таблиця 3.8 Розрахунок дисконтованих грошових потоків підприємства за 4 роки проекту
Таблиця 3.9 Показники доходності проекту (з дисконтуванням)
Таблиця 3.10 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження пропозиції
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.