Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Прибутковість підприємства та стратегія її збільшення


Дипломна
K-17412

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади прибутковості підприємства та стратегії її забезпечення
1.1 Економічна сутність прибутку підприємства та його нормативно – правове забезпечення
1.2 Оцінка стратегій забезпечення прибутковості підприємства
1.3 Методологія аналізу прибутковості підприємства
Розділ 2 практичні аспекти оцінки прибутковості ват «драбівське» та стратегій її забезпечення
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Драбівське»
2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства
2.3 Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення прибутковості діяльності ват «драбівське»
3.1 Стратегія збільшення прибутковості діяльності підприємства ВАТ «Драбівське»
3.2 Заходи щодо збільшення прибутковості підприємницької діяльності ВАТ «Драбівське» та їх економічне обгрунтування
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Прибуток підприємства в загальному розумінні являє собою частину вартості прибуткового продукту, створеного працею, і є складовою частиною доходу підприємства. Всі підприємства здають замовнику готові об'єкти або реалізують продукцію, відшкодовують витрати на виробництво, купують основні виробничі фонди і нормовані обігові засоби, та для нормальної діяльності вони мають отримувати, крім того, ще й певний прибуток.
Таким чином, прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.
Виділяють валовий, операційний прибуток, прибуток від звичайної діяльності до і після оподаткування, чистий прибуток та нерозподілений прибуток.
Політика управління прибутковістю представляє собою процес виробітки в прийняття управлінських рішень по всі основних аспектах його формування, розподілу та використання на підприємстві. Головною метою політики управління прибутковістю є забезпечення зростання добробуту підприємства, підвищення його ринкової вартості.
Аналіз прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. Завдання аналізу: оцінити темпи зростання прибутку в цілому та окремих його складових; виявити чинники, що впливають на зміни прибутку, та визначити рівень їх впливу; оцінити рівень рентабельності підприємства; виявити резерви збільшення прибутку.
ВАТ "Драбiвське" створено в 1996 роцi на базi Драбiвського радгоспу, та зареєстровано Драбiвською райдержадмiнiстрацiєю 09.09.1996 р. за № 281.
Метою діяльності даного сільськогосподарського підприємства є отримання прибутку в результаті здійснення поточної діяльності.
Предметом діяльності ВАТ „Драбівське” є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
Дані таблиці дозволяють констатувати наступні зміни в вартості майна та джерел його утворення: загальна вартість майна збільшилась в 2007 році на 1183 тис.грн. або 31,77% і зменшилась в 2008 році на 58 тис.грн. або 1,18%, в тому числі: вартість оборотних активів зросла на 1377,9 тис.грн. або 75,96% в 2007 році і знизилась на 13 тис.грн. або 0,41% в 2008 році; сума необоротних активів зросла на 624,1 тис.грн. або 57,21% в 2007 році і знизилась в 2008 році на 2,62%; власний капітал при цьому збільшився в 2007 році на 1162,2 тис.грн. або 31,68% і в 2008 році на 4 тис.грн. або 0,08%; позичений капітал зріс на 20,8 тис.грн. або 37,68% в 2007 році і знизився на 62 тис.грн. або 81,58% в 2008 році.
Аналіз фінансових результатів дає змогу говорити про наступне: виручка від реалізації продукції в 2007 році зросла на 3457 тис.грн. або 249,33% і значно знизилась в 2008 році на 3670 тис.грн. або 63,58%, не досягнувши навіть значення 2007 року; чиста виручка від реалізації збільшилась в 2007 році на 2880,8 тис.грн. або 149,33% і знизилась на 3054 тис.грн. або 63,49% в 2008 році; собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 1206,8 тис.грн. або 58,04% і знизилась в 2008 році на 53,99%; валовий прибуток збільшився в 2007 році на 1674 тис.грн, в 2008 році знизився на 1280 тис.грн.; чистий прибуток збільшився в 2007 році на 1152,2 тис.грн. і значно знизився на 1156 тис.грн. в 2008 році, не досягши навіть показника 2006 року.
Аналізуючи інші показники роботи підприємства можна говорити наступне: фонд оплати праці зростає в 2007 році на 127,7 тис.грн. або 19,71% порівняно з 2006 роком і на 317,5 тис.грн. або 40,94% в 2008 році; середньооблікова чисельність працівників при цьому зростає в 2007 році на 13 осіб або 23,21% і на 1 особу в 2008 році (1,45%); середньомісячна заробітна плата зменшується на 27,4 грн. або 2,84% і зростає на 364,6 грн. або 38,93% в 2008 році; продуктивність праці збільшується на 35,26 тис.грн. або 102,35% в 2007 році і зменшується на 44,62 тис.грн. або 64,01% в 2008 році
Таким чином, основні показники діяльності підприємства значно погіршились в 2008 році порівняно з 2007 роком і не досягли навіть значень 2006 року, що пов’язано з кризовими явищами в економіці України і світу
Аналіз показав, що в 2008 році чистий прибуток від реалізації продукції формується таким чином: дохід від реалізації продукції (94,6%) зменшується на суму податку на додану вартість (15,57%) і чистий дохід становить 79,03% від суми загального доходу. Собівартість реалізованої продукції знижує чистий дохід на 68,05% і валовий прибуток становить лише 10,98% від суми загального доходу. Інші операційні доходи збільшують суму валового прибутку на 1,89%, адміністративні витрати знижують їх на 0,14%, витрати на збут – на 0,36%, і інші операційні витрати – на 15,62%. Інші фінансові доходи збільшують його на 2,03%, інші доходи збільшують чистий прибуток на 1,49%.
Таким чином, підприємство має прибуток який складає 0,27% від загальної суми доходів підприємства.
Аналізуючи показники рентабельності видно, що рентабельність сукупного капіталу є незначною в 2006 і 2008 році, оскільки саме в цьому році підприємство мало незначний прибуток. В 2007 році рентабельність була високою і становила 23,68%, в 2008 році ще знизилась і становила 0,12%. Рентабельність власного капіталу також є незначною в 2006 і 2008 році, але в 2007 році складає 24,05%, в 2008 році знижується і становить 0,12%. Рентабельність позикового капіталу та іммобілізованих активів має ту ж тенденцію, становлячи – 17,75% в 2006, 1528,9% в 2007 і 42,86% в 2008 році та -0,54% в 2006, 36,4% в 2007 та 0,19% в 2008 році. Загальна рентабельність обороту в 2006 році – відємна, оскільки підприємство має валовий збиток, 2007 році становить 26,4% і знижується на 14,79% в 2008 році. Валова рентабельність продаж є позитивною величиною в 2007 і 2008 рр., але становить -7,78% в 2006 році, 31,68% в 2007 році і знижується на 17,78% в 2008 році. Операційна рентабельність продаж в 2006 році і 2008 році є від’ємною, а в 2007 році достатньо високою 32,95%. Чиста рентабельність продаж є дуже низькою в 2006 році – 0,51%, в 2008 році – 0,34%, хоча в 2008 році вона становила 24,16%.
На сьогоднішній день підприємство володіє площею в 1319 гектарiв, з яких під тваринництво зайнято 10% площі, інші площі використовуються для вирощування зернових та інших технічних культур. Таким чином, підприємство може використати 200 га землі для того, щоб засіяти його ріпаком озимим. Оскільки жодна з культур не має такої високої рентабельності, економічна ефективність від впровадження заходу є очевидною – 840 тис.грн.
Наступна пропозиція спрямована на збільшення обсягів виробництва та якості вирощування ярої пшениці сортів «Колективна 3» та «Звершення».
Певною мірою, як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, це можна здійснити за широкого впровадження біологічних засобів стимуляції розвитку та захисту рослин, біотехнологій при вирощуванні сільськогосподарських культур.
Останнім часом цікавий своїми потенційними можливостями біофунгіцид Агат-25К, з 2002 року дозволений для використання в сільськогосподарському виробництві нашої країни.
Розраховані дані підтверджують високу господарську ефективність біопрепарату Агат-25К. При застосуванні його як протруйника насіння забезпечено найбільший приріст урожаю серед усіх варіантів досліду порівняно з контролем — ярої пшениці на 16,4 та ярого ячменю на 18,1 відсотка. Отже, внаслідок впровадження пропозиції прибуток збільшиться на 106,765 тис.грн.
При проведенні аналізу використання ресурсів у ВАТ „Драбівське” виявлено, що на момент дослідження не використовувалося приміщення молочно-товарної ферми на 200 головомісць через недостатність фінансових ресурсів. Запропоновано господарству використати його для подальшого нарощування поголів’я у м’ясному скотарстві. Проведені розрахунки ефективності використання цього приміщення для прямого призначення, використавши наявні матеріально-технічні і трудові ресурси підприємства. Розрахунки проводились на основі діючих цін, тарифів, умов оплати праці та оподаткування сільськогосподарських підприємств.
Таким чином, завдяки втіленню цих пропозицій, дохід від реалізації продукції збільшиться на 6800,14 тис.грн., податок на додану вартість на 1137,69 тис.грн., чистий дохід на 5662,45 тис.грн., собівартість реалізованої продукції на 3822,59 тис.грн., валовий і чистий прибуток зростуть відповідно на 1839,86 тис.грн. і 1829,86 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Класифікація доходів (прибутків) і витрат (збитків)
Рис. 1.2 Формування фінансових результатів
Рис. 1.3. Структурно-логічна схема формування прибутку підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
Рис. 1.4 Схема використання прибутку підприємства
Рис. 2.1 Організаційна структура управління ВАТ „Драбівське”
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.3 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Драбівське»
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ВАТ “Драбівське»
Таблиця 2.5 Показники ділової активності ВАТ “Драбівське”
Таблиця 2.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.7 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.8 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.10 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2008 року
Таблиця 2.11 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.12 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.14 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.2 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 3.1 Економічні показники виробництва для озимого ріпаку
Таблиця 3.2 Виробничі затрати і економічні показники вирощування ріпаку
Таблиця 3.3 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га)
Таблиця 3.4 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів
Таблиця 3.5 Економічна ефективність застосування препарату Агат – 25К на ВАТ «Драбівське»
Таблиця 3.6 Матеріально-технічна база
Таблиця 3.7 Наявність кормів
Таблиця 3.8 Заробітна плата з нарахуванням
Таблиця 3.9 Вартість кормів і підстилки в розрахунку на 200 голів
Таблиця 3.10 Амортизація, поточний ремонт
Таблиця 3.11 Зведений кошторис витрат
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.