Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Концепції стратегічного управління підприємством


Дипломна
K-17480

Вступ
Розділ 1. Особливості сучасної концепції стратегічного управління підприємством
1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством
1.2 Підходи до стратегічного управління підприємства
1.3 Розробка концептуальних основ стратегічного управління підприємства
Розділ 2. Дослідження стратегічного потенціалу тов «підприємства «авіс»»
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Підприємства «АВІС»»
2.2. Вибір і оцінка критеріальних показників внутрішнього середовища та інформаційного забезпечення ТОВ «Підприємства «АВІС»»
2.3. Моніторинг конкурентного середовища ТОВ «Підприємства «АВІС»»
Розділ 3. Удосконалення системи стратегічного упрвавління та його інформаційного забезпечення на тов «підприємства «авіс»»
3.1. Визначення стратегічного потенціалу та конкурентного статусу підприємства
3.2. Удосконалення системи збалансованих показників стратегічного управління ТОВ «Підприємства «АВІС»»
3.3. Розробка підсистеми забезпечення стратегічного управління ТОВ «Підприємства «АВІС»»
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

На основі проведених досліджень та зроблених аналізів в дипломній роботі можна зробити наступні висновки:
1. Стратегічне управління є найважливішою складовою антикризового управління, оскільки дає змогу вчасно виявити зовнішні небезпеки й можливості підприємства, внутрішні сильні та слабкі сторони його виробничо-господарської діяльності й на основі оцінки ситуації розробити систему стратегій, спрямованих на запобігання кризи.
2. Стратегічне управління не є відокремленим процесом, а являє собою органічну частину системи управління компанії загалом. Цикл стратегічного управління має довгостроковий період і містить у собі кілька циклів оперативного (середньострокового) управління, а останнє - кілька циклів поточного (короткострокового) управління, забезпечуючи безперервність процесу реалізації стратегії. Задачі управління в ході реалізації стратегії конкретизуються і передаються з контуру стратегічного управління в контур оперативного, а потім і в контур поточного управління. У силу цього стратегічне, оперативне й поточне управління мають єдиний за своєю природою механізм управління (систему механізмів), що включає економічні, мотиваційні, організаційні та правові механізми. Створення ефективного механізму управління є, поряд із розробкою стратегії, найважливішим результатом стратегічного управління.
3. Розглядаючи визначення стратегії у вітчизняній і закордонній літературі, можна визначити три класифікаційних ознаки, за якими визначення поняття стратегії відрізняються одне від одного в різних авторів:
- Стратегія як програма, план, напрямок.
- Стратегія як дія, діяльність.
- Стратегія як засіб.
4. Система стратегічного управління дозволяє досягти таких основних результатів:
- Створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в організацію виробленої продукції (послуг), що затребуються ринком; сформованого позитивного іміджу організації.
- Другим результатом є структура організації та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію.
5. Суть стратегічного управління полягає у формуванні уяви про середовище підприємства та вироблення загального уявлення про його перспективи у цьому середовищі. Формування таких уявлень базується не стільки на аналізі достовірної інформації про середовище, скільки на обгрунтувані допустимих гіпотез. Використання гіпотез замість достовірної та релевантної інформації для визначення перспективних напрямів діяльності підприємства диктується тим, що стратегічне управління здійснюється в умовах невизначеності про стан та зміни факторів середовища.
6. Діяльність будь-якого підприємства (за виключенням монополістів) відбувається в конкурентному середовищі. Для успішного функціонування на конкурентному ринку підприємство повинно пропонувати споживачеві не те, що воно може виробляти, і не те, що уміє виробляти добре, а тільки те, що воно вміє робити краще за своїх конкурентів. Таке функціонування підприємства можливе лише за умов ефективного об‘єднання ресурсів, якими воно володіє з можливостями їх умілого використання для досягнення ринкових переваг. Принциповою характеристикою таких підприємств є стратегічна орієнтація усієї їхньої діяльності. Визначальною особливістю підприємства, що орієнтує свою діяльність на досягнення переваг над конкуруючими підприємствами, є використання стратегічного менеджменту. Це суттєво відрізняє його від тих підприємств, які діють на ринку на основі поточного та оперативного управління. Для таких підприємств характерне забезпечення взаємозв’язку між чітко вираженою сферою діяльності, ієрархією цілей та стратегіями, що забезпечують досягнення цілей.
7. Модель стратегічного управління потребує нового переосмислення та вдосконалення в відповідності до принципів сучасного менеджменту, принципів об’єктно-цільового підходу та врахування синергійного ефекту.
Використання об’єктно-цільового підходжу потребує переосмислення тлумачення складових елементів моделі стратегічного управління та обов’язково пошук форм ефективних взаємозв’язків між елементами двох блоків: стратегічного управління та реалізації стратегії.
Реалізація моделі на практиці потребує наповнення та впровадження методології стратегічного управління, яка може бути представлена наступними методами: діагностики середовища організації, оцінки потенціалу організації, обгрунтування стратегічного вибору, реалізації контролю, обліку, стимулювання праці персоналу, задіяного в стратегічному управлінні.
8. ТОВ "АВІС" - виробник високоякісних легких масел, майонезів, олії та безалкогольних напоїв. Підприємство засновано в 1992 році в місті Вінниця за адресою вулиця Пирогова 150, на основі договору між засновниками.
Основним предметом діяльності підприємства є:
- виробництво полімерної упаковки для власної продукції;
- реалізація виготовленої продуктів;
- експортування своєї продукції до інших держав;
- послуги доставки продукції;
- виробництво окремих видів продуктів харчування. Серед широкий асортимент майонезів, соусів, маргаринів, масел і маслечок, олій, безалкогольних напоїв;
- створення власної дилерської мережі збуту;
- інші види діяльності.
9. Обсяг товарообороту у 2005 році збільшився на 38037,2 тис. грн. порівняно з 2004 роком, а собівартість реалізованої продукції зросла лише на 10766,2 тис. грн. Таким чином завдяки успішній роботі у 2005 році підприємству вдалося покрити усі збитки від реалізації продукції у попередньому році і отримати валові прибутки у розмірі 11441,5 тис. грн. Але в період з 2005-2006 роки виручка від реалізації продукції зросла лише на 20023,1 тис. грн., але разом зі значним зростанням собівартості продукції в абсолютному виразі на 23264,0 тис. грн., що вдвічі більше ніж за попередній період це принесло підприємству значні збитки у 2006 році.
В період з 2005-2006 роки чистий дохід від реалізації продукції зріс лише на 20023,1 тис. грн. Інші операційні доходи та інші фінансові доходи мали тенденцію до зниження, що зменшувало сумарний дохід підприємства.
10. Проаналізувавши й зіставивши можливості із сильними сторонами ТОВ «АВІС», дійдемо висновку, що за даних умов для підприємства буде вигідно організувати цілорічний продаж продукції через представництва у областях України.
Спираючись на сильні сторони підприємства, можна знижувати загрози, застосовуючи гнучку цінову політику для боротьби з небажаними конкурентами.
Основною зі слабких сторін для реалізації можливостей може бути недолік коштів, необхідних для покупки нового обладнання, й відсутність торговельної марки ТОВ «АВІС».
Основною загрозою, збільшеною слабими сторонами для ТОВ «АВІС», буде відсутність системи гарантованого збуту продукції.
11. В Україні виробництво маргаринової продукції в регіональному розрізі характеризується середньою концентрацією: за підсумками 2005 р. 98,4% всієї продукції було вироблено в дев’яти регіонах.
Безперечним лідером по виробництву маргаринів в Україні залишається Запорізька область, де розташований провідний виробник - Запорізький МЖК. На другому місці Одеська область: найбільше підприємство - Одеський МЖК. Замикає трійку Кіровоградська область, в якій завдяки концентрації декількох потужностей по виробництву маргаринової продукції лідером стала ГК "Креатив".
12. Обсяги споживання солодкої води в Україні швидко зростають. У 2004 році в середньому на кожного громадянина припадало по 8–12 літрів напою, торік — 36 літрів. Звісно, ці показники далекі від середньоєвропейських, які сягають 200 літрів, але завдяки зростанню добробуту та культури харчування мінеральна вода стала повсякденним продуктом в раціоні наших співвітчизників.
У цьому році експерти прогнозують збільшення споживання цієї води щонайменше на 15 відсотків. На кожного жителя України припадатиме по 40 літрів «мінералки» на рік.
Торік обсяги продажу бутильованої води на українському ринку зросли на 17 відсотків, сягнувши 1 440 млн. літрів, у грошах це — 2 175 млн. грн.
На основі зроблених висновків можна надати наступні пропозиції:
1. Особливість реального ринкового середовища, в якому доводиться функціонувати вітчизняним суб’єктам, характеризується крайньою нестабільністю і непередбачуваністю розвитку подій, недостатньо ефективним економічним законодавством, відсутністю розвиненої ринкової інфраструктури. Ці, а також цілий ряд інших економічних, фінансових і соціальних факторів роблять украй скрутним стабільне функціонування українських підприємств.
Для поліпшення ситуації необхідне формування більш стабільних і сприятливих умов, що забезпечують підприємствам досягнення визначених ними довгострокових цілей свого розвитку. Однією з таких умов, на наш погляд, є формування стратегічного потенціалу підприємства.
Аналіз зовнішнього середовища служить інструментом, за допомогою якого керівництво підприємства контролює зовнішні стосовно підприємства фактори з метою передбачення потенційних загроз і нових можливостей, що відкриваються.
Тому доцільно розглянути етапи формування стратегічного потенціалу підприємства в умовах нестійкого зовнішнього середовища:
- В умовах нестабільності макроекономічного середовища суттєвий вплив на діяльність підприємств на всіх рівнях господарювання чинять політичні фактори, оскільки саме вони, як джерело невизначеності, часто є вирішальними. Отже, необхідно докладати максимум зусиль для зменшення впливу цих факторів і вивчення впливу діючих політичних сил.
- Численні характеристики включають і ринкові фактори, що безпосередньо впливають на ефективність роботи підприємства й аналіз яких дозволяє його керівництву уточнити стратегію та зміцнити позиції на ринку. Досліджуються такі показники, як зміна демографічних умов, рівень доходів населення та їхній розподіл, життєві цикли різних видів товарів і послуг, рівень конкуренції в галузі, частка ринку, займана підприємством, місткість ринку чи захищеність його урядом.
- Особливо важливим при формування стратегічного потенціалу підприємства є постійний моніторинг технологічного середовища, з метою ідентифікації змін, що з’являються в ньому, та становлять загрозу існуванню підприємства.
- Неабияке значення при формуванні стратегічного потенціалу підприємства має проведення аналізу факторів конкуренції, що припускає здійснення постійного контролю з боку керівництва підприємства за діями конкурентів. Суть аналізу можна звести до пошуку відповідей на запитання: що рухає конкурентам? що він робить? що може зробити?
- Важливу роль при формуванні стратегічного потенціалу підприємства відіграють і соціальні фактори зовнішнього середовища, що включають такі показники, як зміна суспільних цінностей, настанови, відносини, сподівання й інтереси. В умовах економічної нестабільності саме в соціальному середовищі народжується багато проблем, що становлять велику загрозу для функціонування підприємства і можливостей формування його стратегічного потенціалу.
- Одним з найважливіших факторів зовнішнього середовища, що впливає на функціонування підприємства і формування його стратегічного потенціалу, є державний вплив. Держава завжди виконувала визначені економічні функції. Вона законодавчо встановлює «загальні правила гри», тобто систему нормативних актів, що регулюють діяльність суб’єктів ринку.
2. ТОВ «Підприємство «АВІС» займається виробництвом і реалізацією легких масел, майонезів, олії та безалкогольних напоїв. Продукція підприємства, що має партнерів не тільки в Україні, а й за кордоном, без сумніву повинна мати високі показники якості. Тому значимість контролінгу для цього підприємства досить висока.
Контролінг - це система, орієнтована на майбутній розвиток підприємства чи регіону в цілому. Це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення поставленої мети. Вона базується на основі багатьох навчальних економічних дисциплін і функцій управління, що здійснюються на підприємстві (регіоні).
3. Модель CCП - це формат опису діяльності організації за допомогою деякого набору показників для кожної стратегічної перспективи (як правило, для чотирьох). Спрощена модель CCП зображена на рис. 1. бізнес-діяльність описується невеликим числом показників для кожної перспективи. Можливо, відображено як поточне положення справ, так і діяльність, орієнтовану на довгостроковий період.
З моменту своєї появи концепція СЗП була широко прийнята як в бізнесі, так і в урядових кругах як новий підхід до управління. СЗП є зрозумілим початковим форматом для опису устремлінь і досягнень організації. Вона довела свою корисність для:
- інформування менеджерів і персоналу організації про стратегічні наміри, мобілізації їх на реалізацію намічених стратегій;
- загострення уваги на діяльності, мотивованій скоріше стратегічними, а не поточними цілями, такими як розвиток компетенції, взаємин із споживачами, інформаційних технологій, і майбутніми вигодами;
- моніторингу і заохочення подібної діяльності.
Найбільш суттєвими науковими результатами, що розкривають особистий внесок автора у розробку проблеми, яка досліджується є:
- розробка шляхів удосконалення системи збалансованих показників стратегічного управління ТОВ «Підприємство «АВІС»»;
- розробка підсистеми забезпечення стратегічного управління ТОВ «Підприємство «АВІС»».
Практична цінність. Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зроблені в процесі дослідження, можуть бути використані в діяльності українських підприємств.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Концептуальна схема ситуаційного підходу до формування стратегії
[42, с. 27]
Рис 1.2. Концептуальна модель взаємозв’язку об’єктів стратегічного управління підприємства [42, с. 41]
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності ТОВ “АВІС” за 2004-2006р., тис.грн.
Таблиця 2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ “АВІС” за 2004-2006 роки, тис.грн.
Таблиця 2.3 Аналіз витрат за економічними елементами ТОВ “АВІС” за 2004-2006 роки
Таблиця 2.4 Динаміка показників платоспроможності та фінансової ТОВ “АВІС” за 2004-2006 роки
Таблиця 2.5 Визначення сильних і слабих сторін ТОВ «АВІС»
Таблиця 2.6 Визначення ринкових можливостей і загроз ТОВ «АВІС»
Таблиця 2.7. Оцінка сильних і слабих сторін, можливостей і загроз ТОВ «АВІС»
Таблиця 2.8 Матриця SWOT-аналізу реалізації продукції ТОВ «АВІС»
Рис.2.2. Провідні області по виробництву маргаринової продукції
Таблиця 2.9. Україна: виробництво маргаринової продукції по регіонах, 2005-2006 р.,
т 2.3. Передові підприємства по виробництву маргаринової продукції
Рис. 2.4. Структура виробництва маргаринової продукції, тон
Таблиця 2.10 Асортимент майонезів ТОВ «Підприємство «АВІС» в залежності від виду упакування і ваги
Таблиця 2.11 Аналіз смаків споживачів щодо вибору мінеральних вод
Рис. 3.1. Стратегічний потенціал підприємства як об’єкта управління
Таблиця.3.1. Градація стратегічного потенціалу підприємства ТОВ «АВІС»
Таблиця 3.2. Основні характеристики конкурентних підприємств
Таблиця 3.3 Рейтинг конкурентноздатності ТОВ «Підприємство «АВІС»»
Рис.3.2. Вибір робочої бази із контуру «Адміністратор»
Рис.3.3. Перехід в контур «Навігатор»
Рис. 3.4. Формалізація стратегії
Рис.3.5. Описання структури «споживчої цінності»
Рис.3.6. Планові та фактичні показники підприємства
Рис.3.7. Контур «Кокпит»
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.