Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка підприємства


Контрольна робота
K-17674

1. Основа класифікації методів управління, зміст і загальна спрямованість
2. Показники та шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей
Вихідні дані для задачі 1 –
Показник Значення
1. Повна вартість основних засобів на початок року, тис.грн
Всього
В т.ч
а) будівлі
б) споруди
в) передавальні пристрої
г) машини та устаткування
д) транспортні засоби
е) інструменти
є) виробничий інвентар та приладдя
ж) господарський інвентар
з) інші основні фонди
2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн
Всього
В т.ч
а) будівлі
б) споруди
в) передавальні пристрої
г) машини та устаткування
д) транспортні засоби
е) інструменти
є) виробничий інвентар та приладдя
ж) господарський інвентар
з) інші основні фонди
3. Місяць введення (вибуття)
а) будівлі
б) споруди
в) передавальні пристрої
г) машини та устаткування
д) транспортні засоби
е) інструменти -
є) виробничий інвентар та приладдя
ж) господарський інвентар
з) інші основні фонди
4. Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), %
а) будівлі
б) споруди
в) передавальні пристрої
г) машини та устаткування
д) транспортні засоби
е) інструменти
є) виробничий інвентар та приладдя
ж) господарський інвентар
з) інші основні фонди
5. Річний обсяг товарної продукції, тис.грн
6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб
В т.ч. робітників
Задача
Визначити структуру основних виробничих засобів на початок та кінець року, зробити висновки відносно прогресивності зміни структури
Задача
Визначити середньорічну вартість кожного виду основних засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації
Задача
Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність
3. Соціальна діяльність підприємства
4. Особливості й оцінка кризової ситуації на підприємстві
Задача
Бригада робітників в складі 10 осіб має завдання по зборці електродвигунів. На підставі вихідних даних визначити заробіток кожного робітника бригади при відрядно – преміальній системі оплати праці
Показник Одиниця виміру Значення
1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 9,
2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць
3. Фактично зібрано електродвигунів Одиниць
4. Процент доплат за виконання плану %
5. Премія за кожен % перевиконання планового завдання % 1,
6. Відпрацьовано за місяць годин Год
І робітником
ІІ робітником
ІІІ робітником
ІV робітником
V робітником
VІ робітником
VIІ робітником
VIIІ робітником
IX робітником
X робітником
Годнна тарифна ставка Грн./год
І робітника 0,
ІІ робітника 0,
ІІІ робітника 0,
ІV робітника 0,
V робітника 0,
VІ робітника 0,
VIІ робітника 0,
VIIІ робітника 0,
IX робітника 0,
X робітника 0,
Задача
На підставі вихідних даних показників таблиці визначити фактичний абсолютний і відносний приріст виробництва продукції проти планового, за рахунок підвищення продуктивності праці та збільшення чисельності персоналу по кожній дільниці та цеху в цілому
Показник Значення
Дільниці цеху
Перша
1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн
За планом
фактично
1.2 Чисельність персоналу, осіб
За планом
Фактично
2. Друга
2.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн
За планом
Фактично
2.2 Чисельність персоналу, осіб
За планом
Фактично
Задача
Обчислити обсяг валової, товарної, реалізованої та чистої продукції на основі даних
Показник Одиниця виміру Значення
1. Випуск продукції за рік
Виріб А
Виріб Б
Виріб В
Виріб Г Шт
2. Відпускна ціна одиниці продукці
Виріб А
Виріб Б
Виріб В
Виріб Г Грн
3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва Тис.грн
4. Виробничі послуги стороннім покупцям Тис.грн
5. Залишки нереалізованої продукції:
На початок року
На кінець року Тис.грн
6. Залишки незавершеного виробництва
На початок року
На кінець року Тис.грн
7. Вартість сировини і матеріалів замовника Тис.грн
8. У складі собівартості товарної продукції матеріальні та прирівняні до них витрати складають Тис.грн
Задача
Визначити обсяги валової та товарної продукції концерну «Укрспецхіммаш», який продукує різноманітне устаткування для хімічної промисловості та інші вироби міжгалузевого призначення за такими даними
Показник Ціна за одиницю, грн Значення
Вальці, шт. 8600
Каландри, шт 23000
Форматори – вулканізатори, шт 26800
Змішувачі пластичних мас, шт 34000
Черв’ячні машини, шт 15400
Пресформи для шин, комплектів 215
Інше хімічне устаткування, тис.грн
Запасні частини до хімічного устаткування, тис.грн
Автомобільні цистерни, шт. 8000
Литво чавунне, т 480
Литво стальне, т 560
Поковки й штамповки,т 870
В’язальні машини, шт 290
Інші товари культурно – побутового і господарського призначення, тис.грн
Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис.грн
Послуги своєму капітальному будівництву, тис.грн
Інструмент і приладдя, тис.грн
Інша продукція, тис.грн
Залишки незавершеного виробництва, тис.грн
- на початок року
- на кінець року
Задача
У звітному році підприємство виготовило 300 виробів, із них 62% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 100% в загальному обсязі виробництва виробів А. Ціна виробів 1 категорії 3100 грн., вищої категорії 3600 грн. Визначити суму доходу за рахунок додаткової реалізації продукції вищої категорії якості
Задача
Складіть калькуляцію виробничої собівартості виробів АП1 і АП2, для виготовлення яких використовується сталеве лиття й бронза:
Показник Значення
1. Витрати матеріалів на один виріб
Для АП-1 кг: сталь/бронза
Для АП-2 кг: сталь/бронза
1,2/0,
2,0/0,
2. Ціна матеріалів – відповідно грн
За 1 т сталі/бронзи 850/
3) Основна заробітна плата робітників (розцінка) за 1 виріб – відповідно: грн. за АП -1/ грн. за АП – 2 155/
4) Додаткова зарплата, % від основної
5) Планом передбачено виготовити за рік виробів
(разом 2-х видів, тис.шт.)
6) Витрати на утримання устаткування, заплановані кошторисом у сумі, тис.грн. (амортизація)
7) Загальновиробничі витрати, тис.грн. у рік
Задача
В процесі виробництва пральних машин підприємство має такі витрати на одиницю продукції:
Види витрат Значення
1) на сировину і матеріали
2) на основну заробітну плату робітників основного виробництва
3) на їх додаткову заробітну плату
4) витрати на утримання й експлуатацію устаткування
5) на покупні вироби й напівфабрикати
6) загальновиробничі витрати 15,
7) адміністративні витрати
8) інші виробничі витрати
9) комерційні (невиробничі) витрати 76,
Визначити:
- величину прямих витрат на виробництво продукції
- величину непрямих витрат на виробництво продукці
- виробничу собівартість і повні витрати виробництва пральних машин
Задача
Визначити оптову ціну підприємства, відпускну ціну одиниці продукції
Показник Одиниця виміру Значення
1. Сировина і матеріали Грн. 42,
2. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати Грн. 79,
3. Основна заробітна плата Грн
4. Додаткова заробітна плата %
5. Загальновиробничі витрати %
6. Адміністративні витрати %
7. Витрати на збут %
8. Інші операційні витрати %
9. Фінансові витрати %
10. Амортизація устаткування %
Нормативний прибуток становить 10,8% від повної собівартості одиниці продукції, податок на додану вартість 20% від оптової ціни товару
Задача
На підставі вихідних даних, поданих в таблиці, скласти кошторис загальновиробничих витрат за рік. Визначити структуру витрат за економічними елементами і зробити висновки
Види витрат Значення
1. Балансова вартість будівлі цеху на початок року, млн.грн
2. Балансова вартість устаткування на початок року, млн.грн. 1,
3. Витрати на спецодяг робітників на рік, тис.грн
4. Витрати на канцтовари на місяць, грн
5. Річні витрати на поточний ремонт будівель і устаткування цеху, тис.грн
6. Ремонт обчислювальної техніки та господарського інвентарю на рік, тис.грн
7. Чисельність працівників цеху/ осіб, їх посадові оклади, грн
Начальник цеху 1/
Заступник начальника цеху 2/
Технолог 2/
Інженер – механік 1/
Інженер – електрик 2/
Старший майстер 4/
Майстер 4/
Економіст 1/
Комірник 1/
Контролер 8/
Прибиральник приміщень 2/
8. Додаткова оплата праці, у % до основної заробітної плати
9. Витрати електроенергії на опалення цеху, тис.Гкал 9,
10. Витрати електроенергії на освітлення цеху, кВт/год
11. Витрати води в місяць на побутові потреби, м.куб
12. Витрати на відрядження працівників цеху (на рік), тис.грн
13. Тариф за 1 Гкал теплоенергії, грн., без ПДВ 84,
14. Тариф за 1 кВт/год. Електроенергії, грн., без ПДВ 0,
15. Тариф за водопостачання 1 м.куб. води, грн., без ПДВ 1,
16. Тариф за водовідведення 1 м.куб., грн., без ПДВ 1,
17. Інші витрати (% від суми заробітної плати цехового персоналу)
Список використаної літератури
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.