Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка виробничої потужності підприємства


Дипломна
K-17897

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти управління виробничими потужностями підприємства як фактора збільшення ефективності виробництва
1.1 Сутність виробничої потужності, її значення та види
1.2 Методологія вимірювання і оцінки виробничої потужності підприємства
1.3 Управління виробничими потужностями підприємства
Розділ 2 практична засади оцінювання виробничої потужності ват «руськополянський меблевий комбінат»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат»
2.2 Оцінка стану та структури виробничих потужностей підприємства
2.3 Аналіз ефективності використання виробничих потужностей
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання виробничих потужностей ват «руськополянський меблевий комбінат»
3.1 Організаційно – економічні заходи по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві
3.2 Проект збільшення ефективності використання виробничих потужностей підприємства
3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Таким чином, виробнича потужність є вихідним пунктом планування виробничої програми підприємства. Вона відображає потенційні можливості об'єднань, підприємств, цехів щодо випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності позичає провідне місце у виявленні та оцінці резервів виробництва.
У сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що різко впливає на ефективність роботи кожного із них. Виробничі потужності підприємств, матеріальною основою яких є сучасні системи машин, мають динамічний характер. У їхньому складі відбуваються як якісні, так і кількісні зміни.
Системний підхід до вивчення чинників, впливати на величину і використання виробничої потужності, передбачає розгляд наступних основних положень: визначення впливу на величину виробничої потужності і використання в виробництві ресурсів, що споживаються і процесів їхнього перетворення.
Основні ресурси виробничого процесу виражаються трьома елементами: працею, знаряддями праці і предметами праці. Отже, споживання і перетворення цих ресурсів є основою визначення обох видів чинників
Важливе значення для характеристики виробничої потужності підприємства має аналіз рівня її використання, а також характеристика його окремих підрозділів. За результатами такого аналізу можна судити про правильність вибору провідної ланки, за якою прийнята потужність підприємства, і про величину резервів збільшення випуску продукції окремими цехами.
ВАТ "Руськополянський меблевий комбiнат" створено за наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi вiд 12.10.1994 року за № 40-АТ та зареєстровано наказом № 53 вiд 17.10.1994 року Черкаською районною Радою народних депутатiв Черкаської областi.
ВАТ розташоване за адресою; вул. Чигирина, 111 с. Руска Поляна, Черкаська область, 19602, Україна.
ВАТ має три основнi цехи: цех по виготовленню стiльцiв; цех щитових меблiв; цех м'яких меблiв та ряд обслуговуючих виробництв, таких як: ремонтно-механiчний цех; паро-силове господарство; цех вирiзки ЧМЗ та сушки.
На територiї комбiнату розташовано магазин роздрiбної торгiвлi, столова.
Аналіз основних економічних показників роботи підприємства показав, що на протязі трьох останніх років обсяги виробництва і реалізації продукції знижуються, валовий та чистий прибуток також зменшуються, такі ж тенденції у розмірі майна, оборотних і необоротних фондів, власного капіталу і позиченого капіталу. Оцінка фінансового стану свідчить про недостатню ліквідність і фінансову стійкість підприємства.
Коефіцієнт зносу виробничих потужностей в 2008 році зростає на 0,05 і становить 0,59, в 2009 році зростає на 0,03 і становить 0,62, відповідно коефіцієнт придатності зменшується в 2008 році на 0,05 і становить 0,41, а в 2009 році на 0,03 і становить 0,38. Коефіцієнт зносу є великим і можна говорити про те, що стан обладнання є не зовсім прийнятним.
Коефіцієнт оновлення обладнання має бути завжди більше коефіцієнта вибуття, що і спостерігається в 2007 і 2008 роках, а в 2009 році коефіцієнти рівні.
Значення обсягів виробництва на одиницю площі не досягає значення виробничої потужності і можна констатувати такі тенденції: значення обсягу виробництва на одиницю площі знизилось в 2008 році на 4,33 тис.грн., а в 2009 році на 2,42 тис.грн. або відповідно на 28,43% та 22,2%.
Потужність підприємства використовувалась неповно, деякі види обладнання використовувались на 5-20%, обладнання є зношеним, фондовіддача, фондоозброєність і рентабельність падають.
Зокрема, 2008 і 2009 році коефіцієнт використання потужності по цеху виготовлення стільців є досить низьким і в 2008 році зменшується на 0,03, а в 2009 році – на 0,12, по цеху виготовлення щиткових меблів – зменшується на 0,25 в 2008 році і зростає на 0,14 в 2009 році, по цеху виготовлення мяких меблів – знижується в 2008 році на 0,27 і в 2009 році на 0,13.
Отже, разом по всьому обсягу виробництва коефіцієнт зменшується в 2008 році на 0,21 і в 2009 році на 0,07 і значно зменшується – з 0,72 в 2007 році, до 0,51 в 2008 році і 0,44 в 2009 році, тобто в кінці 2009 року потужності не використовуються навіть наполовину.
Підприємству доцільно вжити заходів щодо збільшення ефективності використання діючих потужностей та покращити діючі основні фонди.
Основними інтенсивними факторами підвищення ефективності використання основних фондів і потужностей підприємства є:
- удосконалення загальної структури, особливо активної частини основних виробничих фондів;
- модернізація діючого устаткування і оптимізація часу його роботи;
- впровадження робототехнічних комплексів в поєднанні з АСУВ;
- технічне удосконалення засобів праці;
- удосконалення технології виробництва;
- впровадження системи наукової організації виробництва і праці;
- підвищення кваліфікаційного рівня робітників;
- зменшення строків введення в дію знову створених виробничих потужностей.
Відповідно до інвестиційного задуму підприємство може збільшити обсяги виробництва і реалізації меблів починаючи випуск нових меблів – комп’ютерних столів.
Універсальність – ось головна характеристика продукції, що буде випускатись. За столом можна працювати з документами і комп’ютером, адже єдине робоче місце поділене на зону роботи з комп'ютером і з документами забезпечить комфортні умови роботи, як дома, так й в офісі.
Підприємство зможе випускати 6 різновидів комп’ютерних столів.
Виставляючи ціну на продукцію доцільно користуватись досвідом минулих років – в середньому за рік ціна на подібну продукцію зростає на 20-25%, оскільки в Україні достатньо високий рівень інфляції. Таким чином, ціна кожного року буде зростати на 20%.
Таким чином, загальний прибуток від впровадження пропозиції в 2011 році становитиме 2638,1 тис.грн., всього прибуток в 2012 році буде становити 5792,08 тис.грн., в 2013 році – 9661,63 тис.грн.
В результаті проведеного дослідження виявилось, що найбільшу вірогідність мають наступні ризики:
1.Ризик зменшення платоспроможності.
2. Ризик появи сильних конкурентів.
3. Ризик зростання цін на сировину, матеріали.
Перелік графічного матеріалу:
Рис.1.1 Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства
Таблиця 1.1 Класифікація чинників
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат»
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності
ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат»
Таблиця 2.4 Виробничі потужності підприємства (шт)
Рис.2.1 Динаміка виробничих потужностей за 2007 -2009 р.р.
Таблиця 2.5 Динаміка виробничих потужностей за 2007 – 2009 роки
Таблиця 2.6 Структура розподілу виробничих потужностей підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз потужностей цехів ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат»
Таблиця 2.8 Оцінка стану виробничих потужностей в 2007-2009 рр
Рис.2.2 Розподіл площ на підприємстві (кв.м)
Таблиця 2.9 Обсяги виробництва та виробничі потужності на одиницю площі
Таблиця 2.10 Аналіз ефективності використання активної частини обладнання
Таблиця 2.11 Аналіз коефіцієнту використання потужності підприємства
Таблиця 3.1 Графік основного виробництва ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат»
Таблиця 3.2 Прогнозований об'єм реалізації продукції ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат» в 2011 році
Таблиця 3.3 Прогнозований об'єм реалізації продукції ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат» в 2012 році
Таблиця 3.4 Прогнозований об'єм реалізації продукції ВАТ «Руськополянський меблевий комбінат» в 2013 році
Таблиця 3.5 Потреба в устаткуванні для здійснення господарської діяльності
Таблиця 3.6 Обслуговування боргу
Таблиця 3.7 Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції в 2011 році
Таблиця 3.8 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції в 2011 році
Таблиця 3.9 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції в 2012 -2013 році
Таблиця 3.10 Ризики і їх вплив на прибуток
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.