Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання оборотного капіталу


Дипломна
K-17905

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу ефективності використання оборотного капіталу
1.1. Сутність оборотного капіталу, його значення в діяльності підприємства
1.2. Економічна ефективність оборотного капіталу
1.3. Методика оцінки ефективності використання оборотного капіталу підприємства
Розділ 2 прикладні аспекти аналізу ефективності оборотного капіталу на дп «оризон - універсал»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ДП «Оризон-Універсал»
2.2. Оцінка складу, структури та динаміки оборотного капіталу підприємства
2.3 Аналіз показників ефективності використання оборотного капіталу
Розділ 3 заходи щодо підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства
3.1. Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу ДП «Оризон - Універсал»
3.2. Економічне обгрунтування підвищення ефективності за рахунок покращення структури оборотного капіталу
3.3. Економічна ефективність проекту покращення структури оборотного капіталу
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Оборотний капітал – одна з найважливіших категорій ринкової економіки, сутність якої можна розглядати тільки всебічно дослідивши економічну категорію «капітал» і розкривши три аспекти оборотного капіталу: політекономічний, управлінський, фінансовий.
У практиці зарубіжних та вітчизняних підприємств застосовують такі методи оцінки ефективності управління оборотним капіталом: метод коефіцієнтів; нормування; метод АВС; оптимізація.
Перераховані методи оптимізації оборотного капіталу мають ідеалістичний характер, вони не пристосовані до застосування в умовах інфляції, їх застосування утруднене у зв’язку з нерозвиненістю ринку цінних паперів в Україні і, отже, вони практично не використовуються в управлінні промисловим підприємством, хоча цінність цих моделей очевидна і практичне їх впровадження у стратегію управління оборотними активами необхідне.
Ефективність використання оборотного капіталу вимірюється рядом показників: оборотність, тривалість обертання, рентабельність та інші.
Основний вид діяльності ДП "Оризон-Універсал" - розробка та виробництво електронних вагів. Ваги призначені як для самостійного використання, так і для роботи у складі комплексів з електронним контрольно-касовим апаратом, ПЕОМ, друкуючими та іншими зовнішніми пристроями.
На цей час підприємство виготовляє більш ніж 40 модифікацій вагів. Реалізація продукції, в основному, в Україні проводиться через торгово-сервісні фірми, з якими укладені торгові угоди.
Іншим напрямком діяльності ДП "Оризон-Універсал" є розробка та виготовлення обладнання для обробки поштових листів, а саме: автоматичних реєстратора кореспонденції, штемпелювальних машин двох модифікацій та маркувальних машин двох модифікацій.
Таким чином, дохід від реалізації продукції зростає в 2008 році на 564 тис.грн. або 14,75% і знижується на 1530 тис.грн. або 34,88% в 2009 році, податок на додану вартість зростає в 2008 році на 94 тис.грн. або 14,76% і знижується в 2009 році на 255 тис.грн. або 34,88%, чистий дохід зростає відповідно в 2008 році на 470 тис.грн. або 14,75% та на 1275 тис.грн. або 34,87% знижується в 2009 році.
Собівартість реалізованої продукції збільшується в 2008 році на 457 тис.грн. або 16,93% і в 2009 році знижується на 868 тис.грн. або 27,49%, отже сума валового прибутку зростає в 2008 році на 13 тис.грн. або 2,67% і в 2009 році зменшується на 407 тис.грн. або 81,56%, чистий прибуток – на 6 тис.грн., в 2009 році підприємство має чистий збиток 206 тис.грн.
Вартість власного капіталу зросла в 2008 році на 14 тис.грн. або 0,88% і знизилась на 206 тис.грн. або 12,88% в 2009 році, разом сума поточних зобовязань знизилась на 61 тис.грн. або 12,37% в 2008 році і на 151 тис.грн. або 34,95% в 2009 році, вартість необоротних активів знизилась на 69 тис.грн. або 6,26% в 2008 році і на 52 тис.грн. або 5,03% в 2009 році, вартість оборотних активів зростає в 2008 році на 22 тис.грн. або 2,25% і в 2009 році зменшується на 305 тис.грн. або 30,53%.
Разом вартість майна знижується на 47 тис.грн. або 2,26% в 2008 році і на 357 тис.грн. або 17,57% в 2009 році.
Показник фондовіддачі зростає в 2008 році на 0,65 або 22,41%, що є позитивним, а в 2009 році знижується на 1,12 або 31,55%, що є негативною зміною.
Відповідно показник фондоємності, що є оберненим до показника фондовіддачі, знижується в 2008 році на 0,07 і зростає в 2009 році на 0,13 або 46,43%.
Показник фондоозброєності, що характеризує вартість основних фондів, які обслуговуються одним працівником, зростає на 2,98 грн. або 21,41% в 2008 році і на 0,9 грн. або 5,33% в 2009 році.
Проведений аналіз свідчить про наступне: оборотність оборотних фондів зростає в 2008 році на 0,4 або 12,27% та в 2009 році знижується на 0,23 або 2,34%; тривалість обороту оборотних коштів знижується в 2008 році на 23,23 дні або 10,92% і зростає в 2009 році на 6,68 дні або 6,7%; коефіцієнт завантаження знижується на 0,04 або 12,9% в 2008 році і зростає на 0,02 або 7,41% в 2009 році.
Чисельність персоналу знижується в 2008 році на 18 осіб або 22,78% і в 2009 році на 6 осіб або 9,84%, фонд оплати праці збільшується в 2008 році на 172 тис.грн. або 17,01% і в 2009 році зменшується на 382 тис.грн. або 32,29%, кількість людиного – годин, які відпрацьовані всіма робітниками знижується в 2008 році на 14059 або 9,53% і в 2009 році на 28871 або 21,63%,
Продуктивність праці персоналу зростає в 2008 році на 19,6 тис.грн. або 48,6% і в 2009 році зменшується на 16,64 тис.грн. або 27,77%. Середньорічна оплата праці одного працівника зросла на 6,59 тис.грн. або 51,48% в 2008 році і знижується на 4,83 тис.грн. або 24,91% в 2009 році, середньомісячна оплата праці одного працівника зростає в 2008 році на 549,66 грн. або 51,54% і зменшується в 2009 році на 402,5 грн. або 24,9%. Чистий дохід на одну людино – годину при цьому зростає в 2008 році на 5,79 грн. або 26,81% і знижується на 4,62 грн. або 16,87% в 2009 році.
Аналіз основних показників діяльності показав в цілому стабільну роботу підприємства.
Оцінка ефективності використання оборотного капіталу свідчить про таке: в цілому оборотніть всіх видів оборотного капіталу зростає в 2008 році, але знижується в 2009 році, що свідчить про неефективну політику управління оборотним капіталом в 2009 році.
Проведений аналіз свідчить про наступне:
- оборотність оборотних фондів зростає в 2008 році на 0,4 або 12,27% та в 2009 році знижується на 0,23 або 2,34%;
- оборотність виробничих запасів знижується на 5,06 або 33,98% в 2008 році і на 0,23 або 2,34% в 2009 році;
- оборотність готової продукції зростає в 2008 році на 6,2 або 83,33% та знижується в 2009 році на 3,51 або 25,73%;
- оборотність дебіторської заборгованості зростає на 207,81 в 2008 році і на 36,06 або 15,78% в 2009 році;
- оборотність грошових коштів становить 0 в 2007 році, оскільки грошові кошти в цьому році на підприємстві відсутні, в 2008 році показник становить 166,18, а в 2009 році знижується на 62,66 або 37,71%;
- тривалість обороту оборотних коштів знижується в 2008 році на 23,23 дні або 10,92% і зростає в 2009 році на 6,68 дні або 6,7%;
- тривалість обороту виробничих запасів зростає в 2008 році на 12,62 дні або 51,49% та в 2009 році на 0,89 дні або 2,4%;
- тривалість обороту готової продукції знижується в 2008 році на 22,3 дін або 45,45% та в 2009 році зростає на 9,27 днів або 34,64%;
- тривалість обороту дебіторської заборгованості знижується в 2008 році на 16,04 днів або 90,93% та в 2009 році на 0,22 дні або 13,75%;
- тривалість обороту грошових коштів становить 0 в 2007 році, в 2008 році становить 2,2 дні, а в 2009 році зростає на 1,33 дні або 60,45%;
- коефіцієнт завантаження знижується на 0,04 або 12,9% в 2008 році і зростає на 0,02 або 7,41% в 2009 році.
В третьому розділі було подано і обгрунтовано наступні пропозиції:
- впровадити на підприємстві систему «кайзен - костинг», що добре зарекомендувала себе в світі для поліпшення управління виробничими запасами;
- використовувати при формуванні структури оборотного капіталу нормування його складових;
- оптимізувати структуру оборотного капіталу, використавши модель Баумоля для виробничих запасів і нормування для готової продукції і дебіторської заборгованості.
Розраховані дані свідчать про те, що зайві запаси спостерігались за статтями: сировина і матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі, МШП, готова продукція та незавершене виробництво. Це могло б викликати перебої в постачанні і зайві витрати.
Таким чином, внаслідок впровадження пропозиції по оптимізації обсягу запасів на складі коефіцєнт абсолютної ліквідності зросте на 4,37, поточної ліквідності – на 0,87, оборотність виробничих запасів – на 14,47 раз, незавершеного виробництва – на 16,5 раз, готової продукції – на 2,53 раз, тривалість обороту виробничих запасів зменшиться на 22,9 днів, незавершеного виробництва – на 211 днів, готової продукції – на 7,2 днів. Всі показники показують покращення, тільки показник абсолютної ліквідності значно вищий за рекомендоване значення 0,2 – 0,25, оскільки грошові кошти будуть становити досить значну суму. Рекомендовано надлишок коштів використати на розширення обсягів діяльності підприємства і впровадження нових напрямів діяльності.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Поділ оборотного капіталу підприємства
Рис. 1.2 Склад оборотного капіталу підприємства
Рис. 1.3 Класифікація оборотного капіталу підприємства
Рис.2.1 Організаційна структура ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.2 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.3 Оцінка типу і показників фінансової стійкості
Таблиця 2.4 Оцінка рентабельності підприємства ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.5 Динаміка і структура майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.6 Динаміка та структура виробничих запасів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.7 Динаміка і структура незавершеного виробництва за видами продукції, тис.грн
Таблиця 2.8 Динаміка і структура залишків готової продукції на складах підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.9 Оцінка дебіторської заборгованості підприємства за термінами утворення
Таблиця 2.10 Динаміка і структура грошових коштів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.11 Аналіз динаміки джерел формування оборотного капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.12 Показники ефективності використання оборотних фондів підприємства
Рис.3.1. Алгоритм застосування системи кайзен-костингу для поетапного зниження окремих елементів оборотного капіталу підприємства
Таблиця 3.1 Розрахунок вартості подання одного замовлення на закупівлю запасів
Таблиця 3.2 Розрахунок вартості зберігання запасів на рік
Таблиця 3.3 Зміна в вартості сировини і матеріалів до і після впровадження пропозицій
Таблиця 3.4 Розрахунки оптимального обсягу замовлення по комплектуючих виробах та напівфабрикатах
Таблиця 3.5 Розрахунки оптимального обсягу замовлення по малоцінним і швидкозношувальним предметам
Таблиця 3.6 Структура запасів до і після впровадження заходів щодо її оптимізації
Таблиця 3.7 Показники фінансового стану підприємства до і після впровадження пропозиції, тис.грн.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.