Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Ефективність використання основного капіталу


Дипломна
K-17909

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади оцінки основного капіталу та факторів збільшення ефективності його використання
1.1 Сутність і значення основного капіталу в діяльності підприємства
1.2 Класифікація основного капіталу, його оцінка та характеристика елементів
1.3 Методика оцінки основного капіталу підприємства
Розділ 2 практичні аспекти оцінки основного капіталу ват «полтавський хлібокомбінат»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Полтавський хлібокомбінат»
2.2 Оцінка стану, структури та руху основного капіталу підприємства
2.3 Діагностика ефективності використання основного капіталу підприємства
Розділ 3 фактори збільшення ефективності використання основного капіталу на ват «полтавський хлібокомбінат»
3.1 Проблеми та заходи щодо збільшення ефективності використання основного капіталу на підприємствах хлібопекарної галузі
3.2 Проект збільшення ефективності використання основного капіталу на підприємстві
3.3 Економічна ефективність проекту та його основні показники
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Таким чином, основний капітал підприємства – це матеріальні активи, які коштують більше 1000 грн. та використовуються на підприємстві більше одного року, в процесі експлуатації зношуються і переносять свою вартість на виготоволену продукцію у вигляді амортизаційних вірахувань.
Основний капітал класифікується: за призначенням, за складом, за галузевою ознакою, за використанням тощо. В оцінці основного капіталу виділяють перш за все первісну, залишкову і відновлювальну вартість.
Для проведення оцінювання ефективності використання основного виробничого капіталу доцільно використати систему показників, які розділено на три підсистеми:
1) показники, які характеризують технічний стан (відтворення) основного капіталу;
2) узагальнюючі показники використання основного капіталу;
3) часткові показники використання основного капіталу.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавський хлiбокомбiнат" засноване згiдно з рiшенням регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Полтавській областi № 602-АТ вiд 01.11.1996 року шляхом перетворення державного пiдприємства "Полтавський хлiбокомбiнат" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного майна".
Товариство виробляє 270 найменувань хлiбобулочної та кондитерської продукцiї.
Аналіз основних показників діяльності показав, що підприємство є збитковим, має нестійкий фінансовий стан, невисоку фінансову стійкість і ліквідність.
Питома вага основного капіталу в загальній сумі майна підприємства на протязі 2008 року зростає – на 0,16 в 2008 і на 0,06 знижується в 2009 році.
Таким чином, розрахункові показники свідчать про наступне: коефіцієнт придатності основного капіталу в 2008 році знижується на 0,15 та в 2009 році на 0,06, що є негативним, оскільки оновлення основнного капіталу іде повільними темпами; коефіцієнт зносу основного капіталу відповідно зростає на 0,15 в 2008 році і на 0,06 в 2009 році що є негативним, і загальна питома вага зносу є досить значною величиною; коефіцієнт оновлення в 2008 році зріс на 0,11, але зменшується в 2009 році – на 0,23; коефіцієнт вибуття зменшується на 0,06 в 2008 році і не змінюється в 2009 році. Коефіцієнт приросту в 2007-2009 році є позитивною величиною, оскільки на підприємстві оновлюється основних фондів більше ніж вибуває.
В цілому можна говорити про позитивну динаміку руху і оновлення основного капіталу ВАТ «Полтавський хлібокомбінат».
На підприємстві спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основного капіталу на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основного капіталу, має тенденцію до зниження на 2,77 в 2008 році, але вже в 2009 році зростає на 0,93, що є позитивним; відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зростання в 2008 році порівняно з 2007 роком на 0,17, і в 2009 році знизилась на 0,08; фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість основних фондів на одного працівника, має позитивну тенденцію до збільшення на 34,64 в 2008 році і зменшується на 4,71 в 2009 році; рентабельність або прибутковість основного капіталу, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основного капіталу (в відсотках) є відємною, оскільки підприємство має збиток.
Отже, підприємство працює достатньо неефективно, але є резерви для зростання ефективності.
Відчутною проблемою на підприємстві є проблема реконструкції і автоматизації основних виробничих процесів. На підприємстві повним ходом іде будівництво нового тістоприготувального відділення, ремонтуються виробничі приміщення, покращуються умови для роботи працівників в цехах, майстернях. Проведено ремонт роздягалень та душових приміщень хлібобулочного та кондитерського цехів. На хлібокомбінаті значну увагу приділяють переоснащенню і реконструкції виробничих цехів для зменшення ручної праці. Це прерогатива спеціалістів підприємства та науковців. Здано в експлуатацію механізовану лінію по виробництву сувенірних пряників. Незважаючи на скрутні економічні часи, підприємство і зараз продовжує будівництво тістомісильного відділення хлібобулочного цеху. Повністю механізовано процес приготування тіста для заварних сортів хліба.
Реконструкція булочного цеху хлібозаводу передбачає заміну морально та фізично застарілих печей ФТЛ –2 на одну тунельну піч та пекарню з двома ротаційними печами, та часткову заміну обладнання для приготування та оброблення тіста на більш сучасне обладнання Словацької фірми Гостол.
Оскільки на підприємстві досить старе обладнання, а у відповідності з нормами технологічного проектування підприємств харчової промисловості термін використання обладнання 8 – 10 років, і остання реконструкція булочного цеху, а саме, першого поверху, проводилася у 1973 році, то було б, на мій погляд, доцільно зробити саме цю реконструкцію. Тому що обладнання вже використало свій потенціал і не відповідає сучасним вимогам виробництва. Ще одним недоліком даного обладнання є високий рівень енерговитрат. Оскільки ціна на електроенергію постійно збільшується, тому доцільно використовувати сучасне обладнання, яке є менш енергоємним, оскільки не використовуються витрати на постійне підтримання температури - в сучасних печах передбачається швидке нагрівання, що значно скорочує енерговитрати.
Капітальні вкладення на реконструкцію підприємства включають в себе вартість будівельних робіт та обладнання, що встановлюється, об’єктів, що реконструюються. Вартість обладнання визначається за цінами заводів – виробників. У вартість обладнання включаються всі витрати на транспортування.
Отже, можна констатувати, що проведення реконструкції булочного цеху дозволить збільшити прибутковість і рентабельність підприємства.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Порівняння визначень суті основного капіталу
Таблиця 1.2 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується процесі аналізу основного капіталу
Рис. 1.1 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва.
Рис. 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності
ВАТ «Полтавський хлібокомбінат»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Полтавський хлібокомбінат»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка стану основного капіталу підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.6 Оцінка питомої ваги основних фондів в загальній сумі майна
Рис.2.1 Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві
Таблиця 2.7 Динаміка основного капіталу підприємства, тис.грн.
Рис. 2.2 Динаміка вартості основного капіталу підприємства
Таблиця 2.8 Оцінка складу основного капіталу (тис.грн.)
Рис. 2.3 Структура основного капіталу в 2007 році
Рис. 2.4 Структура основного капіталу в 2008 році
Рис.2.5 Структура основного капіталу в 2009 році
Таблиця 2.9 Оцінка динаміки вартості і стану основного капіталу (тис.грн.)
Таблиця 2.10 Оцінка стану основного капіталу підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.11 Показники руху основного капіталу за елементами
Таблиця 2.12 Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства (тис.грн)
Таблиця 2.13 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.14 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 3.1 Розрахунок вартості обладнання
Таблиця 3.2 Кошторисно-фінансовий розрахунок демонтажу обладнання, що реалізується іншим підприємствам
Таблиця 3.3 Кошторисно-фінансовий розрахунок витрат на демонтаж обладнання, що здається в брухт
Таблиця 3.4 Розрахунок виробничої програми підприємства
Таблиця 3.5 План виробництва продукції у вартісному виразі
Таблиця 3.6 Баланс робочого дня працівника
Таблиця 3.7 Розрахунок чисельності робітників та фонду оплати праці (погодинна система оплати праці)
Таблиця 3.8 Штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу булочного цеху
Таблиця 3.9 Зведена штатна відомість
Таблиця 3.10 Розрахунок вартості сировини та основних матеріалів на річний обсяг виробництва продукції
Таблиця 3.11 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів
Таблиця 3.12 Розрахунок потреби та вартості витрат на паливо
Таблиця 3.13 Зведена таблиця витрат на паливо та енергію
Таблиця 3.14 Розрахунок амортизації
Таблиця 3.15 Зведені витрати на виробництво та реалізацію продукції
Таблиця 3.16 Розрахунок суми зміни оборотних коштів цеху
Таблиця 3.17 Розрахунок суми зміни оборотних коштів після реконструкції
Таблиця 3.18 Техніко-економічні показники проекту
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.