Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління конкурентоспроможністю підприємства


Дипломна
K-17911

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто-спроможністю підприємства
1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці
1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства
Розділ 2 практичні аспекти дослідження конкуренто-спроможності ват «іркліївський маслосирзавод»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, його сильних та слабких сторін діяльності
2.3 Оцінка конкурентоспроможності підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення конкурентоспроможності ват «іркліївський маслосирзавод»
3.1 Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.2 Шляхи збільшення конкурентоспроможності підприємства
3.3 Вплив запропонованих заходів на конкурентоспроможність підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Отже, конкурентоспроможність підприємства відображає його можливості до ведення ефективної господарської діяльності і забезпечення прибутковості в умовах конкурентного ринку. Інакше кажучи, конкурентоспроможність підприємства – це здатність забезпечити випуск і реалізацію такої продукції, яка має які-небудь переваги в порівнянні з продукцією інших товаровиробників.
Основними факторами, які впливають на конкурентоспроможність підприємства, можна вважати: забезпечення унікальності власної марки у порівнянні з конкурентами протягом тривалого часу; забезпечення специфічних потреб споживачів; забезпечення специфічними особливостями та оригінальними ресурсами підприємства.
Для оцінки конкурентоспроможності виділяються такі основні підходи:
1. Продуктовий підхід, який полягає у визначенні конкуренто-спроможності економічного потенціалу на основі оцінки конкурентоспроможності продукту або товарних груп підприємства;
2. Статусний підхід, який полягає у визначенні показників конкурентного статусу підприємства;
3. Експертний підхід, що полягає в оцінці різних факторів, що формують маркетинговий потенціал підприємства шляхом урахування експертних оцінок.
Управління конкурентоспроможністю підприємства – це цілеспрямований вплив на фактори і умови, які її формують. Результати аналізу і прогнозування впливу як позитивних, так і негативних факторів необхідно реалізувати в оригінально сформованих конкурентних перевагах, які передбачають використання нових можливостей ринкового середовища і мікро середовища підприємства, а також мінімізацію ризиків.
За результатами оцінки конкурентоспроможності підприємства можна зробити висновки, що при всій нестабільності ситуації зовнішнього середовища підприємство залишається успішно працюючим, здатним постійно підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку.
Не маючи можливості конкурувати з виробниками всеукраїнського рівня, ВАТ “Іркліївський маслосирзавод” обрало два основних напрями, які дозволяють досить успішно вести конкурентну боротьбу на рівні середніх підприємств: достатньо висока якість продукції, канали збуту.
За результатами оцінки конкурентоспроможності підприємства можна зробити висновки, що при всій нестабільності ситуації зовнішнього середовища підприємство залишається працюючим, здатним постійно підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку.
Встановлено, що найбільшими конкурентами ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» є ВАТ «Звенигородський маслосирзавод» та ВАТ «Канівський маслосирзавод».
В цілому конкурентний потенціал ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» відносно найбільших конкурентів в 2007 р. займає середній рівень, в 2008 р. відбулось його зниження до найнижчого рівня, а в 2009 р. – зростання.
З огляду на оцінку існуючої стратегії на підприємстві можна зробити висновок, що йому слід приділяти більше уваги конкурентній реакції. Для того, щоб конкурентна реакція була досить ефективною, необхідно удосконалювати взаємозв’язок виробництва, маркетингу, наукових досліджень і розробок та управління щодо цього взаємозв’язку.
Можливості збереження конкурентних переваг молокопереробних підприємств залежать від низки факторів. В їх числі наступні: джерела конкурентних переваг, очевидність конкурентних переваг, швидкість інновацій; здатність відмовлення від наявної конкурентної переваги для придбання нової.
Важливим аспектом стратегії розвитку підприємства ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» є створення умов для випуску продукції, яка має конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках, тому що кінцева ціль молокопереробних підприємств - розширення ринку збуту і, як наслідок, отримання прибутку.
аналіз, проведений в другому розділі магістерської роботи показав, що підприємство в цілому має стійкі позиції та високу конкурентоздатність, але проблемою є те, що ассортимент виробництва продукції обмежений, підприємство обмежується випуском 13 сортів сиру твердого, 7 сортів сиру плавленого та масла вершкового.
Для збільшення конкурентоспроможності підприємству доцільно було б розширити асортимент випуском продукції для заможних споживачів – сири «Рокфор» вартістю 275 грн./кг., «Гаргонзола» вартістю 151 грн./кг, «Качковал» вартістю 179 грн./кг., для споживача з середнім достатком – сир «Бринза» вартістю 56 грн./кг., для споживача з низьким достатком – впровадити виробництво вершкового масляного спреду, вартістю 14 грн./кг.
Отже, даний проект збільшить доходи підприємства на 757,2 тис.грн., витрати – на 522,075 тис.грн., а валовий прибуток при цьому зросте на 235,12 тис.грн. Результати розрахунку показали, що поект дозволить не лише збільшити конкурентоспроможність підприємства, а й досить суттєво збільшить результати його діяльності, зокрема валовий прибуток, прибуток до оподаткування і чистий прибуток зростуть відповідно на 235,1 тис.грн., 235,1 тис.грн. та 205,1 тис.грн.
Для визначення змін в конкурентоспроможності підприємства було проведено аналіз, в якому брали участь 6 експертів, що оцінювали конкурентоспроможність нової продукції та порівнювали її з еталоном. Підприємством – еталоном в даному випадку виступає ВАТ «Звенигородський маслосирзавод».
Оскільки коефіцієнт конкурентоспроможності є значно нижчим за одиницю, ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» зможе не лише на рівних конкурувати з ВАТ «Звенигородський маслосирзавод», а по деяких показниках навіть його випереджати.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Класифікація методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства
Рис.1.1 Методика розрахунку конкурентоспроможності підприємства
Рис. 1.2 Стратегічне управління конкурентоспроможністю фірми
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності
ВАТ «Іркліївський маслосирзавод»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ВАТ “Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 2.4 Показники ділової активності ВАТ “Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 2.5 Темпи росту показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Основні фактори, які впливають на діяльність підприємства
Таблиця 2.7 Результати зовнішнього факторного аналізу діяльності ВАТ „Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 2.8 Результати внутрішнього факторного аналізу діяльності
ВАТ „Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 2.9 Підсумкова матриця SWOT-аналізу діяльності
ВАТ „Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 2.10 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності виробників молочної продукції
Таблиця 2.11 Найважливіші чинники зовнішнього середовища, що впливають на діяльність ВАТ «Іркліївський маслосирзавод»
Таблиця 2.12 Вплив чинників мікросередовища на діяльність товариства
Таблиця 2.13 Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища непрямого впливу
Таблиця 2.14 Привабливість галузі
Таблиця 2.15 Оцінка зовнішніх можливостей і загроз ВАТ «Іркліївський маслосирзавод»
Таблиця 2.16 Конкурентна реакція ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» станом на 01.01.2010 р.
Таблиця 2.17 Розрахунок одиничних параметричних індексів конкурентоспроможності продукції
Таблиця 2.18 Розрахунок показників виробничо-технологічного потенціалу
Рис. 2.1 Динаміка виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.19 Розрахунок складових трудового потенціалу
Рис. 2.2 Динаміка виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.20 Розрахунок економічного потенціалу підприємств
Таблиця 2.21 Розрахунок конкурентного потенціалу підприємств
Таблиця 3.1 Витрати підприємства на виготовлення сирів для споживачів з високим рівнем доходу (на 100 кг), грн
Таблиця 3.2 Витрати підприємства на виготовлення продукції для споживачів з середнім і низьким рівнем доходу (100 кг), грн.
Таблиця 3.3 Розрахунок прибутку, що отримає підприємство при виробництві сирів і вершкового спреду на рік
Таблиця 3.4 Вплив проекту на фінансові результати діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 3.5 Оцінка показників вагомості експертами
Таблиця 3.6 Результати порівняльної оцінки конкурентів
Таблиця 3.7 Підсумкові дані аналізу результатів експертної оцінки
Таблиця 3.8 Аналіз окремих факторів конкурентоспроможності
Таблиця 3.9 Індекс якості продукції підприємств - конкурентів
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.