Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія зростання прибутку підприємства


Дипломна
K-17915

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування стратегії зростання прибутку підприємства
1.1 Сутність прибутку та прибутковості підприємства, їх нормативно – правове регулювання
1.2 Склад та формування прибутку підприємства
1.3 Методологія оцінювання прибутковості і рентабельності підприємства
1.4 Стратегії, методи і концепції управління прибутковістю діяльності підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки прибутковості ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз динаміки та структури складових прибутку підприємства
2.3 Оцінка діючої стратегії зростання прибутку підприємства
Розділ 3 розробка стратегії зростання прибутку ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
3.1 Основні концепції стратегії зростання прибутку підприємства
3.2 Розробка стратегічного проекту зростання прибутковості підприємства
3.3 Економічне обгрунтування запропонованого проекту
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки:
1. Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва.
2. Існує багато класифікацій прибутку: загальний, валовий і торгівельний; бухгалтерський та економічний; від звичайної і надзвичайної діяльності; від реалізацій та позареалізаційний тощо.
Прибуток формується за рахунок: реалізації, продажу майна та позареалізаційних операцій
3. У процесі планування маржинального, валового та чистого прибутку підприємства використовуються такі основні методи: метод екстраполяції; метод прямого розрахунку; нормативний метод; метод «CVP»; метод цільового формування прибутку; метод прогнозування грошового потоку; метод факторного моделювання.
4. Прибутковість підприємства вимірюється за допомогою коефіцієнтів: рентабельності поточних витрат, дохідності авансових вкладень, рентабельності сукупних вкладень, валового прибутку та інших.
Таким чином, дані показники дозволяють визначити ефективність формування та використання прибутку підприємства.
5. Політика управління розподілом прибутку включає:
- управління своєчасною сплатою податків і інших обов’язкових платежів з прибутку;
- оптимізацію пропорцій розподілу прибутку на частини, що капіталізується й що споживається.
6. Дослідження було проведене на матеріалах ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика». Предметом діяльності ВАТ є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
Основні види діяльності: виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв, оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами, роздрiбна торгiвля парфумерiєю та косметичними товарами.
7. Аналіз показав, що дохід від реалізації продукції становить 85,5%, 68,8%, 78,8% в загальній сумі доходів підприємства в 2007-2009 роках.
Податок на додану вартість в структурі доходів займає від 11,2 до 14,16%, інші вирахування з доходу в 2008 році відсутні, а в 2008 році мають частку 4,72%, в 2009 році – 9,27%. Чистий дохід є різницею між доходом від реалізації продукції та ПДВ і іншими вирахуваннями з доходу і має питому вагу в 2007-2009 роках від 57,1 до 66,63%.
Собівартість реалізованої продукції зменшує дохід від реалізації продукції і має питому вагу в 2007 році – 46,67%, в 2008 – 51,6%, в 2009 – 49,8, тобто є практично сталою.
Валовий прибуток є різницею між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю і становить також практично не сталу величину – 19,96% в 2007 році, 5,97% в 2008 і 7,25% в 2009 році.
Адміністративні витрати знижуються в питомій вазі і становлять 5,13% в 2007 році, 5,6% в 2008 році і 4,55% в 2009 році, витрати на збут зростають з 1,58% в 2007 році, 1,8 в 2008 і 2,23% в 2009 році. Інші операційні витрати займають значну питому вагу – 10,59% в 2007 році, 12,6% в 2008 році і 16,9% в 2009 році.
Таким чином, питома вага прибутку від операційної діяльності в 2007 році становить 17,12%, в 2008 – 17,1%, в 2009 році – 4,75%.
Інші фінансові доходи займають незначну питому вагу і коливаються від 0,009% до 0,01%, інші доходи коливаються від 0,01 до 0,08%. Фінансові витрати становлять 0,38% в 2007 році, 0,79% в 2008 році і 0,37% в 2009 році, інші витрати мають питому вагу 0,002% в 2007, 0,06% в 2008 році.
Таким чином, в 2007 році чистий прибуток становить 12,54% від суми доходів, в 2008 році – 12,2% і в 2009 році – 3,48%, таким чином зменшуючись як в сумі, так і в питомій вазі.
8. Факторний аналіз показав, що зміна цін збільшила чистий прибуток на 142,07 тис.грн., обсяг реалізованої продукції збільшив його на 944,1 тис.грн., обсяг виготовленої продукції знизив його на 629,07 тис.грн., адміністративні та інші витрати знизили його на 1372,9 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи знизили його на 657,8 тис.грн., податки на прибуток збільшили його на 438,2 тис.грн.
Аналіз також показав, що майже по всім показникам рентабельності відбулося зниження в 2008 і 2009 році порівняно з попереднім.
9. Розробка стратегії підприємства та її дотримання є важливою передумовою досягнення позитивних результатів діяльності підприємства. При цьому необхідно використовувати систему методів стратегічного управління, метою яких буде підвищення ефективності діяльності підприємства. Стратегічне планування – це одна з основних функцій управління підприємством. Планування є первинним етапом управління. Планування є перманентним процесом, що здійснюється впродовж всього процесу управління. При цьому в процесі стратегічного планування з урахуванням специфічних вимог ринку визначаються та обґрунтовуються основні напрямки, цілі, умови та структура розвитку виробництва, складається стратегічний план та бізнес - план.
Аналіз діяльності підприємства показав, що воно є достатньо прибутковим, але сума прибутку і рентабельність на протязі останніх трьох років поступово знижується. Це повязано з кризовими явищами в економіці країни, збільшення цін на сировину, втрату постачальників та оптових покупців продукції, коливанням курсу долара тощо.
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають. Тому ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» було б доцільно впровадити в свою діяльність деякі нові види продукції.
10. На підприємстві було б доцільно впровадити виготовлення нових видів продукції, які воно планувало впровадити ще два роки тому, але в звязку з кризою і нестачею фінансових ресурсів підприємство цю ідею відклало.
Продукція представлена рядом шампунів, які б завдяки низькій ціні, викоританню натуральної сировини і інноваційних технологій могла б бути конкурентоспроможною на ринку.
Таким чином, впровадження пропозиції є ефективним, оскільки дохід від реалізації зростає на 1723,81 тис.грн., податок на додану вартість – на 127,97 тис.грн., чистий дохід – на 1595,84 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – на 1173,25 тис.грн., валовий прибуток – на 422,59 тис.грн., адміністративні витрати – на 42 тис.грн., витрати на збут – на 45 тис.грн., інші операційні витрати – на 55,72 тис.грн., фінансові результати від операційної діяльності – на 279,87 тис.грн., фінансові витрати – на 128,39 тис.грн., фінансові результати до оподаткування – на 151,48 тис.грн., податок на прибуток – на 71,12 тис.грн. і нарешті чистий прибуток – на 80,36 тис.грн., що свідчить про високу ефективність і прибутковість даного проекту і необхідність його впровадження на підприємстві.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Схема використання прибутку підприємства
Таблиця 1.1 Показники рентабельності
Рис. 2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Динаміка доходів підприємства
Таблиця 2.6 Оцінка складу фінансових результатів
Рис.2.2 Структура доходів підприємства в 2009 році
Рис.2.3 Структура витрат підприємства в 2009 році
Таблиця 2.7 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Рис. 2.4 Доходи і витрати підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.8 Структура чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.10 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2009 року
Таблиця 2.11 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.12 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.13 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.14 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.4 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції (коп.)
Рис. 3.1. Взаємозв’язок показників, що характеризують інноватизацію підприємства, якість прибутку, конкурентоспроможність підприємства
Таблиця 3.1 Сума капітальних вкладень в початок виробництва
Таблиця 3.2 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання
Таблиця 3.3 Графік погашення кредиту підприємством
Таблиця 3.4 Постійні витрати на впровадження проекту (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.5 Змінні витрати на виготовлення продукції
(грн. в розрахунку на 1000 пляшок)
Таблиця 3.6 Загальні змінні витрати на впровадження проекту
Таблиця 3.7 Обсяги виручки підприємства від реалізації продукції
Таблиця 3.7 Прибуток від впровадження проекту
Таблиця 3.8 Прогнозний звіт про фінансові результати за 2010-2012 роки (тис.грн.)
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.