Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Проект підвищення якості та конкурентоспроможності продукції


Дипломна
K-17916

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
1.1 Сутність якості продукції та її нормативно – правове регулювання
1.2 Поняття та основні аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства
1.3 Методологія обгрунтування проекту збільшення якості та конкурентоспроможності продукції
Розділ 2 практичні засади оцінки якості та конкурентоспроможності продукції ват «золотоношам’ясо»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка основних показників якості продукції
2.3 Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства
Розділ 3 обгрунтування проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції ват «золотоношам’ясо»
3.1 Заходи щодо збільшення якості продукції на підприємствах м’ясопереробної галузі
3.2 Проект збільшення якості продукції підприємства
3.3 Економічне обгрунтування проекту та його вплив на конкурентоспроможність
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Зниження сукупної величини витрат шляхом оптимізації різних її складових, пов'язаних із задоволенням певних одиничних суспільних потреб, — важливе джерело підвищення економічної ефективності вживання продукції в народному господарстві.
Співвідношення якості і вартості виступає початковою основою для визначення економічної ефективності засобів виробництва. Остання росте тоді, коли зростання споживацьких властивостей відбувається швидше за зростання витрат на виготовлення і вживання продукції.
Вдосконалення методів оцінки ефективності суспільного виробництва і засобів праці неминуче підводить до необхідності переваги споживацької значущості засобів праці над оцінкою їх кількості.
Забезпечення високого рівня стабільної якості продукції не виключає важливість зниження виробничих витрат на одиницю продукції. Проте програми зниження витрат виробництва повинні виходити з необхідності такої модернізації і раціоналізації виробництва, при яких би здешевлення продукції не приводило б до вимушеного порушення вимог проектно-конструкторської і технологічної документації.
Основними видами дiяльностi ВАТ "Золотоношам'ясо" є закупiвля та переробка усiх видiв худоби (виробництво м'яса), виробництво напiвфабрикатiв, фiрмова торгiвля продукцiєю власного виробництва. Виробництво будь-якого виду цiєї продукцiї є перспективним і сезоннiсть не впливає на техпроцес виробництва.
Всю продукцiю ВАТ реалiзує в Українi, основними клiєнтами є : ТОВ "Бон-Ексiм" фiлiя №1,ТОВ "Бон-Ексiм", ТОВ "Продконтракт".
Аналіз даних балансу підприємства за три роки свідчить про наступні зміни: вартість необоротних активів в 2008 році знижується на 213,2 тис.грн. або 3,75% і зростає в 2009 році на 1980 тис.грн. або 36,18%, вартість оборотних активів зростає на 35623 тис.грн. або 28,41% та в 2009 році на 10201 тис.грн. або 6,34%, вартість власного капіталу збільшується на 1941,6 тис.грн. або 62,95% в 2008 році і на 15 тис.грн. або 0,3% в 2009 році, підприємство не має цільового фінансування, довгострокових зобовязань, а вартість поточних зобовязань в 2008 році зростає на 33469 тис.грн. або 26,15% і в 2009 році на 9331 тис.грн. або 5,78%, отже разом вартість майна збільшується в 2008 році на 35410 тис.грн. або 27,02% і в 2009 році – на 12181 тис.грн. або 7,32%.
Аналіз звіту про фінансові результати за три роки діяльності підприємства свідчить про таке: чистий дохід від реалізації продукції зростає на 28388 тис.грн. або 21,89% в 2008 році і на 17861 тис.грн. або 11,3% в 2009 році; собівартість реалізованої продукції збільшується на 30602 тис.грн. або 24,26% в 2008 році і на 21758 тис.грн. або 13,88% в 2009 році, сума валового прибутку в 2008 році знижується на 2215 тис.грн., а в 2009 році має місце збиток в розмірі 2591 тис.грн.; чистий прибуток зростає в 2008 році на 4,9 тис.грн. або 19,52%, але значно зменшується в 2009 році на 15 тис.грн. або 50%.
Аналізуючи показники праці і її оплати можна говорити про те, що середньосписокова чисельність працівників значно скоротилась в 2008 році – на 779 осіб або 70,82 тис.грн., хоча і зросла в 2009 році на 22 особи. При цьому фонд оплати праці зріс в 2008 році на 516,4 тис.грн. або 12,43% і в 2009 році на 1293 тис.грн. або 27,68%, а середньомісячна заробітна плата одного працюючого зросла в 2008 році на 820 грн. і в 2009 році на 314,24 грн. або 27,69%.
Аналіз сортності продукції ВАТ «Золотоношам’ясо» показав, що найбільшу питому вагу усього товарного випуску має продукція вищого ґатунку – 43%, та першого сорту – 40,24%.
Проведений аналіз показав, що планові втрати від низької якості продукції склали 12380,00 тис грн., а фактичні 14402,00 тис грн. При цьому коефіцієнт сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65 %. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості приніс втрати доходу у розмірі 14402,00 тис. грн. за вересень 2009 р.
Основними конкурентами ВАТ «Золотоношам’ясо» на ринку України є: ТОВ «ЧПК», ВАТ «Ватутінський мясокомбінат», ВАТ «Уманський мясокомбінат», Київський м’ясокомбінат.
Однією з важливих задач при розробці плану збільшення конкурентоспроможності є пошук оптимального асортименту продукції, який повинен задовольнити потреби трудящих і забезпечити високі техніко-економічні показники виробництва (товарна продукція, прибуток, рентабельність і ін.).
Підприємству ВАТ "Золотоношам'ясо" необхідне формалізоване визначення обов'язків і відповідальності у області якості на рівні співробітників, підрозділів і підприємства в цілому. Тому необхідно передбачити механізм гнучкої зміни обов'язків і відповідальності. Для ефективного управління процесами забезпечення і підвищення якості продукції і продуктивності праці в світовій практиці добре зарекомендували себе системи управління якістю. Ці системи відносяться до розряду інтегрованих механізмів управління програмно-цільового, вживаних для управління складними, динамічними об'єктами. За допомогою таких механізмів організація управління якістю орієнтується на мінімізацію всіх видів втрат і на узгоджене функціонування всіх елементів виробничий-збутової системи.
На сьогоднішній день підприємство в основному виробляє продукцію, яка відноситься до середньої і низької цінової категорії. Це зумовлено тим, що на таку продукцію є попит, оскільки країна знаходилась в кризовій ситуації, споживачі були не в змозі купувати продукцію за високими цінами і намагались зменшити свої витрати.
На сьогодні, коли ситуація в країні стабілізувалась, споживачі мають змогу купувати більш дорогу і більш якісну продукцію. На сьогодні в Черкаській області, на жаль, майже неможливо знайти продукцію, яка б не містила соєвих генномодифікованих організмів, крохмалю, нітриту натрію, фарбників тощо. Підприємству пропонується розробити і втілити в життя проект випуску дорогої і якісної продукції, яка буде випускатися за державними стандартами, а не технічними умовами, як випускає більшість виробників області, буде містити позначку про відсутність генно – модифікованих організмів і буде реалізовуватись як продукція для споживачів з високим рівнем доходу, які дбають про власне здоровя та безпеку споживання.
Таким чином, виготовляючи ковбасу і сосиски вищої якості за стандартною рецептурою без домішок підприємство отримає прибуток в розмірі 701,48 тис.грн.
Аналіз показав, що в результаті здійснення проекту дохід від реалізації продукції зросте на 1747,06 тис.грн., сума податку на додану вартість – на 291,51 тис.грн., чистий дохід від реалізації – на 1455,55 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – на 1167,5 тис.грн., валовий прибуток – на 288,1 тис.грн., податок на прибуток – на 57,03 тис.грн., а чистий прибуток на 216,07 тис.грн.
Таким чином, з впровадженням даних пропозиції можна спостерігати, що якість продукції збільшилась, загальна оцінка конкурентоспроможності зросла на 5 балів, підприємство значно випереджає Київський мясокомбінат, але конкурентоспроможність залишається нижчою від продукції ТОВ «ЧПК».
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Таблиця 1.1 Сімейство стандартів ISO
Рис.1.1 Проходження етапів по схемі PDCA
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності ВАТ «Золотоношам’ясо»
Таблиця 2.2 Оцінка основних показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ВАТ “Золотоношам’ясо”
Таблиця 2.4 Хімічний зміст ковбасних виробів
Таблиця 2.5 Аналіз сортності продукції ВАТ «Золотоношам’ясо» в 2009 році
Таблиця 2.6 Загальний аналіз сортності по ковбасних виробах 2009 р.
Таблиця 2.7 Аналіз сортності ковбаси “докторська” за вересень 2009 р.
Таблиця 2.8 Розрахунок коефіцієнта сортності
Таблиця 2.9 Матриця конкурентного профілю продукції ВАТ «Золотоношам’ясо»
Таблиця 2.10 Оцінка конкурентної сили ВАТ «Золотоношам’ясо»
Таблиця 2.11 Фактори зовнішнього середовища підприємства ВАТ «Золотоношам’ясо»
Таблиця 2.12 Аналіз сильних та слабких сторін підприємства ВАТ «Золотоношам’ясо»
Таблиця 2.13 Матриця сильних та слабких сторін підприємства
Таблиця 3.1 Оцінка собівартості виготовлення вареної ковбаси «Докторська»
(1000 кг) до і після впровадження пропозиції, грн.
Таблиця 3.2 Оцінка собівартості виготовлення сосисок «Молочних», (1000 кг) до і після впровадження пропозиції
Таблиця 3.3 Доходи і прибутки підприємства при виготовлені ковбас вищої якості
Таблиця 3.4 Втрати підприємства при відмові від виготовлення ковбас і сосисок за старою рецептурою
Таблиця 3.5 Основні показники, які характеризують фінансові результати проекту
Таблиця 3.6 Матриця конкурентного профілю продукції ВАТ «Золотоношам’ясо»
Таблиця 3.7 Оцінка конкурентної сили ВАТ «Золотоношам’ясо»
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.