Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності виробничо - господарської діяльності


Дипломна
K-17921

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади дослідження ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства
1.1 Поняття ефективності виробничо – господарської діяльності та її складові
1.2 Класифікація та форми прояву ефективності виробничо – господарської діяльності
1.3 Система показників оцінки ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства
Розділ 2 практичні засади ефективності виробничо – господарської діяльності дп «оризон - універсал»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка фінансового стану та результатів діяльності підприємства
2.3 Аналіз показників ефективності виробничо – господарської діяльності
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності виробничо – господарської діяльності дп «оризон - універсал»
3.1 Заходи щодо збільшення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства
3.2 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Таким чином, в першому розділі дипломної роботи було розглянуто основні аспекти дослідження ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства ДП «Оризон - Універсал».
Економічна ефективність діяльності підприємства уявляє собою співставлення результату чи ефекту діяльності підприємства з витраченими для його отримання ресурсами (витратами).
В другому розділі дипломної роботи було зроблено аналіз ефективності виробничо – господарської діяльності ДП «Оризон - Універсал».
Аналіз показав, що дохід від реалізації продукції зростає в 2008 році на 564 тис.грн. або 14,75% і знижується на 1530 тис.грн. або 34,88% в 2009 році, податок на додану вартість зростає в 2008 році на 94 тис.грн. або 14,76% і знижується в 2009 році на 255 тис.грн. або 34,88%, чистий дохід зростає відповідно в 2008 році на 470 тис.грн. або 14,75% та на 1275 тис.грн. або 34,87% знижується в 2009 році.
Собівартість реалізованої продукції збільшується в 2008 році на 457 тис.грн. або 16,93% і в 2009 році знижується на 868 тис.грн. або 27,49%, отже сума валового прибутку зростає в 2008 році на 13 тис.грн. або 2,67% і в 2009 році зменшується на 407 тис.грн. або 81,56%, чистий прибуток – на 6 тис.грн., в 2009 році підприємство має чистий збиток 206 тис.грн.
Вартість власного капіталу зросла в 2008 році на 14 тис.грн. або 0,88% і знизилась на 206 тис.грн. або 12,88% в 2009 році, разом сума поточних зобовязань знизилась на 61 тис.грн. або 12,37% в 2008 році і на 151 тис.грн. або 34,95% в 2009 році, вартість необоротних активів знизилась на 69 тис.грн. або 6,26% в 2008 році і на 52 тис.грн. або 5,03% в 2009 році, вартість оборотних активів зростає в 2008 році на 22 тис.грн. або 2,25% і в 2009 році зменшується на 305 тис.грн. або 30,53%.
Разом вартість майна знижується на 47 тис.грн. або 2,26% в 2008 році і на 357 тис.грн. або 17,57% в 2009 році.
Аналіз ефективності використання основних фондів дозволяє зробити такий висновок - коефіцієнт зносу основних фондів підприємства в 2007 і 2008 роках менше за 0,5, але в 2009 році показник змінюється і становить 0,51, що є негативним. Взагалі, зростання цього показника є негативним і характеризує ситуацію як несприятливу для підприємства.
Відповідно спостерігається зниження показника придатності основних фондів підприємства на 0,04 в 2008 році і на 0,03 в 2009 році.
Коефіцієнт оновлення основних фондів перевищує коефіцієнт вибуття основних фондів, що є позитивним, хоча показник не змінюється в 2008 році і становить 0,03 і знижується в 2009 році на 0,02. Показник вибуття основних фондів відсутній в 2007 і 2009 роках, а в 2008 році становить 0,001.
Показник фондовіддачі зростає в 2008 році на 0,65 або 22,41%, що є позитивним, а в 2009 році знижується на 1,12 або 31,55%, що є негативною зміною.
Відповідно показник фондоємності, що є оберненим до показника фондовіддачі, знижується в 2008 році на 0,07 і зростає в 2009 році на 0,13 або 46,43%.
Показник фондоозброєності, що характеризує вартість основних фондів, які обслуговуються одним працівником, зростає на 2,98 грн. або 21,41% в 2008 році і на 0,9 грн. або 5,33% в 2009 році.
Показник чистого прибутку на 1 грн. основних фондів зростає в 2008 році на 0,02 грн., а в 2009 році показник є відємним і становить -0,21 грн., оскільки в 2009 році підприємство мало збиток.
Проведений аналіз ефективності використання оборотних фондів говорить про наступне:
- оборотність оборотних фондів зростає в 2008 році на 0,4 або 12,27% та в 2009 році знижується на 0,23 або 2,34%;
- оборотність виробничих запасів знижується на 5,06 або 33,98% в 2008 році і на 0,23 або 2,34% в 2009 році;
- оборотність готової продукції зростає в 2008 році на 6,2 або 83,33% та знижується в 2009 році на 3,51 або 25,73%;
- оборотність дебіторської заборгованості зростає на 207,81 в 2008 році і на 36,06 або 15,78% в 2009 році;
- оборотність грошових коштів становить 0 в 2007 році, оскільки грошові кошти в цьому році на підприємстві відсутні, в 2008 році показник становить 166,18, а в 2009 році знижується на 62,66 або 37,71%;
- тривалість обороту оборотних коштів знижується в 2008 році на 23,23 дні або 10,92% і зростає в 2009 році на 6,68 дні або 6,7%;
- тривалість обороту виробничих запасів зростає в 2008 році на 12,62 дні або 51,49% та в 2009 році на 0,89 дні або 2,4%;
- тривалість обороту готової продукції знижується в 2008 році на 22,3 дін або 45,45% та в 2009 році зростає на 9,27 днів або 34,64%;
- тривалість обороту дебіторської заборгованості знижується в 2008 році на 16,04 днів або 90,93% та в 2009 році на 0,22 дні або 13,75%;
- тривалість обороту грошових коштів становить 0 в 2007 році, в 2008 році становить 2,2 дні, а в 2009 році зростає на 1,33 дні або 60,45%;
- коефіцієнт завантаження знижується на 0,04 або 12,9% в 2008 році і зростає на 0,02 або 7,41% в 2009 році.
Аналіз показників ефективності використання персоналу показав, що коефіцієнт оновлення є набагато меншим за коефіцієнт вибуття, що викликано загальним скороченням кількості персоналу на підприємстві. Зокрема коефіцієнт оновлення зростає в 2008 році на 0,02 або 200% і в 2009 році на 0,02 або 66,67%, коефіцієнт вибуття зменшується на 0,03 або 27,27% в 2008 році і збільшується на 0,07 або 87,5% в 2009 році. Коефіцієнт плинності при цьому знижується в 2008 році на 0,02 або 22,22% і зростає в 2009 році на 0,06 або 85,71%.
Продуктивність праці персоналу зростає в 2008 році на 19,6 тис.грн. або 48,6% і в 2009 році зменшується на 16,64 тис.грн. або 27,77%. Середньорічна оплата праці одного працівника зросла на 6,59 тис.грн. або 51,48% в 2008 році і знижується на 4,83 тис.грн. або 24,91% в 2009 році, середньомісячна оплата праці одного працівника зростає в 2008 році на 549,66 грн. або 51,54% і зменшується в 2009 році на 402,5 грн. або 24,9%.
Кількість людино – годин, які відпрацьовані одним працівником зросла в 2008 році на 320,52 або 17,17% і знижується на 286,3 або 13,08%. Чистий дохід на одну людино – годину при цьому зростає в 2008 році на 5,79 грн. або 26,81% і знижується на 4,62 грн. або 16,87% в 2009 році, оплата праці на одну людино – годину збільшується на 2,01 грн. або 29,34% в 2008 році і знижується на 1,2 грн. або 13,54% в 2009 році.
Для збільшення ефективності діяльності підприємству необхідно розширювати свою діяльність, вкладати кошти та отримувати додатковий прибуток від впровадження нових видів продукції. На сьогодні підприємство має два основні напрями діяльності: виробництво електронних вагів різних модифікацій та видів та обладнання для поштових відділень та установ (для сортування і передачі листів).
Пропонується впровадити новий напрям діяльності на підприємстві: виготовлення і реалізація продукції, яка дозволяє вимірювати якість харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості: аналізатор вологоутримання НВ43 (для аналізу можливого браку харчової продукції), автоматичні титратори DL 15 та титратор 22F@B для продуктів харчування і напоїв. Дана продукція буде користуватись попитом, оскільки її виробництво в Україні налагоджено дуже незначне, підприємства на сьогодні змушені купувати досить дороге обладнання іноземних виробників або користуватись недорогим обладнанням виробництва Китаю, яке є ненадійним та неякісним.
Підприємство взмозі забезпечити про виробництві високу якість виготовлення даної продукції, оскільки має висококваліфікований штат спеціалістів та фахівців, необхідне обладнання та частину нерозподіленого прибутку може спрямувати на фінансування даного проекту.
Для виготовлення продукції підприємству необхідно здійснити капітальні вкладення для ремонту обладнання, яке воно має в наявності і закупити обладнання, яке додатково необхідне для виробництва. Оскільки два роки тому підприємство вже мало намір впроваджувати в виробництво дане обладнання, частина його була закуплена, знаходиться на складі в законсервованому складі. Підприємству необхідно закупити лише щитове обладнання марки А2-ШЛК, загальною вартістю 124560 грн. Загальна вартість обладнання, яке буде використовуватись при виробництві продукції становить 564890 грн., налагодження і встановлення обладнання буде коштувати 10570 грн., витрати на дослідження і розробки, які також можна віднести до капітальних витрат – 15280 грн., разом 715,3 тис.грн.
Для забезпечення беззбиткової діяльності підприємству достатньо виробляти 29 од. титраторів 22F@B для продуктів харчування і напоїв, 30 автоматичних титраторів DL 15 і 28 аналізаторів вологоутримання НВ43.
Отже, загальна сума доходів, що може бути отримана від впровадження пропозиції становить 1405,25 тис.грн. Відповідно до даних звітності підприємство має нерозподіленого прибутку лише 33 тис.грн. на кінець 2009 року, тому суму 124560 грн., яку воно повинно взяти в кредит під 29% річних і зможе погашати борг рівними частинами разом з сумою відсотків.
Значення чистої теперішньої вартості є більшим за 0 і становить 448153,53 грн., індекс прибутковості є більшим 1 і становить 4,6, а термін окупності є нижчим за 5 років і становить 0,72 року, що дозволяє зробити висновок про ефективність даного проекту.
Впровадження даної пропозиції дозволить підприємству отримувати додатковий дохід, знизити витрати, та вийти на прибутковий рівень виробництва – чистий прибуток становить 68,02 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Система показників економічної ефективності діяльності первинних суб’єктів господарювання
Таблиця 1.3 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів)
Таблиця 1.4 Показники ефективності і використання основних фондів
Tаблиця 1.5 Показники ефективності використання оборотних фондів
Рис.2.1 Організаційна структура ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки джерел формування майна підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка джерел і структури майна підприємства
Таблиця 2.4 Оцінка ліквідності балансу підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.6 Оцінка типу і показників фінансової стійкості
Таблиця 2.7 Оцінка рентабельності підприємства ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.8 Динаміка зміни фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка структури доходів і витрат підприємства
Таблиця 2.10 Оцінка динаміки і структури основних фондів підприємства
Таблиця 2.11 Показники стану та ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.12 Показники ефективності використання оборотних фондів підприємства
Таблиця 2.13 Основні показники використання персоналу підприємства
Таблиця 3.1 SWOT-аналіз ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 3.1 Розрахунок сум амортизаційних відрахувань в розрахунку на 5 років використання обладнання
Таблиця 3.2 Оцінка матеріальних витрат на виготовлення продукції
Таблиця 3.3 Витрати на оплату праці працівників
Таблиця 3.4 Оцінка беззбитковості виробництва приладів
Таблиця 3.5 Доходи від впровадження приладів
Таблиця 3.6 Розрахунки з погашення кредиту, грн.
Таблиця 3.7 Основні показники прибутковості проекту з впровадження нового виду продукції
Таблиця 3.8 Розрахунок дисконтованої суми грошового потоку підприємства
Таблиця 3.9 Розрахунок основних показників ефективності впровадження проекту
Таблиця 3.10 Основні показники діяльності підприємства до і після здійснення проекту (тис.грн.)
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.