Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві


Дипломна
K-17922

Вступ
Розділ 1 теоретико – метологічні аспекти оцінки основних фондів підприємства
1.1 Економічна сутність основних фондів та їх нормативно – інформаційне забезпечення
1.2 Класифікація основних фондів підприємства та їх оцінка
1.3 Аналіз стану, структури, руху основних фондів та ефективності їх використання
Розділ 2 прикладні аспекти оцінки основних фондів на підприємстві ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
2.2 Оцінка стану, структури, динаміки та руху основних фондів на підприємстві
2.3 Показники ефективності використання основних фондів та їх факторний аналіз
Розділ 3 обгрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві
3.1 Заходи щодо збільшення ефективності використання основних фондів на підприємстві
3.2 Економічне забезпечення та оцінка ефективності запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Основні фонди - це засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і поступово, в міру зношування переносять свою вартість на вироблювану продукцію. Цим вони відрізняються від оборотних фондів, які цілком переносять свою вартість на виготовлюваний продукт протягом одного виробничого циклу.
Робота була виконана на матеріалах ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика».
Метою товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої та пiдприємницької дiяльностi в харчовiй промисловостi, розвитку ринкових вiдносин, формування ринку товарiв, товарообмiну, впровадження науково-технiчних розробок i технологiй, ефективне використання власних та залучених коштiв в економiчних та соцiальних iнтересах акцiонерiв Товариства.
Предмет дiяльностi ВАТ "Золотонiська ПКФ" є обслуговування фiзичних та юридичних осiб, виробництво парфумерiї та косметики, а саме: одеколонiв, лосьйонiв, запашних вод, шампунi, та товарiв народного вжитку. Найпопулярнiшi з них: одеколони «Тройний», «Шипр», «Для мужчин», «Донат», «Диво», «Руский лес», «Гвоздiка», «Ромашка», «Мужской стиль», «Дипломат», «Саша», «Спортклуб», лосьйони «Огуречний», «Утро», «Свежесть», шампунi «С хной». Пiдприємство випустило серiю нових чоловiчих туалетних вод "Wall Street Pyton", "Wall Street Polo Blue", "Wall Street Baldassarini", Голкiпер т/з Hugо Boss, Голкiпер т/з Сool Water, також дезодоранти для порожнини рота "Cool fresh" зi смаками евкалiпту, чайного дерева, м'яти, лiсової ягоди, лимону, апельсина. Пiдприємство реалiзує продукцiю в основному по Українi, основнi клiєнти: ПП Святогор Т.Н. м. Вiнниця, ПП "Колос" м. Полтава, ТОВ "Тандем РЛ" м. Суми, ПП Косенко Я.В. м. Харкiв, ПП Сахаров А.I. м. Одеса. Основнi постачальники сировини: Наумiвський спиртзавод, Фiрма "Гранд Крим", "Конкордiя", "Флоресанс-Україна", Фiрма "Star Ingredients", Фiрма "Frey Lay".
аналіз основних фінансово – економічних показників свідчить про наступне:
- загальна вартість підприємства збільшується на 1257,4 тис.грн. або 13,3% в 2008 році і на 2440 тис.грн. або 22,78%;
- вартість необоротних активів зростає на 522,9 тис.грн. або 18,49% в 2008 році і на 1483 тис.грн. або 44,26%;
- вартість оборотних активів зростає на 734,2 тис.грн. або 11,09% в 2008 році та на 955,5 тис.грн. або 12,99% в 2009 році;
- сума витрат майбутніх періодів збільшується на 0,8 тис.грн. або 25% в 2008 році та на 1 тис.грн. або 25%;
- власний капітал збільшується на 1772,4 тис.грн. або 32,27% в 2008 році та на 592,9 тис.грн. або 8,16% в 2009 році;
-сума довгострокових зобовязань зменшується на 1653,6 тис.грн. в 2008 році і знову зростає на 1309,3 тис.грн в 2009 році;
- сума поточних зобовязань зменшується на 170,4 тис.грн. або 7,44% в 2008 році та зростає на 1770,8 тис.грн. або 83,56% в 2009 році;
Аналіз фінансових результатів свідчить про наступне:
- обсяг реалізації (без ПДВ) зменшується в 2008 році на 490,7 тис.грн. або 5,53% і в 2009 році зростає на 2063,1 тис.грн. або 24,62%;
- собівартість реалізованої продукції збільшується на 1298,5 тис.грн. або 20,9% в 2008 році і в 2009 році на 1606 тис.грн. або 21,38%;
- сума валового прибутку зменшується на 1789,1 тис.грн. в 2008 році і зростає в 2009 році 457 тис.грн. або 52,59%;
- сума інших доходів в 2008 році збільшується на 2609,9 тис.грн. або 135,22% і знижується на 659 тис.грн. або 14,51%;
- сума інших витрат в 2008 році зросла на 676,6 тис.грн. або 28,75% і в 2009 році – ще на 1342 тис.грн. або 44,29%;
- сума чистого прибутку зросла на 102,8 тис.грн. або 6,16% в 2008 році і зменшилась в 2009 році на 1135 тис.грн. або 64,06%;
Сума фонду оплати праці збільшилась на 185,6 тис.грн. або 28,99% в 2008 році і на 248,2 тис.грн. або 30,06%; чисельність працівників зменшилась в 2008 році на 2 особи (1,94%) і зросла в 2009 році на 7 осіб (6,93%); середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 1960,7 грн. або 31,55% в 2008 році і на 1767,8 грн. або 21,62%; продуктивність праці одного працівника зменшилась в 2008 році на 3,15 тис.грн. або 3,66% і в 2009 році зросла на 13,72 тис.грн. або 16,53% в 2009 році; таким чином, співвідношення продуктивності праці і середньорічної заробітної плати зменшується на 3,71 грн. в 2008 році і на 0,43 грн. в 2009 році.
спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві:
- фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 1,02 в 2008 році, але вже в 2009 році зменшується на 0,98, що є негативним;
- відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зростання в 2008 році порівняно з 2007 роком на 0,07, і в 2009 році зросла на 0,13;
- фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість основних фондів на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 5,4 в 2008 році і на 17,28 в 2009 році
- рентабельність або прибутковість основних фондів, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основних фондів (в відсотках) зменшується в 2008 році на 11,61 і в 2009 році на 54,6%
Поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих потужностей промислових підприємств, у тому числі знов введених в експлуатацію, може бути досягнутий завдяки:
1) підвищенню інтенсивності використання виробничих потужностей і основних фондів;
2) підвищенню екстенсивності їх навантаження. Більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних фондів досягається перш за все за рахунок технічного вдосконалення останніх.
Однією з гострих проблем, які стоять на сьогодні перед підприємством є значна зношеність його основних фондів. Хоча коефіцієнт зносу за останні 3 роки знижується і підприємство поступово оновлює власне обладнання, але цей процес проходить достатньо повільно. Крім того, основнi засоби, якi знаходяться на балансi товариства перебувають у рацiональнiй експлуатацiї, та мають наступнi ступенi зносу:
24,7% - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої;
78,3% - машини та обладнання;
76,0% - транспортнi засоби;
73,7% - iнструменти, прилади, iнвентар;
78,6% - малоцiннi необоротні активи.
Загальний коефiциент зносу зменшився за рахунок придбання земельної дiлянки на суму 1071 тис.грн.
Крім того, підприємство витрачає великі суми коштів, постійно проводячі капітальні і поточні ремонти обладнання. Внаслідок частих поломок підприємство не може працювати на повну потужність, втрачає час і кошти.
Тому в роботі пропонується розглянути проект заміни деякого обладнання та купівлі нового обладнання. загальна сума витрат, яку потрібно понести підприємству становить 750810 грн., загальна сума економії на ремонтах в розрахунку на рік становить: 82821,3 – 36900 = 45921,3 грн. загальна сума втрат через простої обладнання, що були викликані його зупинкою через поломки склали на рік – 89951 грн., при новому обладнанні витрати на простої обладнання не передбачені.
Отже, в перший рік реалізації обладнання у підприємства сума витрат зросте на 49009,49 грн., але уже починаючи з другого року витрати знизяться на 18023,55 грн., 3-й рік – 32899,78 грн., 4-й рік – 99399,76 грн., 5-й рік – 121273,68 грн., 6-й рік – 141594,76 грн., 7-й рік – 149806,25 грн., 8 рік – 155193,8 грн., 9-й рік – 158638,57 грн., 10-й рік – 161047,8 грн.
Таким чином, проект заміни обладнання є ефективним, оскільки чиста теперішня вартість за 10 років проекту склала 988868,41 грн., термін окупності – 1,94 року, індекс прибутковості – 19,19.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1
Порівняння визначень суті основних фондів
Таблиця 1.2
Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується процесі аналізу основних фондів
Рис. 1.1 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва.
Рис. 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі
Рис.2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.7 Оцінка питомої ваги основних фондів в загальній сумі майна
Рис.2.2 Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві
Таблиця 2.8 Динаміка основних фондів підприємства
Рис. 2.3 Динаміка вартості основних засобів підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка складу основних фондів
Рис. 2.4 Структура основних засобів в 2007 році
Рис. 2.5 Структура основних засобів в 2008 році
Рис.2.6 Структура основних засобів в 2009 році
Таблиця 2.10 Оцінка динаміки вартості основних засобів
за групами податкового обліку
Рис. 2.7 Динаміка вартості основних засобів підприємства за групами податкового обліку
Таблиця 2.11 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.12 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Рис. 2.8 Динаміка показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.13 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.14 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 3.1 Оцінка обладнання, яке можливо купити або замінити на підприємстві
Таблиця 3.2 Перелік основних капітальних витрат, які необхідно понести підприємству при покупці і установці обладнання
Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання
Таблиця 3.4 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований
Таблиця 3.5 Витрати на модернізацію і поточні ремонти обладнання
Таблиця 3.6 Суми втрат через простої обладнання, що були викликані його зупинкою через поломки
Таблиця 3.7 Розрахунки за кредитом під здійснення проекту
Таблиця 3.8 Витрати підприємства на утримання обладнання без проекту
Таблиця 3.9 Витрати на утримання обладнання при здійсненні проекту
Таблиця 3.10 Зміна витрат на утримання обладнання підприємства
Таблиця 3.11 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.12 Оцінка економічної ефективності роботи підприємства до після впровадження проекту
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.