Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка обігових коштів підприємства


Дипломна
K-17925

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки обігових коштів підприємства
1.1. Сутність обігових коштів, їх значення та класифікація
1.2. Визначення потреби в обігових коштів на підприємстві
1.3. Методика оцінки стану, структури та ефективності використання обігових коштів
Розділ 2 прикладні аспекти дослідження і оцінки обігових коштів ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2. Дослідження стану, структури обігових коштів та джерел їх формування
2.3. Оцінка ефективності використання обігових коштів
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання обігових коштів підприємства
3.1. Заходи щодо збільшення ефективності використання обігових коштів
3.2 Використання зарубіжного досвіду в управлінні обіговими коштами підприємства
3.3 Обгрунтування шляхів зростання ефективності використання обігових коштів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Отже, в роботі було досліджено теоретичні і практичні аспекти формування і ефективності використання обігових коштів в діяльності підприємства та обгрунтовано шляхи підвищення ефективності їх використання.
В першому розділі було розглянуто теоретичні засади сутності, нормування і аналізу обігових коштів підприємства.
Обігові кошти – це грошові ресурси, які вкладено в обігові виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.
Значення нормування обігових коштів є досить високим.
По-перше, правильне визначення нормативу обігових коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва.
По-друге, нормування обігових коштів дає змогу ефективно використовувати обігові кошти на кожному підприємстві.
По-третє, від правильно встановленого нормативу обігових коштів залежить виконання плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності.
По-четверте, обґрунтовані нормативи обігових коштів сприяють зміцненню режиму економії, мінімізації ризику підприємницької діяльності.
В дослідженні обігових коштів важливе значення має їх аналіз, тому насамперед для обгрунтування методів покращення їх використання необхідно оцінити стан, структуру та ефективність використання обігових коштів підприємства.
В другому розділі дипломної роботи було зроблено оцінку обігових коштів на ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика».
Предметом діяльності є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
Основні види діяльності:
- Виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв
- Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами
- Роздрiбна торгiвля парфумерiєю та косметичними товарами
аналіз основних фінансово – економічних показників свідчить про наступне:
Аналіз фінансових результатів свідчить про наступне:
- обсяг реалізації (без ПДВ) зменшується в 2008 році на 490,7 тис.грн. або 5,53% і в 2009 році зростає на 2063,1 тис.грн. або 24,62%;
- собівартість реалізованої продукції збільшується на 1298,5 тис.грн. або 20,9% в 2008 році і в 2009 році на 1606 тис.грн. або 21,38%;
- сума валового прибутку зменшується на 1789,1 тис.грн. в 2008 році і зростає в 2009 році 457 тис.грн. або 52,59%;
- сума інших доходів в 2008 році збільшується на 2609,9 тис.грн. або 135,22% і знижується на 659 тис.грн. або 14,51%;
- сума інших витрат в 2008 році зросла на 676,6 тис.грн. або 28,75% і в 2009 році – ще на 1342 тис.грн. або 44,29%;
- сума чистого прибутку зросла на 102,8 тис.грн. або 6,16% в 2008 році і зменшилась в 2009 році на 1135 тис.грн. або 64,06%;
Сума фонду оплати праці збільшилась на 185,6 тис.грн. або 28,99% в 2008 році і на 248,2 тис.грн. або 30,06%; чисельність працівників зменшилась в 2008 році на 2 особи (1,94%) і зросла в 2009 році на 7 осіб (6,93%); середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 1960,7 грн. або 31,55% в 2008 році і на 1767,8 грн. або 21,62%; продуктивність праці одного працівника зменшилась в 2008 році на 3,15 тис.грн. або 3,66% і в 2009 році зросла на 13,72 тис.грн. або 16,53% в 2009 році; таким чином, співвідношення продуктивності праці і середньорічної заробітної плати зменшується на 3,71 грн. в 2008 році і на 0,43 грн. в 2009 році.
- загальна вартість підприємства збільшується на 1257,4 тис.грн. або 13,3% в 2008 році і на 2440 тис.грн. або 22,78%;
- вартість необоротних активів зростає на 522,9 тис.грн. або 18,49% в 2008 році і на 1483 тис.грн. або 44,26%;
- вартість оборотних активів зростає на 734,2 тис.грн. або 11,09% в 2008 році та на 955,5 тис.грн. або 12,99% в 2009 році;
- сума витрат майбутніх періодів збільшується на 0,8 тис.грн. або 25% в 2008 році та на 1 тис.грн. або 25%;
- власний капітал збільшується на 1772,4 тис.грн. або 32,27% в 2008 році та на 592,9 тис.грн. або 8,16% в 2009 році;
-сума довгострокових зобовязань зменшується на 1653,6 тис.грн. в 2008 році і знову зростає на 1309,3 тис.грн в 2009 році;
- сума поточних зобовязань зменшується на 170,4 тис.грн. або 7,44% в 2008 році та зростає на 1770,8 тис.грн. або 83,56% в 2009 році;
Основні висновки щодо ефективності використання обігових коштів були зроблені на основі розрахунку наступних показників.
Оборотність оборотних засобів характеризує час, за який оборотні засоби здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні засоби за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2008 році порівняно з попереднім зростає на 47,92 дня або 17,59%, і знижується на 29,88 дня або 9,33%.
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2007 році оборотні засоби підприємства обернулись 1,34 рази, в 2008 році 1,14 рази, тобто коефіцієнт знизився на 0,2 або 14,93%, а в 2009 році показник становить 2,26, тобто зріс на 0,12 або 10,53%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2007 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних засобів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних засобів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2007 році цей показник становив 0,75, в 2008 році зріс на 0,13 або 17,33% і становив 0,88, але в 2009 році показав зменшення і становив 0,8.
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних засобів. В 2008 році показник зменшується на 0,01 і в 2009 році ще на 0,16, що означає зменшення прибутковості.
В третьому розділі дипломної роботи було розглянуто такі шляхи збільшення ефективності використання обігових коштів:
- ефективне управління обіговими коштами на засадах системного підходу;
- використання зарубіжного досвіду в управлінні обіговими коштами;
- зменшення запасів на складі підприємства за допомогою використання моделі Баумоля.
Таким чином, розраховані дані свідчать про те, що зайві запаси спостерігались за статтями: сировина і матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі, тара і тарні матеріали, запасні частини, МШП, готова продукція. Це могло б викликати перебої в постачанні і зайві витрати.
Враховуючи витрати на зберігання запасів в розмірі 54,24 грн. на 1000 грн. запасів на рік економія від впровадження пропозиції становить:
54,24*5268,18 тис./1000 = 285,75 тис.грн. на рік.
Крім того, врахуємо, що сума 5268,18 тис.грн. в структурі активів стає грошовими коштами підприємства, що вплине на фінансові показники роботи підприємства.
внаслідок впровадження пропозиції по оптимізації обсягу запасів на складі коефіцєнт абсолютної ліквідності зросте на 1,26, поточної ліквідності – на 1,06, оборотність запасів – на 4,67 раз, тривалість обороту запасів зменшиться на 184,12 днів. Всі показники показують покращення, тільки показник абсолютної ліквідності значно вищий за рекомендоване значення 0,2 – 0,25, оскільки грошові кошти будуть становити досить значну суму. Рекомендовано надлишок коштів використати на розширення обсягів діяльності підприємства і впровадження нових напрямів діяльності.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Поділ обігових коштів підприємства
Рис. 1.2 Склад обігових коштів підприємства
Рис. 1.3 Класифікація обігових коштів підприємства
Рис. 2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
Таблиця 2.3 Оцінка динаміки обігових коштів підприємства
Рис. 2.2 Динаміка обігових коштів підприємства
Таблиця 2.4 Структура обігових коштів підприємства
Рис.2.3 Структура обігових коштів в 2009 році
Таблиця 2.5 Склад і структура запасів підприємства
Таблиця 2.6 Розрахунок нормативу запасів по підприємству на 2009 рік
Таблиця 2.7 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.8 Аналіз віку дебіторської заборгованості
Таблиця 2.9 Динаміка та структура грошових коштів підприємства
Таблиця 2.10 Оцінка динаміки та структури власного капіталу підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
Рис.2.4 Динаміка власного капіталу підприємства
Таблиця 2.11 Оцінка динаміки та структури залученого капіталу підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
Рис.2.5 Динаміка залученого капіталу підприємства
Таблиця 2.12 Показники ефективності використання запасів підприємства
Таблиця 2.13 Показники аналізу дебіторської заборгованості
Таблиця 2.14 Аналіз руху грошових коштів в 2007 – 2009 рр.
Таблиця 2.15 Показники стану й ефективності використання оборотних засобів
Рис.3.1 Етапи управління обіговими коштами підприємства
Таблиця 3.1 Економічні умови, що впливають на ефективність працюючого капіталу
Рис. 3.2 Графічне зображення моделі Баумоля
Рис. 3.3 Модель управління грошовими коштами Міллера-Орра
Рис. 3.4 Графічний розрахунок точки вибору економічно обґрунтованого обсягу замовлення
Рис. 3.5 Метод АВС
Таблиця 3.2 Розрахунок вартості подання одного замовлення на закупівлю запасів
Таблиця 3.3 Розрахунок вартості зберігання запасів на рік
Таблиця 3.4 Зміна в вартості сировини і матеріалів до і після впровадження пропозицій
Таблиця 3.5 Розрахунки оптимального обсягу замовлення по комплектуючих виробах та напівфабрикатах
Таблиця 3.6 Розрахунки оптимального обсягу замовлення по тарі і тарним матеріалам
Таблиця 3.7 Розрахунки оптимального обсягу замовлення по запасним частинам
Таблиця 3.8 Розрахунки оптимального обсягу замовлення по малоцінним і швидкозношувальним предметам
Таблиця 3.9 Розрахунки оптимального обсягу замовлення по готовій продукції
Таблиця 3.10 Структура запасів до і після впровадження заходів щодо її оптимізації
Таблиця 3.11 Показники фінансового стану підприємства до і після впровадження пропозиції
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.