Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування і використання трудових ресурсів на підприємстві


Дипломна
K-18216

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Економічна сутність трудових ресурсів підприємства, їх структура та класифікація
1.2. Обґрунтування потреби в трудових ресурсах та оцінка факторів, що впливають на їх формування і розвиток
1.3. Методологія оцінювання ефективності формування і використання трудових ресурсів
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика КП «Черкасиводоканал»
2.2. Оцінка складу, структури та динаміки трудових ресурсів підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»
3.1. Обґрунтування запровадження на підприємстві нової системи оцінювання трудових ресурсів
3.2. Заходи щодо збільшення ефективності використання трудових ресурсів на КП «Черкасиводоканал»
3.3. Економічне обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання трудових ресурсів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві.
За класифікацією трудові ресурси поділяють на промислові і непромислові; керівників, спеціалістів, службовців та робітників; а також за професіями, спеціальностями та кваліфікацією.
На трудові ресурси впливають три підсистеми факторів: демографічний, професійно – кваліфікаційний, соціально – культурний, які впливають на стан та структуру трудових ресурсів.
В процесі оцінки трудових ресурсів аналізують їх динаміку, структуру, фактичну і нормативну наявність, відповідність штатному розкладу, рух та ефективність використання. Також аналізується структура і динаміка фонду оплати праці, середньомісячна і середньорічна оплата праці. Для оцінки руху і оновлення трудових ресурсів використовують показники оновлення і вибуття, заміщення, плинності, постійності, стабільності кадрів, для оцінки ефективності використання кадрів використовують показники продуктивності праці, трудомісткості та ефективності використання робочого часу.
На сьогоднішній день КП «Черкасиводоканал» це: Дніпровська водоочісна станція потужністю 115 куб.м. на добу, 40 артезіанських свердловин потужністю 21,8 куб.м. на добу, інфільтраційний водозабір 15,8 тис.куб.м. на добу, 450 км водопровідних мереж, 5 головних водопровідних насосних станцій, 42 підвищувальні насосні станції, 13 каналізаційних насосних станцій.
Аналіз основних показників діяльності підприємства та в цілому його фінансового стану показав, що хоча підприємство і отримує збитки, але є достатньо фінансово стійким та ліквідним.
Аналіз динаміки чисельності персоналу за останні пять років діяльності доводить сталу тенденцію до зменшення чисельності. Загальний негативний приріст за чотири роки становить 188 осіб, тобто чисельність персоналу знизилась майже на 30%.
Аналіз плинності персоналу виявив, що причиною зниження кількості персоналу є менша кількість прийнятих на роботу працівників, ніж звільнених, хоча в 2010 році ситуація стабілізувалась, а коефіцієнти свідчать про дуже високу плинність персоналу, що пов’язано з незначним його матеріальним стимулюванням.
Проведений аналіз ефективності використання трудових ресурсів проведено в таких напрямках: оцінка трудомісткості і виробітку на підприємстві. В цілому, спостерігають досить позитивні зміни щодо збільшення виробітку (за останні 3 роки більш ніж втричі) і зниження трудомісткості праці.
Факторний аналіз показав, що на зростання обсягів виробітку справили вплив наступні фактори:
- збільшення середньоспискової чисельності на 13,09% збільшило обсяг виробництва на 8,19 тис.грн.
- збільшення кількості відпрацьованих людино – днів на 15,87% збільшило обсяг виробництва на 1,59 тис.грн.
- збільшення загальної кількості відпрацьованих робітниками людино – годин на 0,29% збільшило обсяг виробництва на 0,18 тис.грн.
- збільшення продуктивності праці збільшило обсяг виробництва продукції на 29,44 тис.грн.
Таким чином, трудові ресурси на підприємстві використовуються досить ефективно, але підприємство має резерви для збільшення ефективності.
Оцінка ефективності формування і використання трудових ресурсів є основою ефективної мотивації працівників. Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників з метою більш ефективного використання їх потенціалу. Тому підприємству було б доцільно запровадити комплексну оцінку результативності роботи працівників за допомогою використання інтегрального коефіцієнта, який комплексно враховує такі показники, як професійні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність виконання робіт і результати праці.
Таким чином, дана методика дає можливість: Виявити рівень знань, навичок та здібностей працівника, виявити вид та зміст трудових функцій, які виконує працівник, визначити результати його діяльності та трудовий потенціал працівника.
Для покращення ефективності формування трудових ресурсів за результатами даної оцінки пропонується переглянути систему стимулювання працівників підприємства, оскільки багато в чому від задоволеності результатами праці працівника і залежить її ефективність.
На сьогоднішній день на підприємстві щодня виникають проблеми з поривами труб, іншими поломками, чищенням каналізації тощо, що викликано застарілістю всієї водопровідно – каналізаційної мережі в місті.
КП «Водоканал» давно має плани оновити дану мережу, але в зв’язку з великою дебіторської заборгованістю споживачів і значною сумою збитків цього зробити не могло. Підприємство планує в найближчому майбутньому зосередитись на вирішенні цієї проблеми і вже розроблено інвестиційну пропозицію на отримання кредитних коштів в розмірі 10.9 млн.дол. від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кредит розраховано на 17 років, при чому перші три роки виплачуються лише відсотки по кредиту – 4,5% на рік, а починаючи з четвертого року погашається і саме тіло кредиту
Дана пропозиція дозволить значно скоротити кількість працівників, що зайняті обслуговуванням проривів труб. Розрахункове значення кількості працівників не збігається з їх фактичним значенням, що викликано тим, що прорив не можна зпрогнозувати, їх може бути декілька в різних частинах міста, або один великий прорив може задіяти значно більшу кількість працівників, ніж середній в розрахунках. Але в будь – якому випадку дана пропозиція дозволить вивільнити 5 осіб.
В цілому, в результаті реалізації проекту підприємство не зможе збільшити доходи, але зможе добитись скорочення собівартості продукції на 252,52 тис.грн., в тому числі за рахунок зменшення фонду оплати праці на 161,29 тис.грн., внаслідок чого підприємство не зможе вийти на прибутковий рівень, але зможе суттєво знизити власні збитки і добитись підвищення продуктивності праці на 1,35 тис.грн.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис.1.1 Структура трудових ресурсів підприємства
Рис.1.2 Схема аналізу взаємозв’язків ефективності виробництва і стимулів праці
Рис. 1.3 Аналіз формування та використання фонду оплати праці
Рис.2.1 Організаційна структура КП «Водоканал»
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства
Таблиця 2.3 Динаміка середньоспискової чисельності персоналу КП «Черкасиводоканал», 2006-2010 рр.
Таблиця 2.4 Зміна чисельності персоналу підприємства і його структури
Таблиця 2.5 Показники руху кадрів КП «Черкасиводоканал»
Рис. 2.2 Зміна чисельності персоналу підприємства
Таблиця 2.6 Характеристика балансів робочого часу одного робітника
Таблиця 2.7 Аналіз використання робочого часу підприємства
Рис. 2.3 Динаміка зміни фонду робочого часу підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз фонду оплати праці на КП «Черкасиводоканал»
Таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу річного виробітку
Таблиця 2.10 Розрахунок впливу чинників на рівень середньорічного виробітку працівників підприємства
Таблиця 2.11 Аналіз впливу факторів на зміну продуктивності праці
Таблиця 2.12 Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої оплати праці на КП «Черкасиводоканал»
Рис. 2.4 Співвідношення зростання середнього виробітку одного працівника і середньорічної оплати праці
Таблиця 2.13 Оцінка рівня фонду оплати праці
Таблиця 2.14 Вихідні дані для аналізу рівня трудомісткості продукції
Таблиця 3.1 Працівники планово – виробничого відділу
КП «Черкасиводоканал»
Таблиця 3.2 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівника
Таблиця 3.3 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості спеціалістів
Таблиця 3.4 Оцінка професійної компетентності і особистих якостей керівників
Таблиця 3.5 Оцінка професійної компетентності і особистих якостей спеціалістів
Таблиця 3.6 Оцінка рівня кваліфікації
Таблиця 3.7 Середні значення складності робіт
Таблиця 3.8 Коефіцієнт складності робіт працівників планово - виробничого відділу КП «Черкасиводоканал»
Таблиця 3.9 Оцінка ознак, які визначають результати праці робітників
Таблиця 3.10 Показники комплексної оцінки працівників планово - виробничого відділу КП «Черкасиводоканал»
Таблиця 3.11 Місячна тарифна ставка
Таблиця 3.12 Місячні тарифні ставки працівників, що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок
Таблиця 3.13 Інвестиції в модернізацію основних фондів КП «Водоканал»
Таблиця 3.14 Середні витрати, які понесе підприємство при обслуговуванні одного прориву труб
Таблиця 3.15 Загальна сума економії коштів від впровадження пропозиції
Таблиця 3.16 Вплив реалізації пропозиції на ефективність використання трудових ресурсів
Таблиця 3.17 Основні показники, які характеризують ефективність проекту в перші 3 роки його реалізації
Таблиця 3.18 Вплив результатів реалізації проекту на економічні результати діяльності підприємства, тис.грн.
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.