Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організаційно- економічний механізм управління витратами підприємства


Дипломна
K-18217

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація
1.2. Значення і оцінка організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства
1.3. Методика оцінки ефективності механізму управління витратами підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗАТ «ГРАФІЯ - УКРАЇНА»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «Графія - Україна»
2.2. Аналіз структури і динаміки витрат підприємства та факторів, які на них впливають
2.3. Комплексна оцінка ефективності організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗАТ «ГРАФІЯ – УКРАЇНА»
3.1. Шляхи покращення механізму управління витратами шляхом впровадження елементів управлінського обліку
3.2. Заходи щодо зниження витрат підприємства та обґрунтування можливостей їх впровадження
3.3. Економічна ефективність впровадження заходів та їх вплив на показники діяльності підприємств
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Витрати відіграють суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують його прибуток, є основою ціноутворення, визначають можливість використання цінових методів у конкурентній боротьбі.
Витрати – це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети
Метою створення механізму управління витратами є набір елементів (складових), за допомогою яких здійснюється збирання та оброблення даних про витрати, а також надання інформації для прийняття управлінських рішень саме в той момент, коли вона може бути використана найефективніше.
У процесі аналізу витрат вирішують такі основні завдання: перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо витрат підприємства; оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляють відхилення фактичних витрат від планових (нормативних); оцінка тенденцій зміни витрат підприємства, що дає змогу втручатися в процеси діяльності підприємства й оптимізувати їх; дослідження причин відхилення фактичних витрат від планових чи витрат попередніх періодів (оцінка впливу факторів на виявлення відхилення); виявлення резервів зниження витрат підприємства та розроблення заходів щодо їх мобілізації.
Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат, його проводять, як правило, у такій послідовності:
– аналіз динаміки витрат за економічними елементами;
– аналіз структури витрат за економічними елементами;
– аналіз витрат на 1 грн. виготовленої і реалізованої продукції;
– аналіз собівартості продукції;
– аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
Аналіз показав, що підприємство знаходиться в задовільному фінансовому стану, про що свідчать: збільшення доходів – валового і чистого, валового і чистого прибутку, фонду оплати праці, продуктивності праці та чисельності працівників.
Аналіз фінансового стану свідчить про те, що показники ліквідності і фінансової стійкості в цілому відповідають нормативним, показники рентабельності є хоч і не максимальними, але позитивними, оборотність активів і джерел їх формування є високою. В цілому, можна констатувати, що підприємство є прибутковим, а його фінансовий стан є стійким.
Аналіз собівартості продукції показав, що витрати на виробництво продукції на протязі років збільшуються, що пов’язано зі збільшенням обсягів виробництва, і хоча аналіз витрат в цілому показав економне використання ресурсів, з проведеного аналізу видно, що сума резервів зниження собівартості є досить значною, і найбільшу питому вагу в ній займають резерви економії за рахунок скорочення витрат матеріалів,заробітної плати і відповідно відрахувань на соціальні заходи. Тому доцільним є запропонувати шляхи зниження витрат на виробництво та збільшення, таким чином, прибутку.
Однією з гострих проблем, які стоять на сьогодні перед підприємством є значна зношеність його основних фондів. Хоча коефіцієнт зносу за останні 3 роки знижується і підприємство поступово оновлює власне обладнання, але цей процес проходить достатньо повільно.
Крім того, підприємство витрачає великі суми коштів, постійно проводячи капітальні і поточні ремонти обладнання. Внаслідок частих поломок підприємство не може працювати на повну потужність, втрачає час і кошти.
Тому в роботі пропонується розглянути проект заміни деякого обладнання та купівлі нового обладнання. загальна сума витрат, яку потрібно понести підприємству становить 750810 грн., загальна сума економії на ремонтах в розрахунку на рік становить: 82821,3 – 36900 = 45921,3 грн., загальна сума втрат через простої обладнання, що були викликані його зупинкою через поломки склали на рік – 89951 грн., при новому обладнанні витрати на простої обладнання не передбачені.
Отже, в перший рік реалізації обладнання у підприємства сума витрат зросте на 49009,49 грн., але уже починаючи з другого року витрати знизяться на 18023,55 грн., 3-й рік – 32899,78 грн., 4-й рік – 99399,76 грн., 5-й рік – 121273,68 грн., 6-й рік – 141594,76 грн., 7-й рік – 149806,25 грн., 8 рік – 155193,8 грн., 9-й рік – 158638,57 грн., 10-й рік – 161047,8 грн.
Таким чином, проект заміни обладнання є ефективним, оскільки чиста теперішня вартість за 10 років проекту склала 988868,41 грн., термін окупності – 1,94 року, індекс прибутковості – 19,19.
Отже, внаслідок впровадження проекту збільшується дохід на 223,18 тис.грн., собівартість зменшується на 18,02 тис.грн., прибуток до оподаткування зростає на 732,2 тис.грн., податок на прибуток – на 193,8 тис.грн., чистий прибуток – на 538,4 тис.грн. При цьому витрати на 1 грн. реалізованої продукції знижуються на 0,01 грн., що також позитивне вплине на діяльність підприємства в цілому.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Таблиця 1.1 Методи формування витрат
Рис. 1.1 Класифікація витрат [15]
Рис.1.2 Взаємозв’язок елементів системи управління витратами з функціями управління
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.4 Показники ділової активності ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.5 Динаміка показників рентабельності підприємства,%
Таблиця 2.6 Аналіз структури витрат на виробництво по елементах, тис.грн.
Рис. 2.1 Структура собівартості виробленої продукції в 2010 році.
Рис. 2.2 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції
Таблиця 2.7 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.8 Аналіз матеріальних витрат
Таблиця 2.9 Аналіз фонду оплати праці ЗАТ «Графія - Україна»
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.3. Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2008 – 2010 рр.
Таблиця 2.11 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.12 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.13 Аналіз собівартості 1000 шт. сигаретних пачок за статтями калькуляції
Таблиця 2.14 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 2.15 Підрахунок резервів зниження собівартості виготовленої продукції, тис.грн.
Таблиця 3.1 Оцінка обладнання, яке можливо купити або замінити на підприємстві
Таблиця 3.2 Перелік основних капітальних витрат, які необхідно понести підприємству при покупці і установці обладнання
Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання, грн.
Таблиця 3.4 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований, грн.
Таблиця 3.5 Витрати на модернізацію і поточні ремонти обладнання
Таблиця 3.6 Суми втрат через простої обладнання, що були викликані його зупинкою через поломки, грн.
Таблиця 3.7 Розрахунки за кредитом під здійснення проекту, грн..
Таблиця 3.8 Витрати підприємства на утримання обладнання без проекту, грн.
Таблиця 3.9 Витрати на утримання обладнання при здійсненні проекту, грн.
Таблиця 3.10 Зміна витрат на утримання обладнання підприємства, грн.
Таблиця 3.11 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.12 Оцінка економічної ефективності роботи підприємства до після впровадження проекту
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.