Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обгрунтування проекту підвищення якості та конкурентоспроможності підприємства


Дипломна
K-18219

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Суть якості продукції та її нормативно – правове регулювання
1.2. Поняття та основні аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства
1.3. Методика оцінки якості та конкурентоспроможності продукції
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2. Оцінка основних показників якості продукції
2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства
РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»
3.1. Напрямки підвищення якості і конкурентоспроможності продукції на підприємствах м’ясопереробної галузі
3.2. Проект з покращення якості і конкурентоспроможності продукції
3.3. Економічне обґрунтування шляхів підвищення якості та їх вплив на конкурентоспроможність продукції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Якість – це сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби.
Управління якістю в сучасному світі зазвичай згадується в контексті двох систем: total qualіty management (TQM) і «стандартів системи якості» ІSO-9000.
Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конк¬ретної потреби проти презентованої на ринку аналогічної про¬дукції. Вона визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над виробами інших товаровиробників
Сукупність показників якості продукції можна класифікувати за такими ознаками:
1) по кількості властивостей (одиничні, комплексні й інтегральні показники);
2) стосовно різних властивостей продукції (показники надійності, технологічності, ергономічності й ін.);
3) по стадії визначення (проектні, виробничі і експлуатаційні показники);
4) по методу визначення (розрахункові, статистичні, експериментальні, експертні показники);
5) по характеру використання для оцінки рівня якості (базові і відносні показники);
6) по способу вираження (розмірні показники і показники з безрозмірними одиницями виміру, наприклад, балами, відсотками).
Узагальнюється аналіз розрахунком основних показників, що характеризують конкурентоспроможність продукції: технічний рівень виробництва, інноваційне забезпечення, якість предметів праці, кваліфікація персоналу, рівень організації виробництва, система управління підприємством, фінансовий стан підприємства, ефективність функціонування підприємства, реалізація соціально – екологічної політики, рівень якості продукції.
Об’єктом дослідження другого розділу магістерської роботи є відкрите акціонерне товариство «Ватутінський м’ясокомбінат».
Основними видами дiяльностi Товариства є закупiвля та переробка усiх видiв худоби (виробництво м'яса та м’ясної продукції), виробництво напiвфабрикатiв, фiрмова торгiвля продукцiєю власного виробництва.
Підприємство під час кризи з кінця 2008 по кінець 2009 року значно скоротило обсяги виробництва і реалізації продукції (більш ніж в 14 разів), кількість працівників знизилась майже втричі, а потужності були завантажені менш ніж на 20%. Крім того, знижується вартість необоротних активів, основних засобів, власного капіталу, чистого і валового доходу та собівартості. За всі три роки, які досліджувались, підприємство було збитковим, хоча збиток поступово знижується – в 2009 році за рахунок скорочення обсягу виробництва, в 2010 році – за рахунок покращення умов діяльності. Проведений аналіз фінансових показників діяльності показав, що ліквідність і фінансова стійкість підприємства знаходяться не на належному рівні.
На підприємстві діє служба, яка відповідає за якість сировини, яка надходить на підприємство і контролює її перетворення в готову продукцію аж до моменту її безпосередньої реалізації споживачу. Оскільки підприємство займається тим, що реалізує м'ясо і м’ясні вироби, але м’ясні вироби – лише 1 сорту, то аналіз сортності проведено лише по яловичині і свинині, які до того ж мають більшу питому вагу в структурі реалізації.
Аналіз показав, що більшу частку в структурі реалізації займає продукція 2 ґатунку, але коефіцієнт сортності як по яловичині, так і по свинині є достатньо високим, хоч і не досягає максимального значення 1 і оптимального значення 0,9.
Конкурентами ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат» на ринку Черкащини є: ТОВ «ЧПК», ВАТ «Золотоношам’ясо», ВАТ «Уманський м’ясокомбінат». Порівняння показників конкурентоспроможності ВАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» із ВАТ «Золотоношам’ясо» виявив значення відставання «Ватутінського м’ясокомбінату», хоча в цілому підприємство має досить високу конкурентоспроможність.
Підприємству пропонується розробити і втілити в життя проект випуску дорогої і якісної продукції, яка буде випускатися за державними стандартами, а не технічними умовами, як випускає більшість виробників області, буде містити позначку про відсутність генно – модифікованих організмів і буде реалізовуватись як продукція для споживачів з високим рівнем доходу, які дбають про власне здоров’я та безпеку споживання.
Крім того, підвищити якість даної продукції допоможе використання рослинних компонентів, які дозволять виключити використання нітриту натрію як небезпечної харчової добавки.
Отже, в результаті здійснення даного проекту можна констатувати наступне: обсяг виробництва і реалізації продукції значно зросте, потужності почнуть завантажуватись на 85%, підприємство почне отримувати прибуток, але головне – воно почне випускати якісну і конкурентоздатну продукцію, яка зможе завоювати ринок, оскільки випущена відповідно до Державних стандартів і не містить шкідливих для здоров’я домішок, хоча ціна її і буде дещо вища за аналоги.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис.1.1 Петля якості
Рис.1.2 «Ланцюгова реакція» Демінга
Рис. 1.3 Якість продукції з точки зору споживача та виробника
Таблиця 1.1 Стандарти ІSO 9000 і TQM
Таблиця 1.2 Визначення поняття «конкурентоспроможність» в економічній науці
Рис.1.4 Параметри конкурентоспроможності товарів
Рис.1.5 Алгоритм розрахунку комплексного показника якості
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка показників майнового стану підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.4 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка показників ділової активності підприємства
Таблиця 2.6 Динаміка і структура випуску продукції ВАТ «Ватутінський м’ясокомбінат», тис.грн.
Таблиця 2.7 Динаміка сортів реалізованого м’яса за 2008-2010 роки, тис.грн.
Таблиця 2.8 Структура сортів реалізованого м’яса за 2008-2010 роки, тис.грн.
Таблиця 2.9 Розрахунок коефіцієнту сортності способом першосортних одиниць
Таблиця 2.10 Розрахунок коефіцієнту сортності способом першосортних одиниць (другий спосіб)
Таблиця 2.11 Оцінка втрат від браку
Таблиця 2.12 Основні фактори, які впливають на діяльність підприємства
Таблиця 2.13 Результати зовнішнього факторного аналізу діяльності ВАТ „Ватутінський м’ясокомбінат
Таблиця 2.14 Результати внутрішнього факторного аналізу діяльності ВАТ „Ватутінський м’ясокомбінат
Таблиця 2.15 Підсумкова матриця SWOT-аналізу діяльності ВАТ „Ватутінський м’ясокомбінат
Таблиця 2.16 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності виробників м’ясної продукції
Таблиця 2.17 Розрахунок одиничних параметричних індексів конкурентоспроможності продукції
Рис. 3.1. Схема факторів, що впливають на конкурентоспроможність м'ясопереробних підприємств
Таблиця 3.1 Класифікація заходів з підвищення конкурентоспроможності м'ясопереробних підприємств
Таблиця 3.2 Розрахунок обсягів виробництва м’яса на підприємстві (в розрахунку на 1 зміну)
Таблиця 3.3 Визначення собівартості жилованого м’яса за його видами
(в розрахунку на 1 зміну)
Таблиця 3.4 Витрати основних матеріалів на виготовлення ковбасних виробів вищого ґатунку за ДСТУ (в розрахунку на зміну)
Таблиця 3.5 Розрахунок витрат допоміжних матеріалів при виготовленні продукції (в розрахунку на зміну)
Таблиця 3.6 Розрахунок енергетичних витрат, які понесе підприємство при виготовленні продукції (в розрахунку на зміну)
Таблиця 3.7 Витрати на оплату праці, які понесе підприємство при виготовлені продукції (в розрахунку на зміну)
Таблиця 3.8 Основні показники, які характеризують виготовлення ковбасних виробів на підприємстві (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.9 Розрахунок обсягів реалізації м’яса, тон
Таблиця 3.10 Основні показники ефективності здійснення проекту
Таблиця 3.11 Показники діяльності ВАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» до і після впровадження заходів, тис.грн.
Таблиця 3.12 Матриця конкурентного профілю продукції ВАТ «Ватутінський м’ясокомбінат»
Таблиця 3.13 Оцінка конкурентної сили ВАТ «Ватутінський м’ясокомбінат»
Таблиця 3.14 Оцінка показників вагомості експертами
Таблиця 3.15 Результати порівняльної оцінки конкурентів
Таблиця 3.16 Підсумкові дані аналізу результатів експертної оцінки
Таблиця 3.17 Аналіз окремих факторів конкурентоспроможності
Таблиця 3.18 Індекс якості продукції підприємств - конкурентів
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.