Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка матеріального стимулювання персоналу підприємства


Дипломна
K-18226

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність і значення матеріального стимулювання в роботі підприємства
1.2. Характеристика елементів системи матеріального стимулювання
1.3. Оцінка ефективності матеріального стимулювання персоналу
РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ВАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
2.2. Оцінка складових матеріального стимулювання на підприємстві
2.3. Аналіз ефективності матеріального стимулювання
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ВАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
3.1. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання і обґрунтування можливостей застосування його на ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
3.2. Шляхи покращення системи матеріального стимулювання на підприємстві та їх економічне обґрунтування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Проблема матеріальної мотивації праці найманого персоналу знайшла своє відображення у працях багатьох вчених.
Під матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя. Прагнення людини до поліпшення свого добробуту зумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості і результативності праці.
Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати — відрядну й почасову. Кожна з них відповідає певній мірі кількості праці: перша— кількості виробленої продукції, друга — кількості відпрацьованого часу.
До основних завдань оцінки ефективності матеріальної мотивації належать: перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних форм і систем оплати праці; визначення розміру та динаміки середньої заробітної плати окремих категорій та професій працівників; знаходження відхилень в чисельності працівників і в середній заробітній платі та їх вплив на витрати фонду заробітної плати; визначення ефективності застосовуваних систем преміювання; дослідження темпів росту заробітної плати, їх співвідношення з темпами росту продуктивності праці; забезпечення випереджуючого росту продуктивності праці в порівнянні з підвищенням її оплати; знаходження і мобілізація резервів підвищення ефективності використання фонду заробітної плати.
Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає відкрите акціонерне товариство «Миронівський хлібопродукт», метою діяльності якого є забезпечення населення хлібобулочними і кондитерськими виробами.
Аналіз діяльності підприємства виявив, що вартість майна його зростає, зростають основні і оборотні фонди та позичений капітал, підприємство хоча і отримує значний валовий прибуток, але значні накладні витрати призводять до значного чистого збитку підприємства.
Оцінка ліквідності виявила досить значні проблеми підприємства з його поточною платоспроможністю, а оцінка фінансової стійкості показала, що ступінь його фінансової стійкості – середній.
Аналіз трудового персоналу виявив, що його чисельність значно скорочується, знижується і фонд оплати праці, хоча середньомісячна заробітна плата за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати зростає.
Аналізуючи структуру форм оплати праці було виявлено, що найбільшу питому вагу в ній має відрядна, оскільки вона використовується для оплати праці робітників основного виробництва.
Потреба в засобах для здійснення заохочувальних та компенсаційних виплат на підприємстві ВАТ “Миронівський хлібопродукт” здійснюється за наступними основними видами: преміальні виплати за спеціальними системами, одноразові заохочення та матеріальна допомога, трудові та соціальні пільги робітникам, компенсаційні виплати, інші виплати.
Аналіз рівня фонду оплати праці на підприємстві показав, що фонд оплати праці використовується економно і сума економії склала 4268,8 тис.грн.
Для більш глибокого аналізу доцільно встановити зв'язок між показниками продуктивності праці і середньорічної оплати праці шляхом кореляційно – регресійного аналізу, визначення рівняння регресії і розрахунку коефіцієнта детермінації. Коефіцієнт детермінації 0,86552 = 0,7491, показує, що продуктивність праці на 74,91% залежить від зміни середньорічної оплати праці, а на 25,09% зумовлена іншими факторами.
В роботі було внесено наступні пропозиції щодо удосконалення матеріального стимулювання:
1. Використання позитивного зарубіжного досвіду з метою збільшення продуктивності праці і кращого використання фонду оплати.
2. Запропоновано систему мотивації працівників, яку можна представити наступним чином:
Робітники основного і допоміжних виробництв отримують заробітну плату, виходячи з МБО, а також отримують премію на колектив, які розподіляються в залежності від коефіцієнту трудової участі. Премія на колектив становить 31% від суми заробітної плати. Адміністративні працівники отримують заробітну плату в залежності від МБО, а також отримують премію на рік в залежності від виконання планових завдань і збільшення ефективності діяльності підприємства в цілому – 25% від суми заробітної плати. Збутові працівники отримують заробітну плату в залежності від МБО, а також премії від 0,7% до 1% від вартості продукції, яка була реалізована, в цілому за місяць їх премія може досягнути до 100% розміру заробітної плати. Менеджери, спеціалісти і молодший персонал отримують заробітну плату залежно від МБО, а також премії в розмірі 25% при відсутності зауважень по роботі.
Дані заходи збільшать суму фонду оплату праці, разом з яким зросте виручка від реалізації на 28,21%, що викличе відповідне зростання валового і чистого прибутку.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис.1.1 Узагальнена класифікація стимулів
Рис.1.2 Матеріальні стимули праці
Рис. 1.3 Форми і системи оплати праці
Рис.1.4 Схема аналізу взаємозв’язків ефективності виробництва і стимулів праці
Рис. 1.5 Аналіз формування та використання фонду оплати праці
Таблиця 1.1 Характеристика показників продуктивності праці
Рис. 1.6 Структурно-логічна модель факторного аналізу ефективності праці як головного показника ефективності матеріальної мотивації
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Динаміка спискової чисельності персоналу
ВАТ «Миронівський хлібопродукт» за 2006-2010 рр.
Таблиця 2.6 Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві
Таблиця 2.7 Аналіз структури фонду оплати праці на ВАТ “Миронівський хлібопродукт» з 2008 по 2010 роки
Таблиця 2.8 Динаміка показників оплати праці ВАТ „Миронівський хлібопродукт” за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.9 Динаміка фонду оплати праці, який припадає на одного працівника ВАТ “Миронівський хлібопродукт” за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.10 Структура форм оплати праці на ВАТ “Миронівський хлібопродукт”
у 2008-2010 рр.
Таблиця 2.11 Вплив зміни норми виробітку на заробітну плату робітника основного виробництва на ВАТ “Миронівський хлібопродукт” (дані 2010 року)
Рис. 2.1 Вплив коефіцієнту виконання нормативу на заробітну плату одного середньостатистичного робітника основного виробництва на ВАТ “Миронівський хлібопродукт”
Таблиця 2.12 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ВАТ “Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 2.13 Фактори впливу на премії робітників ВАТ „Миронівський хлібопродукт”
Рис. 2.2 Динаміка зростання залежності премій від норми прибутку та коефіцієнтів поліпшення використання устаткування
Таблиця 2.14 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.15 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.3 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.16 Дані для розрахунку параметрів лінійного рівняння регресії залежності середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 3.1 Факторна модель оцінки персоналу ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 3.2 Тарифна сітка персоналу ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 3.3 Середні базові оклади персоналу ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 3.4 Система преміювання персоналу ВАТ «Миронівський хлібопродукт» по цільових завданнях
Таблиця 3.5 Матриця преміювання збутових працівників у ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 3.6 Платіжна матриця преміювання за професіоналізм виробничого персоналу ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 3.7 Матриця преміювання за вислугу років в ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
Таблиця 3.8 Оцінка ефективності встановленої системи мотивації працівників
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.