Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Планування витрат підприємства


Курсова
K-18729

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Мета, завдання та характеристика процесу планування витрат на підприємстві
1.2. Сучасні методи калькулювання витрат на підприємстві
1.3. Складання бюджетів і кошторисів як елементи планування витрат підприємства
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.І.І.ЛЕПСЕ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І. Лепсе»
2.2. Оцінка ефективності планування витрат за елементами
2.3. Комплексний аналіз виконання плану витрат підприємства
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.І.І.ЛЕПСЕ»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Таким чином, в першому розділі курсової роботи розглянуто теоретико – методологічні засади формування витрат підприємства.
Планування витрат - це визначення цілей підприємства і його підрозділів у формі постановки виробничих завдань ефективного використання ресурсів і вибору засобів для їхнього виконання. Таким чином, планування витрат полягає у виявленні складу витрат і їхній кількісній оцінці.
Складовою витрат підприємства є собівартість продукції.
Собівартість продукції — це виражені в грошовій формі витрати на споживані під час виготовлення продукції засоби вироб¬ництва, оплату праці робітників, послуги інших підприємств, витрати на реалізації продукції, а також витрати на управління й обслуговування виробництва.
У процесі планування собівартості вирішують низку завдань, серед яких основними є:
- розрахунок вартості необхідних ресурсів;
- обчислення собівартості виробництва кожного виду продук¬ції та її рентабельності. Це є критерієм нижнього рівня ціни та умовою формування виробничої програми;
- визначення загальної величини витрат на виробництво запланованих обсягів виробів.
До витрат підприємства включаються:
- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування, витрати на утримання обладнання і устаткування тощо);
- інші витрати.
Під методами калькулювання витрат і собівартості продукції розуміють сукупність способів калькуляції витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами і прийомами розрахунку собівартості калькуляційних одиниць.
Кошторис витрат — це зведений план усіх витрат підприємства на плановий період виробничо-фінансової діяльності. Він є загальною сумою витрат виробництва за видами ресурсів, які буде використано в плановому періоді незалежно від місця. У зведений кошторис включають витрати підрозділів основного виробництва, підрозділів виробничої інфраструктури та витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу.
В умовах ринкової системи господарювання управління витратами на підприємстві тісно пов’язане з фінансовим управлінням. Це досягається бюджетуванням витрат, тобто побудовою на підприємстві системи бюджетного планування, контролю й аналізу витрат та фінансових ресурсів.
В другому розділі зроблено оцінку діяльності і системи планування витрат ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе».
Основною продукцiєю, що випускає завод є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для бурiння шурфiв в м'яких, мерзлих грунтах. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн. Основні показники діяльності свідчать про погіршення стану підприємства в 2009 році порівняно з 2008 роком.
Проведений аналіз планування витрат дозволив виявити резерви зниження витрат на виготовлення продукції.
Сума резервів зниження собівартості є досить значною, і найбільшу питому вагу в ній займають резерви економії за рахунок зменшення витрат на утримання і використання обладнання(48,06тис.грн), значне місце займають резерви за рахунок скорочення витрат матеріалів (23,58 тис.грн.),заробітної плати (5,55 тис.грн.) і відповідно відрахувань на соціальні заходи (0,74 тис.грн.). Вирішальною умовою використання виявлених резервів зниження собівартості є підвищення продуктивності праці на основі досягнень науково- технічного прогресу.
В третьому розділі обгрунтовано, що побудову та вдосконалення системи планування витрат на підприємстві ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» пропонується здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур, системи управління витратами;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;
- формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообороту до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Однією з гострих проблем, які стоять на сьогодні перед підприємством є значна зношеність його основних фондів і витрати, які в звязку з цим виникають.
Тому пропонується розглянути проект заміни деякого обладнання та купівлі нового обладнання.
Отже, в перший рік реалізації обладнання у підприємства сума витрат зросте на 49009,49 грн., але уже починаючи з другого року витрати знизяться на 18023,55 грн., 3-й рік – 32899,78 грн., 4-й рік – 99399,76 грн., 5-й рік – 121273,68 грн., 6-й рік – 141594,76 грн., 7-й рік – 149806,25 грн., 8 рік – 155193,8 грн., 9-й рік – 158638,57 грн., 10-й рік – 161047,8 грн.
Таким чином, проект заміни обладнання є ефективним, оскільки чиста теперішня вартість за 10 років проекту склала 988868,41 грн., термін окупності – 1,94 року, індекс прибутковості – 19,19.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Схема взаємозв’язку кошторису на виробництво з іншими розділами плану внутрішньофірмового планування
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Рис. 2.2 Статті калькуляції собівартості виготовленої продукції
Таблиця 2.4 Аналіз витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.3 Оцінка витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.4 Структура собівартості продукції в 2009 році за елементами
Таблиця 2.5 Оцінка витрат підприємства за статтями калькуляції
Таблиця 2.6 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.7 Вплив факторів на зміну матеріальних витрат
Таблиця 2.8 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.9 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.9 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 2.10 Підрахунок резервів зниження собівартості виготовленої продукції
Таблиця 3.1 Оцінка обладнання, яке можливо купити або замінити на підприємстві
Таблиця 3.2 Перелік основних капітальних витрат, які необхідно понести підприємству при покупці і установці обладнання
Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання
Таблиця 3.4 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований
Таблиця 3.5 Витрати на модернізацію і поточні ремонти обладнання
Таблиця 3.6 Суми втрат через простої обладнання, що були викликані його зупинкою через поломки
Таблиця 3.7 Розрахунки за кредитом під здійснення проекту
Таблиця 3.8 Витрати підприємства на утримання обладнання без проекту
Таблиця 3.9 Витрати на утримання обладнання при здійсненні проекту
Таблиця 3.10 Зміна витрат на утримання обладнання підприємства
Таблиця 3.11 Показники ефективності проекту
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.