Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка підприємства - задачі (МАУП)


Контрольна робота
K-23259

Задачі до теми 1
Задача 1. За даними (в млн.грн.), зазначеними у таблиці, визначити темпи росту обсягів виробництва в галузях чорної металургії у поточному році, якщо відомі аналогічні дані за базовий рік.

Виробництво чорної металургії Базовий рік Поточний рік Темпи росту,%
Залізна руда 47,5 47,8
Марганцева руда 3,1 2,0
Чавун 17,8 23,0
Сталь 22,3 27,4
Сталеві труби 2,0 1,2
Прокат чорних металів 17,0 19,3

Задача 2. Визначити обсяги випуску продукції окремими галузями машинобудування у поточному році за даними таблиці, якщо темп росту виробництва у машинобудівній промисловостізагалом становить Тпром = 103%.
Г алузі
м а ш и н о б у д у в а н н я Обсяг виробництва у базовому
році (млн. грн) Галузевий
коефіцієнт
виперед-
ження
Машинобудування металургійне 22,2 1,07
Машинобудування гірничорудне 24,1 1,10
Електротехнічна промисловість 28,5 1,02
Хімічне і нафтове машинобудування 15,6 0.97
Верстатобудування 7,3 0,90
Приладобудування 8,5 0,88
Автомобільна промисловість 10,2 0,95

Задачі до теми 2
1.Обсяг виробництва на підприємстві у наступному році становитиме 900 тис.шт. виробів. Встановлена трудомісткість виготовлення одного виробу 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год., режим роботи однозмінний. Непродуктивні втрати часу під час робочої зміни складають у середньому 4,5%. Виконання норми виробітку очікується на рівні 105%. Визначити потребу підприємства у робітниках на наступний рік, якщо в ньому 248 робочих днів.
2.Визначити необхідну кількість робітників та промислово-виробничого персоналу (ПВП) обробного цеха, якщо річний випуск продукції в ньому становить 280 тис.шт., норма часу на виготовлення одиниці продукції 0,6 год. Річний фонд робочого часу одного робітника складає в середньому 1700 годин. Норма виробітку в середньому виконується на 107%, питома вага основних робітників у загальній чисельності ПВП цеху – 82%.
3. В цеху виробничого підприємства встановлено 70 верстатів.Режим роботи цеха двозмінний, норма обслуговування - 7 верстатів на одного наладника за робочу змінуПлановий фонд часу одного працюючого 220 днів на рік. Підприємство працює у безперервному режимі (365 днів). Обчислити кількість наладників, потрібну даному цеху.
Задачі до теми 3
1. Вартість основних фондів підприємства на початок розрахункового року становила 7500 тис.грн. Підприємство проводить заходи щодо оновлення власної технічної бази. З цією метою з 1.06 планується введення в експлуатацію нового устаткування загалом на суму 1550 тис.грн. А з 15.10 буде демонтоване та ліквідоване застаріле устаткування на суму 900 тис.грн. Обсяг виробленої продукції за вказаний період становитиме 9800 тис.грн. Середня чисельність працівників 300 осіб. Розрахувати фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність праці на цьому підприємстві у розрахунковому році.
2.Первісна вартість основних фондів механічного цеху підприємства становить 280 тис.грн., нормативний строк його служби 8 років. Визначити залишкову вартість устаткування після трьох років його експлуатації, якщо для амортизації застосовувався прямолінійний метод. Ліквідаційна вартість основних фондів становить 10% первісної.
3. На дільниці обробного цеху встановлено і діють 24 токарних верстати. Трудомісткість обробки однієї деталі 1,2 н-год. Дільниця працює в двозмінному режимі, тривалість зміни 8 год. У розрахунковому році 252 робочі дні. Регламентовані простої устаткування складають 5% щозміни. Очікуваний коефіцієнт використання верстатів - 0,85. Обчислити річну виробничу потужність дільниці та фактичну кількість оброблених за цей час деталей.

Задачі до теми 4
1. Підприємство у січні розрахункового року придбало облігації номінальною вартістю 25000 грн. за 22000 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 12% річних. Дата погашення облігації відбудеться через 6 років. Виплата відсотку здійснюється щорічно у кінці року. Визначити ефективну ставку відсотку.
2. Фірма розглядає проект із щорічними грошовими потоками 6000, 4000 і 3500 грн. відповідно протягом трьох років. Початкові інвестиції складають 12000 грн. Норма дисконту 10%. Розрахувавши показник індексу рентабельності, визначитися, чи можна схвалити цей проект.
Задачі до теми 5
1. Розмір партії оброблюваних деталей становить 30 шт. Технологічний процес обробки деталей складається з 4 операцій, кожна з яких має таку норму часу виконання: перша - 2 хв.; друга - 1 хв.; третя - 3 хв.; четверта - 2,5 хв. Кожна операція здійснюється на двох металообробних верстатах. Обчислити тривалість циклу технологічних операцій обробки деталей при послідовному та паралальному їх поєднанні.
2. Розроблено три варіанти розміщення цукропереробного заводу з різними величинами виробничих потужностей. Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючи метод зведених витрат, визначити найменш витратнийваріант проекту. Нормативна ефективність Ен = 0,2.
П о к а з н и к и Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
Річна потужність з переробки сировини, тис.т. 3,3 4,2 2,8
Сумарні капіталовкладення за проектом, тис.грн. 1200 1480 1050
Собівартість річного обсягу продукції, тис.грн. 1550 1680 1400
Середній радіус перевезення, км 75 80 85
Зведені в и т р а т и на 1 тонно/км, грн. 2,6 3,2 2,2

3. Визначити довжину конвеєру безперервно-потокової лінії на виробничому підприємстві, якщо такт технологічної лінії дорівнює 2 хв., тривалість виконання першої технологічної операції 15 хв., другої - 16 хв., третьої - 17 хв. Відстань між центрами двох суміжних робочих місць на конвеєрі дорівнює 2,5 м.
Задачі до теми 6 (див. Задачі до теми 5)
1. Розмір партії оброблюваних деталей становить 30 шт. Технологічний процес обробки деталей складається з 4 операцій, кожна з яких має таку норму часу виконання: перша - 2 хв.; друга - 1 хв.; третя - 3 хв.; четверта - 2,5 хв. Кожна операція здійснюється на двох металообробних верстатах. Обчислити тривалість циклу технологічних операцій обробки деталей при послідовному та паралальному їх поєднанні.
2. Розроблено три варіанти розміщення цукропереробного заводу з різними величинами виробничих потужностей. Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючи метод зведених витрат, визначити найменш витратнийваріант проекту. Нормативна ефективність Ен = 0,2.
П о к а з н и к и Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
Річна потужність з переробки сировини, тис.т. 3,3 4,2 2,8
Сумарні капіталовкладення за проектом, тис.грн. 1200 1480 1050
Собівартість річного обсягу продукції, тис.грн. 1550 1680 1400
Середній радіус перевезення, км 75 80 85
Зведені в и т р а т и на 1 тонно/км, грн. 2,6 3,2 2,2
3. Визначити довжину конвеєру безперервно-потокової лінії на виробничому підприємстві, якщо такт технологічної лінії дорівнює 2 хв., тривалість виконання першої технологічної операції 15 хв., другої - 16 хв., третьої - 17 хв. Відстань між центрами двох суміжних робочих місць на конвеєрі дорівнює 2,5 м.
Задачі до теми 9
1. Визначити річний економічний ефект у виробника побутової техніки покращеної моделі та строк окупності додаткових капіталовкладень за даними, наведеними в таблиці. Нормативна ефективність Ен = 0,2.
П о к а з н и к и Стара
модель Нова
модель
Річний випуск продукції, тис.шт. 120 120
Додаткові капіталовкладення, млн.грн. - 3,5
Собівартість одиниці продукції, грн. 2800 3070
Оптова ціна одиниці продукції, грн. 3060 3340

2. У звітньому році підприємство виготовило 1800 одиниць виробу А, з яких 60% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити обсяг випуску цих виробів до 80% у загальному обсязі виробництва. Ціна виробу 1-ї категорії якості 1260 грн., вищої категорії якості – 1300 грн. Визначити суму доходу за рахунок додаткової реалізації продукції А вищої категорії якості.
Задачі до теми 10
1. Розрахувати розцінку на деталь, якщо норма часу на її виготовлення встановлена на рівні 0,5 год., годинна тарифна ставка, що відповідає складності виконуваної роботи, дорівнює3,2 грн. Яка сума заробітної плати має бути нарахована робітникові, якщо він виготовив 400 таких деталей.
2. В цеху підприємства завдяки застосуванню в роботі нових інструментів запланувано на наступний рік зниження норми витратичасу на виготовлення одиниці продукції на 5%. Виробітокна одного працюючого в базовому роціу вартісному вираженні склав 3650 грн. Визначити відсоток зростання виробітку та річний виробіток на одного працюючого у розрахунковому році.
3. Нарахувати місячну заробітну плату робітникові 4-го розряду за відрядно-преміальною формою оплати праці, якщо він згідно графіку відпрацював за місяць 184 год. і фактично виробив при цьому 450 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі 0,4 н-год. За виконання плану передбачена премія в розмірі 160 грн. Годинна тарифна ставка 4-го розряду 4,2 грн.
Задачі до теми 11
1. У звітному році підприємство мало наступні показники діяльності. Обсяг виробленої та реалізованої продукції склав 12000 виробів. Річна сума постійних витрат становила 600 тис. грн., а змінних – 840 тис.грн. Оптова ціна продажу одного виробу (без ПДВ) – 130 грн. Визначивши критичну точку виробництва, зробити висновок щодо прибутковості (або збитковості) роботи підприємства у звітному році.
2. За звітний рік підприємство мало такі показники діяльності: обсяг вироблених та реалізованих виробів склав 25 тис. одиниць, постійні витрати становили 400 тис.грн., а змінні - 500 тис.грн. Ринкова ціна продажу одного виробу (без ПДВ) 40 грн. Скільки виробів додатково потрібно виготовити та реалізувати в наступному році, якщо підприємство бажає збільшити свій прибуток на 10%?
3. За звітними даними собівартість товарної продукції підприємства склала 120,6 тис.грн., витрати на сировину й матеріали - 80,8 тис.грн. На наступний рік планується зекономити матеріали за рахунок зниження норм споживання на 8% та планується зростання цін на сировину й матеріали на 3%, Використовуючи індексний метод, визначити вплив вказаних чинників на собівартість продукції, а також можливу собівартість товарної продукції у плановому році.

Задачі до теми 13
1. За рік підприємством реалізовано партія кухонних комбайнів у кількості 40 тис. одиниць. Виробнича собівартість комбайна 180 грн. Річні витрати на реалізацію цієї продукції складають 200 тис.грн. Прибуток становить 10% повної собівартості реалізованої продукції. Визначити оптову ціну виробника кухонного комбайна.
2. Підприємство планує одержати річний прибуток 40 тис.грн. Досягти цього можна при забезпеченні обсягу реалізації на рівні 12000 виробів за рік. Визначити, яка ціна закладена в розрахунки, якщо постійні витрати на даний обсяг реалізації становлять 25 тис.грн., а питомі змінні витрати - 24 грн. (в обчисленнях ПДВ не враховувати).
3. Роздрібна ціна на один виріб з урахуванням ПДВ встановлена в розмірі 240 грн. Торговельна надбавка до ціни вироба становить 25 грн., ставка акцизного збору 30%, ПДВ = 20%, собівартість виробу 100,5 грн. Яка сума прибутку була закладена в розрахунок ціни?
1. Визначити фінансовий результат діяльності підприємства, якщо відомо, що протягом року було виготовлено і реалізовано 17000 одиниць продукції, ціна виробництва яких становить 80 грн. Виробнича собівартість одиниці реалізованої продукції становить 45 грн. Адміністративні витрати підприємства складають 210 тис.грн., витрати на збут – 125тис.грн., інші операційні витрати – 15тис.грн. Витрати на сплату відсотків за користування короткостроковим кредитом - 1.3 тис.грн. Податок на прибуток 25%.
2. Визначити величину ПДВ, який треба сплатити у державний бюджет протягом року, а також суму чистого річного прибутку підприємства від виробництва і реалізації основної продукції, за даними, наведеними в таблиці.
П о к а з н и к и Д а н і
Кількість реалізованої продукції, тис.шт. 120
Собівартість одиниці продукції, грн 180
Оптова ціна одного виробу, грн 200
Ставка ПДВ, % 20%
Ставка податку на прибуток, % 25

ПРИМІТКА. Більш комфортно з таблицями зміст цієї роботи можна переглянути

тут http://na-5-5.ru/ekonomіka-pіdpriєmstva-zadachі-maup.html

До цього предмету є тести окремо, запитуйте.
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.