Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності ват “ювілейний”


Дипломна
K-25033

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи виробничої діяльності підприємства
1.1. Основні поняття та показники виробничої програми підприємства
1.2. Натуральні та вартісні показники обсягу продукції
1.3. Номенклатура та асортимент продукції
1.4. Планування обсягу виробництва продукції
1.5. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
1.6. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
1.7. Збут продукції і маркетингова діяльність підприємства
Висновки за розділом 1
Розділ 2. Аналіз та оцінка виробничої діяльності
Ват “ювілейний”
2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження
2.2. Аналіз та оцінка виробничої діяльності підприємства
2.3. Економетричне моделювання впливу матеріальних та інших витрат на собівартість продукції підприємства
Висновки за розділом 2
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності ват “ювілейний”
3.1. Планування підвищення ефективності виробництва
3.2. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності
ВАТ “Ювілейний”
3.3. Проведення маркетингового дослідження попиту на продукції ВАТ “Ювілейний”
Висновки за розділом 3
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Висновок

Проведене дипломне дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

Виробництво і реалізація продукції для забезпечення потреб населення є головною метою діяльності підприємства, тому планування виробництва і реалізації продукції є основним розділом тактичного або перспективного плану підприємства.

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в розрахунковому періоді, який номенклатурою, асортиментом і якістю відповідає вимогам плану продажу. Вона зумовлює завдання щодо введення в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку.

Повівши аналіз виробничої діяльності ВАТ “Ювілейний”, за результатами якого встановлено успішне виконання виробничої програми по всім видам продукції. Загальний обсяг виробництва продукції у 2005 р. зріс у порівнянні з 2004 роком на 9606 тис. грн., або на 9,24 % і склав 113610 тис. грн. По всім видам продукції спостерігається перевиконання як плану так і показників минулого року.

В структурі виробленої продукції, як у звітному так і в минулих роках найбільшу питому вагу займало виробництво варених ковбас, сосисок, сардельок та напівкопченної ковбаси

Проведеним аналізом норм питомого витрачання м’ясної сировини на одиницю продукції на ВАТ “Ювілейний” встановлено позитивні відхилення (економію) фактичного витрачання м’ясної сировини на виробництво молочної ковбаси, сосисок, сардельок, паштетів і перевитрати на виготовлення салямі 1338,2 кг, шинки – 332,6 кг.

Найбільшу питому вагу в структурі витрат підприємства займають матеріальні витрати – 98 %. Витрати на паливо та електроенергію займають 3 %, а витрати на тару і матеріали та інші витрати займають по 1 %.

Але, стан нормативної бази на підприємстві ВАТ “Ювілейний” ще не повністю відповідає вимогам підвищення ефективності виробництва за рахунок економії використання м’ясної сировини і матеріальних ресурсів. Більша частина норм встановлюється на основі фактичних витрат на виробництво за попередній період.

Дослідженням на ВАТ “Ювілейний” нами встановлено; норми витрачання м’ясної сировини періодично не переглядаються; зміни норм робляться тільки для ковбасної продукції, в якій змінні складові елементи (жиру, білка тощо); облік ефективності норм не ведеться; не здійснюється достатній контроль за використанням м’ясної сировини, особливо з виробництва салямі і шинки, які є найбільш матеріалоємними в порівнянні з іншими видами продукції.

Проведені нами дослідження і аналіз матеріальних витрат на виробництво ковбасної продукції за показниками ВАТ “Ювілейний”, дають змогу визначити такі напрями :

- систематично здійснювати аналіз виконання завдань щодо зниження матеріальних витрат на основі діючих норм і нормативів;

- визначати ефективність використання м’ясної сировини на виробництво ковбасної продукції;

- приймати оптимальні управлінські рішення, спрямовані на усунення негативних відхилень від планових і нормативних параметрів;

- визначати рівень зміни собівартості ковбасної продукції за рахунок впливу змін матеріальних витрат;

- опиратися на об'єктивнішу базу порівняння під час оцінки виконання завдань зі зниження матеріальних витрат у порівнянні з минулими періодами та з іншими підприємствами галузі.

З метою поглибленого дослідження впливу матеріальних та інших витрат на собівартість продукції підприємства був застосований метод економетричнихного моделювання. Під економетричною моделлю розуміють рівняння регресії, яке встановлює кількісне співвідношення між витратами, що нас цікавлять, і факторами що їх зумовлюють.

За результатами дослідження ми зробили висновок, про пряму залежність між собівартістю продукції і витратами на сировину і іншими витратами.

Для того, щоб успішно функціонувати в умовах конкурентної боротьби, підприємство в своїй діяльності повинно орієнтуватися, по-перше, на потреби ринку (ціни, витрати, кількість продукції, що випускається) і, по-друге, на реалізацію досягнень науково-технічного прогресу (нові конкурентоспроможні вироби, поліпшення якості продукції, що випускається).

Погодженість виробничої і збутової діяльності підприємства, за інших рівних умов, є важливим фактором покращення ефективності його діяльності. Тільки всебічний аналіз можливостей підприємства (як з боку виробництва, так і з боку ринку) здатний забезпечити комерційний успіх.

Тому, одним з шляхів покращення виробничої діяльності є знання того що потребує споживач. З метою дослідження попиту на продукцію

ВАТ “Ювілейний” ми проведемо маркетингове дослідження, за результатами якого визначили особливості ринкової ніші яку займає підприємства, цільові групи споживачів та заходи щодо просування товару на ринок.

Вивчення досвіду функціонування конкретних підприємств дозволяє зробити висновок, що для забезпечення ефективності господарювання необхідний такий механізм управління, що передбачав би поєднання стратегічного підходу з попереднім контролем, а також регулювання за допомогою прийняття сучасних господарських рішень.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.