Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи економічної теорії - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-20843

85 ответов

ТЕСТ 1
Question 1
Економічна теорія – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом
b. наука про створення багатства нації
c. усі відповіді є слушними
d. вчення про закони домашнього господарства
Question 2
До функцій економічної теорії не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. методологічна
b. рівноважна функція
c. теоретико-пізнавальна
d. практична
Question 3
Балів: 1
Розробка прогнозів розвитку економіки. Це стосується функції:
Виберіть одну правильну відповідь
a. теоретико-пізнавальної
b. прогностичної
c. методологічної
d. практичної
Question 4
Мікроекономіка - це методологічна частина економіки, вона розкриває сутність економічних категорій, законів та закономірностей розвитку економічних систем:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ні
b. Так
Question 5
До першої школи економічної теорії відносять школу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. класиків
b. кейнсіанців
c. меркантилістів
d. фізіократів
Question 6
Відновіть ланцюжок історичної зміни назви економічної науки. Політична економія - Економічна теорія - Економія - Економікс
Виберіть одну правильну відповідь
a. Економія-Економікс-Політекономія-Економічна теорія
b. Економія-Політекономія-Економічна теорія-Економікс
c. Економія-Політекономія-Економікс-Економічна теорія
Question 7
Балів: 1
До сучасної економічної теорії відносять теорію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. класиків
b. кейнсіанців
c. суспільного вибору
d. фізіократів
Question 8
Представником монетарної теорії є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. Кене
b. Ж. Боден
c. Г. Кінг
d. М.Фрідмен
Question 9
До складових економічної теорії не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. статистика
b. політична економія
c. макроекономіка
d. мікроекономіка
Question 10
Мікроекономіка вивчає економіку в цілому:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Так
b. Ні
ТЕСТ 2
Question 1
Рушійною силою економічного розвитку суспільства є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічна система суспільства
b. зростаючі потреби
c. власність
d. обмежені ресурси
Question 2
Економічне благо, яке задовольняє певну потребу людини і використовується для обміну має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. потреба
b. товар
c. праця
d. ціна
Question 3
Розташуйте потреби, відповідно до класифікації Маслоу, за ступенем необхідності їх задоволення у піраміду.
1. Потреби у повазі
2. Потреби у безпеці та захисті
3. Потреби у самовираженні
4. Фізіологічні потреби
5. Соціальні потреби
Виберіть одну правильну відповідь
a. 4,2,5,1,3
b. 3,1,2,5,4
c. 5,1,3,4,2
Question 4
До матеріальних ресурсів відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. підприємницькі здібності
b. людський капітал
c. праця
d. збутова мережа
Question 5
Балів: 1
До основних правочинностей римського права не відноситься право:
Виберіть одну правильну відповідь
a. управління
b. ризику
c. володіння
d. користування
Question 6
Ефективність товару або послуги визначається тією кількістю товара або послуги, якою потрібно пожертвувати, щоб одержати інший товар або послугу.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Так
b. Ні
Question 7
Балів: 1
Власність громадської організації відноситься до:
Виберіть одну правильну відповідь
a. колективної
b. муніципальної
c. приватної
d. загльнодержавної
Question 8
Балів: 1
До людських ресурсів відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. корисні копалини
b. земля
c. мержа збуту
d. праця
Question 9
Балів: 1
Потреба у вигідних умовах використання власних ресурсів та наявності вибору споживання товарів і послуг, це – потреба:
Виберіть одну правильну відповідь
a. держави
b. фірм
c. домашніх господарств
d. уряду
Question 10
Якщо економіка повністю використовує досяжні їй обмежені ресурси з максимально можливим результатом, то ця економіка вважається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. альтернативною
b. використаною
c. мінімальною
d. ефективною
ТЕСТ 3
Question 1
До функцій ринку не відноситься функція:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розподільча
b. регулююча
c. стимулююча
d. нагромадження
Question 2
Письмове боргове зобов’язання за встановленою законом формою, яка видається позичальником кредитору із зазначенням повернення суми у визначений строк, має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сертифіката
b. варранта
c. облігації
d. векселя
Question 3
З середини 19 ст. до 50-х років 20-го століття характерним для економіки був:
Виберіть одну правильну відповідь
a. регульований ринок
b. соціально-орієнтований ринок
c. класичний вільний ринок
d. ліберальний ринок
Question 4
Першою офіційно зареєстрованою біржею в Україні вважається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Львівська
b. Одеська
c. Київська
d. Харківська
Question 5
Розписка, що видається агентом транспортного підприємства (судна, літака, тощо) відправникові вантажу, засвідчує прийняття вантажу для перевезення і зобов’язання видати його в пункті призначення тримачеві має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сертифіката
b. коносамента
c. ваучера
d. векселя
Question 6
Ринок спонукає виробників благ до зниження витрат, підвищення якості товарів, сприяє підвищенню продукивності праці на основі найсучасніших досягнень науки та техніки. Це визначення ринку відбражає функцію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розподільчу
b. нагромадження
c. регулюючу
d. стимулюючу
Question 7
До спеціалізованих бірж не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. біржа праці
b. фрахтова
c. універсальна
d. товарна
Question 8
Строкова угода за готівковою формою розрахунку, відповідно до якої покупець і продавець погоджуються на поставку товару (або грошей) обумовленої якості та кількості на певну дату в майбутньому. Ціна товару, курс валюти тощо фіксуються в момент укладання угоди. Це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. форвардна угода
b. ф’ючерсна угода
c. хедж
d. онкольна угода
Question 9
До вад ринку не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зовнішні ефекти
b. недосконалість інформації
c. неспроможність конкуренції
d. економічна рівновага
Question 10
“Сукупність галузей та видів діяльності, які обслуговують виробничу та невиробничу сферу економіки і забезпечують неперервне функціонування ринку” – це визначення стосується:
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічної системи
b. ринку
c. біржі
d. інфраструктури
ТЕСТ 4
Question 1
До економічних теорій грошей не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. цивілізаційна
b. металева
c. товарна
d. номінальна
Question 2
Номінальний дохід збільшився на 5%, рівень цін виріс на 3%. Як і на скільки змінився реальний дохід ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. на 2%
b. на 8%
c. на 4%
d. на 1%
Question 3
Гроші є засобом сплати боргового зобов’язання між суб’єктами економічних відносин, наприклад, у вигляді заробітної плати. Це – функція грошей як:
Виберіть одну правильну відповідь
a. засіб платежу
b. засіб обігу
c. міра вартості
d. засіб нагромадження
Question 4
Паперові та металічні гроші, що знаходяться в обігу поза банківською системою. Це – визначення грошового агрегату:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М4
b. М3
c. М2
d. М0
Question 5
Тенденція до зростання загального рівня цін. Це -:
Виберіть одну правильну відповідь
a. грошовий агрегат М1
b. грошовий агрегат М2
c. інфляція
d. дефляція
Question 6
Золото-монетний стандарт існував до I Світової війни і характеризувався обігом золотих монет і вільним обміном паперових і кредитних грошей на золото:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ні
b. Так
Question 7
Готівка вводиться в обіг:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Міністерством фінансів
b. Президентом країни
c. Національним банком
d. Міністерством статистики
Question 8
Готівка 50 млн.євро. Чекові внески 250 млн.євро. Дрібні строкові внески 350 млн.євро. Великі строкові внески 500 млн.євро. Визначити грошовий агрегат М2.
Виберіть одну правильну відповідь
a. 650 млн.
b. 450 млн.
c. 800 млн.
d. 300 млн.
Question 9
Теорія, яка розглядала кількість металевих грошей із золота та срібла ознакою багатства нації, це :
Виберіть одну правильну відповідь
a. номінальна
b. товарна
c. металева
d. реальна
Question 10
Початковий внесок у банк становить 10000 грн. Відсоткова ставка 7%. Яка сума грошей буде на рахунку через 1 рік ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. 70000 грн.
b. 12400 грн.
c. 7000 грн.
d. 10700 грн.
ТЕСТ 5
Question 1
Закон попиту - за інших рівних умов, якщо ціна на товар зростає, обсяг попиту на товар зменшується
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ні
b. Так
Question 2
Визначити рівноважну ціну та кількість за тестом №9.
Виберіть одну правильну відповідь
a. кількість - 283,4 ціна - 5,67
b. кількість - 166,6 ціна - 2,83
c. кількість - 98,1 ціна - 1,21
Question 3
На еластичність не впливає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розмір доходу споживача
b. якість товару
c. наявність товарів-замінників
d. ринкова рівновага
Question 4
Якщо при зниженні доходів споживачів попит на товар зменшується, товар називають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. товаром нижчої якості
b. товаром вищої якості
c. товаром-замінником
d. нормальним товаром
Question 5
Якщо попит на товар перевищує пропозицію товару, виникає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. надлишок товару
b. дефіцит товару
Question 6
Різниця між доходом та сукупними витратами, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. прибуток
b. фіксовані витрати
c. граничний дохід
d. середній дохід
Question 7
Пропозиція - співвідношення між ціною товару та його обсягом, який продавці можуть продати за даною ціною.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ні
b. Так
Question 8
Якщо при зниженні доходів, попит на товар зростає, такий товар називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. товаром-доповнювачем
b. товаром нижчої якості
c. товаром розкоші
d. нормальним товаром
Question 9
При встановленні державою нижньої ціни, виникає ситуація:
Виберіть одну правильну відповідь
a. товарного дефіциту
b. товарного надлишку
Question 10
Накреслити графіки прямих попиту та пропозиції.

a. Малюнок в
b. Малюнок а
c. Малюнок б
ТЕСТ 6
Question 1
Процес перетворення ресурсів у блага. Це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. споживання
b. фірма
c. розподіл
d. виробництво
Question 2
До учасників відносин у сфері господарювання не відносяться:
Виберіть одну правильну відповідь
a. споживачі
b. ринки
c. органи державної влади
d. громадяни
Question 3
Різниця між доходом та сукупними витратами, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. середній дохід
b. фіксовані витрати
c. прибуток
d. граничний дохід
Question 4
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. обмін
b. фірма
c. підприємництво
d. франчайзинг
Question 5
До видів підприємницької діяльності не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. страхова
b. посередницька
c. споживча
d. інноваційна
Question 6
Балів: 1
Усвідомлений ризик з балансуванням сукупності ризикових варіантів – ця ознака стосується:
Виберіть одну правильну відповідь
a. класичної
b. інноваційної моделі підприємництва
Question 7
Балів: 1
Підприємництво, яке здійснюється у сфері фінансування високотехнологічних проектів з метою отримання максимального прибутку, має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. лізинг
b. торгівельна мережа
c. венчурне підприємництво
d. франчайзинг
Question 8
Визначити (графічно)прибуток конкурентної фірми (гр.од.).

Фіксовані витрати дорівнюють 10. Змінні витрати
на одиницю дорівнюють 2. Записати функцію сукупних витрат.
Виберіть одну правильну відповідь
a. TC=10+2Q
b. TC=10+Q
c. TC=10-2Q
Question 9
У короткостроковому періоді фірма виробляє 200 одиниць продукції. Середні змінні витрати = 5 дол. на одиницю, середні постійні витрати на одиницю 1 дол. Визначити сукупні витрати.
Виберіть одну правильну відповідь
a. 1000 дол.
b. 1200 дол.
c. 1500 дол.
d. 800 дол.
ТЕСТ 7
Question 1
Ринкова структура, за якою багато фірм конкурують, продаючи на ринку диференційований товар, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. олігополія
b. дуополія
c. монополістична конкуренція
d. картель
Question 2
Заповнити таблицю значень для конкурентної фірми

a. Сукупний дохід, грн. (колонка 3) - 8,16,24,32,40
Середній дохід, грн. (колонка 4) - 4,4,4,4,4
Граничний дохід, грн. (колонка 5) - 4,4,4,4,4
b. Сукупний дохід, грн. (колонка 3) - 12,20,28,36,44
Середній дохід, грн. (колонка 4) - 2,2,2,2,2
Граничний дохід, грн. (колонка 5) - 2,2,2,2,2
c. Сукупний дохід, грн. (колонка 3) - 4,12,20,28,36
Середній дохід, грн. (колонка 4) - 8,8,8,8,8
Граничний дохід, грн. (колонка 5) - 6,6,6,6,6
Question 3
На відміну від конкурентної фірми, монополіст прагне:
Виберіть одну правильну відповідь
a. максимізувати прибуток
b. пропонувати продукції менше і встановлювати вищу ціну на неї
c. вибирати обсяг випуску, при якому МС = Р
d. виробляти продукції більше і встановлювати вищу ціну на неї
Question 4
Яке із наведених тверджень не відповідає умовам монополії ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. ціна є заданою величиною
b. на ринку функціонує єдиний виробник певного виду продукції
c. вхід на ринок значно ускладнений певними обмеженнями
d. товар характеризується унікальними властивостями
Question 5
Балів: 1
В умовах монополії граничний дохід:
Виберіть одну правильну відповідь
a. більший від ціни на ділянках низьких цін і навпаки
b. завжди дорівнює ціні
c. менший від ціни на всіх рівнях випуску
d. менший від МС
Question 6
Яке із тверджень не відповідає ринку олігополії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. фірми мають свободу дій
b. кількість фірм на ринку є великою
c. товар на олігопольному ринку може бути диференційованим і стандартизованим
d. значні бар’єри для вступу на ринок
Question 7
Держава може регулювати проблему монополій наступним чином:
Виберіть одну правильну відповідь
a. перетворює деякі приватні монополії у державні підприємства
b. регулює поведінку монополій
c. усі відповіді є слушними
d. пробує перетворити монополізовані галузі у більш конкурентні
Question 8
Монополія, яка захищена законодавчо відповідними юридичними правами, має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. закрита
b. відкрита
c. державна
d. природна
Question 9
Які твердження є слушними:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. держава не може вплинути на олігополістичний ринок
b. зговір, це-угода між фірмами про обсяги виробництва та ціни
c. дуополія - найпростіший тип олігополії
d. за монополістичної конкуренції фірми пропонують ідентичну продукцію
Question 10
Засновником “теорії олігополії” вважається:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. А. Курно
b. Л. Вальрас
c. Д. Нейман
d. Д. Неш
ТЕСТ 8
Question 1
Макроекономіка вивчає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічну систему в цілому
b. поведінку домогосподарства
c. дохід фірми
d. пропозицію праці
Question 2
За даними таблиці обчислити значення величину дефлятора ВВП02:

a. 81,3%
b. 94,5%
c. 78,6%
d. 69,4%
Question 3
До трьох головних проблем макроекономіки не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інфляція
b. економічне зростання
c. зайнятість
d. ефективність виробництва
Question 4
До агрегованих параметрів макроекономіки відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. обсяг випуску фірми
b. валовий внутрішній продукт
c. ціна
d. обсяг попиту на товар
Question 5
Сектор підприємництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. здійснює попит на ресурси
b. формує пропозицію робочої сили
c. регулює пропозицією грошей в економіці
d. визначає валютний курс
Question 6
Згідно моделі економічного кругообігу на ринку благ домогосподарства виступають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. продавцями
b. виробниками
c. покупцями
d. посередниками
Question 7
Зазначте хибне твердження:
Зовнішній світ пов’язаний з економікою країни наступними способами:
Виберіть одну правильну відповідь
a. через міжнародні фінансові операції
b. через експорт товарів і послуг
c. через державні витрати
d. через імпорт товарів і послуг
Question 8
Якщо вартість споживчого кошику поточного року зменшилась, то індекс споживчих цін цього ж року по відношенню до базового:
Виберіть одну правильну відповідь
a. не змінився
b. виріс
c. зменшився
Question 9
Балів: 1
Рівень споживчих цін у поточному році по відношенню до попереднього зріс на 0,1. Індекс споживчих поточного року цін буде дорівнювати:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 110%
b. 100%
c. 120%
d. 90%
Question 10
За даними обчисліть обсяг валового внутрішнього продукту.

a. 320 млрд.
b. 215 млрд.
c. 430 млрд.
d. 196 млрд.
ТЕСТ 9
Question 1
Держава не повинна втручатись в регулювання ринку праці.
Це твердження стосується:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кейнсіанської теорії ринку праці
b. Монетарної теорії ринку праці
c. Класичної теорії ринку праці
d. Кейнсіанської теорії ринку праці
Question 2
До осіб поза робочою силою відносяться особи, які:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Готові приступити до роботи наступного тижня
b. Не мають прибуткового заняття
c. Тимчасово не працюють через страйк
d. Перебувають у виправному закладі
Question 3
Точка (25%, 25%) за моделлю Лоренца означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. часткову нерівність у суспільстві
b. відносну рівність
c. абсолютну нерівність
d. абсолютну рівність
Question 4
До зайнятих відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Студент денного відділення МАУП
b. Військовослужбовець, який за станом здоров’я вже не може працювати
c. Працівник, звільнений за власним бажанням
d. Домашня господарка, яка 6 годин на тиждень працює вчителем
Question 5
До чинників існування нерівності у суспільстві не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. нерівномірний розподіл власності на нерухоме майно
b. державний устрій
c. особистий ризик
d. диференціація заробітної плати в залежності від освіти
Question 6
Норматив сукупного доходу на душу населення, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. межа малозабезпеченості
b. рівень біності
c. межа бідності
d. прожитковий мінімум

Примечание. Таблицы в тестах к задачам не показаны, но они есть.
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.