Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Питання до комплексного державного екзамену з економічної теорії (МАУП)


Шпаргалка
K-26496

ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.
2. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження.
3. Методи дослідження соціально-економічних процесів і явищ.
4. Економічні категорії та закони, їх класифікація.
5. Функції економічної теорії.
6. Місце економічної теорії в системі суспільних наук.
7. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави.
8. Економічні потреби, їх класифікація. Закон зростання потреб.
9. Економічні інтереси. Взаємозв`язок потреб, економічних інтересів і виробництва.
10. Економічні ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей.
11. Економічна система: сутність, структурні елементи.
12. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі.
13. Корпоративна (акціонерна) власність.
14. Типи економічних систем
15. Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія.
16. Ефективність виробництва: сутність, економічні та соціальні показники.
17. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво.
18. Товарне виробництво: умови виникнення, ознаки, види.
19. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості.
20. Закон вартості і його функції.
21. Гроші та їх функції. Еволюція грошей.
22. Грошовий обіг та його закони.
23. Інфляція: причини виникнення та соціально-економічні наслідки.
24. Ринок, його функції та структура.
25. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні.
26. Ринковий механізм: економічна природа попиту та пропозиції.
27. Конкуренція та її роль в функціонуванні ринкової економіки.
28. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. Формування конкурентного середовища в Україні.
29. Сутність підприємництва. Економічні основи розвитку підприєм¬ництва в Україні.
30. Підприємство, його види та функції.
31. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.
32. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація та відтворення основного капіталу.
33. Номінальна та реальна заробітна плата. Взаємозв'язок зростання продуктивності праці і заробітної плати.
34. Ціна, її сутність та структура. Види цін.
35. Ринкова ціна: механізм формування.
36. Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку.
37. Форми земельної ренти. Ціна землі.
38. Диференційна рента І і ІІ: причини виникнення та механізм утворення.
39. Суспільне відтворення і економічне зростання.
40. Циклічність економічного розвитку. Фази класичного ділового циклу. Види економічних циклів.
41. Безробіття, форми та соціально економічні наслідки.
42. Становлення та розвиток ринку праці в Україні.
43. Доходи та відтворення робочої сили в ринковій економіці.
44. Державний бюджет: зміст, структура, функції. Державний борг.
45. Банки, їх види та функції. Банківський прибуток.
46. Ринок цінних паперів. Курс акції. Дивіденд.
47. Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства.
48. Форми міжнародних економічних відносин.
49. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.
50. Необхідність і основні напрями ринкової трансформації економіки України.
51. Роздержавлення і приватизація – основа ринкових перетворень е економіки України.
52. Зовнішньоекономічна стратегія незалежної України. Сучасні проблеми включення економіки України в світогосподарскі зв`язки.
53. Стан та перспективи розвитку економіки України.
Мікроекономіка
1. Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Максимізація корисності споживачем.
2. Ординалістська концепція корисності. Оптимум споживача.
3. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту.
4. Ринкова пропозиція та її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції.
5. Діалектична залежність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.
6. Еластичність попиту та пропозиції: поняття, методи обчислення і практичне застосування.
7. Виробництво з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі.
8. Виробництво з двома змінними ресурсами. Взаємозамінність ресурсів. Ізокванта.
9. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Криві витрат та їх взаємозв`язок.
10. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Криві довготривалих витрат.
11. Прибуток, як кінцевий результат діяльності фірми (підприємства). Прибуток нормальний, бухгалтерський, економічний.
12. Ринок досконалої конкуренції. Стратегія поведінки фірми за умов досконалої конкуренції. Два підходи до максимізації прибутку.
13. Ринок чистої монополії. Оптимальна стратегія підприємства-монополіста. Монопольна влада.

Макроекономіка
1. Система національних рахунків (СНР): зміст та співвідношення між показниками.
2. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт як показники вимірювання обсягу виробництва.
3. Методи обчислення ВВП. Номінальний і реальний ВВП.
4. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в моделі AD-AS.
5. Інфляція. Система антиінфляційного макроекономічного регулю¬вання.
6. Природний рівень безробіття. Закон Оукена.
7. Інтерпретація ділового циклу та моделі циклічних коливань.
8. Держава в системі макроекономічного регулювання.
9. Фіскальна політика, її типи. Крива Лаффера.
10. Пропозиція грошей Центральним банкам. Структура грошової маси.
11. Ринок праці та механізм його функціонування.
12. Причини та наслідки нерівномірного розподілу доходів. Крива Лоренца та коефіцієнт Джінні.
13. Соціальна політика держави: напрямки та проблеми.

Історія економічних вчень
1. Економічна політика раннього і пізнього меркантилізму (Т.Мен).
2. Школа фізіократів. Економічні погляди Ф. Кене і А.Тюрго.
3. А. Сміт як засновник теоретичної системи класичної політекономії.
4. Етапи розвитку класичної школи (Петті, Сміт, Рікардо).
5. Економічні погляди Ж.Б. Сея та їх вплив на розвиток класичного ринкового лібералізму.
6. Економічна теорія К.Маркса та її місце в історії економічних вчень.
7. Австрійська школа маржиналізму та розробка теорії граничної корисності. К Менгер.
8. А. Маршал як засновник неокласики та його внесок в економічну науку.
9. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його сучасне значення.
10. Економічна суть сучасного монетаризму. Економічні погляди М. Фрідмена.
11. Неокласичинй синтез. П. Самуєльсон.(змішана економіка)
12. Інституціоналізм та основні етапи його розвитку (Т. Веблен, Дж. Гейлбрейт, В. Ростоу, Д. Белл). Технократичні теорія Гелбрейта і Ростоу.
13. Економічна теорія пропозиції. Крива Лаффера.
14. Економічні погляди М.Туган - Барановського.
15. Теорія потреб А. Маслоу та К. Алдерфера.
16. Теорія вартості та прибутку Т. Мальтуса.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.