Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Історія держави і права України – підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-27202

Question 1

Назвіть повноваження Народних зборів у скіфів:

a. призначали послів

b. друкували монету

c. обговорювали важливі питання суспільного життя і престолонаслідування

d. обирали імператора

Question 2

Правова система Скіфії ґрунтувалась на:

a. звичаєвому праві

b. римському праві

c. розпорядженнях магістратів

d. канонічному праві

Question 3

У спадковому праві Скіфії діяв принцип мінорату, тобто:

a. перехід нерухомого майна неподільно до старшої дружини

b. перехід нерухомого майна неподільно до молодшого сина

c. перехід нерухомого майна до всіх бічних родичів спадкодавця у рівних частках

d. перехід нерухомого майна неподільно до молодшої сестри спадкодавця

Question 4

У якому столітті остаточно було зруйновано Боспорське Царство?

a. 881 р.

b. 980 р.

c. IV ст.

d. ІХ ст. до н.е.

Question 5

Опинившись у залежності від Риму Боспорський цар отримує титул:

a. князь

b. Великий князь

c. “друг кесаря і друг римлян”

d. король

Question 6

Яка стародавня держава на території України утворилася внаслідок об`єднання ряду грецьких держав-полісів у Y ст. до н.е. з центром у місті Пантікапеї?

a. Афінський морський союз

b. Римська імперія

c. Візантійська імперія

d. Боспорське царство

Question 7

Яке серед перелічених античних міст-держав, що існували на території України названо неправильно?

a. Херсонес

b. Сімферополь

c. Ольвія

Question 8

Який князь «охрестив» Київську Русь?

a. Володимир Великий

b. Ігор

c. Ярослав Мудрий

d. Олег

Question 9

Перший кодифікований збірник давньоруського права має назву:

a. Кормча книга

b. Закон судний людям

c. Повість минулих літ

d. Руська Правда

Question 10

Від чого залежав зміст права власності у Київській Русі, оскільки загального терміну для його позначення не було?

a. від того, хто був суб’єктом права власності

b. від способу захисту права власності

c. від меж здійснення права власності

d. від способу реалізації права власності

Question 11

Які категорії справ розглядали церковні суди у Київській Русі?

a. справи про вбивство

b. злочини протии віри, сім`ї і моральності

c. справи, де хоча б однією зі сторін були холопи

d. справи, про злочини проти князя

Question 12

Джерела церковного права Київської Русі:

a. «Статути» та «Уроки» княгині Ольги

b. Покон вірний

c. «Повчання дітям» Володимира Мономаха

d. «Номоканони»

Question 13

За давньоруським правом невиконання стороною деяких зобов`язань могло не лише тягти за собою накладення майнових стягнень, а й:

a. стягнення неустойки

b. стягнення пені

c. продаж у рабство боржника

d. накладення штрафу

Question 14

Боярсько-дружинні приватні землеволодіння отримали назву:

a. слобода

b. вотчина

c. хутір

d. погост

Question 15

Хто уклав договори Київської Русі Візантією 907 і 911 рр., які засвідчують, що Київська Русь виступала як рівноправний з Візантією суб`єкт міжнародного права?

a. князь Олег

b. митрополит Ілларіон

c. Данило Галицький

d. Петро І

Question 16

Договори Київських князів з народом, зокрема «ряди», укладалися між:

a. між князями та військовою дружиною

b. Київським князем та купцями при вступі князя на престол

c. між Вічем і князем

d. між князями на феодальних з’їздах князів

Question 17

За давньоруським правом у випадку, коли купець «проп`є чи програє чужий товар», кредитори могли:

a. стягнути пеню

b. продати у рабство купця, його дружину та дітей

c. надати ще один кредит

d. стягнути неустойку

Question 18

Хто об’єднав Володимиро-Волинське і Галицьке князівства?

a. Марія-Терезія

b. Карл Великий

c. Князь Роман Мстиславович

d. Петро І

Question 19

Кому Галицько-Волинське князівство було змушене сплачувати данину?

a. Московському князівству

b. Римській імперії

c. Новгороду

d. Золотій орді

Question 20

Польща і Литва об`єднались в єдину державу – Річ Посполиту, а Великий князь Литовський став водночас Польським королем за умовами:

a. Люблінської унії 1569 р.

b. Договору 907 р.

c. Берестейської церковної унії 1596 р.

d. рішення міжкнязівського з”їзду у Вишгороді (1072 р.)

Question 21

Хто такі магнати (литовсько-польський період)?

a. монастирське духовенство

b. жителі міста

c. вищий феодальний стан

d. вільні селяни

Question 22

Третій Литовський статут, що діяв на українських землях, був затверджений королем у:

a. 1588 р.

b. 123 р. до н.є.

c. 1899 р.

d. 345 р.

Question 23

В результаті укладення Берестейської церковної унії 1596 р. було утворено:

a. соборну Українську державу

b. уніатську греко-католицьку церкву

c. Пани-Раду

d. Вальний сейм

Question 24

Копні або громадські суди литовсько-польської доби діяли на основі:

a. звичаєвого права

b. адміністративного права

c. трудового права

d. міжнародного права

Question 25

Що таке дуумвірат?

a. земельний наділ

b. сестра князя

c. монета

d. спільне правління двох найвищих посадових осіб

Question 26

Міське населення польської доби за своїм соціальним становищем поділялося на:

a. селян і міщан

b. багатих і купців

c. міський патриціат, міщанство, міські низи

d. вільних і рабів

Question 27

Найвищім військовим, адміністративним і судовим органом Запорізької Січі була:

a. наглядова рада

b. Снеми

c. Верховній суд козаків

d. Загальна військова рада

Question 28

Ватажком національно-визвольної війни українського народу (1648-1654) був :

a. Петро І

b. Володимир Великий

c. Карл Великий

d. Богдан Хмельницький

Question 29

Вища влада на Запорозькій Січі належала:

a. раді січової страршині

b. курінному атаману

c. військовому осавулу

d. кошовому атаману

Question 30

Козаків на Запоріжжі за крадіжку січового аба церковного майна засуджували до:

a. 300 годин громадських робот

b. штраф у 100 рублів

c. 5 років увязнення

d. смертної кари

Question 31

Указом царського уряду (1735р.) українські козаки-реєстровці були поділені на:

a. російських і українських

b. виборних і підпомічників

c. перших і других

d. бідних і заможних

Question 32

Суспільною організацією козацтва в 15-16 ст. була:

a. громада

b. община

c. держава

d. племя

Question 33

Військовий осавул на Запорізькі Січі відповідав за:

a. громадський порядок

b. мову козаків

c. худобу

d. одяг козаків

Question 34

Козацька старшина у Козацько-Гетьманський державі, яка перебувала «під стягом (значком) полковим» називалася:

a. командитне товариство

b. значкове товариство

c. батьки-командири

d. товариство старшин

Question 35

Починаючи з 30-х рр. ХІХ ст., основним джерелом права Російської імперії, до складу якої входили українські землі, був:

a. Зібрання малоросійських прав

b. Конституція П. Орлика

c. Звод місцевих законів губерній і областей

d. Звід законів Російської імперії

Question 36

Після зречення царя Миколи ІІ у Києві на початку березня 1917р. було створено:

a. Верховний Суд

b. Верховну Раду

c. Кабінет Міністрів

d. Центральну раду

Question 37

Хто був проголошений Гетьманом України 29 квітня 1918р.:

a. С. Петлюра

b. П. Скоропадський

c. М. Грушевский

d. І. Мазепа

Question 38

Головою Центральної ради у 1917 р. було обрано:

a. С. Петлюру

b. Б. Хмельницкого

c. М. Грушевского

Question 39

23-28 січня 1919р. відбулася перша сесія:

a. Директорії

b. Верховної Ради

c. Конгресу трудового народу України

d. Ради народних міністрів

Question 40

9 листопада УНРада у Львові визначила назву української держави:

a. Гетьманат П. Скоропадського

b. Директорія

c. Українська держава

d. Західно-Українська Народна Республика

Question 41

22 січня 1919р. на Софіївському майдані у Києві відбувся:

a. Акт злуки

b. збір Верховної Ради

c. збори Верховного суду

d. зустріч призедентів Росії і України

Question 42

Військові суди за часів правління П. Скоропадського (1918 р.) поділялися на:

a. загальні і спеціальні

b. касаційні і апеляційні

c. вищі і штабні

d. адміністративні і господарські

Question 43

Верховний орган влади УРСР:

a. Президент

b. Директорія

c. Всеукраїнський зїзд Рад

d. Президія ЦК КПРС

Question 44

Прийнятий в 1922 р. нормативно-правовий акт, що встановлював систему заходів «соціального захисту» мав назву:

a. Кодекс законів про освіту

b. Трудовий кодекс

c. Сімейний кодекс

d. Кримінальний кодекс

Question 45

У 20-х-30-х рр. ХХ ст. відбувалися масові заходи по експропріації заможних селянських господарств, що дістали назву:

a. розкуркулення

b. закріпачення

c. колабораціонізм

d. кодифікація

Question 46

Коли відбулася друга кодифікація права в УРСР?

a. 20-30рр. ХІХст.

b. 60-80рр. ХХст.

c. 30-40 рр. ХХст.

d. 90рр. ХХст.

Question 47

Постановою ВУЦВК від 1932 року було здійснено перехід на триступеневий адміністративно-територіальну систему управління:

a. район-область-центр

b. хутір-село-місто

c. хутір-повіт-губернія

d. повіт-волость-округ

Question 48

Коли було прийнято першу Конституцію УСРР?

a. на Люблінській унії 1569 р.

b. на Конгресі 4 липня 1775 р.

c. на ІІІ-му Всеукраїнському з”їзді Рад 6-10 березня 1919р.

d. на Переяславській Раді 1654 р.

Question 49

В основу Конституції УРСР 1937 р. було покладено:

a. Конституцію СРСР 1936р.

b. Білль про права

c. Конституцію Пилипа Орлика 1710р.

d. Конституцію УНР 1918 р

Question 50

Яка з цих подій відбулася у 1954р.?

a. указом Верховної Ради УРСР було скасовано смертну кару

b. інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР

c. заснування ООН

d. відбулася передача Кримської області до складу УРСР

Question 51

29 червня 1945р. між СРСР та Чехословаччиною було укладено договір, в результаті якого:

a. Чехословаччина входила до складу СРСР

b. були введені спрощені правила торгівлі між СРСР та Чехословаччиною

c. був укладений економічний союз

d. Закарпатська Україна переходила до складу УРСР

Question 52

У 1962р. органи внутрішніх справ були перейменовані в:

a. органи охорони громадського порядку

b. органи невідкладної правової допомоги

c. органи міліцейського нагляду

d. органи захисту населення

Question 53

Судова система УРСР, за Конституцією 1978р., складалася з:

a. Вищого Суду УРСР, обласних судів, Київського міського суду, районних (міських) судів

b. Верховного Суду УРСР, обласних судів, Харківського міського суду, районних (міських) судів

c. Верховного Суду УРСР, обласних судів, Київського міського суду, районних (міських) судів

d. Верховного Суду УРСР,обласних судів, Київського міського суду, Харківського міського суду та районних (міських) судів

Question 54

Повноваження Ради Міністрів УРСР, за Конституцією УРСР 1978р.:

a. керівництво народним господарством та призначення референдумів

b. затвердження державних планів економічного і соціального розвитку УРСР

c. всі питання державного управління, віднесені до відання УРСР

d. призначення виборів та скликання сесій Верховної Ради УРСР

Question 55

Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України?

a. 24 серпня 1996 р.

b. 1 грудня 1991 р.

c. 28 червня 1996 р.

d. 16 липня 1990 р.

Question 56

Коли було засновано пост Президента України?

a. 1918 р.

b. 1996 р.

c. 2004 р.

d. 1991 р.

Question 57

Верховна Рада України є:

a. вищим органом виконавчої влади

b. дорадчо-консультативним органом при Президенті України

c. головним судовим органом України

d. єдиним законодавчим органом України

Question 58

Верховна Рада України складається з:

a. 450 депутатів

b. 300 депутатів

c. 350 депутатів

d. трьох палат по сто пятдесят депутатів кожна

Question 59

Конституція України містить норми, що регулюють:

a. державний лад України, права та свободи особи, правила укладання господарських договорів

b. права та свободи особи, адміністративно-територіальний устрій України, кримінальну відповідальність

c. державний лад України, кримінальну відповідальність, правила укладання господарських договорів

d. державний лад України, її адміністративно-територіальний устрій, права та свободи особи

Question 60

Громадянство – це:

a. нічим не обмежена влада особи, классу чи інших соціальних групп у державі, що спирається на силу

b. ситема юридичних норм, що регулюють певну группу однорідних суспільних відносин у межах галузі права

c. урочисте проголошення основнихпринципів внутрішньої і зовнішньої політики держави

d. постійний правовий зв'язок особи з державою, який знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах і обовязках

Question 61

Звичай – це:

a. формально обов'язкове правило поведінки, яке має загальний характер, встановлюється або санкціонується державою з метою регулювання суспільних відносин та забезпечується відповідними державними гарантіями його реалізації

b. сукупність правових норм,встановлених церковними канонами(правилами)

c. правило поведінки людей, що склалося в процесі їх співжиття внаслідок тривалого його застосування

d. ситема юридичних норм, що регулюють певну группу однорідних суспільних відносин у межах галузі права

Question 62

Хто такий війт:

a. убивця

b. особа, яка очолювала місцеве управління в селі, місті

c. виборний член представницького органу державної влади або органу місцевого самоврядування

d. очевидець, свідок

Question 63

Нова економічна політика – це:

a. антикризова программа більшовиків, що реалізувалася в СРСР у 20-ті роки ХХ ст.

b. ідейно-регулятивний принцип суспільно-політичного та соціального розвитку, що базується на існуванні декількох незалежних ідейно-політичних течій

c. провідна форма роздержавлення

d. визначена офіційними документами назва радикальних реформ, здійснюваних СРСР в кінці 80-х на початку 90-х років ХХ ст.

Question 64

Право- це:

a. правило поведінки людей, що склалося в процесі їх співжиття внаслідок тривалого його застосування

b. формально обов'язкове правило поведінки, яке має загальний характер, встановлюється або санкціонується державою з метою регулювання суспільних відносин та забезпечується відповідними державними гарантіями його реалізації

c. система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових норм, які виражають влюпевної частини соціально-неоднорідного суспільства, спрямовані на врегулювання суспільних відносин відповідно до цієї волі і забезпечуюються державою

d. ситема юридичних норм, що регулюють певну группу однорідних суспільних відносин у межах галузі права

Question 65

Диктатура – це:

a. форма правіління, за якої верховна державна влада здійснюється однією особою і передається у спадок

b. фізичне насилля

c. нічим не обмежена влада особи, классу чи інших соціальних групп, що спирається на силу

d. форма правління, за якої вища влада в державі належить обраним на визначений термін представницьким органам влади, а глава держави, що також обирається, має обмежений термін повноважень

Question 66

Мостники –це:

a. старші дружинники, бояри

b. феодали

c. слов'янське плем'я

d. майстри, що робили мости і дерев'яні помости

Question 67

Суверенітет – це:

a. верховне право могутнього феодала над іншим вассалом

b. право користуватися чужою нерухомістю, річчю з певними обмеженнями, встановленими державою

c. статут

d. одна з головних ознак державності, що полягає у повній незалежності держави від інших держав у внутрішніх справах та зовнішніх зносинах

Question 68

Що таке каганат:

a. знак на межі

b. договір, за яким здійснюється обмін майна між сторонами

c. воєнно-політичне об'єднання тюрків

d. воєнно-політичне об'єднання скіфів

Question 69

Сюзеренітет – це:

a. об’єднання кількох родів у кочовиків

b. форма правління, за якої верховна державна влада здійснюється однією особою і передається у спадок

c. верховне право могутнього феодала над іншим васалом

d. форма правління, за якої вища влада в державі належить обраним на визначений термін представницьким органам влади, а глава держави, що також обирається, має обмежений термін повноважень

Question 70

Закон – це:

a. одна з головних ознак державності, що полягає у повній незалежності держави від інших держав у внутрішніх справах та зовнішніх зносинах

b. ситема юридичних норм, що регулюють певну группу однорідних суспільних відносин у межах галузі права

c. знак, докази

d. нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної влади або самого народу, що регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю й інтереси більшості населення та має найвищу юридичну силу

Question 71

Конфедерація – це:

a. співдружність незалежних держав

b. велике феодальне землеволодіння

c. воєнно-політичне об'єднання тюрків

d. союз незалежних держав, утворений для досягнення певних цілей

Question 72

Самодержавство – це:

a. форма правління, за якої верховна державна влада здійснюється однією особою і передається у спадок

b. нічим не обмежена влада особи, классу чи інших соціальних групп, що спирається на силу

c. політичний процесс, на основі якого формується централізм як управілінська політична система з властивими їй вертикальною структурою та субординацією, концентрацією влади в єдиному центрі

d. російський варіант абсолютної монархії

Question 73

Тоталітаризм – це:

a. народовладдя

b. форма правління, за якої верховна державна влада здійснюється однією особою і передається у спадок

c. політичний режим і система державної влади з використанням насильницьких засобів у процесі управління суспільством, з відсутністю демократичних свобод і обмеженням політичних прав громадян

d. зосередження монопольної чи значної більшості влади в руках однієї особи чи групи осіб

Question 74

Що таке кодифікація:

a. укладення договору купівлі-продажу

b. скріплення підписом глави уряду або окремого члена уряду акта глави держави

c. відмова глави держави підписати прийнятий парламентом законопроект

d. спосіб упорядкування, ситематизації законодавства, що полягає у переглядв чинних, заміні застарілих, внесенні нових норм і має результатом прийняття нового правового акта, який вносить зміни в регулювання певної сфери суспільних відносин

Question 75

Унітаризм – це:

a. державний устрій, який характеризується централізованим керівництвом адміністративно-териоріальними одиницями та відсутністю самостійних державних утворень

b. союзна держава, що складається з кількох держав або державних утворень, кожне з яких, поряд із загальнофедеральними, має власні законодавчі та судові органи

c. форма державного устрою великої колніальної держави

d. спільне правління двох володарів
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.