Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Податкове право (МАУП)


Контрольна робота
K-27516

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ КОНТРОЛЬНЫЕ 101 стр. (50 вопросов) + підсумковий тест (40 грн,, 11 стр.) = 190 грн.

Можно приобрести отдельно задания и тесты.

Контрольні завдання до Теми 1

1) Поясніть відмінності між податком і збором.

2) Назвіть основні функції податку.

3) Оцініть співвідношення прав і обов’язків платника податків.

4) Що може виступати об’єктом оподаткування.

5) Які існують види податкових ставок.

6) Назвіть основні види податкових пільг.

7) Охарактеризуйте територіальні податкові пільги.

Контрольні завдання до Теми 2

1) Назвіть джерела податкового права в Україні.

2) Перелічіть місцеві податки й збори.

3) Чи можна стягувати з платників податків збір, який не передбачено в Податковому кодексі України.

4) Що таке юридична особа публічного права.

5) На якій основі визначають резидентство юридичних осіб.

6) Порівняйте постійне представництво, філію та представництво.

7) Охарактеризуйте сутність поняття консолідована група платників податків.

Контрольні завдання до Теми 3

1) Назвіть принципи податкової політики.

2) Що таке податковий механізм.

3) Які види пільг Ви знаєте.

4) У чому полягає суперечність інтересів держави та платників податків.

5) Що являє собою спрощена система оподаткування обліку та звітності.

6) Від чого залежить розмір ставок фіксованого сільськогосподарського податк

Контрольні завдання до Теми 4

1) Охарактеризуйте контролюючі органи щодо стягнення податків в Україні.

2) Розкрийте роль Міністерства доходів і зборів у системі контролюючих органів.

3) Якими є основні функції головного слідчого управління фінансових розслідувань.

4) Назвіть призначення та основні завдання митних органів.

5) Які існують види перевірок, що проводяться податкової службою.

6) Назвіть обставини, за яких здійснюється фактична перевірка.

7) Якою є тривалість перевірок.

8) Які існують види відповідальності платників податків за правопорушення.

Контрольні завдання до Теми 5

1) Назвіть методи нарахування амортизації та у чому їх відмінність.

2) Назвіть суб’єкти, які звільнені від сплати земельного податку.

3) Які ставки податку на земельні ділянки.

4) Які обов’язкові платежів об’єднує плата за землю.

5) Які бази оподаткування встановлені за нарахування збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

6) Які транспортні засоби звільняються від сплати збору.

7) Особливості оподаткування новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості.

Контрольні завдання до Теми 6

1) Назвіть суб’єктів та об’єкт екологічного податку.

2) Що таке специфічне мито.

3) Що таке компенсаційне мито.

4) У якому вигляді може справлятися плата за користування надрами.

5) Хто є платником податку на додану вартість.

6) Які товари належать до підакцизних.

7) Що таке податковий кредит.

Контрольні завдання до Теми 7

1) Які доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичних осіб.

2) За якими ставками оподатковуються доходи фізичної особи від продажу (обміну) нерухомого майна.

3) Які пільги передбачені для фізичних осіб при стягненні збору за першу реєстрацію транспортного засобу з фізичних осіб.

4) У яких випадках зменшується база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

5) Яка ставка збору стягується за здійснення торгівлі валютними цінностями.

6) Чому дорівнює базовий податковий (звітний) період щодо стягнення туристичного збору.

7) Які фізичні особи звільняються від сплати туристичного збору.

8) Які фізичні особи звільняються від плати за землю.

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (40 ГРН)

Question 1

Податок – це:

a. обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України

b. обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій

c. форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий обов’язок, у державну чи комунальну власність, що надходить у бюджет відповідного рівня (чи цільовий фонд) на підставі закону (чи акту органу місцевого самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і безповоротний платіж

Question 2

До характерних рис податку належить:

a. індивідуальна безоплатність

b. нецільовий характер

c. закріплення актом компетентного органу державної влади

d. усі відповіді правильні

Question 3

Метою податків є:

a. задоволення потреб держави

b. усі відповіді правильні

c. задоволення певних потреб чи витрат установ

d. задоволення певних потреб народних депутатів України

Question 4

До основних функцій податку належить:

a. стимулююча

b. розподільна

c. накопичувальна

d. фіскальна

Question 5

До додаткових функцій податку належить:

a. фіскальна

b. контрольна

c. усі відповіді правильні

d. розподільна

Question 6

До основних елементів правового механізму податку належить:

a. платник

b. об’єкт

c. усі відповіді правильні

d. ставка

Question 7

До додаткових елементів правового механізму податку належить:

a. реєстри

b. предмет

c. усі відповіді правильні

d. кадастри

Question 8

Об’єктами оподаткування можуть виступати:

a. особистість

b. майно

c. загальний дохід

d. усі відповіді правильні

Question 9

До джерел податкового права належить:

a. Податковий кодекс України

b. Митний кодекс України

c. Конституція України

d. усі відповіді правильні

Question 10

Податок на додану вартість належить до ... податків:

a. обласних

b. місцевих

c. загальнодержавних

d. змішаних

Question 11

Які юридичні акти мають найвищу юридичну силу серед наведених:

a. накази

b. закони

c. контракти

d. положення

Question 12

Податкова політика України – це:

a. система спрямованих дій відповідно до законодавчих норм, яка передбачає адміністрування обов’язкових платежів з метою виконання державою своїх функцій

b. фіскальні взаємовідносини між суб’єктами господарювання в процесі адміністрування обов’язкових платежів

c. система законодавчих норм, регулюючих процеси нарахування та сплати обов’язкових платежів на користь держави з метою виконання нею властивих їй функцій

d. дії фіскальних органів, направлені на адміністрування податків та зборів в процесі створення, розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту

Question 13

Що з переліченого нижче не відноситься до принципів податкової політики:

a. принцип ефективності

b. принцип однократності

c. принцип гнучкості

d. принцип модельованості

Question 14

Недискреційна бюджетно-податкова політика передбачає, що:

a. податкова система сама по собі має здатність автоматично впливати на економічний цикл

b. немає правильної відповіді

c. усі відповіді правильні

d. уряд свідомо регулює витрати бюджету з метою впливу на реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), зайнятість, інфляцію

Question 15

Податковий механізм – це:

a. система спрямованих дій, направлених на ефективне адміністрування обов’язкових платежів з метою виконання державою власних функцій

b. комплекс взаємозв’язаних фінансово-бюджетних сфер діяльності, які регламентуються правовими законодавчими актами, що означає встановлення, оцінку планових і прогнозних показників і санкцій за порушення фіскального законодавства

c. комплекс законодавчо урегульованих підсистем фіскального права, направлений на виконання державою власних функцій

d. регламентована нормативними актами система оцінки й контролю фіскальної політики

Question 16

Види податкових пільг поділяються на:

a. відрахування, знижки, зниження ставки, звільнення

b. зниження ставки, прощення, вилучення, відрахування

c. відрахування, вилучення, знижки, звільнення

d. знижки, зниження ставки, вилучення, прощення

Question 17

Не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері:

a. ресторанного господарства

b. страхової діяльності

c. фінансового посередництва

d. організації гастрольних заходів

Question 18

Необхідною умовою для призначення на посаду керівника митниці є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах у митних органах України не менше:

a. 5 років

b. 7 років

c. 3 років

d. 10 років

Question 19

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться на підставі:

a. фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку

b. фінансової та статистичної звітності

c. податкових розрахунків та бухгалтерської звітності

d. даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків

Question 20

Фактична перевірка здійснюється:

a. за місцем розташування органу податкової служби

b. за місцем провадження платником податків діяльності

c. усі відповіді правильні

d. немає правильної відповіді

Question 21

Тривалість документальних перевірок для великих платників податків не повинна перевищувати:

a. 15 робочих днів

b. 30 робочих днів

c. 20 робочих днів

d. 10 робочих днів

Question 22

За порушення законів з питань оподаткування застосовуються такі види юридичної відповідальності:

a. адміністративна, господарська, кримінальна

b. господарська, адміністративна, фінансова

c. фінансова, адміністративна, кримінальна

d. кримінальна, господарська, фінансова

Question 23

Об’єктом податку на прибуток підприємств є:

a. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду; а також дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню

b. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів

c. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду

d. прибуток із джерелом походження з України, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду

Question 24

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі:

a. 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

b. залежно від типу ділянки

c. 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

d. 3,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

Question 25

Від сплати плати за землю НЕ звільняються:

a. органи державної влади та органи місцевого самоврядування

b. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ

c. міжнародні організації

d. заповідники

Question 26

Які транспортні засоби не підпадають під оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу:

a. літаки

b. автомобілі

c. судна

d. мопеди

Question 27

Ставка податку з нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, на квартири, житлова площа яких не перевищує 240 м2, становить:

a. 2,7 % розміру мінімальної заробітної плати

b. 1,0 % розміру мінімальної заробітної плати

c. 2,0 % розміру мінімальної заробітної плати

d. 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати

Question 28

Платниками екологічного податку є юридичні особи, які:

a. не провадять господарську (підприємницьку) діяльність

b. немає правильної відповіді

c. усі відповіді правильні

d. провадять господарську (підприємницьку) діяльність

Question 29

Який з видів мита НЕ застосовується в Україні:

a. спеціальне

b. ввізне мито

c. експортне

d. сезонне мито

Question 30

Спеціальне мито застосовується:

a. як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які не обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України

b. усі відповіді правильні

c. немає правильної відповіді

d. як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику

Question 31

Специфічна ставка мита – це:

a. ставка, яка встановлюється у відносних значеннях

b. ставка, яка встановлюється в абсолютних значеннях

c. усі відповіді правильні

d. немає правильної відповіді

Question 32

Об’єктом ПДВ НЕ є операції платників податку з:

a. операції з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю

b. операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту

c. ввезення товарів на митну територію України

d. постачання послуг з перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом

Question 33

До підакцизних товарів НЕ належить:

a. сіль

b. пиво

c. тютюнові вироби

d. спирт етиловий

Question 34

Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

a. фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні

b. усі відповіді правильні

c. податковий агент

d. фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

Question 35

До податкової знижки платника податку на доходи фізичних осіб можна зарахувати витрати на лікування, зокрема:

a. лікування алкогольної залежності

b. операції зі зміни статі

c. немає правильної відповіді

d. протезування зубів з використанням дорогоцінних металів

Question 36

Якщо база оподаткування податком на доходи фізичних осіб у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка:

a. 17,0 %

b. 30,0 %

c. 15,0 %

d. 10,0 %

Question 37

Дохід у вигляді процента на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок фізичної особи – резидента оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою:

a. 10,0 %

b. 15,0 %

c. 5,0 %

d. 17,0 %

Question 38

Стягнення податку на доходи фізичних осіб, які отримані у формі заробітної плати шахтарів, здійснюється за ставкою:

a. 15,0 %

b. 17,0 %

c. 10,0 %

d. 5,0 %

Question 39

Від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до:

a. до 1500 см3

b. до 1000 см3

c. до 750 см3

d. до 500 см3

Question 40

Не підпадають під оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

a. об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей

b. усі відповіді правильні

c. садовий або дачний будинок

d. будівлі дитячих будинків сімейного типу

Question 41

База оподаткування житлового будинку, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується на:

a. 200 м2

b. 120 м2

c. 100 м2

d. 250 м2

Question 42

Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить щодо розміру мінімальної заробітної плати становить:

a. 1,2

b. 1,6

c. 0,8

d. 0,4

Question 43

Ставка туристичного збору щодо бази оподаткування становить:

a. 0,5-1,0 %

b. 2,0-2,5 %

c. 1,0-1,5 %

d. 1,5-2,0 %

Question 44

Від сплати податку на землю звільняються:

a. інваліди першої і другої групи

b. пенсіонери (за віком)

c. усі відповіді правильні

d. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

Question 1

Податок – це:

a. обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України

b. обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій

c. форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий обов’язок, у державну чи комунальну власність, що надходить у бюджет відповідного рівня (чи цільовий фонд) на підставі закону (чи акту органу місцевого самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і безповоротний платіж

Question 2

До характерних рис податку належить:

a. індивідуальна безоплатність

b. нецільовий характер

c. закріплення актом компетентного органу державної влади

d. усі відповіді правильні

Question 3

Метою податків є:

a. задоволення потреб держави

b. усі відповіді правильні

c. задоволення певних потреб чи витрат установ

d. задоволення певних потреб народних депутатів України

Question 4

До основних функцій податку належить:

a. стимулююча

b. розподільна

c. накопичувальна

d. фіскальна

Question 5

До додаткових функцій податку належить:

a. фіскальна

b. контрольна

c. усі відповіді правильні

d. розподільна

Question 6

До основних елементів правового механізму податку належить:

a. платник

b. об’єкт

c. усі відповіді правильні

d. ставка

Question 7

До додаткових елементів правового механізму податку належить:

a. реєстри

b. предмет

c. усі відповіді правильні

d. кадастри

Question 8

Об’єктами оподаткування можуть виступати:

a. особистість

b. майно

c. загальний дохід

d. усі відповіді правильні

Question 9

До джерел податкового права належить:

a. Податковий кодекс України

b. Митний кодекс України

c. Конституція України

d. усі відповіді правильні

Question 10

Податок на додану вартість належить до ... податків:

a. обласних

b. місцевих

c. загальнодержавних

d. змішаних

Question 11

Які юридичні акти мають найвищу юридичну силу серед наведених:

a. накази

b. закони

c. контракти

d. положення

Question 12

Податкова політика України – це:

a. система спрямованих дій відповідно до законодавчих норм, яка передбачає адміністрування обов’язкових платежів з метою виконання державою своїх функцій

b. фіскальні взаємовідносини між суб’єктами господарювання в процесі адміністрування обов’язкових платежів

c. система законодавчих норм, регулюючих процеси нарахування та сплати обов’язкових платежів на користь держави з метою виконання нею властивих їй функцій

d. дії фіскальних органів, направлені на адміністрування податків та зборів в процесі створення, розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту

Question 13

Що з переліченого нижче не відноситься до принципів податкової політики:

a. принцип ефективності

b. принцип однократності

c. принцип гнучкості

d. принцип модельованості

Question 14

Недискреційна бюджетно-податкова політика передбачає, що:

a. податкова система сама по собі має здатність автоматично впливати на економічний цикл

b. немає правильної відповіді

c. усі відповіді правильні

d. уряд свідомо регулює витрати бюджету з метою впливу на реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), зайнятість, інфляцію

Question 15

Податковий механізм – це:

a. система спрямованих дій, направлених на ефективне адміністрування обов’язкових платежів з метою виконання державою власних функцій

b. комплекс взаємозв’язаних фінансово-бюджетних сфер діяльності, які регламентуються правовими законодавчими актами, що означає встановлення, оцінку планових і прогнозних показників і санкцій за порушення фіскального законодавства

c. комплекс законодавчо урегульованих підсистем фіскального права, направлений на виконання державою власних функцій

d. регламентована нормативними актами система оцінки й контролю фіскальної політики

Question 16

Види податкових пільг поділяються на:

a. відрахування, знижки, зниження ставки, звільнення

b. зниження ставки, прощення, вилучення, відрахування

c. відрахування, вилучення, знижки, звільнення

d. знижки, зниження ставки, вилучення, прощення

Question 17

Не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері:

a. ресторанного господарства

b. страхової діяльності

c. фінансового посередництва

d. організації гастрольних заходів

Question 18

Необхідною умовою для призначення на посаду керівника митниці є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах у митних органах України не менше:

a. 5 років

b. 7 років

c. 3 років

d. 10 років

Question 19

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться на підставі:

a. фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку

b. фінансової та статистичної звітності

c. податкових розрахунків та бухгалтерської звітності

d. даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків

Question 20

Фактична перевірка здійснюється:

a. за місцем розташування органу податкової служби

b. за місцем провадження платником податків діяльності

c. усі відповіді правильні

d. немає правильної відповіді

Question 21

Тривалість документальних перевірок для великих платників податків не повинна перевищувати:

a. 15 робочих днів

b. 30 робочих днів

c. 20 робочих днів

d. 10 робочих днів

Question 22

За порушення законів з питань оподаткування застосовуються такі види юридичної відповідальності:

a. адміністративна, господарська, кримінальна

b. господарська, адміністративна, фінансова

c. фінансова, адміністративна, кримінальна

d. кримінальна, господарська, фінансова

Question 23

Об’єктом податку на прибуток підприємств є:

a. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду; а також дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню

b. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів

c. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду

d. прибуток із джерелом походження з України, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду

Question 24

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі:

a. 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

b. залежно від типу ділянки

c. 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

d. 3,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

Question 25

Від сплати плати за землю НЕ звільняються:

a. органи державної влади та органи місцевого самоврядування

b. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ

c. міжнародні організації

d. заповідники

Question 26

Які транспортні засоби не підпадають під оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу:

a. літаки

b. автомобілі

c. судна

d. мопеди

Question 27

Ставка податку з нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, на квартири, житлова площа яких не перевищує 240 м2, становить:

a. 2,7 % розміру мінімальної заробітної плати

b. 1,0 % розміру мінімальної заробітної плати

c. 2,0 % розміру мінімальної заробітної плати

d. 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати

Question 28

Платниками екологічного податку є юридичні особи, які:

a. не провадять господарську (підприємницьку) діяльність

b. немає правильної відповіді

c. усі відповіді правильні

d. провадять господарську (підприємницьку) діяльність

Question 29

Який з видів мита НЕ застосовується в Україні:

a. спеціальне

b. ввізне мито

c. експортне

d. сезонне мито

Question 30

Спеціальне мито застосовується:

a. як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які не обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України

b. усі відповіді правильні

c. немає правильної відповіді

d. як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику

Question 31

Специфічна ставка мита – це:

a. ставка, яка встановлюється у відносних значеннях

b. ставка, яка встановлюється в абсолютних значеннях

c. усі відповіді правильні

d. немає правильної відповіді

Question 32

Об’єктом ПДВ НЕ є операції платників податку з:

a. операції з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю

b. операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту

c. ввезення товарів на митну територію України

d. постачання послуг з перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом

Question 33

До підакцизних товарів НЕ належить:

a. сіль

b. пиво

c. тютюнові вироби

d. спирт етиловий

Question 34

Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

a. фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні

b. усі відповіді правильні

c. податковий агент

d. фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

Question 35

До податкової знижки платника податку на доходи фізичних осіб можна зарахувати витрати на лікування, зокрема:

a. лікування алкогольної залежності

b. операції зі зміни статі

c. немає правильної відповіді

d. протезування зубів з використанням дорогоцінних металів

Question 36

Якщо база оподаткування податком на доходи фізичних осіб у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка:

a. 17,0 %

b. 30,0 %

c. 15,0 %

d. 10,0 %

Question 37

Дохід у вигляді процента на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок фізичної особи – резидента оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою:

a. 10,0 %

b. 15,0 %

c. 5,0 %

d. 17,0 %

Question 38

Стягнення податку на доходи фізичних осіб, які отримані у формі заробітної плати шахтарів, здійснюється за ставкою:

a. 15,0 %

b. 17,0 %

c. 10,0 %

d. 5,0 %

Question 39

Від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до:

a. до 1500 см3

b. до 1000 см3

c. до 750 см3

d. до 500 см3

Question 40

Не підпадають під оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

a. об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей

b. усі відповіді правильні

c. садовий або дачний будинок

d. будівлі дитячих будинків сімейного типу

Question 41

База оподаткування житлового будинку, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується на:

a. 200 м2

b. 120 м2

c. 100 м2

d. 250 м2

Question 42

Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить щодо розміру мінімальної заробітної плати становить:

a. 1,2

b. 1,6

c. 0,8

d. 0,4

Question 43

Ставка туристичного збору щодо бази оподаткування становить:

a. 0,5-1,0 %

b. 2,0-2,5 %

c. 1,0-1,5 %

d. 1,5-2,0 %

Question 44

Від сплати податку на землю звільняються:

a. інваліди першої і другої групи

b. пенсіонери (за віком)

c. усі відповіді правильні

d. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років
Ціна

190

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.