Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Українська мова. Варіант 2


Контрольна робота
K-14334

1. Прочитайте текст, визначити приналежність до певного стилю. Обґрунтувати свою думку

Я, нижчепідписаний Альфред Бернард Нобель, розваживши й ухваливши, цим оголошую мій заповіт щодо майна, нажитого мною до моменту смерті.
Усе майно, яке залишилося після мене і яке можна реалізувати, розподілити так: капітал моєї духівниці повинні вжити на придбання цінних паперів, створивши фонд, відсотки з якого видаватимуться як премія тим, хто протягом попереднього року найбільше прислужився людству. Зазначені відсотки слід поділити на п’ять частин, які призначаються: перша частина — тому, хто зробив найважливіше відкриття або винахід в галузі фізики; друга — тому, хто зробив велике відкриття або вдосконалення в галузі фізики; третя — тому, хто досяг видатних успіхів у ділянці фізіології або медицини; четверта — творцеві найбільш значного літературного твору, що відбиває людські ідеали; п’ята — тому, хто зробив вагомий внесок у єднання народів, ліквідацію рабства, зниження кількості наявних армій і сприяння мирній домовленості…
2. Провідміняйте своє прізвище ім`я по батькові
3. Перекладіть словосполучення українською мовою
В адрес, вакантная дожность, в будущем году, ввиду вышеизложенного, веское основание, вести протокол, взаимопомощь, в знак благодарности, в остальной части, в порядке очереди, в полном смысле слова, в скором времени, в составе чего, гражданский долг, группа, глобализация.
4. Іменники запишіть у чотири колонки за відмінами. Іменників, які не належать до жодної відміни, не вписуйте.

Спостерігач, обнова, осінь, освітлення, лоша, каченя, біль, сирота, журі, люстра, сплюха, ніч, сім’я, людина, вдача, столяр, блакить, алея, мелодія, пальто, зневага, калюжа, площа, стіл, осел, документ, лелека, Микола, мрія, піч, степ, поле, мати, знання, теля, вірш, новела, доповідь, твір, ім’я, ледацюга.
5. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання органів державної влади. Рішення прийняті місцевим референдумом є обов`язковими для виконання на відповідній території. Місцева ініціатива внесена на розгляд ради у встановленому порядку підлягає обов`язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи.
6. Перекладіть текст за вашим фахом (2ст.).
Перспективы менеджмента: основные направления развития управленческих кадров предприятий

Профессиональное развитие управленческих кадров — страте¬гическая задача бизнеса на уровне компании и делового сообще¬ства в целом. Результаты профессионального развития менеджеров являются также элементом устойчивого развития и функциониро¬вания современного общества. Вопрос качества профессиональ¬ного развития и подготовки менеджеров занимает первые три по¬зиции в числе приоритетных задач российских менеджеров. На уровне компании интеллектуальный капитал, навыки и компетен¬ции менеджеров являются ключевыми элементами любого успеш¬ного бизнеса и напрямую влияют на показатели его эффективности и рыночной привлекательности. Этим объясняется высокий при¬оритет профессионального развития и продвижения управленче¬ских кадров внутри корпоративной среды как функции создания и потребления высокоценного актива для достижения целей дея¬тельности компании.
Таким образом, профессиональное развитие управленческих кадров компании основано на требованиях, которые предъявля¬ются к любым другим бизнес-стратегиям и бизнес-процессам с четкими целями, измеряемыми результатами и их эффективностью для деятельности компании.
На уровне делового сообщества в целом, профессиональное развитие менеджеров служит средством обмена и распространения передовых знаний, формирования стандартов профессии, «уни¬версального языка» управленческих кадров, а также основой для формирования развитого прозрачного механизма ликвидного обо¬рота и выбора профессионалов компаниями. Как вклад в развитие общества, система профессионального развития менеджеров слу¬жит элементом обеспечения устойчивого социально-экономиче¬ского роста (являясь ключевым фактором эффективности любого бизнеса), а также непосредственно влияет на степень националь¬ной конкурентоспособности и включенности страны в мировые процессы глобализации.
Основная стратегическая задача бизнеса в области «человече¬ского фактора» заключается в формировании и совершенствовании современного механизма непрерывного воспроизводства и разви¬тия высококвалифицированных профессиональных менеджеров всех уровней. Этот механизм разрабатывается в соответствии с об¬щими требованиями делового сообщества и конкретными целями каждого бизнеса для повышения его эффективности.
Система профессионального развития менеджеров как механизм, обеспечивающий воспроизводство высококвалифици¬рованных управленческих кадров для решения задач бизнеса, со¬стоит из следующих основных элементов:
• внутрикорпоративные системы;
• комбинированные системы: корпоративные университеты;
• внешние системы профессионального развития: тренинговые компании, консалтинговые фирмы, организации по подбору кадров;
• профессиональные ассоциации;
• академические системы.
Получаемые за счет указанных частей системы профессиональ¬ного развития менеджеров результаты и ресурсы являются основой для повышения эффективности управления «интеллектуальным управленческим капиталом» для всего делового сообщества и для отдельных компаний, а также для переоценки критериев личных профессиональных достижений управленцев.

7. Складіть резюме до тексту із вправи № 6.

8. Запишіть прізвища ім’я по батькові українською мовою, та провідміняйте їх у Родовому відмінку.

Гончар Роман Иванович, Масло Тамара Викторовна, Зоркин Федор Геннадиевич, Павленко Лилия Леонидовна, Макарчук Александра Николаевна, Раиса Кузьминична.
9. Від поданих пар слів утворіть складні слова, поясніть їх правопис.

Зразок: чорний, земля- чорнозем (складний іменник, утворений з двох основ за допомогою сполучного голосного).
Телевізія, фільм; кафе, ресторан; вода, міряти; синій, око; важкий, хворий; зірвати, голова; науковий, технічний; багато, раз; жовтий, гарячий; рука, писати; правий, берег.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.