Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Етноархетип води і вогню у слов'ян


Курсова
K-25827

ПЛАН

ВСТУП…………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І. Об’єктивізація етноархетипів Вогонь і Вода в обрядах та ритуалах українців……………………………………………………………………………….7
РОЗДІЛ ІІ. Семантика та функції етноархетипів Вогонь і Вода в замовляннях, календарно-обрядових піснях та міфах слов’ян…………………………………..19
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..…29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...……31

Тема: «Етноархетип вогонь і вода у творах українських фольклористів ( Ф.Потушняк, О.Потебня)»
ВСТУП
Етнокультура українців таїть у собі глибокі філософські думки та високі ідеї. Серед найархаїчніших народних знань одне з чільних місць належить народній міфології.
Філологічна спрямованість у вивченні міфологічних образів довгий час домінувала. Це сталося внаслідок того, що такі науки, як археологія, палеонтологія, антропологія та етнолінгвістика на сьогодні визначають комплекс знань про давнє життя українського народу та про їх бачення світу .
Першим вивчення етноархетипів українського народу порушив М.Костомаров, значення деяких його положень, стосовно символіки міфологічних образів, не втрачене й до сьогодні, але найбільший внесок до даного дослідження зробили у ХХ столітті Олександр Потебня та Федір Потушняк.
Наукову розробку досліджуваної теми слід визнати недостатньою. Саме в цьому і полягає актуальність даної роботи, так як народна міфологія українців вивчалася ізольовано від праісторичного контексту. Першоджерелом для осмислення міфології найчастіше слугували історіографічні пам’ятки, написані служителями церкви, в яких явища народної культури часто описані однобічно. Зрозуміло, що вони не відбивають справжньої суті дохристиянських обрядів і вірувань, але саме такими вони потрапили в поле зору перших українських дослідників. Найбільша увага відводилась таким архетипним образам, як Вода та Вогонь.
До методологічної бази роботи відноситься праця Костомарова М.І. «Слов’янська міфологія» 1847 року. Цей збірник містить найважливіші до-слідження Костомарова з фольклористики , літературознавства, а також окремі публіцистичні виступи, що мають безпосереднє відношення до купальської обрядовості.
Олександр Потебня - видатний український мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч. Потебня розглядав питання історії української мови та української діалектології, розробив наукове підґрунтя східнослов'янської діалектології. В даному досліджені ми використали такі його праці: «О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий» 1865 рік, «Про купальські вогні та споріднені з ними уявлення» 1867, «Слово і міф», що було надруковано в 1989 році, та «Символ и миф в народной культуре».
Також важливий внесок у дослідження обрядовості зробив В. Камінський. До прикладу, за визначенням вченого, купальська обрядовість українців сумарно зводилася до таких обрядовій: 1) вшанування купальського деревця хороводами навколо нього; 2) розпалювання багаття; 3) спалювання або потоплення деревця; 4) спалювання кулів соломи чи опудала; 5) стрибання через вогонь .
Як бачимо, купальська обрядовість на пряму пов’язана із архетипами води і вогню. Незаперечно самобутніми в структурі цих обрядовій видаються лише культ сонця й культ води – двох космогонічних елементів, що становлять основу світотворення.
Також досліджуваною нами темою цікавився Тейлор Едуард Барнетт, який належить до числа найбільш видатних етнографів та істориків культури XIX в. Особливо великий внесок він зробив історію первісного суспільства. Нами використовуватиметься його праця 1871 року «Первобытная культура».
Наступною цікавою постаттю, яка має для нас особливе значення в зв’язку з походженням, виступає Потушняк Федір Михайлович - український закарпатський письменник, науковець — етнограф, археолог. Активно займався етнографією, цікавився фольклористикою, історією літературного процесу на Закарпатті, а також діалектологією. Зокрема, у галузі етнографії увагу дослідника привертали різноманітні народні вірування про предмети, речі, осіб тощо. У результаті науково-дослідницької роботи Федір Михайлович написав більше тридцяти статей про народні вірування закарпатців в сонце, місяць, зірки, вогонь, воду, душу, у відьом, у скарби, їжу («Огонь в народних віруваннях» (1941), «Вода, земля і воздух в народнім віруванні» (1942).
У 1958 була написана книга Олекса Воропая «Звичаї нашого народу».
У передмові до книги автор зазначає: «Беручися за опис українських народніх звичаїв, я ставив перед собою завдання створити суцільний образ народньо-календарних звичаїв протягом цілого року. Для створення такого образу моїх записів та спостережень було недостатньо, а тому я звертався і до відповідної наукової літератури, перелік якої читач знайде в кінці книги.»
У цій праці нас цікавитимуть розділи «Вірування», «Сонце грає», «Обливання водою».
У монографії Климця Ю.Д. «Купальська обрядовість на Україні» (1990) висвітлюється генезис, функції та структурні компоненти купальського свята на Україні. Розглядаються локальні варіанти купальської обрядовості, основні закономірності святкування дня літнього сонцестояння на Україні в контексті купальської обрядовості слов’янського світу, зокрема східнослов’янських народів.
Що стосується сучасників, то чудове дослідження зробила Зоя Кудрявцева у праці «Купальська лялька: жертва чи посланець до предків роду». Пропонована стаття – спроба з’ясувати роль ритуальної жертви в купальському обрядодійстві, її семантику та генеалогічну основу. Автор розглядає сьогоднішні ритуальні жертвоприношення – ляльку та деревце – як відгомін колишнього людського офірування.
Також під час написання роботи було використано працю В.Давидюка «Первісна міфологія українського фольклору»(2005рік), Г.Лозко «Українське народознавство»(2006 рік) та багато інших.
Мета роботи: проаналізувати об’єктивацію етноархетипів Вода та Вогонь в обрядах, міфах, світогляді українців.
Завдання:
- З’ясувати місце культів води і вогню у системі міфологічного світогляду праукраїнців;
- Осмислити специфіку етноархетипів Вода і Вогонь, відштовхуючись від праць українських фольклористів;
- Розглянути реалізацію уявлень українського народу про магічну силу води й вогню у рецепції Ф. Потушняка та О.Потебні;
- Простежити еволюцію уявлень українського народу про ці архетипні образи;
Об’єктом даного наукового дослідження виступає низка праць українських фольклористів Федора Потушнякя та Олександра Потебні.
Ціна

380

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.