Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Логіка – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-19696

ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 1
1
Логіка як наука досліджує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. історію розвитку людських знань
b. форми і закони мислення, відношення між мисленням та предметною дійсністю
c. природничо-матеріальне забезпечення процесів мислення
d. умови, причини розвитку і функціонування мислення
e. процеси міркування як складну динамічну систему
2
Оберіть одну з основних функцій логіки:
Виберіть одну правильну відповідь
a. культуроутворююча
b. ілюзорно-компенсаторна
c. методологічна
d. легітимізуюча
e. прогностична
3
Уявлення - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інтуїтивна очевидність
b. безпосередній процес міркування людини
c. фіксація певної думки за допомогою мови
d. одна з форм чуттєвого (емпіричного) відображення дійсності
e. одна з форм абстрактного мислення людини
4
Софізм - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. метод логіки
b. один з різновидів логічних помилок
c. один з різновидів умовиводів
d. коло у визначенні
e. одна з форм абстрактного мислення людини
5
Визначте, до якої епохи відноситься наукова діяльність Г.Лейбніца:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Середньовіччя
b. Античного світу
c. Відродження
d. Нового світу
e. сучасності
6
Логічна правильність думки - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірне сприйняття предмета за допомогою органів відчуттів
b. відповідність думки законам і формам мислення
c. інтуїтивна очевидність
d. відсутність будь-яких сумнівів
e. адекватне відображення в свідомості людини певної ситуації, що існує в реальності
7
Логічна семантика є розділом:
Виберіть одну правильну відповідь
a. логічної прагматики
b. метаматематики
c. логічної семіотики
d. дискретної математики
e. теорії ігор
8
Сприйняття - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. одна з форм абстрактного мислення людини
b. одна з форм чуттєвого (емпіричного) відображення дійсності
c. інтуїтивна очевидність
d. безпосередній процес міркування людини
e. фіксація певної думки за допомогою мови
9
Паралогізм - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. метод логіки
b. один з різновидів логічних помилок
c. один з різновидів умовиводів
d. коло у визначенні
e. одна з форм абстрактного мислення людини
10
Виникнення логіки відноситься до епохи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Відродження
b. Середньовіччя
c. сучасності
d. Античного світу
e. Нового часу
ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 2
1
Обсяг поняття — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сукупність предметів, що наділені вказаними у понятті ознаками
b. сукупність ознак
c. одна з логічних операцій над поняттями
d. слово, яке позначає поняття
e. один з видів понять
2
Термін - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. результат узагальнення понять
b. структурний елемент операції поділу понять
c. один з методів пізнання дійсності
d. один з видів визначення понять
e. слово (іноді група слів), яке має одне смислове і одне предметне значення
3
Вкажіть вид поняття "правопорушення" за типом елементів обсягу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. загальне
b. абстрактне
c. конкретне
d. одиничне
e. пусте
4
Як Ви вважаєте, чи правильно проведено наступну логічну операцію обмеження обсягу понять: “область – місто – вулиця - село”?
Виберіть одну правильну відповідь
a. даний приклад стосується не операції обмеження обсягу понять, а операції поділу понять
b. операцію обмеження обсягу понять проведено правильно
c. операцію обмеження обсягу понять проведено неправильно, оскільки ми переходимо від понять з одним обсягом до понять, які містять зовсім інші елементи в своїх обсягах
d. даний приклад стосується не операції обмеження обсягу понять, а операції узагальнення обсягів понять
e. даний приклад стосується не операції обмеження обсягу понять, а операції визначення понять
5
Вкажіть найближчий рід в наступному визначенні: "Ім'я - це вираз природної або штучної формалізованої мови, що позначає предмет або клас предметів":
Виберіть одну правильну відповідь
a. ім’я
b. - це
c. вираз природної або штучної формалізованої мови
d. позначає предмет або клас предметів
e. найближчого роду в даному визначенні немає
6
Вкажіть вид поняття "талановитий" за характером ознак, що складають його зміст:
Виберіть одну правильну відповідь
a. абстрактне
b. загальне
c. позитивне
d. конкретне
e. негативне
7
Визначте вид відношення, в якому між; собою знаходяться обсяги понять "планета Венера" і "друга планета від Сонця":
Виберіть одну правильну відповідь
a. суперечність (контрадикторність)
b. тотожність (рівнозначність)
c. співпідпорядкування (координація)
d. протилежність (контрарність)
e. перетин (частковий збіг)
8
Як Ви вважаєте, чи правильно проведено наступну логічну операцію узагальнення обсягу понять: "телевізор – прилад - предмет"?
Виберіть одну правильну відповідь
a. цей приклад стосується не операції узагальнення обсягу понять, а операції поділу понять.
b. операцію узагальнення обсягу понять проведено правильно, оскільки ми переходимо від поняття із вужчим обсягом до поняття із ширшим обсягом
c. цей приклад стосується не операції узагальнення обсягу понять, а операції обмеження обсягів понять
d. цей приклад стосується не операції узагальнення обсягу понять, а операції визначення понять
e. операцію узагальнення обсягу понять проведено неправильно, оскільки ми переходимо від понять з одним обсягом до понять, які містять зовсім інші елементи в своїх обсягах
9
Вкажіть вид визначення: "Софізми - це логічні помилки в міркуваннях, які виникають внаслідок свідомого порушення правил або законів логіки":
Виберіть одну правильну відповідь
a. атрибутиво-релятивне, функціональне
b. неявне
c. безпосереднє
d. семантичне
e. атрибутивно-релятивне, структурне
10
Поняття "будівля" поділене за обсягом на "двоповерхова будівля" і "не двоповерхова будівля". Визначте, в який логічний спосіб здійснено цей поділ:
Виберіть одну правильну відповідь
a. протиставлення
b. дихотомічним
c. класифікації
d. співставлення
e. підбору
ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 3
1
За якістю судження поділяють на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. стверджувальні та заперечні
b. одиничні, часткові та загальні
c. істинні та хибні
d. прості та складні
e. атрибутивні та релятивні
2
Зміст (матерія) судження — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. відношення між предметами дійсності
b. істиннісне значення судження (у двозначній логіці значення: "істина" або "хиба")
c. ознаки предметів дійсності
d. смислове значення судження
e. сукупність предметів дійсності про які йдеться мова в судженні
3
Вкажіть вид судження: "Не існує жодної рослини, яка б дихала легенями".
Виберіть одну правильну відповідь
a. частково стверджувальне атрибутивне
b. одиничне атрибутивне
c. одиничне заперечне релятивне
d. загально заперечне релятивне
e. загально заперечне екзистенційне
4
Вкажіть, у якому відношенні між: собою за логічним квадратом перебувають судження видів: "А" та "Е", в яких однакові суб’єкти і предикати:
Виберіть одну правильну відповідь
a. убконтрарності (підпротилежності)
b. контрарності (протилежності)
c. не перебувають в жодному відношенні
d. підкорення
e. контрадикторності (суперечності)
5
Вкажіть, яке відношення існує між: судженнями: "Франція за площею майже однакова з Україною" та "Україна, за площею майже однакова з Францією":
Виберіть одну правильну відповідь
a. контрарності (протилежності)
b. не перебувають в жодному відношенні
c. транзитивності
d. рефлексивності
e. симетричності
6
Назвіть суб’єкт (S) або суб’єкти (х, у) у судженні: "Всі моря, що омивають територію України за площею менші ніж Середземне море":
Виберіть одну правильну відповідь
a. одночасно "моря, що омивають територію України" та "Середземне море"
b. за площею менші ніж
c. всі
d. всі моря, що омивають територію України
e. Середземне море
7
Вкажіть модальність у судженні: "студент Петренко впевнений, що збірна України з футболу стане чемпіоном світу у 2010 р":
Виберіть одну правильну відповідь
a. деонтична модальність
b. темпоральна модальність
c. аксіологічна модальність
d. епістемічна модальність
e. алетична модальність
8
Вкажіть, у якому відношенні між собою за логічним квадратом перебувають наступні судження: "Всі баскетболісти є спортсменами" і "Деякі баскетболісти - не спортсмени":
Виберіть одну правильну відповідь
a. підкорення
b. не перебувають в жодному відношенні
c. субконтрарності (підпротилежності)
d. контрадикторності (суперечності)
e. контрарності (протилежності)
9
Вкажіть, яке відношення існує між судженнями: "Сімферополь за кількістю населення більший ніж Євпаторія" та "Євпаторія за кількістю населення більша ніж Судак"
Виберіть одну правильну відповідь
a. субконтрарності (підпротилежності)
b. транзитивності
c. рефлексивності
d. симетричності
e. не перебувають в жодному відношенні
10
Вкажіть, до якого виду відноситься наступне складне судження: "Будніми днями є понеділок, або вівторок, або середа, або четвер, або п’ятниця":
Виберіть одну правильну відповідь
a. строга диз’юнкція
b. кон’юнкція
c. проста (звичайна) диз’юнкція
d. матеріальна імплікація
e. еквіваленція
ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 4
1
Вкажіть, до якого виду умовиводу відноситься наступна схема:
1. ~А®В
2. ~В
3. А
Виберіть одну правильну відповідь
a. полісилогізмів
b. умовно-категоричних
c. розділово-категоричних
d. повної індукції
e. розділово-умовних
2
Вкажіть вид умовиводу у наступному логічному міркуванні: "Якщо вірно, що всі грабіжники є злочинцями, то хибним буде твердження, що деякі грабіжники - не злочинці".
Виберіть одну правильну відповідь
a. аналогія властивостей
b. умовно-категоричний
c. повна індукція
d. безпосередній за логічним квадратом
e. простий категоричний силогізм
3
Вкажіть вид умовиводу:
1. Якщо завтра вівторок, то сьогодні понеділок.
2. Невірно, що сьогодні понеділок.
3. Невірно, що завтра вівторок.
Виберіть одну правильну відповідь
a. розділово-категоричний
b. безпосередній дедуктивний за логічним квадратом
c. простий категоричний силогізм (ПКС)
d. умовно-категоричний
e. аналогія відношень
4
Вкажіть, до якого виду умовиводів відноситься наступна схема:
1. А˅В
2. А® С
3. В® С
4. С
Виберіть одну правильну відповідь
a. розділово-категоричних
b. простих категорічних
c. розділово-умовних
d. умовно-категоричних
e. аналогії властивостей
5
Вкажіть вид умовиводу у наступному логічному міркуванні: “Якщо вірно, що 5>4, то також вірно, що 4< 5” або у вигляді схеми:
5> 4
4< 5
Виберіть одну правильну відповідь
a. повна індукція
b. безпосередній із простого релятивного судження
c. безпосередній за логічним квадратом
d. простий категоричний силогізм
e. аналогія відношень
6
Вкажіть вид фігури у наступному міркуванні, яке має форму простого категоричного силогізму (ПКС):
1. Всі дерева є рослинами.
2. Жоден автомобіль не є рослиною.
3. Жоден автомобіль не є деревом.
Виберіть одну правильну відповідь
a. третя фігура ПКС
b. друга фігура ПКС
c. четверта фігура ПКС
d. фігуру встановити неможливо
e. перша фігура ПКС
7
Вкажіть вид умовиводу:
1. Всі ссавці - живі істоти.
2. Всі кити - ссавці.
3. Всі кити - живі істоти.
4. Всі касатки - кити.
5. Всі касатки - живі істоти.
Виберіть одну правильну відповідь
a. епіхейрема
b. безпосередній дедуктивний за логічним квадратом
c. ентимема
d. простий категоричний силогізм (ПКС)
e. складний категоричний силогізм (полісилогізм)
8
Вкажіть вид умовиводу в такому логічному міркуванні:
1. Література в нашому суспільстві - засіб виховання народу.
2. Театр в нашому суспільстві - засіб виховання народу.
3. Музика також є в нашому суспільстві засобом виховання народу.
4. Література, театр. музика - ие види мистецтва, проте існують й інші його види.
5. Будь-яке мистецтво в нашому суспільстві є засобом виховання народу.
Виберіть одну правильну відповідь
a. повна індукція
b. простий категоричний
c. полісилогізм
d. дедуктивний
e. неповна індукція
9
Дана схема індуктивного умовиводу:
1. За АВС з’являється а;
2. За А1ВС з’являється а1;
3. За А2ВС з’являється а2 ;
4. А є причиною а.
Вкажіть, яким методом індукції був зроблений висновок про те, що "А є причиною а":
Виберіть одну правильну відповідь
a. відмінності
b. метод визначити неможливо
c. залишків
d. наслідкових змін
e. подібності
10
Вкажіть, до якого виду умовиводу (силогізму) відноситься наступна схема:
1. ~А ˅ ~В
2. С → А
3. D → B
4. ~C ˅ ~D
Виберіть одну правильну відповідь
a. розділово-умовних
b. простого категоричного силогізму
c. умовно-категоричних
d. аналогії відношень
e. розділово-категоричних
ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 5
1
Під законами логіки в сучасній логіці висловлювань мають на увазі судження, які:
Виберіть одну правильну відповідь
a. завжди істинними (логічні тавтології)
b. можуть бути істинними або хибними
c. є безпосередньо очевидними
d. завжди хибними
e. утворюються внаслідок класифікації понять
2
Вкажіть, який закон логіки застосований в наведеному нижче твердженні: "Я склав екзамен з математики на відмінно дякуючи акуратному відвідуванню занять, систематичній самостійній роботі над курсом, активній участі у семінарських і практичних заняттях".
Виберіть одну правильну відповідь
a. заборони суперечності
b. виключеного третього
c. тотожності
d. достатньої підстави
e. комутативності
3
Визначте, вимоги якого логічного закону порушені в наведеному нижче прикладі: "На допиті Х. запитали, де він знаходився в 19.30. (за Київським часом) 14.12.2005 р. Х. відповів, що він вечеряв із друзями в кафе біля кінотеатру “Загреб”. Саме в цей час поблизу місця, де вечеряв Х. було знайдено труп М. На питання, чи чув він якийсь шум, Х. дав заперечну відповідь. Друзі Х. підтвердили, що він перебував у вказаний час біля кінотеатру “Загреб”, проте показали, що чули шум та крики. На повторному допиті Х. теж показав, що, коли він сидів в ресторані, то чув шум та крики, що лунали з того боку, де було знайдено труп М. Після цього він бачив, як з того місця тікав невідомий високий чоловік". Який закон логіки порушував у своїх показаннях Х.?
Виберіть одну правильну відповідь
a. виключеного третього
b. достатньої підстави
c. закони не порушено
d. тотожності
e. заборони суперечності
4
Визначте, вимоги якого формально-логічного закону порушені в наведеному нижче міркуванні:
Ручка – це предмет, завдяки якому пишуть в зошитах.
Ручка – це предмет, за допомогою якого відкривають та закривають двері.
Предметом, завдяки якому пишуть в зошитах, є предмет, завдяки якому відкривають та закривають двері.
Виберіть одну правильну відповідь
a. виключеного третього
b. тотожності
c. заборони суперечності
d. закони не порушено
e. достатньої підстави
5
Вкажіть, якому формально-логічному закону відповідає наступне судження: “Якщо Юпітер є п’ятою планетою від Сонця, то Юпітер є п’ятою планетою від Сонця”.
Виберіть одну правильну відповідь
a. закону тотожності
b. закону заборони суперечності
c. закону виключеного третього
d. другому закону де Моргана
e. закону достатньої підстави
6
Вкажіть, якому формально-логічному закону відповідає наступне судження: “Сьогодні середа, або невірно, що сьогодні середа”.
Виберіть одну правильну відповідь
a. закону заборони суперечності
b. закону достатньої підстави
c. закону виключеного третього
d. закону тотожності
e. першому закону де Моргана
7
Вкажіть, який формально-логічний закон представлений наступною формулою: ~( А ~А).
Виберіть одну правильну відповідь
a. другий закон складної контрапозиції
b. перший закон складної контрапозиції
c. достатньої підстави
d. заборони суперечності
e. закон асоціативності для диз'юнкції
8
Вкажіть, який формально-логічний закон може бути представлений наступними формулами: А→А та А↔А.
Виберіть одну правильну відповідь
a. перший закон простої контрапозиції
b. другий закон складної контрапозиції
c. закон тотожності
d. заборони суперечності
e. другий закон де Моргана
9
Вкажіть, який вчений сформулював закон достатньої підстави .
Виберіть одну правильну відповідь
a. Б.Рассел
b. Ф.Бекон
c. Г.Лейбніц
d. Аристотель
e. Р.Декарт
10
Вкажіть, за допомогою якого логічного методу можна перевірити до якого виду належить те чи інше судження (логічного закону, суперечності чи виконуваних):
Виберіть одну правильну відповідь
a. трансформації суджень
b. абстрагування
c. аналітичного
d. класифікації
e. таблиць істинності
ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 6
1
Визначте, вимоги якого формально-логічного закону порушені в наведеному нижче доведенні:
Теза: Четверта планета від Сонця є богом війни римської міфології.
Аргументи: 1) Марс є четвертою планетою від сонця (істина) і 2) Марс є богом війни римської міфології (істина).
Виберіть одну правильну відповідь
a. закони логіки не порушено
b. виключеного третього
c. тотожності
d. заборони суперечності
e. достатньої підстави
2
Апагогічне доведення – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. доведення, в якому порушуються закони логіки
b. неправильне (помилкове) доведення
c. пряме доведення (в якому відразу підтверджується) істинність тези
d. доведення, в якому для підтвердження істинності тези використовують винятково парадоксальні судження
e. непряме доведення (таке, що “відводить у бік”), в якому істинність тези доводиться шляхом підтвердження хибності антитези
3
Аргументи – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. логічні суперечності
b. положення, істинність яких обґрунтовується в процесі доведення
c. структурний компонент суджень
d. положення, з яких виводиться істинність або хибність тези
e. вид понять, в обсягах яких узагальнюється більше одного предмета
4
Дана наступна формула: “А1˄ А2 ˄ ... ˄Аn → T”, вкажіть, що в цій формулі позначає символ “→”?
Виберіть одну правильну відповідь
a. матеріальну імплікацію між аргументами і тезою
b. заперечення логічного наслідку між аргументами і тезою
c. строгу диз’юнкцію між аргументами і тезою
d. відношення логічного наслідку між аргументами і тезою
e. кон’юнкцію між аргументами
5
Спростування – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. один із видів доведення, в якому обґрунтовується хибність тези
b. порушення законів логіки
c. один із видів доведення, в якому обґрунтовується істинність тези
d. непряме доведення, в якому істинність тези доводиться шляхом підтвердження хибності антитези
e. певне положення істинність або хибність якого обґрунтовується в доведенні
6
Як в науці називають недозволені з погляду логіки прийоми, які іноді свідомо використовують під час доведень тих чи інших положень:
Виберіть одну правильну відповідь
a. паралогізми
b. софізми
c. закони логіки
d. переконання
e. експерименти
7
Фактами називають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. завжди істинні судження (тавтології)
b. звернення до людини або до натовпу
c. певні положення істинність або хибність яких обґрунтовується в доведенні
d. фіксовані певним чином (наприклад, завдяки фотозйомці) події, які можливо використовувати у якості аргументів під час доведення
e. уявлення людини
8
Антитеза - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інтуїтивно очевидне вихідне положення
b. хибне переконання
c. контрадикторне (суперечливе) тезі судження
d. коло у доведенні
e. хибний аргумент
9
Визначте, схемі якого виду умовиводів відповідає наступне доведення А1 (якщо сьогодні по телевізору показують футбольний матч Динамо (Київ) – Рома, то вчора був вівторок) ˄ А2 (сьогодні дійсно по телевізору показують футбольний матч Динамо (Київ) – Рома) → Т (вчора був вівторок)
Виберіть одну правильну відповідь
a. повної індукції
b. аналогії відношень
c. розділово-умовного
d. розділово-категоричного
e. умовно-категоричного
10
Визначте, схемі якого виду умовиводів відповідає наступне доведення А1 (Перше вікно в аудиторії 201 корпусу № 7 має раму білого кольору) ˄ А2 (Друге вікно в аудиторії 201 корпусу № 7 має раму білого кольору) ˄А3 (Третє вікно в аудиторії 201 корпусу № 7 має раму білого кольору) ˄ А4 (Четверте вікно в аудиторії 201 корпусу № 7 має раму білого кольору) ˄ А5 (Всього в аудиторії 201 корпусу № 7 маємо чотири вікна) → Т (Всі вікна в аудиторії 201 корпусу № 7 мають рами білого кольору )
Виберіть одну правильну відповідь
a. аналогії відношень
b. повної індукції
c. розділово-категоричного
d. умовно-категоричного
e. простого категоричного умовиводу
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (35 питань – є всі)
1
Логічна прагматика є розділом:
Виберіть одну правильну відповідь
a. логічної семіотики
b. теорії ігор
c. логічної семантики
d. дискретної математики
e. метаматематики
2
Процес формалізації думки –це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. встановлення структури думки з відповідним позначенням структурних компонентів
b. визначення закономірностей процесу мислення
c. визначення правильності мислення
d. виявлення змісту логічних форм мислення
e. перевірка думки на істинність (її відповідності реальній дійсності)
3
Логічна істинність думки - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірне сприйняття предмета за допомогою органів відчуттів
b. відповідність думки законам і формам мислення
c. відсутність будь-яких сумнівів
d. адекватне відображення в свідомості людини певної ситуації, що існує в реальності
e. інтуїтивна очевидність
4
Вкажіть, який вчений ввів у логіку квантори:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Г.Фреге
b. Р.Карнап
c. П. Абеляр
d. Ф.Бекон
e. Б.Рассел
5
Визначте, до якої епохи відноситься наукова діяльність Арістотеля:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Нового світу
b. Середньовіччя
c. Відродження
d. Античного світу
e. сучасності
6
Визначте, до якої епохи відноситься наукова діяльність Г.Фреге:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Античного світу
b. Відродження
c. Середньовіччя
d. сучасності
e. Нового світу
7
Зміст поняття — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сукупність предметів, що наділені вказаними у понятті ознаками
b. один з видів понять
c. одна з логічних операцій над поняттями
d. слово, яке позначає поняття
e. сукупність ознак
8
Визначте, в якому відношенні поняття: "крадіжка" і "вбивство" знаходяться стосовно поняття "злочин":
Виберіть одну правильну відповідь
a. суперечності (контрадикторності)
b. перетину (часткового збігу)
c. підпорядкування (субординації)
d. співпідпорядкування (координації)
e. протилежності (контрарності)
9
Вкажіть вид поняття "держава" за кількістю елементів обсягу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. конкретне
b. загальне
c. одиничне
d. абстрактне
e. негативне
10
Визначте, в якому відношенні між собою знаходяться поняття "дорогий" і "дешевий":
Виберіть одну правильну відповідь
a. тотожності
b. перетину (часткового збігу)
c. протилежності (контрарності)
d. співпідпорядкування (координації)
e. суперечності (контрадикторності)
11
Вкажіть вид логічної помилки (якщо є) в наступному визначенні: "Науку, що досліджує фізичні процеси називають фізикою":
Виберіть одну правильну відповідь
a. коло у визначенні
b. незрозуміле визначення
c. помилки немає
d. занадто вузьке визначення
e. занадто широке визначення
12
Визначте, яка логічна помилка присутня у такому поділі поняття "будинок": Існують такі види будинків як "дерев’яний будинок", "цегляний будинок", і "кам’яний будинок"?
Виберіть одну правильну відповідь
a. поділ здійснено непослідовно
b. надто широкий поділ
c. помилки немає
d. поділ здійснено за різними підставами
e. надто вузький поділ
13
Судження — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. одна з форм емпіричного відображення дійсності
b. сукупність слів, які фіксують зв’язки предметів з їх ознаками, або відношення між предметами
c. одна з форм абстрактного мислення людини, що розкриває зв’язки предметів з їх ознаками, або відношення між предметами
d. один з методів пізнання дійсності
e. множина предметів дійсності
14
Вкажіть, коли буде хибною матеріальна імплікація:
Виберіть одну правильну відповідь
a. коли всі прості будуть разом істинні
b. не може бути хибною взагалі
c. коли перше судження буде хибним, а друге - істинним
d. коли перше судження буде істинним, а друге - хибним
e. коли всі прості будуть разом хибні
15
Назвіть предикат (Р або R ) у судженні: "Жодний населений пункт України не розташований в Азії":
Виберіть одну правильну відповідь
a. населений пункт в Україні
b. не розташований
c. розташований в Азії
d. населений пункт
e. жодний
16
Назвіть вид судження: "Жодна акула не має ніг":
Виберіть одну правильну відповідь
a. атрибутивне загально стверджувальне
b. релятивне частково стверджувальне
c. атрибутивне загально заперечне
d. складне кон’юнктивне
e. екзистенційне частково заперечне

17
Вкажіть, у якому відношенні між собою за логічним квадратом перебувають судження видів: "Е" та "О", в яких різні суб’єкти і предикати:
Виберіть одну правильну відповідь
a. не перебувають в жодному відношенні
b. підкорення
c. контрарності (протилежності)
d. субконтрарності (підпротилежності)
e. контрадикторності (суперечності)
18
Вкажіть, у якому відношенні між собою за логічним квадратом перебувають наступні судження: "Деякі люди не є спортсменами " і "Деякі люди є спортсменами ":
Виберіть одну правильну відповідь
a. контрадикторності (суперечності)
b. контрарності (протилежності)
c. субконтрарності (підпротилежності)
d. підкорення
e. не перебувають в жодному відношенні
19
Умовивід - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. один з методів пізнання дійсності
b. слово, в якому фіксуються ознаки предметів
c. одна з форм емпіричного відображення дійсності
d. множина предметів дійсності
e. одна з форм абстрактного мислення людини
20
Вкажіть вид умовиводу у наступному логічному міркуванні:
Всі студенти МАУП мають добре навчатися, для того щоб отримати диплом.
Юрченко — студент МАУП.
Юрченко має добре навчатися, для того щоб отримати диплом.
Виберіть одну правильну відповідь
a. простий категоричний силогізм
b. умовно-категоричний
c. безпосередній дедуктивний за логічним квадратом
d. повна індукція
e. аналогія властивостей
21
Вкажіть, до якого виду умовиводів відноситься наступна схема:

1. А ˅ В ˅ С ˅ D
2. ~А ˄ ~В ˄ ~С
3. D
Виберіть одну правильну відповідь
a. аналогії відношень
b. складних категорічних (полісилогізмів)
c. умовно-категоричних
d. розділово-умовних
e. розділово-категоричних
22
Вкажіть, до якого виду умовиводу (силогізму) відноситься наступна схема:
А ˅ В
А → С
В → D
С ˅ D
Виберіть одну правильну відповідь
a. розділово-категоричних
b. розділово-умовних
c. простих категорічних
d. умовно-категоричних
e. аналогії властивостей
23
Вкажіть, до якого виду умовиводу відноситься наступна схема:

1. S1 єР
2. S2 є Р
……………
m.) Sm є Р
S 1 ,...S 2 , ... S m , ... S n (1≤т<п), де п є загальноє кількістю передметів множини
Всі S є Р
Виберіть одну правильну відповідь
a. ентимем
b. неповної індукції
c. розділово-категоричних
d. розділово-умовних
e. умовно-категоричних
24
Вкажіть вид фігури у наступному міркуванні, яке має форму простого категоричного силогізму (ПКС):
Всі собаки - не нявчать.
Деякі собаки є вівчарками.
Деякі (а можливо і всі) вівчарки не нявчать.
Виберіть одну правильну відповідь
a. фігуру всновити неможливо
b. друга фігура ПКС
c. перша фігура ПКС
d. четверта фігура ПКС
e. третя фігура ПКС
25
Під виконуваними судженнями у сучасній логіці висловлювань мають на увазі судження, які:
Виберіть одну правильну відповідь
a. є завжди істинними (логічні тавтології)
b. є завжди хибними
c. є аксіомами
d. є логічними парадоксами
e. можуть бути істинними або хибними
26
Вкажіть, яке правило логіки, що випливає із закону логіки, порушується в наведеному нижче прикладі: "Студент Леонід Петренко спочатку стверджував, що він здав літню сесію успішно, дякуючи допомозі при підготовці до іспитів, яку йому надавав студент Юрій Овадчук. Потім він запевняв, що здав би літню сесію і без допомоги Юрія Овадчука".
Виберіть одну правильну відповідь
a. те, що випливає із закону заборони суперечності
b. правило логіки не порушується
c. те, що випливає із закону тотожності
d. те, що випливає із закону виключеного третього
e. те, що випливає із закону достатньої підстави
27
У п’єсі А. Чехова "Три сестри" сперечаються між собою персонажі: Солоний і лікар. Солоний каже, що чехартма - це баранина, а лікар доводить, що черемша - це цибуля. Обидва гарячкують, майже не слухають один одного, наполягають на своєму і не можуть дійти згоди. Який закон логіки вони порушують?
Виберіть одну правильну відповідь
a. закони не порушено
b. виключеного третього
c. достатньої підстави
d. заборони суперечності
e. тотожності
28
Вкажіть, який формально-логічний закон представлений наступною формулою: А ˅~А.
Виберіть одну правильну відповідь
a. заборони суперечності
b. другий закон складної контрапозиції
c. виключеного третього
d. достатньої підстави
e. закон асоціативності для диз’юнкції
29
Вкажіть, який вчений сформулював закон достатньої виключеного третього .
Виберіть одну правильну відповідь
a. Р.Декарт
b. Г.Лейбніц
c. Р.Карнап
d. Г.Фреге
e. Арістотель
30
Вкажіть, який із чотирьох основних формально-логічних законів представлений наступною формулою: ~(А ˄ В) ↔ (~А ˅ ~В)
Виберіть одну правильну відповідь
a. закон тотожності
b. виключеного третього
c. жоден із основних законів не має такої формули
d. закон достатньої підстави
e. закон заборони суперечності
31
Доведення з погляду сучасної логіки - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. логічний засіб фіксації міркувань людини
b. інтелектуальна очевидність певного положення науки
c. одна з форм емпіричного відображення дійсності
d. сукупність впорядкованих фактів
e. спосіб мислення людини, за допомогою якого на основі одних знань розкривається істинність або хибність інших знань
32
Теза – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. певне положення істинність або хибність якого обгрунтовується в доведенні
b. предмет дійсності, що фіксується органами чуттів
c. фіксована певним чином (наприклад, завдяки фотозйомці) подія; яку можливо використовувати у якості аргумента під час доведення
d. парадоксальне судження науки, яке обгрунтовується в доведенні
e. завжди істинне судження (тавтологія)
33
Дана наступна формула: А1 ˄ А2 ˄ ... ˄ Аn → T , вкажіть, що в цій формулі позначає символ “ ˄ ”?
Виберіть одну правильну відповідь
a. еквіваленцію між аргументами
b. кон’юнкцію між аргументами
c. звичайну (просту) диз’юнкцію між аргументами і тезою
d. аргументи, які використовуються під час доведення
e. відношення логічного наслідку між аргументами
34
Підміна тези – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. один із видів доведення, в якому обгрунтовується хибність тези
b. логічна помилка, коли замість однієї тези доводять іншу
c. непряме доведення, в якому істинність тези доводиться шляхом підтвердження хибності антитези
d. помилка у доведенні, яка виникає, коли хибні аргументи використовують як істинні
e. коло у доведенні
35
Визначте, схемі якого виду умовиводів відповідає наступне доведення А1 (Цього року влітку Петро поїде відпочивати в Ялту або в Коктебель) ˄ А2 (Якщо Петро поїде в Ялту, то буде відпочивати на морі) ˄ А3 (Якщо Петро поїде в Коктебель, то буде відпочивати на морі) → Т (Петро цього літа буде відпочивати на морі)
Виберіть одну правильну відповідь
a. ентимемі
b. аналогії відношень
c. розділово-умовного
d. умовно-категоричного
e. повної індукції
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.