Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Макроекономіка (МАУП)


Контрольна робота
K-20401

Є ВСІ ТЕСТИ І РІШЕННЯ ЗАДАЧ ДО ТЕМ 1-20 + ІСТИТ
Завдання до теми 1,2
Question 1
Дати відповіді на тестові завдання та розв’язати задачі.
Виберіть одну правильну відповідь
a. школа фізіократів
b. кейнсіанська теорія
c. гіпотеза раціональних очікувань
d. класична теорія
Question 2
Процеси саморегулювання ринку завдяки механізму ціноутворення обгрунтовує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. школа фізіократів,
b. гіпотеза раціональних очікувань.
c. кейнсіанська теорія,
d. класична теорія,
Question 3
До основних постулатів кейнсіанської теорії відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. держава впливає на сукупний попит,
b. головним важелем регулювання економіки є грошово-кредитна політика.
c. держава не втручається в економічні процеси,
d. держава впливає на сукупну пропозицію,
Question 4
Трактат «Економія» у 5 ст.до н.е. написав:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ксенофонт,
b. Монкретьєн,
c. Тюрго.
d. Кене,
Question 5
Основна економічна проблема суспільства:
Виберіть одну правильну відповідь
a. досягнення повної зайнятості ресурсів,
b. суперечність між необмеженими людськими потребами та обмеженими ресурсами,
c. які товари та послуги виробляти і в якій кількості,
d. мінімізація рівня інфляції.
Question 6
Макроекономіка вивчає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. доход фірми
b. пропозицію праці.
c. економічну систему в цілому,
d. поведінку домогосподарства,
Question 7
Представником теорії меркантилізму є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Д.Бьюкенен,
b. Ф.Кене,
c. А.Монкретьєн,
d. М.Фрідмен
Question 8
Сектор, який надає особливі блага та створює умови для оптимального функціонування економіки, має назву сектора:
Виберіть одну правильну відповідь
a. споживання,
b. підприємництва,
c. закордон.
d. уряду,
Question 9
Автором «Економічної таблиці» є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. А.Сміт,
b. Ф.Кене.
c. В.Петті,
d. У.Кінг,
Question 10
До представників класичного напрямку не відноситься український економіст:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Г.Цехановський,
b. М.Бунге,
c. П.Чомпа.
d. М.Зібер ,
Question 11
Автором теорії промислових криз є учений:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М.Туган-Барановський,
b. М.Фрідмен.
c. Д.Кейнс,
d. А.Сміт,

Завдання до теми 3,4
Question 1
Зазначте неправильне твердження:
Виберіть одну правильну відповідь
a. дефлятор ВВП відображає зміну цін на усі вироблені товари та послуги,
b. індекс споживчих цін обчислюється для незмінного набору товарів та послуг,
c. до споживчого кошику не входять імпортні товари,
d. дефлятор ВВП є поточно зваженим.
Question 2
Балів: 1
Сектор підприємництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. здійснює попит на ресурси,
b. формує пропозицію робочої сили,
c. регулює пропозицією грошей в економіці,
d. визначає валютний курс.
Question 3
За розподільчим методом складовими ВВП є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. чисті інвестиції,
b. субсидії,
c. рентні платежі,
d. імпорт.
Question 4
Балів: 1
Коли в економіці за рік споживається менше капіталу, ніж виробляється, то економіка є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зростаючою,
b. статичною
c. стагнучою.
Question 5
Обчислити темп зростання ВВП у 2002 році порівняно з 2001 роком, якщо обсяг виробництва у 2001 році склав 50 млрд. гр.од., а обсяг виробництва у 2002 році склав 55 млрд.гр.од.
Question 6
Індекс споживчих цін дорівнював 108%. Ціна споживчого кошика у 2001 році дорівнювала 6400 грн. Визначити вартість споживчого кошика у 2000 базовому році.
Відповідь:
Question 7
Ціна споживчого кошика у 200 6 році дорівнювала 6500 грн., у 200 5 році базовому році ціна цього кошика складала 7000 грн. Обчислити ІСЦ.
Відповідь:

Завдання до теми 5,6
Question 1
Індекс споживчих цін зріс на 5%. Інфляція становить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 1%,
b. 2%,
c. 5%,
d. 50%.
Question 2
До безробітних відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Працівник, який працює неповний робочий день.
b. Звільнений працівник, який не зміг знайти нової роботи і тому припинив її пошуки.
c. Студент вечірнього відділення МАУП, який працює водієм таксі.
d. Особа, яка знайшла роботу і чекає відповіді.
Question 3
Короткі цикли пов’язані з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Оновленням основного капіталу.
b. Зміною попиту на засоби виробництва.
c. Процесами, які відбуваються у сфері грошових відносин.
d. Зміною базових технологій.
Question 4
Балів: 1
Теорії, в яких економічний цикл розглядається як відхилення від нормального стану рівноваги, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Циклічно-рівноважні,
b. Циклічно-нерівноважні,
c. Нециклічні теорії.
Question 5
Індекс цін країни в 2004 році складав 120%, у 2003 році 105%. Чому дорівнює темп інфляції у 2004 році?
Question 6
Визначити статус осіб з точки зору їх відношення до зайнятих (З), безробітних (Б), осіб поза робочою силою (П):
а) Працівник, звільнений за власним бажанням.
б) Військовослужбовець, який за станом здоров’я вже не може працювати.
в) Студент денного відділення МАУП.
г) Домашня господарка, яка 6 годин на тиждень працює вчителем.
Відповідь:
Question 7
Робоча сила становить 30 млн. чол. Рівень безробіття становить 5%. Чому дорівнює кількість безробітних?
Question 8
Рівень фактичного безробіття склав 10.5%, рівень природного безробіття - 6.5%. Потенційний ВВП склав 300 млрд.дол. Обчислити фактичний ВВП .
Question 9
Номінальний дохід виріс на 10%, рівень цін впав на 5% протягом року. Як і на скільки змінився реальний дохід?
Question 10
Ви вклали 1000 дол. в комерційний банк при 3% ставці. Інфляція досягла 7%. Як зміниться реальна вартість Ваших заощаджень і на скільки через 1 рік?

Завдання до теми 7
Question 1
Знайдіть слушне твердження:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кейнсіанська модель сукупного попиту та сукупної пропозиції використовується для аналізу довгострокових коливань в економіці.
b. Довгострокова крива сукупної пропозиції є вертикальною.
c. Крива сукупної пропозиції в моделі “AD-AS” має від’ємний нахил.
d. Зміна споживчих витрат не залежить від прогнозів споживачів.
Question 2
До основних компонент сукупного попиту, або сукупних витрат у відкритій економіці не відноситься.:
Виберіть одну правильну відповідь
a. споживчі витрати,
b. інвестиційні витрати,
c. державні витрати,
d. бухгалтерські витрати.
Question 3
Нецінові чинники сукупного попиту :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Не зміщують криву сукупного попиту.
b. Зміщують криву сукупного попиту
c. Зміщують криву сукупного попиту і сукупної пропозиції.
d. Не впливають на сукупний попит.
Question 4
До цінових чинників сукупного попиту належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ефект багатства.
b. Ефект відсоткової ставки.
c. Ефект обмінного курсу.
d. Усі відповіді є слушними.
Question 5
Знайдіть слушне твердження:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Закрита економіка - економічна система, яка пов’язана з іншими країнами світу механізмами експорту та імпорту.
b. Крива сукупної пропозиції має від’ємний нахил.
c. Кейнсіанська модель ”Сукупний попит-сукупна пропозиція” використовується для аналізу короткострокових коливань в економіці.
d. Цінові чинники сукупної пропозиції зміщують криву сукупної пропозиції праворуч або ліворуч.
Question 6
При зростанні середніх витрат крива сукупної пропозиції:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зміститься ліворуч,
b. зміститься праворуч,
c. не зміститься.
Question 7
Стагфляція-це наслідок зсуву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кривої сукупного попиту ліворуч,
b. кривої сукупного попиту праворуч,
c. кривої сукупної пропозиції ліворуч,
d. кривої сукупної пропозиції праворуч,
Question 8
Швидкість обертання грошей в економіці країни становить 4 оберти на рік. Кембріджський коефіцієнт дорівнює:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 0.1,
b. 0.25,
c. 0.4,
d. 4
Question 9
Реальний ВВП дорівнює 300 млрд.грн. Рівень цін становить 1.1. Номінальний ВВП дорівнює (млрд.грн.):
Виберіть одну правильну відповідь
a. 266,
b. 300,
c. 330
d. 400

Завдання до теми 8
Question 1
Кожній функції споживання відповідає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. одна функція заощадження,
b. дві функції заощадження,
c. безліч функцій заощаджень,
d. це залежить від кута нахилу кривої функції споживання.

Є ПРОДОВЖЕННЯ
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.