Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Одеса, Варіант №7, Маркетинг, №3260


Контрольна робота
K-11929

1. Задача № 1
Визначити стадії життєвого циклу різних видів послуг, що надавались споживачам на кінець 1998 р. та спрогнозувати попит на послуги 1999 та 2000 pp.
Життєві цикли різних послуг показати на графіку.
Визначити основні напрямки маркетингової діяльності підприємства для кожної послуги на період 1999 і 2000 pp.
Вихідні дані містяться в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 - Обсяг реалізованих послуг (в тис. одиниць)
Період Назва послуги Послуга А Послуга Б Послуга В
1985 500
1986 500
1987 780
1988 1100
1989 1500 150
1990 1650 150
1991 1700 153
1992 1705 165
1993 1705 190
1994 1721 200 800
1995 1700 202 801
1996 1680 203 805
1997 1650 204 930
1998 1600 205 1100

2. Задача № 2
Розробити стратегічний план для міжміської телефонної станції (МТС): визначити стратегічний розрив, шляхи його заповнення і обсяг необхідних інвестицій на плановий період.
Вихідні дані містяться в таблицях 2.1.... 2.4.
Таблиця 2.1 Вихідний платний обмін за минулий період
Роки 1 2 3 4 5
Значення показника, тис. розм. 1 637,3 1 735,5 1 874,3 2 005,6 2 166,0

Таблиця 2.2 Фактичні і нормативні показники
Назва показника Значення показника
1. Змонтована ємність станції, канал
Змонтована ємність станції, канал І 400
2. Задіяна ємність станції (на кінець п’ятого року), канал 330
3. Фактичне річне використання каналів (в п’ятому році),
тис. розмов на один канал 16,4
4 Норматив річного використання каналів,
тис. розмов один канал 18,9

Таблиця 2.3 Рівні освоєння по роках видів станцій, які вводяться в дію
Роки 2005 2006 2007 2008
Норма освоєння, % 55 75 85 100

Рік введення нових виробничих потужностей вибирати самостійно
Таблиця 2.4- Прогнозована кількості населення в регіоні
Роки 2010 2011 2012 2013 2014
Вага показника, тис. чол. 127,2 133,8 140,9 145,1 155,5

Стратегічна мета – досягти до кінця планового періоду (до 10-го року) рівня споживання послуг – 29 розмов на одного жителя на рік.

3. Задача № 3
На основі вихідних даних (таблиця 3.1) розрахувати чисті грошові потоки для інформаційної комп'ютерної мережі (ІКМ). Побудувати графіки незалежних чистих грошових потоків (ЧГП) по роках для трьох варіантів-оптимістичного, найбільш імовірного, песимістичного. Зробити висновки про ефективність застосування ІКМ.
Вартість оренди каналів для ІКМ прийняти рівною 3 млн. грн. на рік.
Таблиця 3.1
1. НАЙБІЛЬШ ІМОВІРНИЙ ВАРІАНТ
Показник, млн. грн. Рік
1997 1998 1999 2000 2001
а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ 442 490 549,7 616,6 693,4
б) Тарифні доходи «Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 454 508 573,6 651,3 739,1
2. ВАРІАНТ ОПТИМІСТИЧНИЙ
а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ 495 552 618
788 89 5
б) Тарифні доходи «Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 515 581 656 784 985
3. ВАРІАНТ ПЕСИМІСТИЧНИЙ
а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ 494 552 617 696 788
б) Тарифні доходи «Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 389 544 604 676 760
Експлуатаційні витрати до і після впровадження ІКМ 385 425 427 429 434
1. НАЙБІЛЬШ ІМОВІРНИЙ ВАРІАНТ
Показник, млн. грн. Рік

2002 2003 2004 2005 2006
а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ 783,0 442 490 549,7 616,6
б) Тарифні доходи «Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 845,8 454 508 573,6 651,3
2. ВАРІАНТ ОПТИМІСТИЧНИЙ
а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ 1023 495 552 618 788
б) Тарифні доходи «Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 1141 515 581 656. 784
3. ВАРІАНТ ПЕСИМІСТИЧНИЙ
а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ 893 494 552 617 696
б) Тарифні доходи «Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 854 389 544 604 676
Експлуатаційні витрати до і після впровадження ІКМ 436 385 425 427 429

4. Задача № 4
Визначити основні напрямки маркетингової діяльності для підвищення тарифних доходів після впровадження ІКМ для випадків, коли, починаючи з 2004 року, тарифні доходи зменшуються на 13 % щорічно. Зробити докладний аналіз основних напрямків маркетингової діяльності.

5. Задача № 5
Розрахувати обсяг зовнішньої торгівлі України, темпи змін (приріст в %) експорту, імпорту, а також проаналізувати зміни в структурі обороту зовнішньої торгівлі.
В таблиці 5.1 приведені вихідні дані експорту та імпорту зовнішньої торгівлі України.
Таблиця 5.1 Експорт та імпорт зовнішньої торгівлі України по роках
Роки 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996
Експорт, Е,
млн. долл. 3,1 5,0 7,4 11,5 24,0 49,6 72,7 60,8
Імпорт, І,
млн. долл. 2,7 5,1 7,2 10,6 26,7 44,5 69,4 70,7

6. Задача № 6
Дати характеристику зовнішньої торгівлі по групах країн за 1996 рік, підрахувавши долю (%) кожної групи країн в загальному обсязі експорту, імпорту та зовнішньоторгового обороту нашої країни. Розрахувати сальдо торгового балансу і зробити висновки із одержаних розрахунків.
В таблиці 6.1 привести вихідні дані експорту та імпорту України по групах країн за 1996 рік.
Таблииа 6.1 Експорт та імпорт України по групax країн за 1996 рік
Експорт, Е, умовн. один. Імпорт, І, умовн.од.
Всього,
60,8 70,3
В тому числі:
З країнами Близького Сходу,

26,3
31,4
З промислово розвиненими країнами,
21,8 28,1
З країнами, що розвиваються,
8,5 6,7
Інші країни,
4,3 4,5

7. Задача № 7
Розрахувати товарну структуру (в %) експорту промислово розвинених країн в динаміці (млн. умов. од.). Дати характеристику змін експорту в динаміці.
В таблиці 7.1 приведені вихідні дані експорту по групах товарів промислово развинених країн (млн. умов. од.) за період з 1965 по 1996 pp.
Таблиця 7.1 Експорт промислово розвинених країн по роках
Групи товарів Експорт по роках, умов. од.
1995 1996 1997 1998
Всього Σ Еі 82,3 219,4 1231,5 1237,7
1. Сировинні та продовольчі товари, Σ Еіj 26,0 51,1 297,9 282,3
продовольчі, Еіj 11,7 24,1 128,9 109,6
промислова сировина Еіj 11,0 19,4 82,6 72,1
паливо Еіj 3,3 7,6 86,4 100,6
2. Готові вироби та напівфабрикати Σ Еіj 56,3 168,3 933,6 955,4
машини, устаткування, транспортні засоби Еіj 22,9 78,3 434,3 494,9
хімічні продукти Еіj 6,5 19,2 127,7 126,8
інші готові вироби Еіj 26,9 70,8 371,7 333,7

8. Задача № 8
Проаналізувати виконання обов'язків по експортних операціях зовнішньоторгової фірми А за 1996 рік.
В таблиці 8.1 приведені вихідні дані по експортних операціях фірми А у вигляді кількості одиниць товару, ціни за одиницю товару (умов, од) і вартості товару (тис. умов, од.) за 1996 рік.
Таблица 8.1 Підсумки виконання обов'язків по експорту товарів фірми А за 1996 рік
Товар Одиниця вимі¬рювання

Прийнято забов'язань на 1996 рік Виконано забов'язань за звітом за 1996 рік
кіль¬кість одиниць ціна в умов. од. за одиницю вартість, тис. умов. од. кіль¬кість одиниць ціна в умов. од. за одиницю вартість, тис. умов. од.
1 тис.тон 6 400 2400 6 390 2340
2 тис тон 4 200 800 3 204 612
Підсу¬мок 3200 2952

9. Задача № 9
Згідно з маркетинговими дослідженнями вивчити динаміку експорту іа період 1995-1996 pp. зовнішньоторгового об'єднання С і визначити, як змінився обсяг експорту в постійних цінах (фізичний обсяг) та як змінилися в середньому ціни на товар.
Крім того, визначити міру дії факторів кількості, ціни і структури товарів на зміну вартості даної групи товарів на 138 тис. умов. один.
В таблиці 9.1 приведені подібні дані маркетингу по експорту об'єднання С відповідної групи товарів в поточному (1995 р.) та попередньому (1996 р.) періодах.
Таблиця 9.1 Експорт об'єднаний С визначеної групи товарів
за поточний (1995 р.) та попередній (1996 р.) періоди
Товар 1995 1996
кількість одиниць, тон ціна за один., умов, один. сума, тис. умов, один. кількість одиниць, тон ціна за один., умов. один. вартість, тис. умов, один.
1 2 200 400 3 195 585
2 2 300 600 1,5 102 153
Всього 4 — 1000 4,5 — 738

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.