Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління маркетингом на підприємстві


Дипломна
K-16560

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю в ринкових умовах
1.1. Суть, зміст і цілі маркетингової діяльності
1.2 Маркетинг як специфічна функція управління
1.3 Оцінка маркетингової товарної і цінової політики підприємства
1.4 Маркетингової політика комунікацій та розподілу
Розділ 2 практичні аспекти управління маркетингом на підприємстві
2.1 Організаційно – економічна характеристика Плодоконсервного заводу Черкаської облспоживспілки
2.2 Оцінка маркетингового середовища підприємства
2.3 Застосування маркетингових технологій у роботі підприємства
Розділ 3 шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства
3.1 Пропозиції щодо покращення товарної і цінової політики
3.2 Шляхи поліпшення комунікаційної політики та політики розподілення на підприємстві
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

В умовах формування ринкової економіки всім суб’єктам підприємницької діяльності, включаючи і підприємства харчової промисловості, надається право вибору господарчої діяльності, право вільної конкуренції, встановлення цін та інші права і можливості.
Дослідження ринку харчових продуктів на принципах маркетингу забезпечує інформацію для прийняття керівних рішень. Найбільше значення мають такі характеристики ринку харчової продукції як: рівень конкуренції на ринку; тенденції розвитку розмірів збуту та виробництва; рівень відповідності асортименту та якості харчової продукції щодо потреб різних груп населення.
Ринок харчової промисловості – поняття містке, він має складну внутрішню структуру. Основними його елементами є пропозиція, попит і ціна, між якими в умовах дії різноманітних ринкових механізмів виникає взаємозв’язок.
Механізм розвитку харчової галузі формується та функціонує на принципах пріоритету споживача, який диктує підприємствам – виробникам, що саме необхідно виготовлювати та в якому напрямку вдосконалювати асортимент харчової продукції.
Сьогодні, коли ринок харчових продуктів та інших товарів проявляється, насамперед, стрімким підвищенням цін, виробники не обтяжують себе вирішенням проблем оновлення асортименту, підвищення якості виробленої продукції, а комерційні структури отримують більший прибуток від реалізації імпортних харчових продуктів, які задовольняють потреби найбільш заможної частини населення.
Сучасним підприємствам необхідно займатися питаннями мінімізації запасів до повної відсутності. Природно, що такий порядок вимагає якісно іншого підходу до управління якістю продукції та організації постачань, нових методів вдосконалення виробництва у відповідності з вимогами ринку. Неможливо замінити виробничу чи управлінську ланки, не змінюючи інші. Важливо досягти гармонії на виробництві, максимального рівня його збалансованості.
Гнучкість у керівництві, уміння швидко перегрупуватися, не втратити нові можливості, що з’являються на ринкові, отримують усе більшу значимість.
Потреби, що пред’являються до виробництва, умови господарського середовища, у яких діє підприємство, підвищують роль маркетингу при визначенні конкурентоспроможності та керівництва їм для успішної комерційної діяльності підприємства.
Маркетинг слід розглядати як функцію внутрішньофірмового управління, призначення якої полягає в тому, щоб забезпечити діяльність фірми, виходячи з всебічного, глибокого вивчення і ретельного врахування ринкового попиту, потреб і вимог конкретних споживачів до продукту, щоб одержати максимальний і стійкий прибуток.
Актуальність проблеми, її практичне та теоретичне значення обумовили вибір теми для написання роботи.
В першому розділі роботи розкрито теоретичні аспекти управління маркетингової діяльності на підприємстві. В цій частині розкрито сутність і організацію управління маркетинговою діяльністю, досліджено теоретичні основи товарної, цінової і комунікаційної політики підприємства, особлива увага була зосереджена на впливі застосування маркетингових технологій на конкурентоспроможність підприємства.
В другій частині роботи розглянуто практичні засади використання маркетингових технологій у діяльності підприємства – Плодоконсервного заводу Черкаської облспоживспілки. Завод займається виробництвом і реалізацією плодоовочевих, м’ясних, томатних консервів, соків, вина, оцту і інших харчових продуктів. Завод має лінійно – функціональну структуру, що забезпечує взаємозв’язок виробничих і управлінських підрозділів заводу.
Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що фінансовий стан підприємства поліпшився в 2004 році порівняно з 2003 і 2002 роком. Про це свідчить зокрема зростання прибутку в 2004 році на 488,4 або майже в 4 рази порівняно з 2002 роком. Але спостерігається погіршення коефіцієнтів автономії, фінансового ризику, фінансової залежності і ліквідності, що є зумовлено розширенням виробництва і відповідно відволіканням з обігу частини коштів.
Оцінка маркетингових технологій показала, що на підприємстві не існує відділу маркетингу, тому маркетингові функції вивчення попиту, ринків збуту, реклами, просування товарів, а також матеріально-технічного забезпечення виробництва покладені на заступника директора з комерційних питань і підпорядкованому йому відділу збуту, тому маркетингу на підприємстві приділяється недостатня увага.
В другій частині зроблено аналіз товарної політики, який показав, що товарній номенклатурі підприємства притаманні чотири важливі характеристики: широта, насиченість, глибина та гармонійність; товарний асортимент підприємства потребує розширення; якість випускаємої продукції відповідає державним стандартам і знаходиться на високому рівні. Можна говорити про те, що створення якісної упаковки, як додаткового маркетингового заходу просування товару підприємством майже не використовується, на даний час товар ПКЗ не має торгової марки, але спеціалісти заводу займаються її створенням. Цінова політика не має під собою будь-якого логічного обґрунтування, тому що ігнорується поточний попит і наявність конкуренції, вид ціни – “Витрати +прибуток”.
Також проаналізовано основні ринки збуту продукції і виявлено, що потенційних покупців продукції Корсунь-Шевченківського плодоконсервного заводу можна розбити на чотири категорії, в залежності від орієнтації їх покупок: економні покупці, персоніфіковані, етичні, апатичні. В цілому, підприємство розподіляє свої товари по двох каналах: однорівневий і дворівневий; при чому майже 55% продукції підприємство продає оптовим покупцям Черкаської області.
В роботі підприємства комплекс маркетингових комунікацій має низький рівень використання: застосовуються лише 3 основні засоби впливу – реклама (довідник “Підприємства України”), друкована реклама (буклет ПКЗ), участь у виставках, деякі методи особистого продажу. Позитивним для підприємства є те, що налагоджуються зв’язки з закордонними покупцями і існують можливості для експорту.
На завершення другого розділу зроблено оцінку рівня конкурентоспроможності підприємства по Корсунь – Шевченківському плодоконсервному комбінату і по Черкаському консервному комбінату. За допомогою аналізу таких показників як якість, доля ринку, асортимент, ефективність реклами тощо виявлено, що конкурент має переваги, і щоб досягти того ж рівня особливої уваги потребують такі показники, як канали збуту продукції, ефективність реклами та стимулювання збуту і доля ринку продуктів.
В третій частині надано пропозиції щодо поліпшення маркетингової діяльності підприємства, зокрема:
По – перше, створення на підприємстві маркетингової служби, яка б здійснювала прогнозування обсягів продажу, вивчення і аналіз ринку, дослідження каналів товароруху і збуту, розробку бюджету маркетингу тощо.
По – друге, вивчення цін, якості і асортименту своїх основних конкурентів, задля встановлення відправної точки для потреб власного ціноутворення
По – третє, ширше позиціювання своєї продукції на ринках. Зокрема надання рекламних оголошень в певні засоби масової інформації, такі як газети “Ринок - Черкаси”, “Екстра - пресс”, журнал “Галицькі контракти”, радіо “Ера”, “Рось”, “Черкаське радіо” та інші.
По – четверте, складання бюджету маркетингу, який служить основою для закупівлі матеріалів, розробки графіків виробництва, планування трудових затрат і проведення маркетингових заходів.
Всі дані заходи допоможуть підприємству розширити ринки збуту, знайти нових покупців і завоювати їх довіру і отримати таким чином більший прибуток.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1. Функціональна структура управління маркетингом
Рис.1.2. Товарно - функціональна структура управління маркетингом
Рис. 1.3 Концепція товару з погляду маркетингу
Рис. 1.4 Життєвий цикл продукту
Рис. 1.5 Напрями діяльності підприємства в умовах маркетингу, на які найбільшою мірою впливає цінова політика
Рис. 1.6 Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
Таблиця 1.1 Особливості засобів впливу маркетингової комунікації
Рис.1.7 Складові неособистих каналів маркетингових комунікацій.
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності Плодоконсервного заводу Черкаської облспоживспілки
Таблиця 2.2 Коефіцієнти фінансового стану підприємства Корсунь-Шевченківського плодоконсервного заводу
Рис. 2.2 Мікросередовище ПКЗ.
Таблиця 2.3 Сильні та слабі сторони підприємства
Таблиця 2.4 Розподіл категорій споживачів між Корсунь-Шевченківським плодоконсервним заводом та Черкаським консервним комбінатом
Рис.2.3 Канали розподілу ПКЗ
Таблиця 2.5 Групи покупців Корсунь-Шевченківського плодоконсервного заводу за 2004 р.
Рис. 2.4 Прямий експорт.
Таблиця 2.6 Оцінка рівня конкурентоспроможності
Рис. 3.1. Етап ЖЦТ “Сік березовий”
Рис. 3.2 Графік беззбитковості фруктової продукції
Таблиця 3.1 Можливі заходи по пропаганді продукції Корсунь-Шевченківського плодоконсервного заводу
Таблиця 3.2. Вихідні дані вибору газет і журналів з ціллю розміщення реклами Корсунь-Шевченківського плодоконсервного заводу.
Таблиця 3.3. Вихідні дані для вибору радіо з ціллю розміщення реклами Корсунь-Шевченківського плодоконсервного заводу.
Таблиця 3.4. Графік рекламної кампанії.
Таблиця 3.5.Планування цільового прибутку
Рисунок 3.3 - Запропонована структура відділу маркетингу на Плодоконсервному заводі Черкаської облспоживспілки
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.