Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Оцініть цей сайт


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація та управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни


Дипломна
K-17349

Вступ
Розділ 1. Організація та управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни
1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств
1.2. Планування рекламної діяльності на підприємстві
1.3. Організація, планування рекламних кампаній та контроль їх ефективності
Розділ 2. Аналіз рекламної діяльності підприємства тов “добробут”
2.1. Характеристика господарської та маркетингової діяльності підприємства ТОВ “Добробут”
2.2. Аналіз використання рекламних заходів підприємства ТОВ “Добробут”
2.3. Аналіз процесу планування підготовки виставки ТОВ “Добробут”
Розділ 3. Шляхи вдосконалення рекламного менеджменту підприємства тов “добробут”
3.1. Вдосконалення організаційної структури управління рекламною діяльністю на підприємстві ТОВ “Добробут”
3.2. Розробка рекламної кампанії підприємства ТОВ “Добробут”
3.3. Пропозиції по розробці фірмового стилю підприємства ТОВ “Добробут”
Висновки
Література

В зв’язку з вище викладеним в даній роботі можна зробити такі висновки.
На сьогоднішній день серед форм і методів виробничо-комерційної діяльності особливе місце займає маркетинг, який забезпечує не тільки ефективне задоволення потреб ринку, але і успіх підприємства в конкурентній боротьбі, що є ринковим фактором для розширення використання маркетингу в торгівлі.
Весь процес, починаючи від визначення потреби у рекламі і закінчуючи розміщенням реклами у засобах масової інформації є об’єктом рекламного менеджменту.
Існує два підходи до управління рекламою: системний та функціональний. В рамках системного підходу рекламний менеджмент є частиною системи маркетингового менеджменту підприємства, а в рамках функціонального підходу виділяють певні функції рекламного менеджменту, а саме, інформаційне забезпечення, планування, організація і керівництво, контроль.
Обидва ці підходи повинні бути враховані менеджерами з маркетингових комунікацій в процесі управління рекламою.
Рекламні плани є частиною системи маркетингового планування підприємства. Головним завданням менеджера з реклами є побудова ефективної рекламної політики, використовуючи дані ситуаційного аналізу та маніпулюючи складовими маркетингового комплексу. Завданнями менеджера з реклами є також розробка рекламної стратегії, визначення цільової аудиторії, розробка рекламного звернення та визначення комерційних умов.
Основними цілями реклами є інформування, переконання, нагадування.
Умовою досягнення маркетингових завдань, що поставлених перед рекламою є забезпечення рекламним зверненням усіх етапів ефективності реклами.
Отже, суб’єктами рекламної діяльності є рекламодавці, рекламні агенції, засоби масової інформації та допоміжні учасники. При організації рекламної діяльності підприємство повинне забезпечити виконання рекламними службами основних організаційних функцій. На вибір організаційної структури відділу реклами підприємства впливають розмір та ресурси підприємства, сфера його діяльності, специфіка товару і ринку та інші фактори. При цьому підприємство може самостійно виконувати усі роботи з реклами, а може окремі види робіт доручити рекламним агенціям. Якщо підприємство хоче виконати всі ці роботи самостійно, воно мусить мати у своєму відділі реклами спеціалістів із розробки цілей, завдань, бюджету та бізнес-плану рекламної діяльності, творчих працівників для підготовки рекламного звернення, а також спеціалістів із виготовлення оригінал-макета рекламного звернення та зі зв'язку із засобами масової інформації. Це можуть собі дозволити тільки дуже фінансово потужні підприємства.
Оскільки реалізація усіх функцій управління рекламою залежить від фінансування підприємство повинне приділяти велику увагу плануванню рекламного бюджету.
Основними видами підприємницької діяльності ТОВ “Добробут”, згідно із статутом є роздрібна торгівлі та виробництво швейних виробів.
Завданнями універсального магазину ТОВ “Добробут” є: закупка у великих кількостях товарів перерахованих вище груп у виробників та продаж їх у менших кількостях споживачам; забезпечення постачання товарів від виробників до рук споживачів; збереження товарів на своїх складах; освоєння ринку; регулювання виробництва; консультування та інформація.
Цілями роздрібного магазину ТОВ “Добробут” є: отримання прибутку на визначену заплановану величину; зростання; створення гарантій; створення фінансових резервів; створення фінансової незалежності від кредиторів.
Магазин “Добробут” вдало розташовано відносно транспортних шляхів. Недалеко розташовані зупинки автобусів, тролейбусів, маршрутних таксі. До магазину зручно під’їхати на автомобілі, біля магазину знаходиться місце для паркування автомобілів.
Магазин “Добробут” є універсальним магазином, що пропонує товари дев’яти груп, а саме готовий одяг, трикотаж, тканини, галантерея, парфуми, електротовари, посуд, господарські товари, будівельні товари, в різних варіантах, різних цінових груп та рівня якості.
Основними сегментами покупців магазину є організації, що закуповують товари для власного споживання великими партіями та споживачі з різним рівнем достатку, що закуповують товари для сімейного споживання.
Основними структурними підрозділами підприємства є торговий відділ, бухгалтерія та секції електротоварів, готового одягу, трикотажу, тканин, галантереї, парфумів, посуду, господарських товарів та будівельних товарів. Дана структура є функціональною та передбачає, що кожний виконавець спеціалізований на виконанні окремих функцій.
У універсальному магазині “Добробут” утворені типові підрозділи:
Закупка: визначення потреб, визначення джерел закупки, порівняння пропозиції, замовлення, контроль строків. Всі товари, які продаються у магазині спочатку закупаються у виробника або оптовика. Таким чином магазин “Добробут” не лише пропонує товари на ринку, а й сам є споживачем.
Склад: приймання товарів, розташування товарів, обслуговування товарів, видача товарів, складський контроль.
Продаж: здійснення продажу, маркування ціни, дослідження ринку, реклама, калькуляція ціни, сервіс для покупців.
Управління: облік та звітність, фінанси, персонал.
Виконання маркетингових функцій на підприємстві розпорошено, починаючи від директора та закінчуючи продавцями. Такий стан може привести до неузгодженості дій, тому існує потреба у вдосконаленні організаційної структури управління підприємством та введенні в неї посади маркетолога. У функції маркетолога входило б вирішення таких питань:
1) прогнозування обсягів продажу;
2) вивчення тенденцій розвитку ринку;
3) аналіз ринкових ситуацій;
4) вивчення покупців;
5) визначення часу, коли необхідно виводити на ринок або знімати з продажу товари;
6) контроль діяльності підприємства, що впливає на поведінку споживачів стосовно придбання товарів;
7) розробка бюджету маркетингу;
8) планування заходів по підвищенню іміджу підприємства.
Для досягнення цілей підприємству доцільно підтримувати наступні фінансові показники:
коефіцієнт ліквідності бажано підтримувати в діапазоні від 1 до 2. Як бачимо, у 2004р. підприємство не мало можливості оплачувати свою короткострокову заборгованість. Це пояснюється тим, що в цьому році ТОВ “Добробут” має великі короткострокові зобов’язання, а грошові кошти та сума дебіторської заборгованості майже не змінилися;
коефіцієнт обороту (ділової активності) зменшився на кінець року, що відображає зменшення ділового потенціалу підприємства. Такі результати говорять про те, що зменшується кількість грошових одиниць, які приносить кожна грошова одиниця, яку вкладено в активи, що підприємство на протязі року все повільніше отримує платежі від дебіторів;
коефіцієнт обороту товарних запасів повинен бути якомога більший, оскільки тим менше засобів пов’язані з цією найменш ліквідною статтею оборотних засобів, і тим більш ліквідну структуру мають оборотні засоби, що означає більш стабільне положення підприємства; рентабельність підприємства, а тобто його прибутковість складає на кінець року від 24%. В 2003 році рентабельність падає;
коефіцієнт власного капіталу відображає спроможність підприємства гасити довгострокову заборгованість за рахунок власних коштів, вважається за потрібне підтримувати показник власного капіталу, який прямує до одиниці. За таких результатів інвестори почувають себе більш впевненими у стабільності діяльності підприємства. Цей показник повинен бути не меншим за 0,6. Як бачимо, ТОВ “Добробут” підтримує його на рівні 0,36.
Аналіз показав, що збут товарів має сезонні коливання. Піки активності покупців припадають на березень, що пов’язано із святом 8 березня, вересень – початок учбового року та грудень – новий рік. Також існує тенденція до збільшення товарообігу щомісячно у 2004 році у порівнянні із минулим роком. Завдяки збільшенню товарообігу підприємство ТОВ “Добробут” отримало у 2004 році прибутку більше на 19,4 тис. грн. у порівнянні із 2003 роком. Підприємство також мало можливість збільшити виплати дивідендів на 14.2. тис. грн., що має позитивний вплив на імідж підприємства та підвищує його у очах вкладників.
У структурі товарообігу найбільшу питому вагу займає роздрібна торгівля, значна частка це обслуговування оптових клієнтів та незначна частина бартеру. Згідно із аналізом даних основними групами товарів, що приносять доход підприємству є електротовари – 21,5%, посуд – 15,3%, галантерея – 13,1% та будівельні товари – 12,2%.
До складу основного асортименту, що дає підприємству найбільшу частку прибутку, входять такі групи товарів: електротовари – 2,5%; посуд – 15,3%; галантерея – 13,1%; будівельні товари – 12,2%.
Аналіз асортименту за методикою матриці БКГ приводить до висновку, що більшість асортиментних груп товарів знаходяться у секторі матриці – “знаки питання”, тобто це нові товари. При позитивних тенденціях розвитку ринку такі асортиментні групи мають тенденцію до збільшення частки ринку та просуванні у сегмент “зірки“. Підприємство має чотири “дійні корови”, тобто такі товарні групи, які приносять достатній прибуток, що може бути використаний для розвитку підприємства та підтримки нових асортиментних груп товарів.
У структурі витрат підприємства найбільшу питому вагу займає заробітна плата робітників – 47,9%, утримання приміщень – 17,5% та нарахування на заробітну плату, що складають 16,4%. Інші статті витрат складають від 4 до 2 %. Отже торгівельна діяльність може бути охарактеризована як трудомістка. Резервом для зниження собівартості можуть бути скорочення витрат на заробітну плату та утримання приміщень.
Підприємство веде гнучку цінову політику. Основним правилом є встановлення торгівельної надбавки, що не перевищує 30% собівартості виробу. Окрім того, на дитячі та дорогі товари встановлюється ціна із розрахунку не більше 15% торгівельної надбавки.
Аналіз використання рекламних заходів підприємства ТОВ “Добробут” показав, що у своїй комунікаційній політиці підприємство використовує усі основні засоби впливу на аудиторію, а саме, рекламу, стимулювання збуту, пропаганду, особистий продаж та комплексні засоби, такі як виставки та ярмарки. Участь підприємства у ярмарках дозволяє підвищити обсяги реалізації, продемонструвати товари у дії, визначити можливий попит на продукцію, укласти угоди.
У структурі витрат на маркетингові комунікації найбільшу питому вагу має реклама – 53,43%, друге місце займають витрати на участь у виставках та ярмарках – 21,17%, значні витрати на пропаганду – 16,53%, найменшу питому вагу мають витрати на особистий продаж – 7,06%.
Розробка заходів по формуванню попиту та стимулюванню збуту повинна бути пов`язана з етапом життєвого циклу товару на ринку та ступенем готовності споживача. Менеджер з маркетингу повинен проводити систематичну оцінку результатів проведення програми стимулювання.
Для приваблення покупців у окремі секції магазину потрібно запровадити використання внутрішнього радіо та телебачення, що дозволить випередити основних конкурентів. Також підприємству необхідно вдосконалити фірмовий стиль та зовнішнє оформлення магазину, оскільки це дозволить підвищити імідж підприємства в очах споживачів та інвесторів.
Основними напрямами вдосконалення рекламної діяльності ТОВ “Добробут” є:
- вдосконалення організаційної структури управління підприємством, шляхом введення у торговий відділ посади менеджера з маркетингу, у обов’язки якого входитиме управління рекламною діяльністю підприємства на сонові проведення досліджень ринку та ситуаційного аналізу положення підприємства;
- при плануванні рекламної кампанії підприємства враховувати фактор сезонності на окремі групи товарів та особливості основних сегментів споживачів. Тобто кінцевих споживачів та корпоративних клієнтів;
- нами запропоновану розробку рекламної кампанії для підприємства на 2005 рік, що включає комплекс засобів впливу на споживача, а саме, рекламу, стимулювання збуту, пропаганду та особистий продаж;
- нами запропоновано розробку фірмового стилю для підприємства, використання якого дозволить підвищити імідж підприємства в очах споживачів.
Елементами фірмового стилю ТОВ “Добробут” мають стати фірмовий шрифтовий напис, що має назву “логотип”, фірмовий блок, фірмові кольори та інші константи.
Впровадження фірмового стилю у практику роботи магазину ТОВ “Добробут” дозволить збільшити ефективність цього каналу розподілу.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Схема основних маркетингових комунікацій фірми
Рис. 1.2. Система управління рекламною діяльністю
Таблиця 1.1.Основні види рекламної інформації
Рис. 1.4. Процес планування ефективної рекламної комунікації
Рис. 1.5. Умови ефективної рекламної взаємодії між рекламодавцем та покупцем
Таблиця 2.1 Сегменти покупців універсального магазину ТОВ “Добробут”
Рис. 2.2. Схема торгового залу ТОВ “Добробут”
Рис.2.3. Організаційна структура управління ТОВ “Добробут”
Таблиця 2.2. Фінансові результати діяльності ТОВ “Добробут” за 2004 рік
Таблиця 2.3 Показники фінансових результатів діяльності ТОВ “Добробут” за 2004 рік
Таблиця2.4. Основні показники фінансово-господарської діяльності по ТОВ “Добробут” за 2004 рік
Таблиця 2.5. Поквартальний аналіз фінансово-господарської діяльності по ТОВ “Добробут” за 2004 рік
Таблиця 2.6. Аналіз фінансово-господарської діяльності по ТОВ “Добробут” за 2004 рік
Рис.2.4. Динаміка товарообігу 2003-2004 роки.
Таблиця 2.7. Товарообіг по ТОВ “Добробут” по секціям за 2004 рік
Таблиця 2.8. Витрати на рекламну діяльність ТОВ “Добробут” за 2004 рік, тис. грн
Таблиця 2.9 Основні засоби та носії реклами, що використовуються магазином ТОВ “Добробут”
Рис. 2.5. Засоби стимулювання збуту, що використовуються у роздрібній торгівлі
Таблиця 2.10. Перелік предметів, що будуть використані під час участі у виставці-продажу
Таблиця 2.11. Кошторис витрат на участь підприємства у виставці
Таблиця 3.1. Фактори сезонності при плануванні графіка реклами
Таблиця 3.2.Перелік переваг.
Таблиця 3.3. Опис цільового ринку
Таблиця 3.4. Характеристика конкурентів
Таблиця 3.5. Перелік інформації для рекламного звернення
Таблиця 3.6.Концепція логотипу
Таблиця 3.7. Визначення методу розрахунку витрат на маркетингову політику комунікацій на 2004 рік
Таблиця 3.8. Розрахунки витрат на маркетингову політику комунікацій підприємства ТОВ “Добробут” на 2005 рік
Таблиця 3.9 Бюджет маркетингової політики комунікацій підприємства ТОВ “Добробут” на 2005 рік
Таблиця 3.10 План рекламної діяльності підприємства ТОВ “Добробут” на 2005 рік
Таблиця 3.11 План стимулювання продажу товарів на 2005 рік
Таблиця 3.12 План паблік рілейшнз підприємства ТОВ “Добробут” на 2005 рік
Таблиця 3.13 Розробка конкретних звернень на 2005 рік
Таблиця 3.14 Вибір носіїв реклами для підприємства на 2005 рік
Таблиця 3.15 Розрахунок обсягів рекламних звернень на 2005 рік
Рис.3.1. Логотип підприємства ТОВ “Добробут”
Рис.3.2. Приклад візитівки
Рис.3.3. Фірмовий пакет для упаковки куплених товарів
Рис.3.4. Приклад цінника
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.