Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Маркетинг послуг - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26716

ВСЕГО 157 ОТВЕТОВ
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Послуга є дією або вигодою, яка не надає її покупцеві права власності на який-небудь матеріальний об'єкт.
a. Ні
b. Так
Question 2
Дії, за допомогою яких створюється вибір, забезпечується обслуговування, досягається інший корисний ефект це:
a. послуги з орендування товарів
b. виробничі послуги
c. споживчі послуги
d. особисті послуги
Question 3
Маркетинг послуг — це частина комплексної програмної діяльності на ринку послуг, що інтегрує в собі процес створення та виробництва товару (послуги) і доведення її до споживача на основі вивчення потенційного і реального попиту та конкретних ринкових передумов.
a. Так
b. Ні
Question 4
Відповідно до якого критерію всі послуги можна поділити на послуги, призначені для задоволення особистих потреб людини; послуги, призначені для задоволення колективних потреб підприємств і організацій; послуги, призначені для задоволення суспільних потреб.
a. мотиви виробника послуг
b. мотиви споживача послуг
c. характер виробника послуги
d. приналежність до тієї чи іншої галузі послуг
Question 5
За яким критерієм розрізняють комерційні і благодійні послуги.
a. характер виробника послуги
b. мотиви виробника послуг
c. присутність клієнта в час надання послуги
d. мотиви споживача послуг
Question 6
Послуги надаються і споживаються в один і той же час в одному і тому ж місці
a. Так
b. Ні
Question 7
Наявність права власності на послуги - основна їх відмінність від продуктів.
a. Ні
b. Так
ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 2
Question 1
Безперервний систематичний процес отримання інформації, яка використовується для визначення можливостей ринку, оцінки маркетингових заходів та спостереження за змінами, що відбуваються в діяльності підприємства це:
a. дослідження ринку послуг
b. визначення цільового сегменту
c. опитування споживачів
d. вивчення потенційних покупців
Question 2
Активні методи дослідження ринку включають: анкетування, групові дискусії, інтерв'ю, віїзні заходи, лабораторні випробування та ін.
a. Ні
b. Так
Question 3
Аналіз економічної компоненти повинен зводитися до аналізу окремих її складових.
a. Ні
b. Так
Question 4
Аналіз ( ? ) як компоненти безпосереднього оточення організації, у першу чергу, має своєю задачею складання профілю тих, хто купує продукт, реалізований організацією.
a. покупців
b. конкурентів
c. постачальників
d. посередників
Question 5
Конкурентна сила постачальника залежить від наступних факторів:
a. величини вартості для постачальника переключення на інших клієнтів
b. часовий графік постачання товарів
c. концентрованості постачальника на роботі з конкретними клієнтами
d. рівня спеціалізованості постачальника
ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 2
Question 1
Прогнозування реалізації надання послуг методом ( ? ) грунтується на подібності між об'єктами, що аналізуються (підприємствами або послугами, які вони надають).
a. екстраполяції
b. експертизи
c. „дельфі”
d. аналогії
Question 2
У практиці прогнозування реалізації послуг найбільш поширеними є методи екстраполяції.
a. Ні
b. Так
Question 3
Інерційність розвитку реалізації послуг пов'язана з факторами тривалого впливу, наприклад, купівельною спроможністю населення, традиційною структурою споживання послуг, ступенем стійкості технологічних зв'язків між підприємствами, сезонністю попиту і надання послуг та ін.
a. Ні
b. Так
Question 4
Найбільш поширеним методом прогнозування реалізації послуг є метод, заснований на трендових моделях (метод експертизи), тобто продовження в майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому періоді.
a. Так
b. Ні
Question 5
( ? ) виходять з припущення про те, що на основі думок фахівців певної галузі можна побудувати адекватну картину майбутнього розвитку реалізації послуг
a. методи екстраполяції
b. методи експертизи
c. статистичні методи
d. методи аналогії
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
( ? ) називається боротьба за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться фірмами на доступних їм сегментах ринку.
a. ціновою конкуренцією
b. монопольною конкуренцією
c. ринковою конкуренцією
d. чистою конкуренцією
Question 2
Після проведення попередньої роботи (оцінки характеристик цільового ринку, виявлення конкурентів, вивчення історії галузі з погляду розвитку в ній конкуренції й аналізу "кар'єри" корпоративних лідерів) необхідно цілеспрямовано приступати до поглибленого вивчання конкурентного середовища.
a. Так
b. Ні
Question 3
( ? ) проводять для визначення типу сформованого ринку з погляду його конкурентної структури.
a. попередні дослідження
b. дослідження маркетингового оточення
c. статистичні дослідження
d. чергові дослідження
Question 4
Чиста конкуренція виникає на тих ринках, де панує кілька великих сервісних структур.
a. Так
b. Ні
Question 5
Штучно олігополія може бути створена в інтересах держави чи місцевої влади (проведення різного роду експертиз), а також для захисту вітчизняного ринку від імпорту послуг, створення сприятливих умов національним виробникам.
a. Так
b. Ні
Question 6
( ? ) - це сукупність унікальних відчутних і невловимих активів, який володіє провайдер.
a. мобільність послуги
b. конкурентна перевага
c. унікальність послуги
d. якість послуги
Question 7
Факторами зовнішнього порядку, чи простіше зовнішніми конкурентними перевагами вважаються ті, котрі базуються на відмітних якостях ділових послуг (моделей пропозиції), що утворять підвищену цінність для клієнта, або за рахунок скорочення його поточних чи майбутніх витрат, або за рахунок підвищення ефективності його виробничо-комерційної діяльності.
a. Так
b. Ні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
( ? ) - це комплексне поняття, під яким мається на увазі певним чином упорядкована сукупність дій продуцента ділових послуг у відношенні виробленої продукції на основі прийнятої корпоративної політики і принципів організації виробничо-комерційної діяльності.
a. товарні політика
b. політика комунікацій
c. політика розподілу
d. цінова політика
Question 2
Перш ніж приступити до розробки і подальшого удосконалювання свого асортименту, провайдер повинний виробити визначену асортиментну концепцію.
a. Ні
b. Так
Question 3
Ділові споживачі часто складають переліки спеціальних вимог і особливих умов процесу споживання, що оформляються у виді окремого документа - специфікації (сервісної специфікації).
a. Ні
b. Так
Question 4
При створенні системи задоволення скарг і претензій варто врахувати, що мається велика частина клієнтів, яких влаштовує спілкування по телефону й інших засобах зв'язку.
a. Так
b. Ні
Question 5
( ? ) - це великі провайдери, що обслуговують велику кількість клієнтів і володіють сильним економічним потенціалом.
a. експлеренти
b. потієнти
c. віоленти
d. комутанти
Question 6
( ? ) - це продуценти ділових послуг, особливість корпоративної політики яких складається у вузькій спеціалізації і широкій асортиментній диференціації.
a. експлеренти
b. потієнти
c. віоленти
d. комутанти
Question 7
Комутанти. До даного типу виробників відносяться дрібні і частина середніх структур сфери професійного обслуговування.
a. Ні
b. Так
Question 8
Експлеренти. До них відносять підприємства сфери професійного обслуговування державної форми власності.
a. Ні
b. Так
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
На першому рівні створення товару (товар за задумом, або узагальнений товар) визначається, що насправді набуватиме покупець, оскільки люди купують не просто річ, вони купують той ефект, ту вигоду, яку дає їм відповідний товар
a. Ні
b. Так
Question 2
Розширений образ товару визначає його товарний вигляд, привабливість для покупця, відмінність від товарів-конкурентів
a. Ні
b. Так
Question 3
Товар у реальному виконанні формується за рахунок надання споживачам ряду додаткових послуг, пов'язаних із збутом і експлуатацією товару
a. Ні
b. Так
Question 4
( ? ) споживання товару складається з ціни покупки і витрат на експлуатацію товару протягом встановленого терміну служби.
a. собівартість
b. повна вартість
c. вартість придбання
d. стокова ціна
Question 5
Конкурентоспроможність - порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку всіх параметрів щодо виявлених вимог ринку або параметрів іншого товару.
a. Ні
b. Так
Question 6
( ? ) послуги, послуги, пов'язані з підготовкою товарів до продажу і власне з продажем і залученням покупців
a. сервісні
b. передпродажні
c. післяпродіжні
d. післясервісні
Question 7
Гарантійний сервіс полягає в своєчасному здійсненні всіх робіт, від яких залежить безперебійна експлуатація техніки.
a. Ні
b. Так
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Тарифи і ціни на послуги, що створюються діловим споживачам це:
a. ціни на ділові послуги діють на всій території країни
b. ціни, по яких реалізується визначена модель пропозиції (послуги, пакети послуг, сервіс) підприємствам, організаціям, установам і окремим підприємцям незалежно від форм власності і сфери діяльності
c. ціни, по яких ділові послуги (пакети послуг, сервіс) виявляються юридично незалежним суб'єктам господарювання
d. ціни на послуги ділового характеру, що надаються один одному підрозділами (філіями, дочірніми компаніями і т.д.) однієї фірми
Question 2
Зовнішні оптові ціни відбивають зовнішньоекономічні зв'язки окремих підприємств і держави із суб'єктами інших країн.
a. Ні
b. Так
Question 3
Фиксовані ціни вільно складаються на галузевих чи територіальних ринках під впливом кон'юнктури.
a. Так
b. Ні
Question 4
Регульовані ціни складаються під впливом попиту та пропозиції, однак випробують визначений прямий вплив державних і місцевих органів, що користуються методами або встановлення верхніх чи нижніх меж цін, або за допомогою регламентації рентабельності, або іншими способами.
a. Так
b. Ні
Question 5
Дана ціна найбільш точно відображає залежність на ринку попиту та пропозиції, при цьому вона погоджується з життєвим циклом продукції.
a. гнучка ціна
b. довгострокова ціна
c. спробна ціна
d. ковзна ціна
Question 6
Дану ціну використовують з тією ж метою, як і в попередньому випадку - для залучення клієнтів, однак прибігають до них уже не малі, а великі (віоленти) чи спеціалізовані (поієнти) продуценти ділових послуг
a. переважна ціна
b. ціна з відшкодуванням витрат реалізації і виробництва
c. договірна ціна
d. престижна ціна
Question 7
Вона встановлюється на схожі послуги (моделі пропозиції), призначені для ділових клієнтів різних сегментів цільового ринку провайдера
a. індивідуальна ціна
b. ціна сегменту рину
c. психологічна ціна
d. переважна ціна
Question 8
Метод "запечатаного конверта" звичайно використовується, коли кілька сервісних структур конкурують один з одним у боротьбі за великий контракт на надання сервісу важливому клієнту
a. Так
b. Ні
Question 9
Дані знижки в сфері професійного обслуговування зустрічаються рідко, тому що взаємини провайдерів і споживачів будуються, як правило, на основі безготівкових розрахунків. У той же час вони можуть мати місце, коли виникають надзвичайні ситуації чи справа стосується додаткових до основної послуги елементів, а також при задоволенні ідентифікованих запитів споживачів.
a. „прості” знижки
b. знижки за постійність
c. бонусні знижки
d. знижки „сконто”
Question 10
Ці знижки близькі по сутності до спеціальних знижок. Їхня особливість у тому, що вони не підлягають фіксуванню в контрактах і реалізуються на основі усної домовленості.
a. функціональні знижки
b. тимчасові знижки
c. конфіденційні знижки
d. знижки за „вірність”
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Просування ділових послуг являє собою сукупність різноманітних способів і засобів, використовуваних провайдерами для досягнення однієї з двох рівнозначних складових головної мети - реалізації своїх моделей пропозицій
a. Так
b. Ні
Question 2
Реалізація - це різноманітність заходів щодо забезпечення збуту ділових послуг і супутніх їм матеріальних товарів з метою одержання прибутку і задоволення запитів споживачів
a. Ні
b. Так
Question 3
Об'єднання сукупності способів і засобів по просуванню ділових послуг із заходами щодо їхнього збуту утворюють відповідну систему - систему просування і реалізації ділових послуг
a. Ні
b. Так
Question 4
Провайдеру необхідно врахувати, що підвищення продуктивності праці повинне вести до зниження рівня професійного обслуговування клієнтів
a. Ні
b. Так
Question 5
Інтенсивний збут означає:
a. обмеження кількості агентів у залежності від можливостей самого провайдера, а також специфіки їхніх цільових ринків
b. маркетингові заходи, адресовані провайдерами всім потенційним клієнтам, але без залучення посередників
c. комплекс маркетингових мір, спрямованих провайдерами на визначені групи клієнтів (сегменти цільового ринку) без залучення посередників
d. підключення провайдером до своєї збутової діяльності всіх можливих агентів і посередників незалежно від виду допомоги, що вони можуть зробити
Question 6
Телебачення в діловому сервісі використовується не рідко
a. Ні
b. Так
Question 7
Ефективність радіо значно вища, ніж телебачення чи преси
a. Ні
b. Так
ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 8
Question 1
Привабливість сегменту залежить від його розміру, темпів зростання, інтенсивності конкуренції, середньої норми прибутку і відповідності поточним або потенційним можливостям фірми
a. Ні
b. Так
Question 2
Комплекс цілей та стратегій підприємства, який проголошує «причину існування» підприємства це:
a. статут підприємства
b. довгострокові плани підприємства
c. місія підприємства
d. короткострокові плани підприємства
Question 3
Послуги, обрані для роботи службою маркетингу, повинні бути з числа тих, які підприємство надає краще за всіх, які хоче отримувати споживач і які принесуть найбільший операційний прибуток
a. Ні
b. Так
Question 4
Ціни на послугу не можуть змінюватися протягом циклу її існування
a. Ні
b. Так
Question 5
На стадії впровадження слід лояльно ставитися до каналів дистрибуції, використовуючи обмежені, але ефективні з огляду витрат
a. Ні
b. Так
Question 6
Реклама і просування послуг на ринок повинні бути агресивними, щоб інформація могла бути доведена до споживачів і спонукала перших споживачів до пробного придбання послуги на стадії її впровадження
a. Так
b. Ні
ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 8
Question 1
За допомогою матриці «зростання — частка ринку» можна класифікувати послуги залежно від темпів зростання реалізації та їх частки на певному ринку
a. Ні
b. Так
Question 2
«Дійні корови» — послуги з малою часткою повільно зростаючих ринків. Навряд чи такі послуги коли-небудь стануть джерелом грошових коштів або прибутку
a. Ні
b. Так
Question 3
«Важкі діти» — послуги, які складають малу частку на швидко зростаючих ринках. Оскільки такі послуги реалізуються на перспективних ринках, потрібні значні кошти, щоб втримати або збільшити їх частку.
a. Ні
b. Так
Question 4
Політику просування компанії можна використати для швидкого проникнення на ринок або швидкого «зняття вершків» при запровадженні нових чи вдосконалених послуг
a. Так
b. Ні
ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 9
Question 1
Дослідження показали, що сприйнята відносна цінність продукту або послуг - чинник що визначає довгострокову частку ринку і прибутковість компанії
a. Ні
b. Так
Question 2
Критерій думок споживачів про якість послуг - їх відповідність очікуванням. Розрив між очікуваною і сприйманою якістю послуг часто відбувається тоді, коли менеджери навіть не намагаються дізнатися, чого чекають від послуг компанії споживачі.
a. Ні
b. Так
Question 3
Невірне уявлення про якість послуг:
a. якщо сприймана якість перевищила очікування, споживач буде задоволений послугами, навіть захоплений ними
b. можливо, якість послуг не відповідає стандартам унаслідок того, що безпосередньо обслуговуючі клієнтів співробітники компанії недостатньо мотивовані або не здатні виконати завдання
c. реклама, що завищує якість послуг, призводить до зниження їх сприйманої якості, оскільки результат не виправдовує споживчих очікувань
d. навіть якщо менеджери вірно оцінюють очікування споживачів, часто вони не мають можливості або просто не бажають направити ресурси компанії на усунення проблеми
Question 4
Клієнти, які поводяться належним чином, — велика проблема для будь-якої компанії
a. Ні
b. Так
Question 5
Боржник. Цей споживач не має жодного наміру платити і намагається безкоштовно заволодіти товаром чи послугою (або ж заплатити менше, потайки підмінюючи етикетки з цінами чи необґрунтовано оспорюючи вартість).
a. Ні
b. Так
Question 6
Войовничий. Ви, мабуть, бачили його (чи її) у магазині, в аеропорту, у готелі чи ресторані. 3 почервонілим від злості чи обурення обличчям він кричить і погрожує персоналу. Або, навпаки, холодно, ввічливо вимовляє образливі та лайливі слова.
a. Ні
b. Так
ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 9
Question 1
У компаніях - виробниках продуктів основна мета маркетингу є зовнішньою (покупці), а у сфері послуг вона повинна бути ще і внутрішньою (співробітники)
a. Ні
b. Так
Question 2
Знання клієнтів і їх потреб достатньо для ефективного управління попитом
a. Так
b. Ні
Question 3
Об'єм діяльності - це ступінь можливості системи надати послуги, на які вона розробляє
a. Так
b. Ні
Question 4
Стратегію зміни чисельності робочої сили можна ефективно застосовувати в довгостроковій перспективі, тобто протягом планованого періоду
a. Ні
b. Так
Question 5
Позиціонування - це процес, в результаті якого компанія або товар (послуга) займає на ринку якесь конкретне, відмітне місце
a. Ні
b. Так
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Організація служби сервісу залежить від характеру товару, але не залежить від віддаленості продавця від покупця.
a. ТАК
b. НІ
Question 2
Послуги не являються товаром.
a. НІ
b. ТАК
Question 3
Визначить, який коефіцієнт з наведених нижче розраховується як відношення площі всіх елементів обладнання (горизонтальних, вертикальних та ін.), яку використовують для викладки товарів, до торгівельної площі магазину:
a. коефіцієнт повноти асортименту
b. коефіцієнт загальної площі
c. коефіцієнт демонстраційної площі
d. коефіцієнт використання демонстраційної площі
Question 4
Хто являється вищим органом управління біржею?
a. президент біржи
b. біржова рада
c. біржовий комітет
d. загальні збори її членів-учасників
e. виконавча дирекція
Question 5
Послуги характеризуються певними характерними рисами. Яка з наведених рис не відповідає характеристиці послуг:
a. сезонність
b. невідчутність
c. нездатність до зберігання
d. нерозривність виробництва і споживання
e. мінливість якості
Question 6
Яка з наведених відповідей невірна? Для прогнозування попиту населення на платні послуги у міській і сільській місцевості необхідно використовувати таку інформацію:
a. результати перевірок місць приймання замовлень (надання послуг)
b. динаміка і структура платних послуг за номенклатурою статистичної звітності
c. частка платних послуг у загальному обсязі реалізованого попиту міського та сільського населення
d. виручка від реалізації платних послуг у розрахунку на душу міського і сільського населення та тенденції розвитку протягом останніх років
e. регіональні показники динаміки та рівня споживання платних послуг
Question 7
Знайдіть вірну відповідь:
Обсяг продажу товарів і послуг фірми може збільшуватись з допомогою методів комунікаційного спілкування:
a. особистого спілкування допоміжного персоналу фірми між собою
b. особистих візитів
c. телефонних розмов
d. реклами у пресі
e. розсилки літератури: буклетів, рекламних листків
Question 8
Які цінні папери продаються на фондовій біржі?
a. ощадні сертифікати
b. облігації
c. валюта
d. акції
e. векселі

Question 9
Серед посередницьких видів послуг, що надають комерційні банки клієнтам, існують трастові операції. Визначте, які з наведеного переліку банківських послуг належать до трастових операцій:
a. операції з пластиковими кредитними картками
b. оформлення довіреності для приватних осіб, у тому числі на управління майном у вигляді акцій та інших фондових паперів, нерухомості і іншого майна, переданого на відповідальне зберігання чи за заповітом
c. виконання довірчих функцій за дорученням акціонерних товариств
d. розпорядження майном клієнтів за заповітом
e. лізингові послуги
Question 10
Визначить, надання яких з видів послуг не потребують високого рівня кваліфікації персоналу:
a. послуги кур’єра
b. послуги покоївки
c. інжинірингові послуги
d. медичні послуги
e. послуги перукаря
Question 11
До якого методу комплексного дослідження ринку побутових послуг належить робота з довідниками та статистичною літературою:
a. „польові” дослідження
b. „кабінетні” дослідження
Question 12
Позиціонування послуги це:
a. розподіл ринку на однорідні групи відповідно до потреб споживачів
b. визначення місця для своєї послуги стосовно послуг-конкурентів
Question 13
Знайдіть невірну відповідь:
Конкурентними перевагами у сфері послуг можуть бути:
a. розвинута мережа філіалів
b. майстерність і досвід робітників
c. висока якість послуг
d. добре налагоджена система охорони фірми
e. відоме ім’я
Question 14
Якщо протягом гарантійного періоду технічно складний товар втратив якість, то він на вимогу споживача направляється на експертизу. Знайдіть невірну відповідь на запитання, хто оплачує експертизу:
a. виробник
b. споживач
c. підприємство-продавець за місцем придбання товару
d. підприємство, яке надає послуги з гарантійного обслуговування за місцем проживання споживача
Question 15
Поясніть, які з наведених характеристик відрізняють ринок послуг від інших ринків:
a. послуги, що надаються населенню діють у конкурентному середовищі
b. надання послуг оплачується
c. послуга не існує до її надання
d. послуги мають високу ступінь невизначеності
Question 16
Головною метою маркетингу підприємства, що надає транспортні послуги може бути:
a. ведення ділових операцій
b. збільшення долі підприємства на ринку
c. розширення ринку
d. підвищення рентабельності
Question 17
В разі, якщо ваш основний конкурент знизив ціну на послугу, ви повинні поступити так само.
a. ТАК
b. НІ

Question 18
До основних недоліків автомобільного транспорту відносять:
a. високу маневреність
b. високу собівартість перевезень
c. жорсткі вимоги до упаковки товару
d. порівняно низьку вантажопідйомність
Question 19
Яку стратегію просування на ринок медичних послуг обрала приватна клініка, якщо вона проводить потужну рекламну компанію на телебаченні:
a. стратегію „притягування”
b. стратегію „проштовхування”
Question 20
Що являється послугою?
a. автомобіль
b. ідеї
c. види діяльності
Question 21
Найбільш гостра конкурентна боротьба виникає на наступному етапі життєвого циклу послуги:
a. зрілість
b. впровадження
c. спад
d. зростання
Question 22
Які з перелічених далі планів входять у план маркетингу фірми, що надає послуги:
a. план надання послуг
b. план ринкової діяльності
c. план випуску товарів
d. план надання конкретної послуги
Question 23
Знайдіть вірні відповіді: Основними маркетинговими рішеннями роздрібного торгівельного підприємства є:
a. рішення щодо післяпродажного сервісу технічно складних товарів
b. рішення щодо методів стимулювання продажу
c. вибір цільового ринку
d. вибір місця розміщення магазину та інших торгових точок
e. вибір товарного асортименту та комплексу послуг
Question 24
Оцініть, які переваги у сфері банківських послуг надає інформація про конкурентів. Вона необхідна для:
a. підняття власного престижу
b. співставлення власної діяльності банку з діяльністю конкурентів
c. аналізу власної філіальної мережі
d. визначення на основі аналізу конкурентних переваг банку
Question 25
До якого виду товару ви віднесете зроблене замовлення на доставку додому купленого у магазині холодильника:
a. товар повсякденного попиту
b. послуга
c. товар з підкріпленням
d. товар пасивного попиту
Question 26
Який вид реклами застосовується на етапі виведення послуги на ринок:
a. запобіжна
b. інформативна
c. нагадувальна
d. престижна
Question 27
Проаналізуйте наведені методи дослідження ринку послуг і визначте, який з них не може бути віднесений до активних методів дослідження:
a. анкетування
b. групові дискусії та фокус-групи
c. розширені інтерв’ю з окремими спеціалістами
d. обробка і аналіз статистичної інформації
Question 28
До якого типу біржі слід віднести ярмарок товарів?
a. закритої товарної біржі
b. ф’ючерсної біржі
c. фондової біржі
d. змішаної товарної біржі
e. відкритої товарної біржі
Question 29
Організовуючи товарообіг, важливо правильно обрати вид транспорту, яким доставлятимуть товар для споживача. Які з наведених факторів впливають на вибір виду транспорту:
a. швидкість доставки
b. зовнішня привабливість транспортного засобу
c. надійність
d. вартість перевезення
Question 30
Знайдіть вірні відповіді:
Основними маркетинговими рішеннями роздрібного торгівельного підприємства є:
a. рішення щодо післяпродажного сервісу технічно складних товарів
b. вибір цільового ринку
c. вибір товарного асортименту та комплексу послуг
d. вибір місця розміщення магазину та інших торгових точок
e. рішення щодо методів стимулювання продажу
Question 31
Послуга невід’ємна від виробника і може здійснюватись лише в його присутності.
a. НІ
b. ТАК
Question 32
Із наведеного переліку виділіть соціальні послуги:
a. інжиніринг
b. біржові угоди
c. культура
d. страхування
e. освіта
f. охорона здоров’я
g. перукарські послуги
h. факторинг
i. торгівля
j. пасажирській транспорт
Question 33
Що формує верхню межу „можливої ціни” на користування послугами пасажирського транспорту:
a. ціни конкурентів
b. собівартість перевезень
c. ринковий попит на послугу
Question 34
Знайдіть невірну відповідь:
На імідж фірми, що надає послуги клієнтам, впливають:
a. кількість обслуговуючого персоналу
b. рекламно-інформаційні матеріали
c. манера робітників фірми відповідати на телефонні дзвінки
d. зовнішній вигляд і дизайн фірми
Question 35
Формуванню позитивного образу послуги сприяє такий вид реклами:
a. реклама марки
b. реклама престижна
c. запобіжна реклама
d. пояснювально-пропагандистька
Question 36
Яка з наведених видів інформації не використовується для порівняння профілю поточної діяльності підприємства сфери послуг з профілем вимог ринку:
a. результати виставок та ярмарок
b. результати опитувань споживачів послуг
c. інформація про обсяги і структуру реалізації послуг у наступному періоді
d. первинна та статистична інформація
e. експертна інформація
Question 37
Серед наведених критеріїв вибору банку з боку клієнтів, оберіть ті, якими перш за все керуються великі підприємства:
a. репутація банку у іноземних банків
b. якість операційних послуг
c. вартість банківських послуг
d. репутація банку
e. широкий спектр послуг
f. швидкість проведення банківських операцій
Question 38
Підприємці, що користуються консультаційними послугами отримують певні можливості. Знайдіть вірні відповіді:
a. обґрунтувати вибір виду підприємства
b. розробити пакети організаційної та нормативної документації(статут, установчий договір, контракти та ін.)
c. за короткий термін підвищити прибутковість свого підприємства
d. отримати довідкову, аналітичну, прогнозну, правову інформацію з різних аспектів діяльності
e. розробити заходи щодо підвищення ефективності і диверсифікації виробництва
Question 39
При визначенні ринкової вартості послуги необхідно враховувати: якість послуги, її вартість, новизну.
a. НІ
b. ТАК
Question 40
Якщо послуга досягла стадії зрілості і необхідно розширити контингент споживачів, яку маркетингову стратегію слід використати:
a. стратегію інтенсивного маркетингу
b. модифікації послуги
c. модифікації маркетингових засобів
d. модифікації ринку
Question 41
При оцінці комунікативної ефективності реклами визначають:
a. скільки споживачів запам’ятали рекламне звернення
b. наскільки збільшився обсяг збуту товару
Question 42
Розширення діяльності підприємства побутового обслуговування населення шляхом взяття під контроль або приєднання до нього інших підприємств належить до:
a. інтеграційного розвитку
b. інтенсивного розвитку
c. диверсифікації
Question 43
Економічну ефективність реклами визначають:
a. яскравість і барвистість реклами
b. збільшення престижу фірми
c. мистецтво психологічного впливу на людей
d. збільшення реалізації продукції після підвищення цін
Question 44
Проаналізуйте та визначить головні елементи маркетингу страхування життя населення:
a. склад сім’ї застрахованого
b. тривалість життя населення
c. оцінка причини смертності населення
d. аналіз динаміки зростання населення
e. співвідношення між основною та допоміжною заробітною платою застрахованого
Question 45
Дайте відповідь, які характерні особливості притаманні послугам з бізнес-консалтингу:
a. єдність проектування, виробництва та впровадження
b. індивідуальність кожної послуги
c. невідчутність
d. гарантії конкретних результатів
e. підвищені вимоги до професіоналізму виконавця
Question 46
Конфлікт між персоналом і адміністрацією може привести до втрати конкурентноздатності послуги на ринку.
a. ТАК
b. НІ
Question 47
Відповідно до чинного законодавства комерційні банки в Україні можуть виступати в ролі лізингодавця, надаючи клієнтам лізингові послуги за відповідним договором, якій підписують банк-лізингодавець і клієнт-лізингоодержувач. Проаналізуйте наведені нижче умови лізингового договору і визначте які з них обов’язкові при укладанні лізингового договору:
a. розмір, склад і графік сплати лізингових платежів
b. термін дії договору
c. кредитоспроможність лізингодавця
d. наявність зовнішньоекономічних зв’язків у лізингоодержувача
e. об’єкт лізингу, його вартість
Question 48
Визначить, який з наведених варіантів взаємозв’язку виробництва і споживання характерний для товарів:
a. виробництво-зберігання-продаж-споживання
b. продаж-одночасне виробництво і споживання
Question 49
Конкурентоспроможність ділової послуги це:
a. найнижча собівартість послуги
b. здатність послуги конкурувати з аналогічними послугами на конкретному ринку у певний період часу
c. найвищій рівень якості послуги
Question 50
Яку групу людей на фондовій біржі називають „биками”:
a. людей, що грають на підвищення курсу акцій
b. маклерів
c. людей, що грають на пониження курсу акцій
d. брокерів
Question 51
Де Ви зможете купити собі пальто:
a. на фондовій біржі
b. на ф’ючерсній біржі
c. у магазині промтоварів
d. на товарній біржі
Question 52
Знайдіть невірну відповідь:
До пасивних методів дослідження ринку відносять:
a. незалежні спостереження
b. статистична обробка зовнішньої інформації
c. статистична обробка інформації підприємства, що надає послуги
d. анкетування споживачів
Question 53
Головною метою маркетингу підприємства, що надає транспортні послуги може бути:
a. розширення ринку
b. ведення ділових операцій
c. підвищення рентабельності
d. збільшення долі підприємства на ринку
Question 54
Визначте, які види послуг не відносяться до технічного обслуговування товарів:
a. забезпечення запасними частинами
b. консультування і додаткові навчання споживачів
c. підтримання виробів у робочому стані
d. огляди
e. заміна на такий самий товар, чи товар іншої моделі
f. модернізація виробів
Question 55
Визначить, які з наведених показників і чому недоцільно використовувати для прогнозування попиту населення у підприємстві громадського харчування:
a. реалізація обідньої продукції соціальним закладам
b. продаж покупних товарів
c. реалізація обідньої продукції
d. реалізація різних видів страв(перших, других, третіх та ін.)
e. реалізація молочної продукції у розташованому поруч магазині
Question 56
Визначить, який ринок послуг відповідає ситуації, коли пропозиція перевищує попит:
a. ринок продавця послуг
b. ринок покупця послуг
Question 57
Які основні сили діють у макросередовищі фірми юридичних послуг:
a. сили, які безпосередньо не стосуються фірми
b. сили, які безпосередньо стосуються фірми
c. сили, які безпосередньо стосуються основних конкурентів
Question 58
Обсяг і структура попиту населення на побутові послуги залежать від багатьох факторів. Серед наведених знайдіть невірну відповідь:
a. рівень цін і грошових доходів населення
b. розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази сфери побутового обслуговування
c. чисельність і склад населення (міських та сільських жителів)
d. обсяг товарообігу магазину, що розташований поруч з підприємством послуг
e. сезонність
Question 59
До юридичного консультування відносяться послуги з різних питань. Знайдіть невірну відповідь серед наведених прикладів:
a. управління трудовими ресурсами
b. створення, реорганізація та реєстрація підприємств
c. зовнішньоекономічна діяльність
d. ліцензування та патентування
e. повернення боргів, банкрутства підприємства
Question 60
Визначте, які види послуг не відносяться до технічного обслуговування товарів:
a. консультування і додаткові навчання споживачів
b. підтримання виробів у робочому стані
c. профілактичні та капітальні ремонти
d. заміна на такий самий товар, чи товар іншої моделі
e. модернізація виробів
Question 61
Дослідження маркетингової діяльності фірми, що надає побутові послуги населенню, передбачає використання документів первинного обліку реалізації послуг. Які з наведених документів необхідно використати:
a. чеки
b. замовлення
c. квитанції на виконання замовлень
d. документи бухгалтерського обліку
e. статистична звітність фірми
Question 62
Для забезпечення конкурентноздатності послуги на ринку самим головним є її низька ціна.
a. ТАК
b. НІ
Question 63
Визначить, який з наведених варіантів взаємозв’язку виробництва і споживання характерний для послуг:
a. виробництво-зберігання-продаж-споживання
b. продаж-одночасне виробництво і споживання
Question 64
Що називається маржею:
a. оплата праці ділера
b. комісійні, що виплачуються торгівельному агенту
c. комісійні, що виплачуються брокеру
d. премію, що виплачують брокеру за угоду, що укладена за ціною вище заявленої клієнтом
e. попередній внесок, що вноситься клієнтом у брокерську контору
Question 65
Визначте, яка з наведених варіантів послідовності стадій життєвого циклу послуги є правильною:
a. запровадження-зростання-зрілість-занепад
b. зростання-запровадження-зрілість-занепад
c. запровадження-зростання-занепад
Question 66
Вилучити відповіді, які не стосуються критерію результативності фірми, що надає послуги:
a. дієвість, продуктивність
b. якість, прибутковість, економічність
c. швидкість надання послуги
d. вибір стратегій та форма власності
e. впровадження інновацій
Question 67
Знайдіть невірну відповідь:
Для налагодження ефективних відносин фірми з клієнтом необхідні:
a. поблажливе відношення до клієнта
b. здоровий глузд
c. постійна ввічливість
d. професійна гордість
Question 68
Підприємці, що користуються консультаційними послугами отримують певні можливості. Знайдіть вірні відповіді:
a. отримати довідкову, аналітичну, прогнозну, правову інформацію з різних аспектів діяльності
b. за короткий термін підвищити прибутковість свого підприємства
c. розробити заходи щодо підвищення ефективності і диверсифікації виробництва
d. розробити пакети організаційної та нормативної документації(статут, установчий договір, контракти та ін.)
e. обґрунтувати вибір виду підприємства
Question 69
Які цінні папери продаються на фондовій біржі:
a. векселі
b. ощадні сертифікати
c. акції
d. облігації
e. валюта
Question 70
Дослідження ринку банківських послуг показали, що критеріями для обрання певної банківської установи з боку клієнтів виступають:
Оберіть серед наведених критеріїв вибору банку ті, якими перш за все керуються малі фірми, чисельністю до 50 чоловік.
a. репутація банку у іноземних банків
b. репутація банку у іноземних банків
c. репутація банку
d. широкий спектр послуг
e. швидкість проведення банківських операцій
Question 71
Серед причин широкого розповсюдження у світі системи франчайзінгу - захист високого стандарту обслуговування, притаманного материнській фірмі. Які з цією метою правила встановлює материнська фірма:
a. як обслуговувати клієнтів
b. як організувати охорону об’єкту
c. як відповідати по телефону
d. яку орендну плату сплачувати за приміщення
e. що подавати клієнтам, поки вони чекають обслуговування
Question 72
На що орієнтується фірма страхових послуг, здійснюючи маркетингову діяльність:
a. на надання тих послуг, які потрібні споживачеві і на які існує попит
b. на надання послуг, які вже сформувались без урахування потреб споживачів
Question 73
Яку групу людей на фондовій біржі називають „ведмедями”:
a. людей, що грають на підвищення курсу акцій
b. людей, що грають на пониження курсу акцій
c. клієнтів
d. маклерів
e. брокерів
Question 74
У практичній діяльності підприємств громадського харчування використовуються різні підходи до встановлення цін на продукцію та послуги. Знайдіть невірну відповідь:
a. за цільовим прибутком
b. витратне ціноутворення(витрати плюс)
c. ціноутворення, засноване на конкуренції
d. з орієнтацією на вимоги споживача
e. „зняття вершків”
Question 75
Виставки і ярмарки не відносяться до засобів реклами послуг.
a. НІ
b. ТАК
Question 76
Для вивчення попиту на перевезення пасажирів автомобільним транспортом застосовують різні методи обстеження пасажиропотоків. Серед наведених знайдіть невірну відповідь:
a. табличний
b. матричний
c. обліковий
d. нормативний
Question 77
Дайте відповідь, які характерні особливості притаманні послугам з бізнес-консалтингу:
a. гарантії конкретних результатів
b. невідчутність
c. індивідуальність кожної послуги
d. єдність проектування, виробництва та впровадження
e. підвищені вимоги до професіоналізму виконавця
f. єдність виконавця і замовника
Question 78
Дослідження маркетингової діяльності фірми, що надає побутові послуги населенню, передбачає використання документів первинного обліку реалізації послуг. Які з наведених документів необхідно використати:
a. документи бухгалтерського обліку
b. статистична звітність фірми
c. чеки
d. квитанції на виконання замовлень
e. замовлення
Question 79
Визначте, які з наведених категорій являються товаром на ринку цінних паперів:
a. депозитні та ощадні сертифікати
b. будівлі
c. векселя
d. облігації
e. акції
f. меблі
g. автомобілі
Question 80
Співвіднесіть різні види послуг і визначить ті, надання яких потребує високого рівня кваліфікації персоналу:
a. перукарські
b. послуги кур’єра
c. юридичні
d. медичні послуги
e. аудиторські
f. послуги покоївки у готелі
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.