Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стимулювання праці в медичному закладі


Дипломна
K-16529

Список умовних позначень
Вступ
Розділ
1.1. Характеристика основних понять по мотивації і стимулюванню праці
1.2. Розробка програм стимулювання праці
1.3. Стимули ефективної праці
1.4. Методи організації праці в аптечних установах України
1.5. Стимулювання та мотивація в системі аптечних підприємств
1.6. Заробітна плата як засіб стимулювання
Розділ 2. Аналіз економіко-господарської діяльності та засобів організації та стимулювання праці СМП «Медек»
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності СМП «Медек»
2.2. Організація праці аптеки СМП “Медек”
2.2.1. Організація збуту медикаментів на піжприємстві СМП "Медек"
2.2.2. Умови праці у аптеці СМП “Медек”
2.2.3. Режим праці співробітників СМП "Медек"
2.3. Система оплати праці персоналу
Розділ 3. Нові підходи щодо організації та стимулювання праці СМП “Медек ”
3.1. Розробка стратегії діяльності та роль трудового колективу у її здійсненні
3.2. Накопичення матеріальних резервів для стимулювання шляхом покращення товарообігу та асортименту реалізовуваної продукції
3.3. Посилення мотивації працівників шляхом покращення організації та умов праці
3.4. Залучення співробітників до покращення ВОР шляхом матеріального стимулювання
3.5. Створення інституту соціальних гарантій на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури

1. Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотив праці формується, якщо в розпорядку субєкта управління є потрібний набір цінностей, що відповідає соціально обумовленим потребам людини; для одержання цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими матеріальними витратами, ніж інші види діяльності. Мотивація – це довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за заданими параметрами структури ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідної мотиваційної системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу.
2. Стимулювання як тактика вирішення проблеми є орієнтацією на фактичну структуру ціннісних орієнтацій і інтересів працівника, на більш повну реалізацію наявного трудового потенціалу. Мотивація і стимулювання як методи управління працею є протилежними за напрямками: перший направлений на зміну існуючого стану, другий – на його закріплення, проте вони доповнюють один одного. Важливе місце в системі мотивації праці займають винагороди. Винагороди стимулюють групові інтереси, заохочують колективізм у досягнення кінцевих результатів виробництва. Стимулювання праці – спосіб винагороди працівників за участь у виробництві, який заснований на співставленні ефективності праці та вимог технологій. Заробітна плата, яка складається з базової ставки, преміальних виплат та соціальних програм, є важливим стимулом для персоналу. ЇЇ стимуляційна функція зростає, коли розмір ЗП корелює з прибутками підприємства, тобто залежить від кінцевого результату процесу праці. Засобом мотивації можуть слугувати не тільки гроші, але і все, що сприяє укріпленню відчуття самоповаги.
3. Організація праці – це закріплення певної роботи за виконавцями, тобто тими, хто здатний її виконувати краще, з погляду організації як одного цілого. Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації і обслуговування робочих місць; раціоналізація засобів і методів праці, що прискорюють і полегшують процес виготовлення і відпуску ліків та інших товарів; поліпшення умов праці, розробка оптимальних режимів праці та відпочинку; нормування витрат праці при виконанні окремих виробничих операцій; підвищення культурно-технічного рівня працівників аптек і підготовка кваліфікованих кадрів; удосконалення форм розподілу і кооперації праці, суміщення професій, спеціальностей і функцій у масштабах відділів аптеки; поліпшення трудової дисципліни, підвищення рівня творчої активності працівників; удосконалення організації роботи допоміжних працівників; удосконалення форм і систем оплати праці та економічного стимулювання; удосконалення роботи управлінського персоналу.
4. СМП "Медек" є збитковим приватним підприємством, збитки якого є назначними (3 тис. грн). Враховуючи, що збитки не перевищують 10% від валового товарообігу, вони можуть бути усунені шляхом покращення товарообігу та підвищення мотивацій персоналу. Приміщення, які займає аптека неоднорідні по якості ремонту, кліматичних та санітарно-гігієнічних факторах. Найвища якість більшості цих показників досягнута у приміщеннях, які відвідують клієнти та партнери СМП "Медек". Товарообіг медикаментів знаходиться на посередньому рівні і може бути суттєво вдосконалений. Основною проблемою підприємства є недостача обігових коштів. Незначного покращення потребують і умови зберігання продукції.
5. Заробітна плата більшості персоналу перевищує середні показники по країні, однак є нижчою за середню по м.Києву. Протягом останніх трьох років спостерігався неухильний ріст заробітної плати, який частково нівелювався зростанням податкового пресингу. Відрядна форма оплати праці, яка застосовується керівництвом ТОВ, не є вагомим стимулом для персоналу аптеки. Виплата заробітної плати проводиться вчасно, відповідно до норм чинного законодавства. Останнім відповідає і режим роботи. Система мотивацій та стимулювання праці на СМП "Медек" потребує докорінного перегляду та вдосконалення.
6. Відкриття двох філіалів уже на першому етапі дозволить вивести підприємство на нульовий результат (зі збитковості), давши прибуток близько 3000 грн. Покращення асортименту продукції стане важелем, якій чітко закріпить прибутковість СМП "Медек". У відповідності з стратегічними планами ТОВ “Медек” при покращенні асортименту ставка буде проводитись на групи найбільш реалізованих товарів, шляхом поповнення асортименту новими товарами, які охоплять усі сектори споживчого ринку та будуть підтримуватись фірмами-виробниками з допомогою реклами, бонусів. знижок. Зміни асортименту дозволять збільшити ВОР на 20% та отримати прибуток у межах 9 000 грн.
7. Покращення умов праці: якісний ремонт приміщень для персоналу, туалету, покращення освітленості робочих місць та укомплектування побутовою технікою кімнати для персоналу - дозволить покращувати персоналу настрій, дозволить працівникам швидше та ефективніше відновлювати працездатність, економити робочий час, підвищить продуктивність праці та престижність роботи у СМП "Медек". Крім того суми, затрачені на ремонт будуть компенсовані економією на оренді на ту ж суму.
8. Прийнятними для використання СМП "Медек" методами матеріальної стимуляції є корегування ставки заробітної плати, додаткові виплати, участь у прибутках, безкоштовне медичне обслуговування для персоналу; організація колективних пікніків відповідно до державних та професійних свят, обідів у ресторані для кращого працівника тижня, дієтичного харчування для персоналу. Для винагород працівникам та залученим до спвпраці лікарям планується прогресивна система заохочень, яка може досягати 15% при зростанні ВОР удвічі.
9. Система соціального страхування та мотивацій, які задовільняють власну гідність співробітників, запропонована нами буде складатись з преміальних обідів на двох кращому працівнику тижня. Путівкою на відпочинок на березі моря кращому співробітнику за підсумками року, системою безкоштовного якісного медичного обслуговування, дієтичного харчування співробітникам з захворюваннями шлунково-уишкового тракту.
10. Впровадження у життя усіх запропонованих управлінських рішень дозволить збільшити прибутки підприємства втричі. Завоювати нові сектори ринку, підвищити конкурентноздатність підприємства.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.