Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

КТЕУ, Варіант №1, Консалтинг, №3202


Контрольна робота
K-11864

Завдання №1
КЕЙС В: ФОРМА В
Прочитайте наведений приклад; самостійно дайте відповідь на запропоновані далі питання і підготуйтеся до обговорення відповідей в групі. Команда працює вже місяць і найближчим часом намічається завершення першого етапу. Честолюбна Енн виступає в якості неформального лідера команди, роль же педантичної Пет зводиться до організації зборів і веденню протоколів. Коли Помічник Сью запропонувала взяти на себе відповідальність з підготовки документів, Енн заперечила, сказавши, що Пет чудово справляється з цим завданням і буде виконувати його до закінчення проекту. Завжди, коли команда була готова прийняти рішення з того чи іншого питання, інтуїтивний Айк пропонував ще кілька варіантів і команда поверталася до самого початку. Як Айк, так і Мудрий Пол, неодноразово заявляли, що команда витрачає занадто багато часу на дрібниці, мало приділяючи уваги питаниям стратегії. За минулий місяць Помічник Сью вела себе на зборах скромно і практично не виділялася. Єдиний раз, коли вона наважилася висловитися, Енн сказала, що рішення з цього питання вже прийнято.
Мудрий Пол не був присутній на декількох нарадах. Сью зателефонувала йому, щоб зрозуміти, чи буде Пол присутнім на наступних зборах чи ні, а також дізнатися, яким чином йому вдалося добитися прогресу в своїй частині проекту. Після розмови з Полом Сью стала виконувати за нього частину роботи, не афішуючи своєї ініціативи, а також висловлюватися від його імені на парадах. Коли необхідно було завершувати роботу у зв'язку із закінченням строків виконання першого етапу робіт, Айк не впорався зі своєю частиною проекту, але запевнив команду, що зі свого боку він зможе виконати роботу в останній момент. Сью працювала за двох, виконуючи як свою частину роботи, так і роботу Пола. Зусилля Пет і добровільних помічників Енн дозволили домогтися позитивних результатів по проекту в цілому. Було визначено, що команда збереться за годину до здачі проекту, щоб переконатися, що все готово до відповідального моменту.
Питання для обговорення:
Команда в розглянутому прикладі
1. Які виявилися проблеми у цієї команди?
2. Як би ви описали ситуацію з точки зору кожного учасника команди?
3. Що б ви порадили для підвищення ефективності команди?
Ваша команда
1. Як проблеми, що виникли можна віднести до норм Кодексу поведінки,
що діють в команді?
2. Чи можете Ви запропонувати підходи до перегляду, коригуванню чи
аналізу наявної команди Кодексу поведінки, за допомогою яких можна було б підвищити ефективність її роботи?

КЕЙС С:
Прочитайте наведений нижче приклад, самостійно дайте відповідь на наведені нижче питання і підготуйтеся до обговорення отриманих відповідей у групі.
Команда подолала середину точки свого життєвого циклу. Реакція керівництва на виконану роботу була загалом позитивною, при цьому начальство особливо відзначило Мудрого Пола. Робота над частиною проекту, за яку відповідав Інтуїтивний Айк, була завершена в останню секунду і не вписувалася в загальну канву, незважаючи не те, що були зв'язки з іншими членами команди. Поряд з цим команда виконала практично всі поставлені перед нею завдання. Не незважаючи на те, що загалом вдалося досягти нормальних результатів і команда як і раніше користувалася довірою і заступництвом керівництва, вона повністю вичерпала свій потенціал. Честолюбна Енн зосередила всі свої сили на реалізації іншого великого проекту і не була присутня на останніх двох нарадах. Керівництво командою намагалася здійснити Пет, але її спроби проводити наради не мали підтримки з боку Пола і Айка. Однак, користуючись підтримкою Пола, помічник Сью усвідомила своє місце в команді і стала почувати себе більш впевнено. Пет стривожена тим, що у команди немає ні настрою, ні енергії, щоб переборювати чергові рубежі, і іноді відчуває повне безсилля у зв'язку з тим, що її спроби, спрямовані на отримання результатів, ніхто не підтримує. Свою стурбованість вона спробувала довести до кожного учасника команди, проте повноцінного розуміння у членів групи не знайшла.
Питання для обговорення:
Команда в розглянутому прикладі
1. Що сталося з цією командою?
2. Як змінився розподіл функцій?
3. Які екстрені заходи можна вжити, щоб врятувати команду?
Ваша команда
1. Чи відповідає ваша команда затвердженим нормам і Кодексу поведінки?
2. Які висновки, зроблені під час аналізу розглянутого прикладу, застосовні у вашому випадку?
3. Що потрібно зробити вашій команді, щоб зберегти здатність впевнено
досягати поставлених цілей, стабільної високої продуктивності, підтримувати
нормальну взаємодію?

Завдання №2 Проведіть моніторинг ринку консалтингових послуг в Україні

Для виконання завдання необхідно опрацювати матеріал, який розміщується на сайті Української асоціації менеджмент-консультантів (http//www.uama.com.uа).

Завдання №3 «Сутність консалтингу та консультування»

«Дай консультанту власний годинник і він скаже тобі котра зараз година»
Управлінське консультування – професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, окремим підприємцям з метою сприяння клієнтам у визначенні та дослідженні управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень, методологи впровадження рекомендацій.
Консалтинг – вид інтелектуальної діяльності, основна задача якої полягає в аналізі, обумовленій перспектив розвитку і використання науково-технічних і організаційно-економічних інновацій з урахуванням сфери діяльності, а також проблем клієнта.
Завдання: Як Bи вважаєте чи можна стверджувати, що «управлінське консультування» і «консалтинг» є тотожними поняттями? Наведіть спільні та відмінні риси. Обгрунтуйте власну думку.
Запропонуйте власне визначення терміну «консалтинг».
На сьогоднішній день проектно-орієнтована діяльність є досить актуальною. Використання проектних принципів організації є одним з ключових засобів досягнення стратегічних і оперативних цілей більшості компаній в межах прийняття рішень... Як Ви вважаєте навіщо необхідний консалтинг?
В яких же випадках клієнти звертаються за допомогою до консалтингової компанії?
Причини стрімкого розвитку консалтингу на світовому ринку визначають наступні:
– загальна тенденція глобалізації бізнесу, яка сприяє попиту на консалтингові послуги як серед транснаціональних корпорацій, що захоплюють нові ринки, так і серед щойно створених компаній, які сподіваються позиціонуватися на світовому ринку;
– можливість використання ідей і таланту консультанта як конкурентну перевагу в ринковій боротьбі;
– необхідність впровадження інформаційних технологій, які дозволяють значною мірою підвищити продуктивність компанії.
Завдання: обґрунтуйте причини стрімкого розвитку консалтингу, а також запропонуйте причини закриття консалтингових фірм.
Чи згодні Ви, що консалтинг допомагає:
– ідентифікувати та аналізувати управлінські проблеми і можливості;
– пропонувати альтернативні варіанти вирішення проблем;
– надавати допомогу в реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними.
Обгрунтуйте думку та наведіть приклади.
Найпоширенішими причинами звернення до консультантів можна визначити наступні:
2. Допомога в подоланні кризи в діяльності підприємства
Дайте відповідь на питания: Консалтинг це реальна допомога чи невиправдані затрати?
Побудуйте матрицю та визначте спільні і відмінні риси консалтингового бізнесу в Україні, Європі та США.
Визначте основні вимоги до консультанта, що має здійснювати консультаційний проект:
Авторемонтний бізнес компанії Seats
В лютому 1990 року компанія Sears, Roebuck & Co. в межах великої реорганізації, направленої на зменшення утримань та збільшення доходів змінила свою програму винагороди для інструкторів по технічному обслуговуванню. Робота інструкторів полягала в тому, щоб разом з клієнтами виявляти, які ремонтні роботи необхідно виконати на їх автомашинах. Згідно нової програми, винагорода інструктора загалом залежала від загальної вартості ремонтних робіт, на які давали згоду клієнти. Програма встановлювала квоти продажів певних запасних частин, і інструктори повинні були забезпечити виконання цих квот. Кількість скарг клієнтів почала зростати.
Збільшення кількості скарг клієнтів спонукало Каліфорнійське управління по правам споживачів (California Department of Consumer Affairs) протягом року вести таємне розслідування практики оформлення рахунків за ремонтні роботи в 35 авторемонтних центрах компанії Sears в Південній та Центральній Каліфорнії. Агенти цього правління майже в 90% випадків платили за ремонтні робота більше ніж необхідно в середньому на 223 долари. Управління висунуло компанії Scars звинувачення в порушенні законів штату шляхом шахрайства, брехливих, що вводять в оману заяв, навмисного порушення зальноприйнятих правил торгівлі та використанням недобросовісної реклами, а також запропонувало владі штату скасувати ліцензію, котра дозволяла компанії експлуатувати сервісні центри в штаті.
Sears відразу ж спростувала звинувачення штату і заявила, що подасть на апеляцію при любій спробі позбавити її ліцензії. Проте через 10 днів голова Sears Эдуард Э. Бреннан заявив, що бере на себе персональну відповідальність за непорядки в сервісному підрозділі і що компанія скасовує програму винагород за працю, яка призвела до виникнення проблем. Бреннан також повідомив, що практика оформления рахунків в сервісних центрах компанії стала предметом розслідувань, що проводилися владою штатів Нью-Джерсі і Флорида. Компанія прийняла рішення направити прокурорам кожного штату екземпляр документу, що викладав нову політику компанії в сфері ремонту автомашин. Крім того, Sears опублікувала в усіх основних газетах країни об'яву на цілу сторінку, в якій роз'яснила свою позицію всім клієнтам.
Завдання. Уявіть себе консультантом та запропонуйте вирішення даної ситуації на початковому етапі. Чи правильно було обрано рішення компанию Sears?

Завдання №4

Круглий стіл «Консалтинг в Україні і за кордоном: проблеми та перспективи»
Воспользоваться хорошим советом — расширить свои возможности
Бесплатные советы часто обходятся нам слишком дорого.

Попередньо опрацюйте періодичні видання та за результатами проведіть аналіз консалтингу та консалтингових компаній у різних країнах світу.
1. Австрія
2. Австрія
3. Бельгія
4. Великобританія
5. Голландія
6. Греція
7. Індія
8. Іспанія
9. Іспанія
10. Італія
11. Малайзія
12. Нідерланди
13. Німеччина
14. США
15. Туреччина
16. Філіпіни
17. Фінляндія
18. Франція
19. Швейцарія
20. Швеція
21. Японія

Завдання №5 Ситуаційна вправа «Яковлев та партнери»

„ЯКОВЛЄВ ТА ПАРТНЕРИ"
Консалтингова фірма „Яковлев та партнери" – це молода компанія, що динамічно розвивається. При розробці стратегії діяльності було взято до уваги ситуацію, що склалася на ринку консалтингових послуг в Україні, а також світові тенденції у цій сфері.
„Яковлев та партнери" займає одну з лідируючих позицій на ринку надання якісних аудиторських і консалтингових послуг в Україні. Керівництво фірми вивчає провідний світовий досвід та постійно направляє персонал на проходження різноманітних тренінгів щоб адаптувати світовий досвід до місцевих умов і застосовувати його на практиці, „Яковлєв та партнери" прагнуть „працювати на результат", що оцінено багатьма клієнтами. В провідних бізнес-журналах постійно можна ознайомитися з рекламою фірми та розглянути запропонований широкий спектр послуг, що пропонує консалтингова фірма на ринку України. Оскільки підприємство тісно співпрацює з іноземними партнерами, то практично ніколи не виникає серйозних проблем і непорозумінь щодо вирішення крос культурних питань. Це дозволяє клієнтам максимально використовувати можливості для росту, зниження ризиків і досягнення поставлених цілей. Фірмою була створена згуртована команда професіоналів, до складу якої увійшли фахівці різного профілю. Кожний має великі знання і практичний досвід роботи у своїй справі. Консультанти завжди намагаються знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта, що звертається за отриманням консалтингових послуг.
Так, одного ранкового дня до офісу компанії, що знаходиться у місті Києві за адресою проспект Перемоги, 67, офіс 34 за попередньою домовленістю звернувся Андрій Сергієнко, віце-президент однієї з провідних компаній, що діють на ринку України. Пан Андрій звернуся до консалтингової фірми „Яковлєв і партнери" за проведенням необхідних досліджень із організації масштабної міжнародної виставки продукції хімічної промисловості, що запланована на 18 листопада 2009 року...
За попередніми даними визначено, що виставка триватиме 3 дні з 10.00 до 18.00.
Відомо, що до участі у виставці подано 16 заявок з таких країн як Німеччина, Франція, Швейцарія, США, Японія, Україна, Туреччина, Великобританія, Швеція, Чехія, Голландія, Австрія, Росія, Китай, Болгарія, Греція.
Виступіть у ролі консультанта фірми «Яковлев та партнери» і проведіть дослідження для пана Андрія виконавши наступні завдання.
Завдання для вирішення:
1. Проведіть аналіз ринку виставкової діяльності в Україні, зокрема в місті Києві.
2. Визначте місце проведення виставки в місті Києві тa обґрунтуйте обраний варіант.
3. Розробіть программу перебування гостей у місті Києві.
4. Розробіть макет запрошення, що буде надіслано підприємствам-учасникам з Туреччини, США Чехії, Франції, Німеччини та Японії.
5. У вигляді схеми створіть розміщення стендів країн-учасниць відповідно враховуючи форму приміщення, розташування вхідних дверей та вікон.
6. Опишіть систему зустрічі гостей з Німеччини, доставку до місця проведення виставки, допомогу в організації роботи стендів, закінчення виставки та від'їзд гостей до Німеччини.

Завдання 6. Угоди

Каким бы не был мудрым человек,
в жизни ему пригодятся советы
здравомыслящих друзей. (Нлавт)

Підготувати макети різних видів угод на проведення управлінського консультування в зовнішньоекономічній діяльності (в торгівлі для студентів спеціальності «Менеджмент організації»).

Завдання №7 Проблема в бізнесі…
В результаті проведених досліджень, аналізі періодичних видань та ЗМІ знайдіть суттєву проблему в бізнесі (за напрямом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності для студентів менеджмент ЗКД) та виступивши у ролі консультанта запропонуйте шляхи її вирішення.
Пропозиції наведіть у вигляді схеми. За результатами зробіть висновки.

Завдання №8

Знання лише тоді знання, коли воно набуте
завдяки мисленню, а не пам'яті.
Лев Миколайович Толстой (1828 - 1910) Подолання опору

ПОЯСНЕННЯ
Правильні у своїй основі спроби представити матеріал при неадекватних діях координатора можуть викликати негативну реакцію у «аудиторії» і звести нанівець усі зусилля. Ця негативна реакція може бути обумовлена різними факторами: особисті інтереси, різні цінності і досвід, різна основа для міжособистісних відносин, боротьба за право доступу до ресурсів організації.
Суть цієї вправи зводиться до імітації наради, учасники якого змушують виступаючого з ініціативною пропозицією доповідача долати опір присутніх, використовуючи конструктивні прийоми. У практиці консультанта цей метод може виявитися корисним у тому випадку, якщо перед ним поставлене конкретне завдання з розвитку відповідних здібностей клієнта, який запросив його. Необхідний час: приблизно 75 хвилин.
Необхідні матеріали:
Форма А (роль 1);
Форма В (роль 2);
Форма С (роль 3);
Форма D (роль 4);
Форма Е (роль 5);
Форма F (роль б);
Форма G (консолідований звіт);
ПРОЦЕДУРА
1 Вступ.
«Кожей з нас, швидше за все, згадає хоч один приклад того, як корисні в цілому починання не отримували належного розвитку тільки через те, що не були прийняті і зрозумілі. Блокувати такі починання, чинити опір їм або займатися відвертим саботажем спонукають особисті інтереси, різні цінності і різна основа для міжособистісних відносин, дуже часто - боротьба за право доступу до ресурсів організації. Управління, же ми будемо розбирати, імітує нарада, учасники якого змушують. виступаючого опиратись присутнім, використовуючи конструктивні прийоми
2. Розподілите ролі;
Роль 1 доповідач, віце-президент, керівник відділу кадрів;
Роль 2 представник менеджменту;
Роль 3 представник менеджменту, представники профспілки, майстер першої зміни;
Роль 4 представник менеджменту, генеральний керуючий;
Роль 5 представник менеджменту, віце-президент, відповідальний за фінансово-економічні питання;
Роль 6 представник менеджменту, віце-президент, керівник з маркетингу та збуту
Роль 7 спостерігач
Роль 8 спостерігач
Роль 9 спостерігач
Примітка: якщо робота над вправами проводиться в невеликій групі, координатор може зняти один або декілька персонажів з числа представників менеджменту або скоротити число спостерігачів, оскільки істотне значення має тільки роль доповідача. Також можна повністю відмовитись від спостерігачів, записавши сцену обговорення і продемонструвавши плівку з записом всім учасникам обговорення пізніше,
3. Забезпечити співробітника, що грає першу роль, формою А, демонстраційним блокнотом замість дошки, набором маркерів. Тим, хто грає ролі з другої по шосту, крім опису ролей форми В, С, D, Е, F. Кожному спостерігачеві віддати карту спостерігача, форма G.
4. Попросіть учасників підготувати свої ролі. По можливості доповідачу (роль 1) було б добре виділити окрему кімнату.
5. Доповідач (роль 1) виступає з підготовленого доповіддю перед представниками менеджменту. Всі учасники зобов'язані діяти у відповідності з
розподілом ролей.
6. Перш ніж приступити до опитування учасників, дайте наступні вказівки:
– Нагадайте учасникам, ,що всі вони повинні грати заздалегідь
написані ролі;
– Поясніть, що на практиці можливі «осередки опору» можна вгадати або виявити завчасно;
– Якщо хтось з учасників відчув під час цієї гри гнів або безпорадність, дайте йому а цьому зізнатися;
– Попросіть спостерігачів зробити припущення про те, хто з учасників які ролі грав, у чому проявлялася їх негативна реакція, в чому виражався опір?
7. При проведенні опитування учасників виконуйте наступні рекомендації:
– попросіть «доповідача» описати його власне ставлення до дій рольової гри. Чи були тут для нього які-небудь проблеми з цим, в чому проявилися емоційні реакції; чи реалістично виглядав програшний сценарій; чи знайома йому по реальному житті в організації - ця особиста образа; чи вдалося йому закінчити доповідь своєчасно; які результати (за його оцінкою);
– попросіть «доповідача» самого оцінити власний виступ. Що вдалося, а що можна було б зробити інакше;
– задайте питання «представникам менеджменту»: чи були вони задоволені щодо тих питань, які викликали у них занепокоєння; чи викликає у них довіру представлений доповідачем план;
– попросіть оцінити рольову гру спостерігачів: у чому сенс зайнятої учасниками позиції; чи намагались учасники гри зрозуміти позицію і цінності один одного;
– попросіть всіх учасників і спостерігачів відповісти на запитання чи вплинуло на результат рольової гри статусна невідповідність учасників;
– попросіть всіх учасників і спостерігачів відповісти на питання: що можна було б вважати ідеальним результатом цієї рольової гри: рішення, вироблене на основі консенсусу; одноголосно прийняте рішення пройти програму додаткового навчання; припинення дискусії і переглянути стратегічні плани розвитку організації?

Завдання №9 Що треба знати про зміни
Пояснення
По закінченню виконання цієї вправи учасники повинні зрозуміти, що реакція на ті перетворення, що відбуваються буде індивідуальною. Ці визначальні та індивідуальні прояви необхідно враховувати при підготовці та здійсненні великих організаційних перетворень. Передбачається, що при виконанні вправи можуть брати участь близько 20 чоловік. Якщо ви працюєте з більшим чи меншим числом учасників, то можна внести певні зміни до процедури.
Необхідний час 30-40 хвилин.
Необхідні матеріали:
Форма А (звіт реакції па певні зміни);
Форма В (інструкція Коричневої команди);
Форма С (інструкція Сірої команди);
Форма D (інструкції Червоної та Зеленої команд).
1. Роздайте всім учасникам копію форми А (звіт про реакцию на зміни)
2. Поясніть учасникам, що протягом 5 хвилин їм необхідно спробувати знайти як можна більше точних слів і фраз, що характеризують особисте ставлення до перетворення (спочатку це може здатися не надто складним завданням, але поступово запас характеристик вичерпується).
3. Після закінчення 5 хвилин треба переходити до наступного етапу.
4. Попросіть учасників оцінити власні характеристики як позитивні, негативні чи нейтральні, потім порахуйте кількість балів по кожній з цих категорій. Запишіть результати в вимагаючу графу А.
5. Розподіліть учасників на чотири групи, дотримуючись наступні вказівки;
– розділіть присутніх на чотири групи з рівною кількістю учасників.
Використовуйте що кількість для виділення квартала щодо балів, проставлених
учасниками у формі А. Наприклад, якщо кількість учасників складає 16 осіб, у
кожному кварталі буде чотири людини;
– позначте квартал з максимальним обсягом негативних оцінок для Червоної команди і квартал з найбільшим об'ємом позитивних оцінок для Зеленої команди;
– довільно розділіть учасників з двох середніх кварталах на дві команди. Назвіть одну з цих груп Коричневою командою, іншу групу – Сірою командою.
6. Спробуйте з'ясувати в процесі дискусії, чим самим, на думку учасників
обумовлені такі різні результати. Учасники, як правило посилаються на досвід
роботи, особисте сприйняття, різні «системи координат» і т.д.
7. Тепер дайте копії форми В - Коричневій команді і форми С - учасникам, включеним в Сіру команду.
8. Далі дайте копії форми D учасникам Червоної (негативно сприймає зміни) команди.
9. Виділіть щонайменше 15 хвилин на те, щоб команди підготували власні варіанти планів перетворень.
10. Спочатку попросіть учасників Коричневої команди повідомити групі,
яким чином планується інформування позитивно налаштованих людей про майбутні зміни. Після цього дайте можливість викласти свої підходи до комунікацій і до здійснення проекту позитивно налаштованим на зміни учасників, включених до Зеленої команди. (Як правило, ті хто з оптимізмом дивляться в майбутнє, акцентують увагу на можливості неформальних, дружніх
комунікацій; позначимо їх як «чаювання»,)
11. Повторіть цю процедуру, попросивши учасників Сірої команди повідомити про те, як вони планують, здійснюючи зміни, враховуючи думки тих, хто різко негативно ставитися до перетворень. Після цього заслухати думку тих, хто дійсно складає непримиренну опозицію «партії реформаторів» і входить в червону команду. (Ті, хто найбільше налякані перспективою змін, як правило, посилаються на необхідність все зважити, звикнути до самої думки про можливість таких змін, хочуть дізнатися, що було сказано про це їх колегам, і т.д.)
12. У процесі обговорення всі учасники виявляють, що особисте ставлення керівників до передбачуваних змін характеризуються істотними відмінностями, особливо в тій частині, яка торкається аспектів комунікацій, підходи до реалізації перетворень і формування сприйняття підлеглих. Поряд з тим, що багато в чому така обставина пояснюється особистісними особливостями і життєвим досвідом, цього не можна не враховувати при інформаційній підтримці та реалізації змін, популярних серед співробітників.
13. Виконуючи цю вправу учасники починають розуміти, що реалізація в
закладених і планованих перетвореннях принципів -тачною мірою залежить від
особистої позиції на ці зміни. Особливо це важливо, коли позиція керівництва не збігається І точкою зору Э цього питання рядових співробітників. Навіть якщо перетворення є невідворотними і є всього лише питанням часу, вирішальним чинником їх успішності буде те, як менеджер буде їх проводити.
В цілому завданням цієї вправи є – навчання навичці сприйняття змін з іншої
точки зору.
ЗВІТ ПРО РЕАКЦІЇ НА ЗМІНИ
Оцінка Оцінка
1.
2.

Форма А.
Спробуйте сформулювати своє ставлення до ідеї перетворення, підібравши найбільш точні пояснення тих почуттів та реакцій, які виникають у вас у зв'язку з цим. Використовуйте окремі епітети або короткі речення. Ваше завдання - придумати у підведений час якомога більше визначень.
Оцінка
1.
2.
Сума позитивних оцінок
Сума негативних оцінок_
Сума нейтральних оцінок_
Інструкції Коричневої команди. Форма В.
Спробуйте спільно сформулювати план, за допомогою якого було б можливо викласти наведену нижче ситуацію співробітникові, позитивно ставлячись до ідеї перетворення.
Офіс, у якому працює цей співробітник, переводять в інше місце, розташоване по сусідству. Вам відомо ТІЛЬКИ те, що цей крок буде неоднозначно сприйнятий в його відділі, але його обов'язки та функції залишаться незмінними, і він як і раніше залишається у вас в прямому підпорядкуванні. Вам невідомо, чим обумовлено це рішення.
Ваш план обов'язково повинен включати в себе наступні елементи, хоча і не обмежується ними:
– точний опис того, як ви будете говорити (як, коли, де);
– точний виклад змістовної форми або інформативної складової;
– будь-які інші дії з реалізації цього плану, які ви вважаєте доцільними.
Інструкції Сірої команди. Форма С.
Спробуйте спільно сформулювати план, за допомогою якою було б можливо викласти наведену нижче ситуацію співробітникові, негативно ставлячись до ідеї перетворення.
Офіс, в якому працює цей співробітник, переводять в інше місце, розташоване по сусідству. Вам відомо тільки те, що цей крок буде неоднозначно сприйнятий в його відділі, але його обов'язки та функції залишаться незмінними, і він як і раніше залишається у вас в прямому підпорядкуванні. Вам невідомо, чим обумовлено це рішення.
Ваш план обов'язково повинен включати в себе наступні елементи, хоча і не обмежується ними:
– точний опис того, як ви будете говорити (як, коли, де);
– точний виклад змістовної форми або інформативної складової;
– будь-які інші дії з реалізації цього плану, які ви вважали доцільними.
Інструкції Червоної та Зеленої груп. Форма D.
У результаті спільної роботи в рамках своєї групи зробіть конкретні пропозиції щодо того, яке, на ваш погляд, оптимальне рішення міг би прийняти ваш шеф у зв'язку з такою ситуацією.
Офіс, у якому працює цей співробітник, переводять в інше місце, розташоване по сусідству. Вам відомо тільки те, що цей крок буде неоднозначно сприйнятий в його відділі, але його обов'язки та функції залишаться незмінними, і він як і раніше залишається у вас в прямому підпорядкуванні. Вам невідомо, чим обумовлено це рішення.
Ваш план обов'язково повинен включати в себе наступні елементи, хоча і не обмежується ними:
– точний опис того, як ви будете говорити (як, коли, де);
– точний виклад змістовної форми або інформативної складової.
– будь-які інші дії з реалізації цього плану, які ви вважаєте доцільними.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.