Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління товарними запасами на підприємстві


Дипломна
K-16565

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади управлінням товарними запасами на підприємствах громадського харчування
1.1. Види товарних запасів, завдання та інформаційна база їх оцінювання
1.2. Моделі управління запасами
1.3. Методика оцінювання ефективності управління товарними запасами
Розділ 2 практичні аспекти управління товарними запасами на підприємстві громадського харчування “ласунчик”
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства громадського харчування “Ласунчик”
2.2. Оцінка управління товарними запасами по підприємству ЧП "Ласунчик"
2.3. Оцінка товарооборотності підприємства
Розділ 3 шляхи покращення управління товарними запасами на підприємстві
3.1. Автоматизація управління роботи підприємств громадського харчування
3.2. Оптимізація управління запасами на підприємстві громадського харчування
Висновок
Список використаної літератури

Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Громадське харчування відноситься саме до таких галузей і є дуже привабливою в ситуації, що склалася, завдяки високому рівню рентабельності.
Здійснення ефективного керівництва промисловим підприємством повинне базуватися на застосуванні нормативних методів управління. Неприпустимо орієнтуватися на зіставленні одержаних результатів тільки з фактичними витратами в звітному періоді або базуватися на оцінці виниклих відхилень від відповідних даних, одержаних в попередньому звітному періоді. Необхідно, крім того, весь час порівнювати фактичні витрати з економічно обгрунтованими, тобто обчисленими на основі технічних, техніко-економічних і економічних норм і нормативів: з нормами витрати матеріальних ресурсів на випуск одиниці готової продукції, нормами вироблення, нормативами чисельності, нормами і нормативами використання виробничих потужностей і т.д. Західні підприємці давно відкрили для себе, що нормативні методи більш економічні.
Багато зарубіжних авторів обов'язково відзначають необхідність такого нормування. Основою для дієвого аналізу, оцінки і контролю за одержаними результатами може бути тільки нормативна база по всіх елементах, створена і діюча на підприємстві.
У процесі переходу і становлення ринкової економіки в РФ виникло стільки важких проблем і задач, що вимагають першорядного рішення, що питання нормування на промислових підприємствах якось природно відійшли на задній план і абсолютно втратили свою актуальність. Інтерес до норм помітно слабшав і посилилася помилкова тенденція, що жити можна взагалі без норм. У зв'язку з цим були розформовані підрозділи і розігнані фахівці, що займаються цим питанням.
Формування необхідної нормативної бази для управління виробництвом, матеріальними і фінансовими потоками є обов'язковим, сьогодні без цього не можна підвищити ефективність господарської діяльності. Але створення на основі розроблених методичних документів нормативної бази по всіх елементах шляхом розрахунків, виконуваних уручну, достатньо трудомістка і дорога задача. В значній мірі витрати можуть бути скорочені при розробці системи норм за допомогою вживання автоматизованих програмних комплексів, які дають можливість формувати і періодично обновляти нормативну базу. Крім того, вона дозволить в автоматизованому режимі здійснювати контроль за ефективністю виробничо-господарською і фінансовою діяльністю підприємства. Всі витрати на формування нормативної бази з лишком окупляться в перспективі.
Органічно в цю систему вписуються норми запасів матеріальних ресурсів і норми оборотних коштів, вкладених в ці запаси. Власнику і керівництву підприємства небайдуже, при якому рівні виробничих і збутових запасів забезпечується у нього безперебійність процесу виробництва, постачання і збуту, і скільки для цього відволікається з обороту власних фінансових ресурсів, тобто як успішно функціонують служби постачання і збуту на підприємстві. В умовах ринкової економіки стають особливо актуальними питання раціональної і ефективної організації процесів управління і контролю за рухом матеріальних і фінансових потоків в АТ з метою підвищення ефективності матеріально-технічного постачання самого підприємства і збуту вироблюваної їм готової продукції. Це необхідне для оптимізації рівня запасів і ефективного їх використовування, зменшення їх рівня на підприємстві, а також мінімізації оборотних коштів, вкладених в ці запаси.
Недолік виробничих запасів у підприємства приводить до порушення ритмічності його виробництва, зниження продуктивності праці, перевитрати матеріальних ресурсів через вимушені нераціональні заміни і підвищення собівартості продукції, що випускається. Недолік збутових запасів не дозволяє забезпечити безперебійний процес відвантаження готової продукції, відповідно це зменшує об'єми її реалізації, знижує розмір одержуваного прибутку і втрату потенційної клієнтури споживачів продукції, що випускається підприємством. В той же час наявність невживаних запасів уповільнює оборотність оборотних коштів, відволікає з обороту матеріальні ресурси і знижує темпи відтворювання і веде до великих витрат за змістом самих запасів. Функціонування промислового підприємства при відносно високому рівні у нього запасів буде абсолютно не ефективним. В даному випадку підприємство має у себе по окремих групах товарно-матеріальних цінностей запаси більше дійсно необхідних їх значень – зайві запаси.
Актуальність даної теми полягає в тому, що ефективне управління в сучасних умовах ринку - необхідна умова підвищення ефективності бізнесу, створення, розвитку і реалізації конкурентних переваг підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Цикли зміни рівня запасу в моделі Уїлсона
Рис. 1.2. Валовий обіг ресторанного господарства.
Таблиця 1.1. Аналіз показників товарного балансу підприємства за загальним обсягом (тис. грн.)
Таблиця 1.2. Дані про товарообіг і середні товарні запаси (тис. грн.)
Таблиця 1.3. Прихильність до кухні в залежності від віку відвідувачів (у %)
Рис. 2.1.Організаційна характеристика підприємства
Таблиця 2.1 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства громадського харчування „Ласунчик" за 2002 - 2004 роки
Таблиця 2.2 Товарні запаси по кварталам на кінець періоду за 2004 рік
Таблиця 2.3 Товарні запаси по товарним групам на кінець 2004 року.
Таблиця 2.4 Виконання плану з товарообігу на підприємстві ЧП "Ласунчик" по місяцях за 2004 рік. Рис. 2.2 Графік виконання плану з товарообігу за 2004 рік.
Таблиця 2.5 Вихідні дані для аналізу товарооборотності по підприємству ЧП “Ласунчик’’ за 2003 - 2004 роки.
Рис. 2.3 Діаграма середніх товарних запасів на кінець періоду по кварталам за 2004 рік.
Таблиця 2.6 Товарооборотність по товарним групам на ЧП "Ласунчик
Рис. 2.4 - Діаграми товарооборотності в днях по товарним групам за 2004 рік (план, факт).
Таблиця 2.7 Факторний аналіз впливу на товарооборотність товарообігу та середніх товарних запасів.
Таблиця 2.8 Структура товарообігу і середніх товарних запасів на ЧП "Ласунчик" за 2004 рік. "
Рис. 2.5 Структура товарообігу.
Рис. 2.6 Відхилення по структурі товарообігу.
Рис. 2.7 Структура товарних запасів.
Рисунок 2.8 Відхилення по структурі товарних запасів.
Рис. 3.1. Вікно програми “Менеджер”
Рис. 3.2. Виписка рахунку
Рис.3.2 Звіти по підприємству громадського харчування
Рис. 3.3Приклад звіту по витрачених продуктах:
Рис. 3.4. Аналіз і звітність в системі “Фуршет”
Рис.3. 5 Система управління запасами
Таблиця 3.1 Класифікація запасів (АВС system).
Рис.3.6. Залежність рівня витрат від обсягу товарних запасів.
Таблиця 3.2. Класифікація витрат управління запасами.
Рис. 3.7 Динамічна схема процесу формування і реалізації товарних запасів та графічна ілюстрація розрахунку крапки замовлення.
Рис. 3.8. Динамічна схема стану запасів з урахуванням зміни швидкості реалізації.
Таблиця 3.Вплив факторів на рівень оптимального страхового запасу.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.