Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка конкурентоспроможності підприємства громадського харчування


Дипломна
K-16566

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності підприємства
1.1. Поняття та види конкурентоспроможності
1.2. Формування стратегії конкурентоспроможності і фактори, що на неї впливають
1.3. Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції
1.4 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій
Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності продукції на підприємстві громадського харчування
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства громадського харчування «М*ясні закуски»
2.2 Оцінка конкурентоспроможності продукції кафе-бару “М*ясні закуски”
2.3. Якість і ціна продукції, як головні чинники конкурентоспроможності підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства громадського харчування
3.1. Основні проблеми забезпечення конкурентоспроможності галузі громадського харчування та шляхи їх вирішення
3.2. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства громадського харчування
Висновки
Список використаної літератури

Конкурентоспроможність, як соціально-економічна категорія – це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг.
У сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності, за умов жорсткої конкуренції кожне підприємство самостійно обирає стратегію розвитку та ведення фінансово - господарської діяльності, беручи до уваги власний досвід та інтуїцію. Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково-технічного прогресу, а також зростання потреб населення. Неухильно збільшується питома вага продукції, сертифікованої в загальному обсязі її випуску. Тому всі підприємства намагаються розробити свою унікальну стратегію по підвищенню конкурентоспроможності продукції, адже саме ці показники відбивають загальний рівень роботи кожної організації, забезпечують стабільний рівень дохідності, та допомагають вижити підприємству у сучасних ринкових умовах. Ефективно побудована система управління конкурентоспроможністю продукції допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику.
Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання в управління фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва.
Таким чином, актуальність обраної теми – полягає у тому що, конкурентоспроможність продукції у сучасних умовах є сутністю підприємницької діяльності. Спроможність фірми утримувати свої позиції на ринку забезпечує дохідність, та стабільні грошові потоки на підприємстві що, і е основною ціллю усіх суб’єктів господарювання.
Об'єктом вивчення і дослідження є структурний підрозділ товариства з додатковою відповідальністю “Київський м*ясокомбінат” – кафе-бар “М*ясні закуски”, основним видом діяльності якої надання споживачам послуг харчування.
Мета дослідження - дослідити особливості обліку конкурентоспроможності продукції та розробити рекомендації для підвищення ефективності діяльності підприємства, збільшення доходів та покращення якості продукції.
Основним напрямком роботи ТОВ “Київський м*ясокомбінат”, на базі якого діє кафе-бар є виробництво консервних ковбасних виробів, продукції із м’яса, та її збут на ринках України.
Останнім часом планується зменшення номенклатури ковбасних виробів з 400 до 250 видів, але при цьому будуть виділятися ті сорти м'ясних виробів, що мають найбільший попит на ринку, що мають вищу якість.
Комбінат складається з трьох головних цехів:
1). забійний цех;
2). ковбасний цех;
3). консервний цех.
Кафе – бар створено на підприємстві 5 років тому. На сьогоднішній день – це заклад громадського харчування, який має стійку репутацію, свою нішу на ринку і відрізняється високою якістю продукції, що реалізується.
Це – сучасний заклад на 26 посадкових місць, який може обслуговувати споживачів з різними смаками.
На сьогоднішній день в ньому працює 10 осіб, з яких керує виробничим процесом – шеф-кухар, який визначає меню, формує номенклатуру і різноманістність страв, які подаються, займається питаннями якості продукції, бере керівну участь в приготуванні страв з м*яса, спільно з економістами підприємства визначає витрати і ціни на продукцію.
Також в барі працюють 3 кухарі, які займаються безпосередньо приготуванням їжі і 2 офіціанти, які обслуговують відвідувачів.
Крім того, в штаті кафе є також прибиральниця (на 0,5 ставки), сторож, водій, який виконує функції також і екпедитора (тобто закуповує все необхідне для діяльності підприємства) і музикант з власною аппаратурою для забезпечення музичного супроводження вечорів.
На підприємстві обліком витрат і доходів займається шеф-кухар, потім отримані дані зводяться для складання звітності по всьому підприємству.
В кафе-барі споживачам надаються різноманітні м*ясні закуски, алкогольні та прохолоджувальні напої, піцца, салати, кондитерські вироби, кава, чай.
Основою конкурентоспроможності продукції ТОВ “Київський м*ясокомбінат”, що реалізується через кафе – бар виступає новизна сировинного (рецептурного рішення), зовнішнього вигляду.
Основними конкурентами кафе – бару є:
5) Бар –ресторан “Українська кухня”,
6) Кафе – бар “Вікторія”,
7) Ресторан “Домашній кухар”,
8) Бар – ресторан “Аліка”.
Всі ці підприємства громадського харчування розташовані в безпосередній близькості до досліджуваного підприємства.
Матриця конкурентного профілю, розроблена в роботі, показала, що продукція, що реалізується через кафе-бар потребує чіткої розробки маркетингової стратегії так як конкурентноспроможність підприємства не має достатнього рівня для розширення кількості відвідувачів кафе.
Загальна оцінка конкурентної сили дає змогу зробити висновки про конкурентне становище досліджуваного підприємства. Загальна оцінка при досліджені конкурентоспроможності підприємства “М*ясні закуски” -63 балів. Це свідчить, що його конкурентна перевага над середньогалузевими показниками яке має загальну оцінку 64 балів, досить висока.
Проведений SWOT - аналіз показав, що підприємство має такі сильні сторони:
1. Високий рівень комплектності,
2. Адекватні фінансові ресурси,
3. Високу кваліфікацію персоналу,
4. Відомий учасник ринку,
5. Можливість отримання економії від збільшення обсягів реалізації послуг,
6. Переваги у сфері витрат,
Слабкі сторони:
1. Відсутність чітких стратегічних напрямків,
2. Погіршення конкурентної позиції,
3. Знос основних засобів,
4. Низька прибутковість,
5. Вразливість, щодо відношення до конкурентного тиску,
6. Слабке знання ринкової ситуації,
7. Неспроможність фінансувати необхідні зміни в стратегії.
Можливості:
1. Нова ніша в ринковому середовищі,
2. Збільшення асортименту страв,
3. Підвищення якості страв,
Загрози:
1. Можливість появи нових конкурентів,
2. Сповільнення росту ринку,
3. Несприятлива політика держави,
4. Зміна потреб і смаків споживачів.
Проведений аналіз показав, що підприємство має резерви до збільшення дохідності:
1.Ведення фінансового обліку з урахуванням змін в законодавстві дає можливість збільшити швидкість обробки даних, та уникнути штрафних санкцій;
2.Відбір кадрів на підприємстві проходить виключно за критерієм високого професійного рівня, але існує проблема недостатності кадрів певної спеціалізації на ринку України (наприклад, технологи).
3.На підприємстві постійно проходять дослідження на тему пошуку шляхів вдосконалення рецептури виробництва різноманітних страв, в тому числі і їз делікатесних продуктів, але існує проблема недостатності коштів на реалізацію цих проектів.
4.Гнучка система знижок допомагає збільшити обсяги реалізації продукції
5.За умови постійних новації у системі менеджменту існує необхідність стажування в аналогічних підприємствах
Проведений аналіз показав, що підприємство може провести такі заходи по зниженню ризикованості підприємницької діяльності: Жорстку конкуренцію можна обійти шляхом поступового виходу на ринок, чи ширше висвітлення своїх послуг в засобах масової інформації, Збитковість ОФ підприємства можна знизити за рахунок оренди.
Культура обслуговування в кафе-барі оцінюється за такими показниками:
1.Взаємовідносини обслуговуючого персоналу із споживачами, техніка їх обслуговування та режим роботи підприємства.
2.Зовнішній вигляд та осорбиста гігієна обслуговуючого персоналу.
3.Санітарний стан приміщень, столового посуду, столових наборів, столоівої білизни, спецодягу.
4.Оснащення підприємства столовим посудом, столовими приборами, інвентарем, меблями.
5.Дотримання асортименту страв, напоїв і кулінарних виробів.
6.Оперативність обслуговування відвідувачів (20 хв. – оптимальний термін обслуговування з моменту надання меню, а за експрес-обслуговування –20 хв. повне обслуговування).
7.Якість музичного обслуговування.
8.Відповідність додаткових послуг, що надаються регламентованому переліку.
Ціни на підприємстві громадського харчування орієнтовані на споживачів, які отримують стабільний середній дохід і можуть заплатити від 50 до 150 грн. за стандартний набір послуг. Так як основними видами продукції на підприємстві є м*ясні вироби, а ціна на них на сьогоднішній день досягає 30-40 грн. за 1 кг підприємство не може знизити ціни, щоб задовольнити смаки громадян з більш низькими доходами.
На мою думку, основними пропозиціями, які дозволять підвищити конкурентоспроможність підприємства і залучити нових клієнтів є:
- збільшення різноманітності страв, які пропонуються кафе.
- наявність додаткових послуг.
- удосконалення якості обслуговування клієнтів.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1. Життєвий цикл конкурентної переваги підприємства
Таблиця 1.1 Матриця конкурентного профілю
Рисунок 1.2 Види ринку продукції
Рисунок 1.3 Етапи проведення аналізу попиту на продукцію.
Рис.1.4. Показники конкурентоспроможності
Таблиця 1.2. Матриця протилежності цілей і засобів у процесі оцінки конкурентоспроможності продукції
Рис.1.5 Критерії та показники забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Рис.1.6 П'ять основних конкурентних стратегій
Таблиця 1.3. Вибір БКС за позиціями продуктового профілю
Таблиця 1.4. Головні й основні конкуренти по продукту
Рис.1.7 Модель п’яти сил конкуренції Портера
Таблиця 2.1 Випуск основних видів продукції на підприємстві ТОВ “Київський м*ясокомбінат”
Рис. 2.1 Структура управління ТОВ “Київський м*ясокомбінат”
Таблиця 2.2 Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ
Таблиця 2.2 Матриця конкурентного профілю продукції ТОВ “Київський м*ясокомбінат”, яка реалізується в барі – кафе “М*ясні закуски”
Таблиця 2.3 Оцінка конкурентної сили підприємства “М*ясні закуски”
Таблиця 2.4 Фактори зовнішнього середовища кафе-бару “М*ясні закуски”
Таблиця 2.5 Аналіз сильних та слабких сторін підприємства
Таблиця 2.6 Матриця сильних та слабких сторін підприємства
Таблиця 2.7 Прибутки від продажу послуг основних конкурентів на території м.Києва
Таблиця 2.8 Структура основних видів продукції на підприємстві “М*ясні вироби”
Рис. 2.2. Чинники, що впливають на якість обслуговування
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.