Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Процеси і процедури в менеджменті


Курсова
K-17053

Вступ
1. Суть процесів і процедур менеджменту, їх значення для управління
2. Планування як процес менеджменту, його мета, завдання і процедури
3. Суть і значення процесу організації та її процедури
4. Основні засади здійснення процесу мотивації
5. Контроль як завершальний процес менеджменту. Процедури контролю
6. Інші процеси і процедури менеджменту
Висновки
Список використаної літератури

Існування і розвиток організації забезпечується ефективним здійсненням процесів і процедур менеджменту, серед яких особлива роль належить загальним — плануванню, організуванню, мотивуванню, контролюванню. Вони властиві всім рівням менеджменту і характеризуються регулярністю та циклічністю. З їх допомогою визначають напрями діяльності організації, встановлюють конкретні цілі та завдання, вибирають засоби та ресурси для їх реалізації, організовують ефективну взаємодію працівників, вмотивованих на досягнення поставлених цілей, контролюють досягнуті результати.
Основні процеси і процедури менеджменту характеризуються повнотою змісту, стійкістю структури, системністю і універсальністю використання в різних сферах діяльності. Головна їх особливість в тому, що кожен основний процес і процедура менеджменту є окремим процесом управління по виробленню методів активізації і засобів дії на персонал і його діяльність для досягнення загальних результатів соціально-економічної системи.
Процеси і процедури цікаві тим, що в систематизованому вигляді можуть дати повне уявлення про процеси мотивації, дії і взаємодії від зародження ідей до їх реалізації, оцінки результату і появи наслідків. Основні процедури характеризують дію, обумовлюючи його визначальні засоби, реалізація яких може забезпечити необхідний результат.
Планування як основний процес менеджменту є видами діяльності по формуванню засобів дії, що забезпечують єдиний напрям зусиль всіх членів фірми на досягнення загальних цілей. Планування як процес управління включає розробку і реалізацію засобів дії: концепцію, прогноз, програму, план. Кожен із засобів дії має свою специфіку і умови використання.
Концепція - ідея, теоретичні і методологічні основи її розробки, обгрунтування, методи і умови реалізації. Будь-яка теоретична економічна проблема до її втілення в економіці проходить стадію формування концепції.
Прогноз - наукове передбачення можливого стану фірми, корпорації, економіки, суспільства в майбутньому. Прогнози в бізнесі розробляються по складних соціально-економічних проблемах, як правило, на довгостроковий або середньостроковий період. Найчастіше прогноз використовується в стратегічному управлінні.
Програма - закінчений комплекс завдань, заходів, робіт, об'єднаних загальною метою. Формування цільових комплексних програм в бізнесі і їх реалізація грають все зростаючу роль в процесах управління в різних сферах економіки і наукових дослідженнях.
Організація як основний процес менеджменту є видом діяльності людей для досягнення цілей. При реалізації даного процесу оперують категоріями: процес, система, комунікації, організаційно-стабілізаційні методи і організаційно-розпорядливі засоби. Організація як процедура менеджменту формує об'єкт, удосконалює його, розробляє режими функціонування, створює механізми адаптації в змінах зовнішніх і внутрішніх зв'язків в системі управління. Тому організація управління - формування умов стійкості і гнучкості соціально-економічної системи на основі комплексного підходу з урахуванням системних і ситуаційних чинників. Організація як основна процедура менеджменту орієнтує виробничо-господарську систему в часі і просторі. Її призначення - постановка, визначення і формулювання цілей управління відповідно до потреби суспільства у вироблюваною фірмою продукції (послугах), в обгрунтуванні ресурсообеспеченности цілей і реалізовується відповідно до наявного потенціалу.
Цілі - конкретні бажані результати, яких прагне досягти колектив в процесі спільної діяльності. Виділяються економічні, соціальні, маркетингові, інноваційні, інвестиційні і інші цілі. Їх склад і взаємообумовленість визначаються призначенням структурної діяльності.
Постійний контроль цілей і результатів їх досягнення дозволяє уточнити проміжні цілі, порядок їх важливості і характер виробленої стратегії. Таким чином, цілі і стратегії їх досягнення тісним чином взаємозв'язані, коректування або уточнення однієї з даних категорій відразу ж безпосередньо відбивається на іншій. В процесі управління здійснюється постійний процес їх узгодження, визначення взаємної відповідності.
Зміст процедури організації управління припускає формування і обгрунтування набору видів робіт, необхідних для виконання організовуваної діяльності, визначення по кожному виду діяльності: компетенції, тобто можливостей або меж дій і ухвалення рішень; повноважень, тобто прав на ухвалення рішень; відповідальності, тобто заходи і форми відповідальності і санкцій за наслідки ухвалених рішень. На базі цих даних встановлюються перелік і професійний склад персоналу і створюється система інформаційного забезпечення. При цьому формуються рівні управління, підрозділи або ланки по рівнях управління і система зв'язків між ними. Ланка системи управління розглядається як відособлений елемент по критерію спеціалізації і комбінації функцій за об'ємом і масштабу повноважень управління. Як ланка може виступати посада, відділ, служба, підрозділ. Склад ланок в системі управління різноманітний. Пріоритет при характеристиці ланки віддається критеріям виду функцій і об'єму повноважень.
Мотивація як основний процес менеджменту пов'язаний з процесом спонукання себе і інших людей до діяльності через формування мотивів поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації. В процесі мотивації передбачається використання певної послідовності взаємозалежних категорій: потреби людей - інтереси людей - мотиви діяльності - дії людей.
Мотиваційний підхід до поведінкової діяльності є центральним процесом менеджменту. Менеджер впливає на іншу людину через його реальні цілі, життєві установки і очікування, створюючи ефективну мотивацію виробничої діяльності працівника. Як приклад можна вказати особливості мотивації різних категорій самих управлінців. Мотивація фахівців - орієнтація на професійне зростання, накопичення знань; вони вважають за краще, щоб їх оцінювали професіонали.
Мотивація через потреби відображає процес їх піднесення від простих (їжа, житло, безпека) до складних (самоствердження, самоудосконалення, самоврядування). Якщо мотивація заснована на задоволенні вищих потреб, то така людина схильна до самоврядування. Для задоволення вищих потреб заздалегідь повинні бути задоволені первинні потреби, і необхідна висока виробнича і управлінська культура.
Контроль як основний процес менеджменту об'єднує види управлінської діяльності, пов'язані з формуванням інформації про стан і функціонування об'єкту управління (облік), вивченням інформації про процеси і результати діяльності (аналіз), роботою по діагностиці і оцінці процесів розвитку і досягнення цілей, ефективності стратегій, успіхів і прорахунків у використанні засобів і методів управління.
Остання стадія контролю пов'язана із з'ясуванням проблем і причин їх виникнення, що і є підставою для активних дій з коректування відхилень від мети і плану діяльності. Слід зазначити, що всі розглянуті стадії функції контролю здійснюються одночасно, тобто контроль може бути в процесі діяльності і після її завершення, а система організації контрольної діяльності залежить від конкретної ситуації. В значній мірі ефективність контролю визначається методологією, тобто попередніми дослідженнями і розробкою принципів, правив, інструкцій, а також критеріїв оцінки і показників, що вимірюють окремі сторони діяльності і процеси. Крім того, необхідна розробка процедур проведення контрольних операцій, підбір і підготовка управлінського персоналу, здібного до такої роботи.
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.