Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Розробка стратегії організації


Курсова
K-17604

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи розроблення стратегії організації
1.1. Роль стратегії планування в системі стратегічного менеджменту
1.2. Класифікація стратегій організації
1.3. Характеристика стадій процесу розроблення стратегій
Розділ 2. Стратегічний аналіз середовища
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства
2.2. Аналіз макро- та мезооточення
2.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
Розділ 3. Вибір стратегій за результатами swot-аналізу
3.1. Побудова матриці SWOT
3.2. Перегляд стратегічних альтернатив та вибір стратегії
Висновки
Список використаних джерел

Процес всебічного пристосування підприємства до умов середовища характерний для ринкових умов господарювання обумовлюється загальною макроекономічною ситуацією, зміною кон’юнктури ринку чи впливом внутрішніх факторів підприємства. Для ефективного розвитку в конкурентному середовищі підприємство повинне мати певний рівень прибутку, постійно збільшувати свою ринкову вартість, зберігати та збільшувати частку ринку. А це, в свою чергу, передбачає постійні зміни на підприємстві в організаційні структурі, технології, управлінні.
Для опрацювання реалістичної та дієвої конкурентної стратегії ЗАТ “Графія Україна» потрібно запровадити систематичне відстеження стану та змін сильних і слабких сторін підприємства. Зручним і поширеним у світовій практиці інструментом такого моніторингу є SWOT-аналіз, який дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства по відношенню до конкурентів й оцінити вплив зовнішніх факторів на його діяльність. Результатом аналізу повинно стати формування обґрунтованих рекомендацій щодо мінімізації зовнішніх загроз та підсилення слабких сторін підприємства, найбільш ефективної реалізації сильних сторін та ринкових можливостей.
Найбільш вагомий вплив на діяльність ЗАТ справляють підвищення купівельної спроможності замовникі та їх позитивне ставлення до продукції. Значною є негативна дія такого чинника, як інтенсифікація маркетингової діяльності наявних конкурентів. Кількісна оцінка впливу зовнішніх факторів свідчить про позитивне співвідношення стратегічних можливостей і загроз, що створює досить сприятливі передумови для виживання підприємства у середовищі, що склалося. Негативне співвідношення кількісних оцінок внутрішніх факторів засвідчує незадовільний стан контрольованих підприємством чинників та обмежені можливості підприємства формувати конкурентні переваги, що вимагає активної та цілеспрямованої роботи керівництва та всіх функціональних служб над покращенням потенціалу підприємства
За результатами співставлення зовнішніх та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови конкурентної стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія Україна” мають стати:
– позиціонування підприємства як виробника якісної і не дуже дорогої продукції та закріплення позицій у відповідних сегментах;
– підвищення зацікавленості персоналу в результатах діяльності та активне залучення працівників до процесів формування конкурентних переваг фірми (у т.ч. за рахунок створення на підприємстві тимчасових цільових груп);
– збір і накопичення достовірної ринкової інформації;
– орієнтація на створення власного бренду.
ключовими факторами успіху в галузі виступають: активність маркетингової діяльності; якість продукції; розвиненість збутової мережі; кваліфікація персоналу; ціни на продукцію та рівень загального управління. Цікавим є той факт, що більшість з них (чотири з шести) є ринково орієнтованими. Це свідчить про усвідомлення опитаними спеціалістами та менеджерами важливості ринкових факторів успіху, про поступове формування маркетингової орієнтації поліграфічних підприємств.
Визначення рівня конкурентного потенціалу підприємства може бути здійснено шляхом множення усереднених оцінок ступеня досягнення конкретним підприємством кожного ключового фактору успіху на значущість цього фактору.
Підприємство достатньо твердо стоїть на ногах і навіть в умовах світової фінансової кризи зберігає достатньо високі обсяги виробництва і реалізації та обсяги прибутку.
Для збільшення конкурентоспроможності підприємства було б доцільно запровадити експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари 5 слойного в акціонерному товаристві «Графія Україна».
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Матриця А. Томпсона і А. Дж. Стрікленда
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.4 Найважливіші чинники зовнішнього середовища, що впливають на діяльність ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.5 Вплив чинників мікросередовища на діяльність товариства
Таблиця 2.6 Основні фактори, які впливають на діяльність підприємства
Таблиця 2.7 Результати зовнішнього факторного аналізу діяльності ЗАТ „Графія Україна”
Таблиця 2.8 Результати внутрішнього факторного аналізу діяльності
ЗАТ „Графія Україна”
Таблиця 3.1 Підсумкова матриця SWOT-аналізу діяльності ЗАТ „Графія Україна”
Таблиця 3.2 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності українських поліграфічних підприємств
Таблиця 3.3 Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні
Таблиця 3.4 Виробничі потужності і програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.5 Річна потреба ЗАТ «Графія Україна» у сировині, матеріалах та нергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари
Таблиця 3.6 Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону
й гофротари в ЗАТ «Графія Україна» у 2009 і 2010 році, гривень
Таблиця 3.7 Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового
виробництва гофрованих картону й тари в ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.8 Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу, започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ЗАТ «Графія Україна»
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.