Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Менеджмент


Контрольна робота
K-17874

1. Визначення стратегічного менеджменту
2. Характеристики загальноконкурентних стратегій підприємства (сутність та умови використання)
3. Характеристика підходів щодо формування соціальної стратегії
Ситуаційна вправа
Вихідні дані
Ви менеджер зі стратегічного розвитку підприємства. ВАТ виробничо-торгівельне підприємство “Галичина” на протязі всієї історії господарювання функціонує на ринку верхнього одягу, як чоловічого так і жіночого, що визначено історичними тенденціями і специфікою обладнання. Предметом діяльності товариства є:
• виробництво швейних виробів;
• реалізація продукції, що виготовлена на підприємстві, тощо
Незважаючи на умови економічної нестабільності, підприємство “Галичина” продовжувала працювати, що сприяло залученню іноземних фірм для виконання послуг по виготовленню виробів з давальницької сировини. Співпраця з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ “Галичина”. Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, технологами був введений новий метод бездефектного крою
Підприємству потрібно визначитися з оптимальним асортиментним набором на найближчу перспективу. Інформація про характеристики асортименту наведена в табл
Таблиця
Результати оцінки конкурентної позиції асортименту
Асортимент Індекс якісних показників (Iя) Індекс маркетингових показників (Iм) Індекс економічних показників (Iе) Запланований обсяг реалізації, од. Собівартість одинці продукції, грн. Ціна реалізації з врахуванням ПДВ, грн
1 2 3 4 5 6
Варіант
Куртки дитячі (А6) 7,83 6,65 1 800 56
Пальто (А1) 7,43 7,6 1,5 2100 280
Плащі (А2) 8,28 7,4 1,5 10000 185
Брюки (А9) 7,21 5,6 1,5 1000 170
Юбки (А10) 6,47 5,95 1,5 28000 95
Завдання:
Керуючись наведеною інформацією:
1. Виконати ранговий аналіз базового асортименту
2. Дати характеристики попиту та викласти можливі заходи для покращення асортименту
3. Виконати аналіз асортименту використовуючи матрицю Мак-Кінсі
Ситуаційна вправа
Ви керівник торгівельної фірми “Мазай”
Торгівельна фірма “Мазай” реалізує продукцію чотирьом замовникам зі знижкою. Замовники А, Б є оптовою фірмою, а С, Д – підприємством роздрібної торгівлі. Відома інформація щодо продажу в розрізі замовників
Таблиця
Інформація фірми “Мазай”
Показники Замовники
А б с д
Варіант
Обсяг продажу, од. 500 000 400 000 85 000 70
Прейскурантна ціна, грн. 1,20 1,20 1,20 1,
Ціна продажу, грн. 1,10 1,08 1,20 1,
Кількість замовлень 15 12 8
Кількість візитів до замовників 3 2 2
Кількість поставок 30 15 12
Пробіг автомобілів під час однієї поставки, км 6 10 20
Кількість експедиторських поставок 1 1 2
Витрати пов’язані з замовниками розподіляються по ставкам, що згруповані в табл
Таблиця
Ставки розподілу непрямих витрат для варіантів
Діяльність Ставка розподілу витрат Категорія витрат
Обробка замовлення 200 грн. на замовлення Витрати на рівні партії
Відвідування замовника 160 грн. на відвідування Витрати на рівні замовника
Транспортування товарів 4 грн. на 1 км Витрати на рівні партії
Зберігання товарів 0,02 грн. на одну пляшку Витрати на рівні одиниці продукції
Експедиційні послуги 600 грн. на одну поставку Витрати на рівні партії
Витрати на закупівлю однієї пляшки лимонаду для подальшого перепродажу становили 1 грн
Витрати на забезпечення каналів збуту становили, грн:
• оптова мережа 3
• роздрібна мережа 4
Загальногосподарські адміністративні витрати фірми у звітному періоді дорівнювали 36 000 грн
Завдання:
Проаналізуйте замовників за двома напрямами: прибутковість замовників та аналіз замовників на основі методу МАІ
Запропонуйте рекомендації щодо подальшого розвитку каналів збуту компанії. Пропозиції оформіть у вигляді доповідної записки
Ситуаційна вправа
Вихідні дані
Ви входите до складу Ради директорів ЗАТ “Мрія”. На найближчому засіданні має розглядатися питання щодо стратегії розвитку підприємства. Ви маєте підготувати доповідну записку по презентації можливих варіантів стратегічного розвитку
Для варіанту
Бюджет капітальних інвестицій ЗАТ “Мрія” на наступні 5 років складає 400 тис. грн. За своєю діяльністю керівництву запропоновано п’ять привабливих проектів, інформація про які подана в табл
Таблиця
Проект Сума початкових інвестицій, грн Теперішня вартість, грн Чиста теперішня вартість, грн Індекс прибутковості проекту
А 270 000 690 000 420000 2,
Б 596 000 791 140 195140 1,
В 218 320 520 584 302264 2,
Г 585 000 870 000 285000 1,
Д 670 000 720 000 50000 1,
За виробничими та фінансовим можливостями підприємство може приступити до реалізації лише двох проектів. Фінансовими установами запропоновані наступні варіанти кредитування проектів: кредити під 18% річних, власного капіталу, більше як 60; під 21% річних - власного капіталу менше 60%. Податок на прибуток складає 25%. Вартість активів ЗАТ на час прийняття рішення становить 1000 тис. грн
Завдання:
1. Наведіть алгоритм обґрунтування інвестиційної та фінансової стратегії підприємства
2. Підготуйте доповідну записку, в якій чітко би визначались переваги інвестиційної та фінансової стратегії підприємства
3. Розрахунки доповніть необхідними поясненнями та схематичними діаграмами
Ситуаційна вправа
Вихідні дані
Ви – менеджер зі стратегічного розвитку підприємства
На підставі аналізу стану галузі, оцінювання конкурентного середовища та місця, яке запосідає ВАТ “В” на ринку ділового одягу, керівництвом підприємства було зроблено висновок про доцільність дооснащення підприємства новим технологічним обладнанням. Запровадження нових технологій передбачається реалізувати шляхом придбання сучасного основного промислово-технологічного обладнання, яке включає систему автоматизованого проектування лекал і розкладок (САПР), автоматизоване розкрійне обладнання, автомати і напівавтомати для обробки деталей одягу виробництва фірми “Дюкоп”
Для здійснення цього проекту підприємству потрібно інвестувати в нове обладнання 2 500 тис. грн
Для ВАТ “В” потенційними інвесторами можуть бути:
• Інвестиційні фонди Western NIS Enterprise Fund та Alfa Capital;
• Державний інноваційний фонд України
Оскільки Державний інноваційний фонд України є організацією, діяльність якої спрямована на підтримку й розвиток вітчизняного виробництва шляхом надання безвідсоткової позики, керівництво ВАТ “В” має намір спробувати залучити кошти цієї організації. Для розрахунку оцінок по проекту пропонується прийняти рівень прибутковості підприємства за минулий рік – 24%. Ставки податків за роками представлено в табл
Таблиця
Найменування 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
Податок на прибуток, % 25,0 25,0 25,0 25,0 25,
ПДВ, % 20,0 20,0 20,0 20,0 20,
Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 32,
Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4,
Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,
Заплановані показники по обсягу реалізації продукції наведено в табл
Таблиця
Номенклатура продукції Фізичний обсяг реалізації продукції, одиниць Середня ціна один., грн. Витрати на матеріали, грн
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
Разом 550 067 750 140 770 340 800000 800000 241,88 106,
Розподіл витрат за роками реалізації проекту наведено в табл., грн
Таблиця 7
Напрямки витрат 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
Матеріали
Заробітна плата виробничого персоналу
Електроенергія 167 200 170 800 171 000 172 300 173
Пальне 56 800 58 975 62 420 64540
Вода 40 000 50 620 54 200 56 900 58
Інші виробничі витрати 756 825 653 200 557 100 557 000 557
Разом виробничих витрат ? ? ? ? ?
Валовий прибуток ? ? ? ? ?
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 96
Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 224
Прибуток до оподаткування ? ? ? ? ?
Податки ? ? ? ? ?
Прибуток після оподаткування ? ? ? ? ?
Загальні витрати на заробітну плату виробничого та управлінського персоналу представлено в табл
Таблиця
Категорія персоналу На місяць, грн. На рік, грн
Виробничий персонал 50 200 602
Управлінський персонал 10 080 120
Вартість активів ВАТ на час прийняття рішення становить 560 612 грн
Завдання:
1. Підготуйте алгоритм обґрунтування стратегії підприємства. Виходячи з інформації, що наведена за класифікаційними ознаками яку стратегію обирає підприємство?
2. Підготуйте доповідну записку слайди презентацій, щодо доцільності реалізації стратегії ВАТ, яка розробляється
3. Розрахунки доповніть необхідними поясненнями та схематичними діаграмами
Ситуаційна вправа
Вихідні дані
Ви спеціаліст відділу стратегічного аналізу торгівельної компанії. У підприємства є певні проблеми з реалізацією продукції деяких виробників (самостійно оберіть об’єкт дослідження). Відділ стратегічного аналізу отримав завдання дослідити конкурентоспроможність об’єкту дослідження
Завдання:
1. Провести оцінку конкурентоспроможності об’єкту дослідження
2. Визначити конкурентні переваги (втрати) обєкту та прийняти рішення щодо можливих напрямів підвищення його конкурентоспроможності
3. Підготувати пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності (оформити у вигляді таблиці )
Список використаної літератури
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.