Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Дикуша Дмитро Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Теорія організацій – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-19697

ТЕСТИ Є ДО ВСІХ 6 ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ
ТЕСТ 1
1
Сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. жодної правильної відповіді
b. внутрішнє середовище
c. проміжне середовище
d. зовнішнє середовище
2
Загальний стан зовнішнього середовища може бути визначений за допомогою таких чинників:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. структурні тенденції
b. стан економіки та ринків
c. діяльність уряду
d. соціально-культурна складова
3
Виявити основні, найважливіші для фірми групи споживачів з метою розробки та обґрунтування маркетингових дій – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. мета АВС- аналізу
b. мета аналізу конкурентів
c. складова проміжного середовища організації
d. складова мікро середовища організації
4
Структура галузей національної економіки, виникнення нових галузей, зміни оптимальних розмірів підприємств – це складовий елемент такого чинника стану зовнішнього середовища як:
Виберіть одну правильну відповідь
a. науково-технічні тенденції
b. всі відповіді вірні
c. діяльність уряду
d. структурні тенденції
5
Питома вага наукоємких виробництв і продукції, вимоги до науково-технічного рівня конкурентоспроможної продукції – це складовий елемент такого чинника стану зовнішнього середовища як:
Виберіть одну правильну відповідь
a. науково-технічні тенденції
b. діяльність уряду
c. всі відповіді вірні
d. структурні тенденції
6
Відкрита само стабілізуюча система, яка воліє зберегти постійність свого внутрішнього середовища за рахунок забезпечення зв”язків між елементами системи та зовнішнім оточенням – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. установа
b. всі відповіді вірні
c. організація
d. підприємство
7
Властивість, згідно якої відбувається періодичне повторення послідовних подій та перетворень в організації – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. циклічність
b. оперативність
c. дискретність
d. гнучкість
8
Здатність організації до адаптації, модернізації та реформації – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. циклічність
b. оперативність
c. дискретність
d. гнучкість
9
До керуючої підсистеми організації відносять:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. засоби і технології управління
b. апарат управління
c. засоби комунікації, які використовуються в управлінській діяльності
d. робітників, спеціалістів
10
Відповідно до якого принципу організації поділяються на формальні та неформальні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. за принципами управління
b. жодної вірної відповіді
c. за характером адаптації до змін
d. за способом та метою утворення
11
Унімодальні організації виділяють відповідно до такого принципу як:
Виберіть одну правильну відповідь
a. за способом та метою утворення
b. жодної вірної відповіді
c. за характером адаптації до змін
d. за принципами управління
12
Фрідріх Глазл визначив _______ фази еволюції організації:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 4
b. 5
c. 2
d. 3
13
Основними факторами в будь-якій організації є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. технологія
b. цілі і завдання
c. люди і ресурси
d. структура
14
Цілі організації можуть бути класифіковані:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. за тривалістю
b. за змістом
c. за кількістю
d. за складністю
ТЕСТ 2
1
Основними прикладами організацій виступають:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. підприємства
b. компанії
c. корпорації
d. фірми
2
Розподіл праці в організації поділяється на:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. горизонтальний
b. матричний
c. лінійний
d. вертикальний
3
Які закони функціонування організації розкривають особливості процесів управління:
Виберіть одну правильну відповідь
a. закони композиції
b. закони статики
c. закони пропорційності
d. закони динаміки
4
Які закони функціонування організацій розкривають зв”язки у структурі:
Виберіть одну правильну відповідь
a. закони єдинства аналізу і синтезу
b. закони самозбереження
c. закони динаміки
d. закони статики
5
Який закон функціонування організацій відображає необхідність узгодження цілей організації:
Виберіть одну правильну відповідь
a. закон самозбереження
b. закон єдинтва аналізу і синтезу
c. закон композиції
d. закон пропорційності
6
Який закон функціонування організацій відображає необхідність певного кількісного співвідношення між частинами організацій, їх відповідності та залежності:
Виберіть одну правильну відповідь
a. закон пропорційності
b. закон композиції
c. закон єдинтва аналізу і синтезу
d. закон самозбереження
7
Властивості організації як системи включають:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. властивості, які характеризують особливості функціонування і розвитку організацій
b. властивості, які характеризують зв”язок організацій з зовнішнім середовищем
c. властивості, які характеризують сутність і складність організацій
d. властивості, які характеризують особливості визначення цілей організації
8
До властивостей, які характеризують сутність і складність організації відносять:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. надійність
b. оптимальність
c. первинність системи як цілого
d. складність структури
9
До властивостей, що характеризують особливості визначення цілей організацій відносять:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. надійність
b. первинність системи як цілого
c. оптимальність
d. складність структури
10
Відповідно до мети діяльності організації поділяються на такі типи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. механістичні, адаптивні, інноваційні
b. традиційні, матричні, сітьові
c. корпоративні, індивідуалістичні
d. комерційні, некомерційні
11
Проекти поділяються на :
Виберіть одну правильну відповідь
a. оптимальні
b. мінімальні
c. стратегічні
d. тактичні
12
Проектний цикл включає такі етапи:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. оцінка результатів
b. формулювання і розробка проекту
c. здійснення проекту
d. експертиза проекту
13
В задачу технічного аналізу інвестиційного проекту входять:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. аналіз місцевих умов, у т.ч. доступності і вартості сиросини, енергії, робочої чили
b. визначення технологій, найбільш відповідних з погляду мети проекту
c. оцінка майбутніх конкурентів
d. всі відповіді вірні
14
Інвестиційна частина фінансового розділу проекту повинна включати:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. встановлення джерел фінансування інвестиційних потреб
b. оцінку показників ефективності проекту
c. визначення інвестиційних потреб підприємства
d. прогноз прибутків і грошових потоків за рахунок реалізації проекту
15
Економічний аналіз проекту полягає в:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді вірні
b. жодної вірної відповіді
c. оцінці впливу внеску проекту в збільшення багатства держави
d. оцінці впливу внеску проекту в зменшення багатства держави
16
Найоб”ємнішим і трудомістким розділом інвестиційного проекту є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічний аналіз
b. аналіз комерційної здійснимості проекту
c. фінансовий аналіз
d. технічний аналіз
17
Зіставляючи критерії зрілості і конкурентоспроможності підприємства, можна скласти:
Виберіть одну правильну відповідь
a. матрицю життєвих циклів підприємства
b. жодної вірної відповіді
c. матрицю послідовності розробки проекту
d. матрицю аналізу проекту
18
Загальна схема аналізу проектів не включає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. оцінку технічної спроможності проекту
b. оцінку фінансової спроможності проекту
c. оцінку комерційної спроможності проекту
d. вірної відповіді немає
19
За статистикою останніх років ступінь збанкрутіння фірм в країнах третього світу складає близько:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 90 %
b. 70 %
c. 80 %
d. 60 %
20
Основною причиною банкрутств є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. недостатній маркетинг
b. недостаній контроль
c. недостатній аналіз
d. недостатнє управління
ТЕСТ 3
1
Проце двостороннього обміну ідеями та інформацією, який веде до взаємного розуміння – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організаційна комунікація
b. комунікаційний процес
c. інформатизація
d. комунікація
2
Обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. комунікація
b. інформатизація
c. організаційна комунікація
d. комунікаційний процес
3
По відношенню до організації комунікації поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. внутрішні, зовнішні
b. лінійні, функціональні
c. вертикальні, горизонтальні
d. формальні, неформальні
4
Відповідно до напрямку організацій комунікації поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. лінійні, функціональні
b. формальні, неформальні
c. внутрішні, зовнішні
d. вертикальні, горизонтальні
5
Яка інформаційна мережа ефективна у невеликому колективі:
Виберіть одну правильну відповідь
a. „Коло”
b. „Зірка”
c. „Шпора”
d. „Тент”
6
Особливістю якої інформаційної мережі є обмеження чи повна відсутність формального керівництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. „Коло”
b. „Шпора”
c. „Зірка”
d. „Тент”
7
Міцна та стійка інформаційна мережа з високим ступенем централізації керівництва, чітко та ясно визначеною владою і відповідальністю – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. „Шпора”
b. „Тент”
c. „Коло”
d. „Зірка”
8
Прийоми проведення переговорів поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. реакцію на маніпуляцію
b. всі відповіді вірні
c. універсальні
d. ті, які використовуються на етапах обговорення і уточнення
9
Суть якого прийому проведення переговорів полягає у витягуванні із партнера по переговорам максимальної кількості інформації для того, щоб на її основі прийняти більш обґрунтоване власне рішення:
Виберіть одну правильну відповідь
a. затягування часу
b. завищення вимог
c. ухилення від боротьби
d. демонстрації згоди та демонстрації незгоди
10
Суть якого прийому проведення переговорів полягає у підкреслюванні спільності, чи, навпаи, повного розходження у точках зору:
Виберіть одну правильну відповідь
a. завищення вимог
b. демонстрації згоди та демонстрації незгоди
c. затягування часу
d. ухилення від боротьби
11
Функція менеджменту спрямована на побудову організації і формування в ній системи відносин носить назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. операційна діяльність
b. вірної відповіді немає
c. організаційна діяльність
d. організування
12
Функціональні області організації канадський соціолог Генрі Мінцберг описав як _________ базисних частин організації:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 7
b. 9
c. 6
d. 8
13
Елементами організаційної діяльності є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. звітність
b. повноваження
c. координація
d. розподіл праці і структуризація
14
Підхід до структуризації та групування робіт, що потребують однакових або подібних видів діяльності – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. функціональний поділ
b. поділ за розміщенням
c. поділ за продукцією
d. поділ за споживачами
15
Підхід до структуризації, що визначає групування або впорядкування видів діяльності навколо продукту або групи продуктів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. поділ за споживачами
b. функціональний поділ
c. поділ за розміщенням
d. поділ за продукцією
16
Складовими звітності є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. субординація
b. управлінська норма
c. концентрація
d. кооперація
17
Для визначення норми керованості використовують такі методи як:
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічного аналізу
b. всі відповіді вірні
c. розрахунково-аналітичні
d. дослідно-статистичні
18
Для менеджера вищого рівня норма керованості становить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 3-6 осіб
b. 20-35 виконавців
c. жодної вірної відповіді
d. 7-15 осіб
19
Для менеджерів нижчого рівня норма керованості становить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 20-35 виконавців
b. жодної вірної відповіді
c. 7-15 осіб
d. 3-6 осіб
ТЕСТ 4
1
Система структурних елементів організації та зв”язків між ними, яка забезпечує управління організацією- це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виробнича структура
b. загальна структура
c. структура організації
d. організаційна структура
2
Групування та впорядкування видів діяльності навколо продукту або групи продуктів передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. подфл за споживачами
b. функціональний поділ
c. поділ за продукцією
d. поділ за розміщенням
3
Групування діяльності на підставі певних географічних місцевостей чи регіонів передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. подфл за споживачами
b. функціональний поділ
c. поділ за розміщенням
d. поділ за продукцією
4
Виділяють ___________ головні форми технологій
Виберіть одну правильну відповідь
a. 3
b. 5
c. 2
d. 4
5
За якою технологією працюють автомобільні виробники:
Виберіть одну правильну відповідь
a. велико серійного виробництва
b. мало серійного виробництва
c. безперервного виробничого процесу
d. всі відповіді вірні
6
Склад виробничих підрозділів підприємства, їх взаємозв”язок, порядок і форми кооперації, співвідношення по чисельності працівників, вартості обладнання, територіальному розміщенню – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. загальна структура
b. вірної відповіді немає
c. виробнича структура
d. організаційна структура
7
До основних елементів виробничої структури відносять:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. робоче місце
b. цех
c. виробничу дільницю
d. корпус
8
За ієрархічними елементами виділяють такі типи виробничої структури як:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. цехова
b. змішана
c. без цехова
d. технологічна
9
За формою спеціалізації виділяють такі типи виробничої структури як:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. комбінатська
b. змішана
c. технологічна
d. предметна
10
На великих підприємствах із відносно простими виробничими процесами застосовується:
Виберіть одну правильну відповідь
a. без цехова виробнича структура
b. корпусна виробнича структура
c. цехова виробнича структура
d. комбінатська виробнича структура
11
На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини застосовується:
Виберіть одну правильну відповідь
a. комбінатська виробнича структура
b. цехова виробнича структура
c. корпусна виробнича структура
d. без цехова виробнича структура
12
Недоліком якого типу виробничої структури є ускладнення структури керівництва цехами, виробничими дільницями:
Виберіть одну правильну відповідь
a. предметного
b. змішаного
c. концентрованого
d. вірної відповіді немає
13
За формою спеціалізації підрозділів виробнича структура поділяється на:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. змішану
b. предметну
c. концентричну
d. технологічну
14
За повнотою виробничих процесів виробнича структура поділяється на такі типи:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. комплексну
b. змішану
c. технологічну
d. спеціалізовану
15
Адміністративно відокремлений підрозділ підприємства, в якому виконується певний комплекс робіт у відповідності із внутрішньозаводською спеціалізацією – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виробнича дільниця
b. цех
c. корпус
d. вірної відповіді немає
ТЕСТ 5
1
Мале соціальне об”єднання людей, які контактують між собою на основі спільних цілей, норм поведінки, сполучення індивідуальних і групових інтересів – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організація
b. корпус
c. група
d. колектив
2
За характером внутрішніх зв”язків колективи поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. формальні, неформальні
b. малі, великі
c. офіційні, неофіційні
d. постійні, змінні
3
За статусом колективи поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. постійні, змінні
b. малі, великі
c. формальні, неформальні
d. офіційні, неофіційні
4
Малі колективи включають в себе:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 10 чоловік
b. 30 чоловік
c. 20 чоловік
d. 15 чоловік
5
Соціальна спільність, яа формується на основі між особистих відносин і немає офіційно визначеного статусу – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організація
b. колектив
c. неформальна група
d. вірної відповіді немає
6
За місцем в управлінні функції менеджменту поділяються на:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. конкретні
b. повні
c. часткові
d. загальні
7
Вид управлінської діяльності, спрямований на спонукання працівників до діяльності, що забезпечує досягнення визначених цілей організації- це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. мотивація
b. планування
c. контроль
d. регулювання
8
Вид управлінської діяльності, спрямований на досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів її діяльності – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. регулювання
b. контроль
c. мотивація
d. планування
9
Управлінський процес забезпечує послідовне і взаємопов»язане здійснення функцій менеджменту:
Виберіть одну правильну відповідь
a. так
b. ні
10
Типовими функціями управлінського циклу є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. координація і регулювання
b. активація і стимулювання
c. облік і аналіз
d. прогнозування і планування
11
Методологія управління проектами у сучасному вигляді сформувалась у ______
Виберіть одну правильну відповідь
a. другій половині ХІХ століття
b. першій половині ХХ столітя
c. першій половині ХІХ століття
d. другій половині ХХ століття
12
Менеджер проекту повинен враховувати:
Виберіть одну правильну відповідь
a. соціальне середовище проекту
b. культуне середовище проекту
c. всі відповіді вірні
d. організаційне середовище проекту
13
Життєвий цикл проекту має такі фази:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. концепція
b. планування
c. виконання
d. завершення
14
На якій фазі життєвого циклу проекту відбувається поставка обладнання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. концепція
b. виконання
c. завершення
d. планування
15
На якій фазі життєвого циклу проекту відбувається документування результатів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виконання
b. планування
c. концепція
d. завершення
ТЕСТ 6
1
Інформаційні системи можна класифікувати за функціональною ознакою та рівнем управління
Виберіть одну правильну відповідь
a. так
b. ні
2
Особливістю сіттьової структури є те, що вона грунтується на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. діягональних зв’язках
b. вірної відпоіді немає
c. вертикальних зв’язках
d. горизонтальних зв’язках
3
Ведення бізнесу INTERNET дозволяє зменшити виробничі витрати:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
4
Інформаційні системи офісної автоматизації об”єднають працівників, діяльність яких в основному охоплює управління документацією, комунікації та ін.
Виберіть одну правильну відповідь
a. так
b. ні
5
Частково структуровані задачі, результати яких важко прогнозувати заздалегідь обслуговують:
Виберіть одну правильну відповідь
a. управлінські інформаційні системи
b. системи підтримки прийняття рішень
c. відповіді вірні
d. немає правильної відповіді
6
За рівнем виробництва ефективність буває:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. загальна
b. народногосподарська
c. часткова
d. госпрозрахункова
7
За призначенням і методами розрахунку розрізняють ефективність:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. абсолютну
b. часткову
c. загальну
d. порівняльну
8
До кількісних показників ефективності системи менеджменту організації відносять:
Виберіть одну правильну відповідь
a. рівень керованості
b. фінансові витрати на управління
c. вірної відповіді немає
d. ступінь централізації управлінських функції
9
Якісні показники ефективності системи менеджменту організацій не включають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. рівень керованості
b. фінансові витрати на управління
c. ступінь централізації управлінських функції
d. вірної відповіді немає
10
Як відношення кількості нереалізованих рішень до заальної кількості рішень визначається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. коефіцієнт дублювання функцій
b. коефіцієнт надійності структури управління
c. коефіцієнт цілеспрямованості структури управління
d. ступінь формалізації праці менеджерів
11
В розподілі часу керівника __________ % припадає на роботу з документами:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 29 %
b. 19 %
c. 49 %
d. 39 %
12
Анатіличні дослідження поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ініційовані
b. кумулятивні
c. всі відповіді вірні
d. моніторингові
13
За формою подання, яка відображає оперативність оглядової інформації, огляди поділяються на такі види:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. щорічний огляд
b. огляд монографічного типу
c. оглядова довідка
d. оглядова стаття
14
Рух інформації (документообіг) називають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інформаційною моделлю
b. вірної відповіді немає
c. інформаційною сферою
d. інформаційним потоком
15
Основними способами опису моделей є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. статистичний
b. регулярний
c. циклічний
d. динамічний
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (є всі 30 запитань)
1
Середовище з яким організація знаходиться у постійній взаємодії – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. внутрішнє середовище
b. економічне середовище
c. правове середовище
d. зовнішнє середовище
2
До факторів прямої дії на організацію відносять:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. економічні
b. конкурентів
c. органи державної влади
d. технологічні
3
До факторів непрямої дії на організацію відносять:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. конкурентів
b. органи державної влади
c. економічні
d. технологічні
4
Характеристиками зовнішнього середовища організації є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. некерованість
b. рухливість
c. складність
d. взаємозв”язок чинників
5
Яка характеристика зовнішнього середовища передбачає, що зміна одного чинника веде до зміни інших:
Виберіть одну правильну відповідь
a. взаємозв’язок чинників
b. некерованість
c. рухливість
d. складність
6
Система спільних цінностей, що визначає поведінку працівників та відрізняє дану організацію від інших – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організаційна культура
b. організаційна структура
c. жодної вірної відповіді
d. організаційна система
7
Основними ресурсами для забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. фінансові
b. енергетичні
c. інформаційні і технологічні
d. трудові і матеріальні
8
Відповідно до класифікації Джеймса Томпсона технології організації поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді вірні
b. багатоланкові
c. посередницькі
d. інтенсивні
9
Найважливішим внутрішнім ситуаційним фактором організації є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. конкуренти
b. постачальники
c. жодної вірної відповіді
d. люди
10
Завдання організації традиційно поділяються на такі категорії:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. робота з предметами
b. робота з людьми
c. робота з інформацією
d. робота з сировиною
11
Ступінь впливу зовнішнього середовища на окремі підприємства залежить від:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розмірів і галузевої належності підприємства
b. всі відповіді вірні
c. територіального розміщення
d. якості управління
12
Найпоширенішою формою аналізу складових зовнішнього середовища є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. графічна форма
b. жодної вірної відповіді
c. таблична форма
d. описова форма
13
Зовнішнє середовище ототожнюється з галуззю, в якій функціонує підприємство – це суть:
Виберіть одну правильну відповідь
a. переліку Харрісона
b. моделі „галузевої конкуренції” М. Портера
c. АВС- аналізу
d. переліку Дж. Томпсона
14
В АВС-налізі споживачів питома вага групи споживачів А у їх загальній кількості становить_____________ %:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 30
b. 10
c. 20
d. 40
15
В АВС-налізі споживачів питома вага групи споживачів С у їх загальній кількості становить_____________ %:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 70
b. 80
c. 60
d. 50
16
Процес оцінки сильних і слабких сторін конкурентів з метою адекватного реагування, розробки міжнародної маркетингової стратегії і маркетингових планів – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. аналіз конкурентів
b. аналіз споживачів
c. аналіз мікросередовища
d. аналіз проміжного середовища
17
Ключовими змістовними розділами маркетингу є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. аналіз ринку
b. розробка маркетингового плану
c. аналіз конкурентного середовища
d. всі відповіді вірні
18
Аналіз беззбитковості виробництва основних видів продукції – це складова:
Виберіть одну правильну відповідь
a. аналізу комерційної здійснимості проекту
b. технічного аналізу
c. фінансового аналізу
d. економічного аналізу
19
Відповідно до зв”язків між підрозділами організації поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. комерційні, некомерційні
b. традиційні, матричні, сітьові
c. корпоративні, індивідуалістичні
d. механістичні, адаптивні, інноваційні
20
Для виначення діапазону контролю використовують теорію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Харрісона
b. А. Файоля
c. В.А. Грейкунаса
d. Дж. Томпсона
21
Делегування повноважень може бути:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. неповним
b. частковим
c. тривалим
d. повним
22
Ефективність делегування залежить від здатності та бажання підлеглого брати на себе додаткові повноваження:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
23
На етапах обговорення, уточнення і узгодження пропозицій сторін застосовуються такі прийоми:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. реакція на обман
b. заперечення партнеру
c. прийом подвійного тлумачення
d. реакція на сумнівнв наміри
24
На етапах обговорення, уточнення і узгодження пропозицій сторін не застосовуються такі прийоми:
Виберіть одну правильну відповідь
a. прийом подвійного тлумачення
b. реакція на сумнівнв наміри
c. заперечення партнеру
d. реакція на обман
25
За якою технологією працюють нафтопереробні заводи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. велико серійного виробництва
b. безперервного виробничого процесу
c. всі відповіді вірні
d. мало серійного виробництва
26
Рентабельність активів – це показник,який характеризує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ефективність виробництва
b. вірної відповіді немає
c. ліквідність підприємства
d. ефективність використання майна підприємства
27
За місцем в управлінні функції менеджменту поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. часткові
b. загальні
c. повні
d. конкретні
28
Вид управлінської діяльності, спрямований на спонукання працівників до діяльності, що забезпечує досягнення визначених цілей організації- це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. планування
b. мотивація
c. регулювання
d. контроль
29
Життєвий цикл проекту має такі фази:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. концепція
b. виконання
c. завершення
d. планування
30
Рух інформації (документообіг) називають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інформаційним потоком
b. вірної відповіді немає
c. інформаційною моделлю
d. інформаційною сферою
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.