Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організаціна поведінка підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-20795

Question 1
Балів: 1
Які групи потреб виділяв Михайло Туган-Барановський?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Фізіологічні, статеві, інстинкти і симптоматичні потреби; альтруїстичні; практичні
b. Фізіологічні, потреби у безпеці, потреби у повазі; практичні
c. Фізіологічні, статеві, інстинкти і потреби; практичні
d. Фізіологічні, статеві, соціальні; альтруїстичні; практичні
Question 2
Балів: 1
Які групи потреб А. Маслоу відносить до первинних?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Фізіологічні, безпеки і захищеності
b. Соціальні, безпеки та захищеності
c. Самовираження, поваги, соціальні
d. Самовираження та поваги
Question 3
Балів: 1
До теорій, які відображають зміст потреб належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Теорія очікувань В.Врума
b. Теорії “Х” та “Y” Д.Мак-Грегора
c. Теорія матеріального стимулювання
d. Теорія морального стимулювання
Question 4
Балів: 1
До теорій, які відображають зміст потреб не належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Двофакторна теорія Ф.Герцберга
b. Теорія “Z” У.Оучі
c. Теорія справедливості С.Адамса
d. Теорія А.Маслоу
Question 5
Балів: 1
Основу мотиваційного поля формують:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Корпоративна культура, стиль керівництва, оплата праці
b. Стиль керівництва, вимогливість через формулювання цілей та постановку задач, оплата праці, система стимулів та стягнень
c. Стиль керівництва, вимогливість через місію організації, оплата праці, система стимулів
d. Покупці. Споживачі. Конкуренти
Question 6
Балів: 1
Тривале застосування моральних стимулів на шкоду матеріальним приводить до:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Незадоволення з боку працівників і негативно впливає на ефективність праці
b. Формування довірчих взаємин та взаємопідтримки між співробітниками
c. Задоволення потреб вищого рівня
d. Відсутності конфліктів між працівниками та управлінцями щодо розподілу премій
Question 7
Балів: 1
До мотиваційних засобів менеджера не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Щорічна відпустка
b. Інформування про результати праці
c. Еластичність робочого часу
d. Розкриття перспектив службового зростання
Question 8
Балів: 1
Матеріальні стимули включають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Посадовий оклад, соціальні виплати, дивіденди по акціях
b. Заробітну плату, соціальні виплати, надбавки
c. Заробітну плату, соціальні виплати, дивіденди по акціях
d. Заробітну плату, премії, дивіденди по акціях
Question 9
Балів: 1
Заробітна плата співробітника організації має складатись з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Тарифної частини, оплата лікування, надбавки, премії
b. Тарифної частини, доплати за рівень зайнятості на протязі зміни, премії
c. Тарифної частини, доплат та компенсацій, надбавки, премії
d. Тарифної частини, доплати за змінність, надбавки, премії
Question 10
Балів: 1
Доплати за несприятливі умови праці включають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Збільшення тривалості відпустки, додаткове безоплатне харчування, профілактичні та лікувальні заходи, доплата до тарифних ставок
b. Збільшення тривалості відпустки, додаткове безоплатне харчування, безкоштовне надання захисного одягу, доплата до тарифних ставок
c. Збільшення тривалості відпустки, оплата лікарняних, профілактичні та лікувальні заходи, доплата до тарифних ставок
d. Збільшення тривалості відпустки, додаткове безоплатне харчування, премії
Question 11
Балів: 1
Які види надбавок стимулюють рівень продуктивності праці робітників?
Виберіть одну правильну відповідь
a. За понаднормову продуктивність, за особистий вклад у підвищенні ефективності, за високу якість робіт
b. За особистий вклад у підвищенні ефективності, виконання термінових та особистих завдань керівництва
c. За роботу в нічну зміну, вихідні та святкові дні
d. За своєчасне виконання договорів та етапів
Question 12
Балів: 1
Які види премій мають сплачуватись за якість та своєчасне виконання робіт?
Виберіть одну правильну відповідь
a. За підсумками місяця, підсумками року
b. За виконання договорів та етапів робіт; за підсумками року; з фонду керівника підрозділу
c. Премії до професійних свят, корпоративних дат
d. Премії за особистий вклад в результат діяльності підрозділу
Question 13
Балів: 1
За яких причин перевиконання плану може нараховуватись надбавка за понаднормову продуктивність?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Надмірна інтенсивність праці
b. Наявність у співробітника здібностей до даного виду роботи
c. Застосування раціональних пропозицій, авторських винаходів
d. Відхилення від прийнятої технології
Question 14
Балів: 1
Кому з учасників виробничого процесу розподіляються надбавки за особистий вклад у підвищенні ефективності ( раціональні пропозиції)?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Авторам раціональних пропозицій
b. Співробітникам, які приймали участь у впровадженні раціональних пропозицій
c. Авторам та співробітникам, які приймали участь у провадженні нововведень
d. Авторам та співробітникам, які приймали участь у провадженні нововведень, фонд керівника підрозділу
Question 15
Балів: 1
З якою метою формується преміальний фонд керівника підрозділу?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Для преміювання керівника підрозділу
b. Преміювання до професійних свят
c. Для преміювання працівників, які забезпечують якісне виконання термінових і відповідальних завдань
d. Преміювання до корпоративних свят
Question 16
Балів: 1
Який відсоток від загальних видатків на персонал мають становити соціальні виплати?
Виберіть одну правильну відповідь
a. 100%
b. 5-10%
c. 50-70%
d. 10-30%
Question 17
Балів: 1
З якою метою застосовується покарання співробітників?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Спонукання для професійного зростання
b. Для зміни поведінки
c. З метою послаблення небажаної поведінки
d. З метою закріплення бажаної поведінки
Question 18
Балів: 1
Форма трудової угоди “Робота на відстані” це угода за якої працівник:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Частину роботи виконує вдома
b. Працює у відрядженні
c. Працює та мешкає в іншому місті
d. Працює на відстані від керівництва ( в іншому відділі)
Question 19
Балів: 1
Яким чином розподіляється робота за гнучким графіком роботи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Вільний вибір періоду відпустки
b. Графік роботи затверджується керівництвом
c. На 2 частини: гнучкий та основний час
d. За власним розсудом працівника
Question 20
Балів: 1
До альтернативних трудових угод належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Стислий робочий графік, гнучкий робочий графік, поділ робочого місця, робота на відстані
b. Стислий робочий графік, гнучкий робочий графік, поділ робочого місця, робота за контрактом
c. Стислий робочий графік, робота за контрактом, поділ робочого місця, робота на відстані
d. Стислий робочий графік, гнучкий робочий графік, робота за контрактом, робота на відстані
Question 21
Балів: 1
Вид управлінського рішення, яке лише приблизно позначає схему дій підлеглих і дає їм широкий простір для вибору засобів і методів їх втілення:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Організаційне
b. Алгоритмічне
c. Контурне
d. Структуроване
Question 22
Балів: 1
Рішення, які потребують певною мірою нових ситуацій, вони в середині неструктуровані або пов’язані з невідомими чинниками:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Інтуїтивні
b. Незапрограмовані
c. Запрограмовані
d. Алгоритмічні
Question 23
Балів: 1
Вибір, обумовлений знаннями та накопиченим досвідом – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Раціональне рішення
b. Рішення, засноване на судженнях
c. Організаційне рішення
d. Запрограмоване рішення
Question 24
Балів: 1
Завдання керівника на цьому етапі процесу прийняття рішення полягає в аналізі проблемної ситуації, вивченні справи та цілі, попередньому формуванні критеріїв рішення:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Реалізація рішення
b. Діагностика проблеми
c. Виявлення обмежень та визначення альтернатив
d. Контроль за виконанням рішення
Question 25
Балів: 1
Вид управлінського рішення, яке гранично жорстко регламентує діяльність підлеглих і практично виключає їх ініціативу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Контурне
b. Організаційне
c. Алгоритмічне
d. Структуроване
Question 26
Балів: 1
Чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень:
Виберіть одну правильну відповідь a. Інформаційні обмеження, психологічні обмеження
b. Негативні наслідки, взаємозалежність рішень
c. Всі відповіді правильні
d. Особисті оцінки керівника, середовища прийняття рішення
Question 27
Балів: 1
Єдиний на сьогодні систематизований спосіб побачити варіанти майбутнього і визначити потенційні наслідки альтернативних рішень, що дозволяє їх ефективно порівнювати:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Моделювання
b. Економічний аналіз
c. Прогнозування
d. Формулювання гіпотези
Question 28
Балів: 1
Модель прийняття управлінського рішення, яка використовується коли треба з’ясувати найважливіші чинники, що потребують прийняття рішення в умовах конкурентної боротьби:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Модель лінійного програмування
b. Імітаційне моделювання
c. Теорія ігор
d. Моделі управління запасами
Question 29
Балів: 1
Ці моделі використовують для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування відносно потреби в них, щоб збалансувати витрати у випадку їх занадто великої чи малої кількості:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Теорія ігор
b. Платіжна матриця
c. Моделі теорії черг
d. Моделі управління запасами
Question 30
Балів: 1
Модель прийняття рішення, яка застосовується для визначення оптимального способу розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкуруючих потреб:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Імітаційне моделювання
b. Модель лінійного програмування
c. Моделі управління запасами
d. Моделі теорії черг
Question 31
Балів: 1
Схематичне зображення проблеми прийняття рішення:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Модель лінійного програмування
b. Графік беззбитковості
c. Дерево рішень
d. Платіжна матриця
Question 32
Балів: 1
Один з методів статистичної теорії рішень, який корисний за умови, якщо керівник встановлює, яка стратегія найбільше сприятиме досягненню цілей:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Графік беззбитковості
b. Платіжна матриця
c. Модель лінійного програмування
d. Моделі теорії черг
Question 33
Балів: 1
Метод, у якому використовують накопичений в минулому досвід і поточні передбачення щодо майбутнього для визначення рішення:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Імітаційне моделювання
b. Економічний аналіз
c. Прогнозування
d. Платіжна матриця
Question 34
Балів: 1
Метод, що використовується для обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності ситуації, яка є наслідком дії об’єктивних обставин, що невідомі або мають випадковий характер:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Метод “дерева рішень”
b. Метод теорії статистичних рішень
c. Метод теорії ігор
d. Метод платіжної матриці
Question 35
Балів: 1
Методи обґрунтування управлінських рішень, що використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття рішення, не можна кількісно охарактеризувати, чи вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Якісні методи
b. Метод платіжної матриці
c. Кількісні методи
d. Метод “дерева рішень”
Question 36
Балів: 1
Кількісні методи прогнозування можна використовувати, якщо:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Керівник встановлює, яка стратегія найбільше сприятиме досягненню цілей
b. Інформації недостатньо для вивчення тенденції або не має систематичної достовірної залежності між змінними
c. Є переконаність, що діяльність у минулому мала певну тенденцію, яку можна продовжувати у майбутньому
d. Результати одного рішення впливають на наступні рішення
Question 37
Балів: 1
За допомогою управлінських рішень здійснюється:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Визначення цілей діяльності
b. Закріплення людей за посадами і робочими місцями
c. Всі відповіді правильні
d. Розподіл ресурсів
Question 38
Балів: 1
Суб’єктами управлінського рішення є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Керівники вищої ланки управління
b. Всі відповіді правильні
c. Керівники середньої ланки управління
d. Керівники нижчої ланки управління
Question 39
Балів: 1
Управлінські рішення класифікуються за часом дії на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Планові, організаційні, регулюючі, активізуючі, контрольні
b. Директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозвільні
c. Оптимальні, раціональні
d. Стратегічні, тактичні, оперативні
Question 40
Балів: 1
Управлінські рішення класифікуються за напрямом впливу на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Стратегічні, тактичні, оперативні
b. Планові, організаційні, регулюючі, активізуючі, контрольні
c. Директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозвільні
d. Внутрішнього спрямування, зовнішнього спрямування
Question 41
Балів: 1
До психологічної групи лідерських якостей відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Об’єктивність
b. Здатність керувати емоціями
c. Прагнення до постійного самовдосконалення
d. Панорамність мислення
Question 42
Балів: 1
До когнітивних лідерських якостей відносяться:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Прагнення до постійного самовдосконалення
b. Професійна предметність
c. Здатність до екстраполяції
d. Здатність керувати емоціями
Question 43
Балів: 1
Лідери, які ведуть за собою – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив
b. Особи, які здатні приймати рішення самостійно, під власну відповідальність
c. Лідери, які активно та розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників
d. Особи, які добре знають психологію своїх послідовників
Question 44
Балів: 1
Тип лідерів – організатори груп, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив
b. Лідери, які активно та розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників
c. Особи, які добре знають психологію своїх послідовників
d. Особи, які здатні приймати рішення самостійно, під власну відповідальність
Question 45
Балів: 1
Тип лідерів –“виконавці”, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Особи, які здатні приймати рішення самостійно, під власну відповідальність
b. Лідери, які активно та розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників
c. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив
d. Особи, які добре знають психологію своїх послідовників
Question 46
Балів: 1
Тип лідерів – “генератори ідей”, це :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Особи, які добре знають психологію своїх послідовників
b. Лідери, які активно та розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників
c. Особи, які орієнтовані на нові задачі, сприяють впровадженню інновацій. До основних якостей відносяться: інтуїція; синтез знань; самокритичність
d. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив
Question 47
Балів: 1
Тип лідерів – “синтезатори”, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив
b. Лідери, які активно та розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників
c. Особи, які можуть виокремлювати головне з великого об’єму інформації, що дозволяє їм приймати вірне управлінське рішення, формувати стратегію організації, впроваджувати інновації
d. Особи, які орієнтовані на нові задачі, сприяють впровадженню інновацій. До основних якостей відносяться: інтуїція; синтез знань; самокритичність
Question 48
Балів: 1
Тип лідерів “реактори”, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Лідери, які активно та розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників
b. Особи, які орієнтовані на нові задачі, сприяють впровадженню інновацій. До основних якостей відносяться: інтуїція; синтез знань; самокритичність
c. Особи, які можуть виокремлювати головне з великого об’єму інформації, що дозволяє їм приймати вірне управлінське рішення, формувати стратегію організації, впроваджувати інновації
d. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив
Question 49
Балів: 1
Тип лідерів “дослідники”, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Особи, які орієнтовані на нові задачі, сприяють впровадженню інновацій. До основних якостей відносяться: інтуїція; синтез знань; самокритичність
b. Лідери, які вміють отримувати та обробляти інформацію, співставляти та аналізувати факти, проводити експерименти
c. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив
d. Особи, які можуть виокремлювати головне з великого об’єму інформації, що дозволяє їм приймати вірне управлінське рішення, формувати стратегію організації, впроваджувати інновації
Question 50
Балів: 1
Який стиль керівництва необхідно застосувати в форс мажорних ситуаціях?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Авторитарний
b. Змішаний
c. Демократичний
d. Ліберальний
Question 51
Балів: 1
Влада, при якій підлеглий вірить, що керівник може заохотити його за виконану роботу, називається владою:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Законною
b. Примусу
c. Еталонною
d. Винагороди
Question 52
Балів: 1
Який тип влади може викликати у підлеглих негативну реакцію?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Примусу
b. Законна
c. Еталонна
d. Винагороди
Question 53
Балів: 1
Стиль керівництва, спрямований на участь членів колективу в обговоренні важливих питань його функціонування – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Авторитарний
b. Патріархальний
c. Демократичний
d. Бюрократичний
Question 54
Балів: 1
Стиль управління, при якому керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Демократичний
b. Патріархальний
c. Бюрократичний
d. Авторитарний
Question 55
Балів: 1
Стиль управління за яким керівники всіх рівнів займають своє місце в структурі управління організацією і мають право на виконання даних їм повноважень, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Бюрократичний
b. Патріархальний
c. Авторитарний
d. Демократичний
Question 56
Балів: 1
Стиль управління, при якому за лідером визнаються видатні, єдині в своєму роді якості, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Авторитарний
b. Патріархальний
c. Харизматичний
d. Бюрократичний
Question 57
Балів: 1
Тип влади, при якому вплив здійснюється через розумну віру та виконавець приймає на віру знання і цінність знань керівника, це влада:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Примусу
b. Законна
c. Еталонна
d. Експертна
Question 58
Балів: 1
Тип влади, який формується на засадах харизми та на особистих якостях та здібностях лідера, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Законна
b. Еталонна
c. Примусу
d. Експертна
Question 59
Балів: 1
До поведінкових теорій лідерства відносять:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Модель Гауза і Мітчела
b. Теорію Лайкерта
c. Модель Герсі і Бланшара
d. Модель Фідлера
Question 60
Балів: 1
До ситуаційних підходів до керівництва та лідерства не відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Модель Герсі і Бланшара
b. Модель Гауза і Мітчела
c. Теорія Лайкерта
d. Модель Фідлера
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.