Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Ситуаційний менеджмент (МАУП)


Контрольна робота
K-23512

Тема 1. Сутність та місце ситуаційного підходу в менеджменті

Завдання до теми 1

Завдання № 1

Охарактеризуйте історичні передумови виникнення ситуаційного підходу. Порівняйте хронологію його виникнення з іншими підходами в менеджменті (див. doc 5 ).

Завдання № 2

Назвіть недоліки ситуаційного підходу. Поясніть на прикладах Ваше розуміння обмежень, що існують усередині власних організацій, зокрема технологічних, людських і обмежень в постановці задачі.

Тема 2. Ситуаційні перемінні організації

Завдання до теми 2

Завдання № 3

Як розуміти взаємозв'язок внутрішніх змінних? Дайте приклад взаємозалежності внутрішніх змінних.

Завдання № 4

Назвіть та охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища прямого та опосередкованого впливу на організацію, де Ви працюєте (навчаєтесь).

Завдання № 5

Проведіть SWOT-аналіз підприємства, на якому Ви працюєте, спираючись на методику, викладену в doc1.

Тема 3. Методологічні аспекти ситуаційного підходу

Завдання до теми 3

Завдання № 6

Поясніть необхідність застосування методів прогнозування та методів визначення ступеня впливу факторів на організацію в ситуаційному менеджменті.

Які методи прогнозування набули поширення в ситуаційному менеджменті? Охарактеризуйте ситуації, для яких характерним є застосування кожного методу.

Завдання № 7

Поясніть як за допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу та анкетування визначити ступінь впливу фактору на організацію в конкретній ситуації.

Завдання № 8

Проведіть анкетування та сформулюйте висновки відносно мотиваційної політики на Вашому підприємстві.

Тема 4. Застосування ситуаційного аналізу в системі ситуаційного менеджменту

Завдання до теми 4

Завдання № 9

Назвіть основні види інформації, що використовується в ситуаційному аналізі фінансової діяльності виробничого підприємства.

Завдання № 10

Складіть схему проведення ситуаційного аналізу організаційно-виробничої діяльності організації, де Ви працюєте (навчаєтесь), спираючись на табл.4.1.

Тема 5. Прийоми й методи діяльності менеджера в конкретних ситуаціях

Тема 6. Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті

Завдання до теми 6

Завдання № 12

Визначте сутність та складові компетенції. Наведіть приклад розвитку компетенції на вашому підприємстві.

Завдання № 13

В чому полягає сутність поняття „психологічний клімат в колективі”? Визначте основні шляхи забезпечення належного клімату в колективі.

Тема 7. Ситуаційна модель керівництва Фідлера

Завдання до теми 7

Завдання № 14

Визначте власни й індекс НПС і з’ясуйте у яких ситуаціях Ви будете ефективним керівником. Наведіть приклади таких колективів та завдань.

Завдання № 15

Визначте яким чином можна використовувати модель Фідлера для формування ефективного лідерства в організаціях на практиці.

Тема 8. Модель ситуаційного лідерства "шлях – мета" Р. Хауса та теорія життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара

Завдання до теми 8

Завдання № 16

Поясніть в чому полягає наближеність моделі ситуаційного лідерства "шлях – мета" Роберта Хауса та Теренса Мітчела до мотиваційної теорії очікувань.

Завдання № 17

Поясніть чому різні рівні зрілості послідовників вимагають застосування різних лідерських стилів. Розгляньте дане твердження на прикладі зростання професійного рівня працюючих від стажера до фахівця високої кваліфікації.

Тема 9. Модель участі в ухваленні рішень Врума–Йеттона–Джаго

Завдання до теми 9

Завдання № 18

1. Охарактеризуйте себе за допомогою наступного тесту для самооцінки 1 та зробіть висновки щодо власного лідерського стилю.

2. Дайте рекомендації щодо можливості застосування ваших здібностей для керівництва колективом, де Ви працюєте у відповідності до характеристики ситуації у Вашій організації, обґрунтуйте відповідь, спираючись на положення моделі Врума-Йеттона-Джаго.

Тест для самооцінки 1 “Лідер” [1]

Інструкція

Вам пропонується 50 питань, до кожного з яких дано два варіанти відповідей. Виберіть, будь ласка, один з варіантів і позначте його.

Опитувальник

1. Чи часто ви перебуваєте в центрі уваги оточуючих?

а) так;

б) ні.

2. Чи вважаєте ви, що багато хто з оточуючих вас людей займають більш високе положення в суспільстві, користуються більшою повагою, ніж ви?

а) так;

б) ні.

3. Знаходячись на зборах людей, рівних вам по соціальному статусу, чи відчуваєте ви бажання не висловлювати своєї думки, навіть коли це необхідно?

а) так;

б) ні.

4. Коли ви були дитиною, чи подобалося вам керувати іграми ваших маленьких друзів?

а) так;

б) ні.

5. Чи відчуваєте ви задоволення, коли вам удається переконати кого-небудь, хто вам до цього заперечував?

а) так;

б) ні.

6. Чи вас називають нерішучою людиною?

а) так;

б) ні.

7. Чи згодні ви з твердженням «Усе саме корисне у світі є винаходом невеликого числа видатних особистостей»?

а) так;

б) ні.

8. Чи відчуваєте ви нагальну потребу в пораднику, який би міг направляти вашу професійну активність?

а) так;

б) ні.

9. Чи втрачали ви іноді холоднокровність у бесіді з людьми?

а) так;

б) ні.

10. Чи доставляє вам задоволення, коли ви бачите, що оточуючі побоюються вас?

а) так;

б) ні.

11. В усіх обставинах (робочі збори, дружня компанія) чи намагаєтеся ви зайняти своє місце за столом, розташоване таким чином, щоб воно дозволяло вам легше всього контролювати ситуацію і притягати до себе увагу?

а) так;

б) ні.

12. Чи вважаєте ви, що ваша зовнішність робить значне (імпозантне) враження на однолітків?

а) так;

б) ні.

13. Чи вважаєте ви себе мрійником?

а) так;

б) ні.

14. Чи легко ви розгублюєтеся, якщо люди, що вас оточують, не згодні з вашою думкою?

а) так;

б) ні.

15. Чи траплялося вам по особистій ініціативі займатися організацією робочих (спортивних, розважальних і т.п.) груп?

а) так;

б) ні.

16. Якщо захід, яким ви займаєтеся, не дає результатів, що намічалися:

а) ви раді, якщо відповідальність покладуть на когось іншого;

б) ви умієте взяти на себе усю відповідальність за рішення , що було прийнято.

17. Яка з цих двох думок наближається до вашої власної?

а) керівник повинний сам робити справу, навіть у дріб'язках;

б) керівник повинний уміти керувати.

18. З ким ви волієте працювати, співробітничати?

а) з людьми покірними;

б) з людьми перекірливими;

19. Чи н амагаєтесь ви уникати гарячих дискусій, суперечок?

а) так;

б) ні.

20. Коли ви були дитиною, чи часто ви зіштовхувалися з владністю вашого батька або матері?

а) так;

б) ні.

21. Чи умієте ви в професійній дискусії повернути на свою сторону (умовити) тих, хто раніше з вами був не згодним ?

а) так;

б) ні.

22. Уявіть таку сцену: під час прогулянки з друзями в лісі ви загубились. Наближається вечір. Потрібно прийняти рішення:

а) ви вважаєте, що питання має вирішити людина, най більш компетентна у групі;

б) ви просто покладаєтеся на рішення інших.

23. Є вислів: «Краще бути першим у селі, чим другим у місті». Якби ви робили вибір, то що б ви зволіли:

а) бути першим у селі;

б) бути другим у місті.

24. Чи вважаєте ви себе людиною, що сильно впливає на інших людей?

а) так;

б) ні.

25. Чи може невдалий минулий досвід у визначеному питанні змусити вас ніколи більше не виявляти особистої ініціативи в даній справі?

а) так;

б) ні.

26. З вашого погляду, щирий лідер групи той, хто:

а) найбільш компетентний;

б) у кого найсильніший характер.

27. Чи завжди ви намагаєтеся розуміти, зважати на становище людей?

а) так;

б) ні.

28. Чи дотримуєтесь ви дисципліни?

а) так;

б) ні.

29. Який із двох типів керівників здається вам більш впливовим (кращим)?

а) той, котрий усі вирішує сам;

б) той, котрий постійно радиться.

30. Який із двох типів керівництва, на вашу думку, є найбільш сприятливим для гарної роботи підприємства?

а) колегіальний тип;

б) авторитарний тип.

31. Чи часто у вас буває враження, що інші вами зло вживають?

а) так;

б) ні.

32. Який із двох наступних портретів більше наближається до вашого образа?

а) голосний голос, експресивні жести, за словом у кишеню не полізе;

б) тихий голос, неквапливі відповіді, стримані жести

33. На зборах ви один маєте власну точку зору, яке відрізняється від точки зору інших, проте ви впевнені у своїй правоті. Яким чином ви будете поводитись?

а) будете мовчати;

б) будете відстоювати свою точку зору.

34. Коли-небудь Вас називали людиною, яка підпорядковує власні та чужі інтереси інтересам справи?

а) так;

б) ні.

35. Якщо на вас покладається дуже велика відповідальність за якусь справу, то чи відчуваєте ви при цьому почуття тривоги?

а) так;

б) ні.

36. Що ви воліли б у своїй професійній діяльності ?

а) працювати під керівництвом компетентного керівника;

б) працювати незалежно.

37. Як ви відноситеся до такого твердження: «Щоб сімейне життя було вдалим, потрібно, щоб важливі рішення приймалися або чоловіком або жінкою»?

а) це вірно;

б) це невірно.

38. Чи траплялося вам купувати щось, у чому ви не відчували необхідності, під впливом думки інших осіб?

а) так;

б) ні.

39. Чи вважаєте ви, що ваші організаторські здібності вище середніх?

а) так;

б) ні.

40. Як ви зазвичай поводитесь, зустрівшись з труднощами?

а) труднощі придушують вас;

б) труднощі змушують вас діяти активніше.

41. Чи часто ви робите різкі докори своїм знайомим, коли вони їх заслуговують?

а) так;

б) ні.

42. Чи вважаєте ви, що ваша нервова система успішно витримує напруженість життя?

а) так;

б) ні.

43. Якщо вам потрібно зробити реорганізацію, то як ви поводитесь ?

а) впроваджую зміни негайно;

б) здійснюю повільні, еволюційні зміни.

44. Якщо це необхідно, чи зумієте ви перервати занадто балакучого співрозмовника?

а) так;

б) ні.

45. Чи згодні ви з такою думкою: «Щоб бути щасливим, треба жити непомітно»?

а) так;

б) ні.

46. Чи вважаєте ви, що кожен з людей, завдяки своїм людським здібностям, має зробити щось видатне?

а) так;

б) ні.

47. Ким (із запропонованих професій) вам у ранній юності хотілося стати?

а) відомим художником, композитором, поетом, космонавтом і т.д.;

б) керівником колективу (шановною, солідною людиною ).

48. Яку музику вам приємніше слухати?

а) урочисту, могутню;

б) тиху, ліричну.

49. Чи відчуваєте ви деяке хвилювання при зустрічі з видатними особистостями?

а) так;

б) ні.

50. Чи часто ви зустрічаєте людину з більш сильною волею, ніж у вас?

а) так;

б) ні.

Підведіть підсумки

Підрахуйте кількість набраних балів, використовуючи ключ. Знайдіть суму балів і схарактеризуєте свій результатСтупінь виразності лідерства:

До 25 балів — лідерство виражене слабо (стиль ГІІ) .

26—35 балів — середня виразність лідерства (стиль КІІ) .

36—40 балів — лідерство виражене в сильному ступені (стиль КІ).

Понад 40 балів — схильність до диктату (стиль АІ та АІІ).Тема 10. Керування стратегічними ситуаціями

Завдання до теми 10

Завдання № 19

Дайте порівняльний аналіз методів реактивного регулювання та управління за відхиленнями.

Тема 11. Особливості управління організацією в кризових ситуаціях

Тема 12. Облік ризиків в ситуаційному менеджменті
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.