Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління персоналом - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23579

Question 1
Маркетинг персоналу - це:
a. діяльність
b. функція
c. процес
d. форма та зміст
Question 2
Домінування організаційної культури виявляється:
a. у почутті самоідентичності
b. раціоналізації виробництва
c. доброзичливим відношенням до організації
d. усе разом
Question 3
Комерційна інформація використовується :
a. в управлінні маркетингом робочої сили
b. державними центрами зайнятості
c. в інформації на ринку праці
Question 4
Принципи справедливості відбору кадрів:
a. рівність прав
b. повага гідності
c. благоговіння перед життям
Question 5
Моральний клімат організації визначається:
a. організаційною культурою
b. структурою
c. стратегією
Question 6
Домінуючі потреби - це:
a. самоактуалізація
b. самоповага
c. соціальні потреби
d. безпека
e. фізичні
f. усе разом
Question 7
.. Інформаційний простір ринку праці визначається:
a. правовим забезпеченням
b. масштабом технологічної сфери
c. попитом і пропозицією
d. особливістю регіону
e. характеристикою комп'ютерів
f. усе разом
Question 8
Складовими витратами на персонал є:
a. витрати на заробітну плату
b. оплата за транспорт
c. на утримання соціальних служб
d. усе разом
Question 9
Статистична інформація охоплює:
a. дані державної статистики
b. результати опитуваннь суспільної думки
c. соціологічних досліджень
d. рекламних оголошень
e. усе разом
Question 10
До внутрішніх чинників, що впливають на МП, є:
a. фінансові ресурси
b. розвинуте законодавство
c. кадровий потенціал
d. цілі організації
e. усе разом
Question 11
Бюрократична структура - це:
a. робітники-ледарі
b. головне- економічний інтерес
c. відзначається протидія цілям організації
d. усе разом
Question 12
Управлінські робітники якого рівня витрачають більше часу на вивчення ринку робочої сили:
a. вищого
b. середнього
c. низового
d. усіх рівнів
Question 13
Підприємницький підхід у роботі з персоналом - це:
a. персонал цікавиться тільки помилковими цілями
b. використання наполегливих, агресивних людей
c. мотивація людей - виклик
d. усе разом
Question 14
Трудові посередники - це:
a. агенти ринку праці
b. особи, що здійснюють зближення попиту на робочу силу та її пропозицію
c. рекламні агентства
d. усе разом
Question 15
Інформаційна політика в МП здійснюється:
a. в області робочої сили
b. у ринкових відносинах
c. купівлі та продажу
d. усе разом
Question 16
Система інформації про робочу силу здійснюється на рівнях:
a. галузі
b. міста
c. регіону
d. країни
e. усе разом
Question 17
На реалізацію стратегії МП впливає:
a. місія
b. структура управління
c. стиль управління
d. організаційна культура
e. усе разом
Question 18
Зазначте рівні стратегічних змін людських ресурсів:
a. у знаннях
b. в уміннях
c. в установках
d. в поведінці
Question 19
Інформаційна політика в області робочої сили визначається:
a. ціллю діяльності
b. стратегією бізнесу
c. методами управління
d. усе разом
Question 20
Джерелами покриття потреби в персоналі можуть бути:
a. навчальні заклади
b. центри зайнятості
c. посередницькі центри
d. усе разом
Question 21
До зовнішніх чинників, що впливають на МП, відносяться:
a. ситуація на ринку праці
b. цілі організації
c. особливості соціальних потреб
d. кадрова політика
e. усе разом
Question 22
Очікувані витрати на персонал можуть бути:
a. зовнішніми
b. внутрішніми
c. капітальні інвестиції
d. усе разом
Question 23
Ціль організації є чинником, що впливає на МП, тому що:
a. вона визначає стратегію
b. вона определяет кадрову политику
c. є системоформуючим чинником
d. а,б
e. усе разом
Question 24
Локус контролю - це:
a. тест
b. визначення рівня суб'єктивного контролю
c. а,б
Question 25
Партиципативна організаційна культура - це:
a. усе працюють, взаємодоповнюючи один одного
b. цілі особистості узгоджуються з ціллю організації
c. цілі не узгоджуються з ціллю організації
Question 26
Особиста порядність - це:
a. етичність
b. добросовісність
c. розважливість
d. результативність
e. а,б,в
f. усе разом
Question 27
Комерційна інформація - це інформація по:
a. компаніям
b. рекрутинговим агентствам
c. в області зайнятості
d. усе разом
Question 28
Засіб змусити боятися начальника - це:
a. тверда воля
b. холодний розрахунок
c. безсторонні факти з їхнього життя
Question 29
Кращий засіб змусити людей щось робити - це:
a. збільшити зарплату
b. покритикувати їх трохи
c. ставити палиці в колеса
Question 30
Соціограмма - це:
a. акмеограмма
b. психограмма
c. схематичне зображення
Question 31
Цілеспрямованість і продуктивність - це:
a. результативність
b. наполегливість
c. відданість
d. впевненість
e. етичність
f. а,б,в,г
g. усе разом
Question 32
Стратегія МП - це:
a. план
b. програма
c. модель
d. позиція
e. нерівності
f. усе разом
Question 33
Стохастичні методи МП - це:
a. розрахунок числових характеристик
b. регресивний аналіз
c. кореляційний аналіз
d. скалярний аналіз
Question 34
Кращі керівники звичайно:
a. діють рішуче
b. поводяться як дзеркало
c. вважають подлеглих друзями
d. рівень екстернальності дорівнює
e. визначити рівень інтернальностію
Question 35
Кадровий інноватор - це:
a. керівник
b. лідер-розроблювач
c. усе разом
Question 36
Виконавець - це:
a. спеціаліст
b. маркетолог
c. спеціаліст, що здійснює оперативну кадрову політику
Question 37
Основний принцип, що визначає склад і зміст задач МП:
a. МП - це філософія
b. МП - це функція
c. а,б
Question 38
Чи впливає місія організації на:
a. кадровий менеджмент
b. управління персоналом
c. управління людськими ресурсами
d. а,б,в
e. а,б
Question 39
Маркетинг - це:
a. увесь бізнес у цілому
b. функція
c. система
d. це філософія
e. усе разом
Question 40
Рівні стратегії маркетингу персоналу:
a. корпоративний
b. стратегічний елемент бізнесу
c. оперативний
d. усе разом
Question 41
Про маркетинг персоналу написано в підручнику:
a. Ф.Котлера
b. Дж.Еткінсона
c. А.Я.Кібанова
d. Е.А.Клімова
Question 42
Чинники, що впливають на зкупку робочої сили:
a. етика
b. культура
c. соціальні чинники
d. психологічні чинники
e. личностні чинники
f. б,в,г,д
g. усе разом
Question 43
У модель комунікацій входять:
a. відправник
b. одержувач
c. зворотній зв'язок
d. перешкоди
e. усе разом
Question 44
Кореляційний аналіз показує:
a. тісноту зв'язку
b. визначає тесноту
c. функціональний зв'язок
d. усе разом
Question 45
Спрвжній керівник - це:
a. ризикує по справжньому
b. ризикує обережно
c. робить вигляд, що ризикує
d. робить усе назло іншим
Question 46
Керівники якого рівня відповідають за управління людськими ресурсами:
a. вищого
b. середнього
c. низового
d. усіх рівнів
Question 47
Запити на кадри - це:
a. потреба в персоналі
b. купівельна спроможність
c. товар
Question 48
Ринок - це
a. сукупність покупців товарів
b. інструмент управління
c. базар
d. усе разом
Question 49
Управління МП - це:
a. аналіз
b. планування
c. перетворення в життя
d. контроль
e. вигідні обміни
f. усе разом
Question 50
Гірший керівник -це:
a. - я
b. тихий непомітний чоловік
c. той, хто не викликає довіри
Question 51
Які з функцій управління персоналом відносяться до загальних:
a. мотивація
b. інформування
c. контроль
d. прийняття рішення
e. прогнозування
Question 52
Чисельність лінійних керівників якого рівня найбільша?
a. вищого
b. середнього
c. низового
Question 53
Керування МП - це:
a. аналіз маркетингової ситуації на ринку праці
b. реалізація планів
c. контрольна функція
d. а,б,в
e. вплив на ринок
Question 54
Чинники соціально етичного МП:
a. показники робочої сили
b. фірма
c. прибуток
d. товариство
e. усе разом
Question 55
Маркетинг персоналу спрямований на:
a. задоволення потреб у робочій силі
b. потреби
c. обмін
d. усе разом
Question 56
Процес управління маркетингом:
a. аналіз ринку праці
b. відбір цільових ринків
c. розробка комплексу маркетингу
d. реалізація заходів
e. усе разом
Question 57
Складові комплексу МП:
a. ціна
b. товар
c. методи
d. стимулювання
e. усе разом
Question 58
До інформаційних ролей за Г.Мінцбергом відносяться:
a. сполучна ланка
b. приймач інформації
c. розподільник інформації
d. ведучий переговори
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.